Wyk?ady do wyboru – semestr letni 07

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

W semestrze letnim 2006/2007 na Wydziale Przedsi?biorczo?ci i Towaroznawstwa zostaj? uruchomione 22 wyk?ady do wyboru, spo?rd ktrych studenci dokonuj? wyboru.

Aby uzyska? zaliczenie studenci studiw magisterskich oraz MSU musz? uzyska? odpowiedni? liczb? punktw ECTS. BE: 8 pkt

Wrzucam w sie? opracowanie wszystkich wyk?adw w postaci strony WWW, poniewa? przegl?danie tego w 22 plikach .doc jest delikatnie mwi?c – uci??liwe…

Podstrony:

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów