Opakowania w gastronomii

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Opakowania w gastronomii
 • Prowadz?cy: dr in?. Mariola Jastrz?bska
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: ?roda, 15:00 – 17:00 (1 po?owa semestru)

Tre?? przedmiotu:

 • Opakowanie a jako?? produktw spo?ywczych. Wytyczne oglne dotycz?ce pakowania ?ywno?ci.
 • Wymagania dotycz?ce oceny jako?ci zdrowotnej materia?w i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ?ywno?ci?.
 • Znaczenie procesu pakowania dla bezpiecze?stwa ?ywno?ci
 • Nowoczesne systemy pakowania ?ywno?ci a ich wp?yw na jako?? i trwa?o?? produktw.
 • Wymagania w stosunku do opakowa? przeznaczonych do mikrofalowej obrbki ?ywno?ci. Problem doboru opakowa? do ?ywno?ci ogrzewanej mikrofalami.
 • Folie opakowaniowe gi?tkie do pakowania produktw spo?ywczych
 • Materia?y opakowaniowe dla mro?onek
 • Opakowania mleka i produktw mleczarskich
 • Pakowanie pieczywa
 • Opakowania bezalkoholowych napojw gazowanych i niegazowanych
 • Pakowanie mi?sa i przetworw mi?snych
 • Opakowania koncentratw spo?ywczych
 • Metody przed?u?ania trwa?o?ci warzyw i owocw ma?o przetworzonych. Nowe opakowania w warzywnictwie.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Czerniawski B., Michniewicz J.: Opakowania ?ywno?ci. AGRO Food Technology, Czelad? 1998
 • Kubera H.: Zachowanie jako?ci produktu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Pozna? 2002
 • Lisi?ska-Ku?nierz M., Ucherek M.: Wsp?czesne opakowania. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Technologii Żywno?ci, Krakw 2003
 • Ucherek M.: Opakowania a ochrona ?rodowiska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakw 2005
 • Lisi?ska-Ku?nierz M., Ucherek M.: Podstawy opakowalnictwa towarw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakw 2004
 • Lisi?ska-Ku?nierz M., Ucherek M.: Post?p techniczny w opakowalnictwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Krakw 2003
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów