Polskie dziedzictwo kulinarne jako element atrakcyjno?ci turystycznej

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Polskie dziedzictwo kulinarne jako element atrakcyjno?ci turystycznej
 • Prowadz?cy: dr hab. in?. Piotr Palich prof. AM
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Poniedzia?ek, 15:00 – 17:00

Tre?? przedmiotu:

Podstawowe poj?cia z zakresu dziedzictwa kulturowego Polski. Kuchnia jako produkt turystyczny. Dziedzictwo kulinarne Polski., Polskie tradycje kulinarne a Fast Ford., Tradycje kuchni polskiej jako atrakcja turystyczna dla turystw Unii Europejskiej. Regionalne produkty ?ywno?ciowe i ich ochrona w UE. Polskie szlaki kulinarne., Kultura kulinarna wschodniego pogranicza., Legendy kuchni kresowej., Ukrai?skie smaki., Polak cz?ek biesiadny. Hierarchia przy stole. Kuchnia obrz?dowa, Kuchnia Kaszubska. ?niadanie na trawie

Warunki zaliczenia:

zaliczenie (test pisemny)

Literatura:

 • Gasik D., Polskie kuchnie regionalne. Rocznik Dydaktyczny WSTiH Warszawa, 2005 tom X
 • G?siorowski M., (red). O produktach tradycyjnych i regionalnych – Mo?liwo?ci a polskie realia. Fundacja Fundusz Wsp?pracy, Warszawa, 2005.
 • G?siorowski M., A. Szkiru?, Brand America. Tajemnica megamarki., Biblioteka Akademii Marek Warszawa 2005.
 • Palich P., Wybrane aspekty tradycyjnego i wsp?czesnego ?ywienia ze szczeglnym uwzgl?dnieniem agroturystyki., Problemy Turystyki i Hotelarstwa. Gdynia 2001.
 • Palich P., Kuchnia- element dziedzictwa kulturowegojako produkt turystyczny. W kuchni i za sto?em. Wyd. Arche. 2003.
 • Szymanderska H., Kuchnia polska. Potrawy regionalne. Swiat ksi?zki., 2005.
 • Vinaver K., J. Jasi?ski., Rzecz pospolita produktw lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Agro- Smak Fundacja Funduszu Wsp?pracy. Pary? 2004.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów