Zarz?dzanie produktem

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Zarz?dzanie produktem
 • Prowadz?cy: prof. dr hab. Bogdan Sojkin
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Czwartek, 15:00 – 19:00 (4 godz. co 2 tyg.)

Tre?? przedmiotu:

 • Produkt w strategii marketingowej przedsi?biorstwa.
 • Rozwi?zania organizacyjne w zarz?dzaniu produktem w przedsi?biorstwie.
 • Marka.
 • Opakowania.
 • Jako?? produktu.
 • Cykl ?ycia produktu.
 • Zarz?dzanie produktem w fazie wzrostu i dojrza?o?ci. Wycofanie produktu z rynku.
 • Nowy produkt i jego rozwj.
 • Poszukiwanie idei nowych pomys?w.
 • Selekcja idei nowych pomys?w.
 • Opracowanie i testowanie koncepcji nowego produktu.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa nowego produktu.
 • Testowanie prototypw /serii prbnej nowego produktu.
 • Komercjalizacja – test marketingowy i wprowadzenie nowo?ci na rynek.
 • Zarz?dzanie portfelem produktw – modele portfelowe.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Kall J., B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbaniak: Zarz?dzanie produktem. PWE Warszawa 2003
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów