Kultury ?wiata

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 2
 • Przedmiot: Kultury ?wiata
 • Prowadz?cy: mgr Micha? Kocha?czyk
 • Ilo?? godzin: 1 tygodniowo, 15 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Pi?tek, 11:00 – 13:00 (2 po?owa semestru)

Tre?? przedmiotu:

Zagadnienia antropologiczno etnograficzne:

 • Ludy pierwotne Afryki.
 • Czarownicy, szamani, wr?biarze w kulturach plemion pierwotnych- wybrane zagadnienia
 • Szkice z antropologii kulturowej wsp?czesnego badacza praktyka – wybrane zagadnienia obyczajowe, zwyczajowe dotycz?ce ludw-plemion, kultur ktre mia? przyjemno?? odwiedzi? autor. Ciekawostki z podr?y odbytych na przestrzeni wielu lat, zawarte w kontek?cie istniej?cej literatury;
 • Ludy syberyjskie
 • Indianie P?nocno Ameryka?skich. Zwyczaje, wierzenia. Co nas ??czy- ?wiat w oczami Micha?a Kocha?czyka. Systematyczne uj?cie cech wsplnych poznanych kultur.
 • Co nam da?a a czego pozbawi?a cywilizacja. (rozumiana w sensie techniki, technologii, industrializacja post?pu)?
 • Afryka?ski Islam
 • Azja kolebka religii. Wybrane zagadnienia dotycz?ce specyfiki regionu.
 • Ludy Azji kultura, sztuka, religie;
 • Fetysz, totem, kl?twa, inicjacja czym ?yj? i czego boj? si? Afrykanie?

Wyk?ady wzbogacone zostan? poprzez pokazy zdj??, prze?roczy, eksponatw Maj? za zadanie pobudzi? do refleksji, my?lenia oraz otwierania si? na poznawanie ?wiata przez studentw.

Warunki zaliczenia:

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów