Konkurs / casting na Instruktora Linksys

 

Na pewno znacie mark? Cisco / Linksys, producenta super osprz?tu sieciowego. Tu na blogu opisywa?em router E3000 organizowali?my rwnie? wsplnie dwa konkursy („potrjny” i „miko?ajkowy”. Teraz chcemy ponownie zaprosi? do udzia?u we wsplnej zabawie.

Ma?o kto lubi czytanie instrukcji do nowego sprz?tu. Ja osobi?cie mam ca?y karton wszelkich manuali, ktrych nigdy nawet nie rozpakowa?em z folii. Co innego, gdy kto? nam wszystko poka?e osobi?cie albo na filmiku.

Dlatego firma Linksys poszukuje instruktora do nagrania wideo-poradnikw dotycz?cych ich sprz?tu. Krtkich filmikw pokazuj?cych jak uruchomi?, skonfigurowa? lub wykorzysta? w ciekawy sposb urz?dzenia z oferty Linksys. Zapraszamy wi?c na casting.

Zadanie konkursowe

Twoim zadaniem jest przygotowanie zg?oszenia na casting, czyli nagranie krtkiego filmiku-instrukta?u, na ktrym b?dzie pokazane korzystanie lub konfiguracja urz?dze? sieciowych Linksys.

Mo?e to by? wideo z Tob? albo screencast z komentarzem. Wa?ne ?eby instrukcja dotyczy?a sprz?tu Linksys, a nie konkurencji ;) Je?li nie masz takiego, a chcesz wystartowa? w konkursie, po?ycz od kolegi. List? przyk?adowych tematw wrzuc? w komentarzu pod tekstem.

Jako przyk?ad niech pos?u?y moje nagranie pokazuj?ce pod??czenie i dzia?anie urz?dzenia Linksys Powerline (swoj? drog?, ciekawy zestaw dzia?aj?cy w bardzo nietypowy sposb:)):

Nagrody w konkursie/castingu

Zwyci?zca castingu zostanie zaproszony do wsp?pracy z firm? Linksys i b?dzie poproszony o nagranie kilku dodatkowych filmikw instrukta?owych (ok. 8), ktre b?d? umieszczone na oficjalnym kanale Linksys na YouTube.

Oczywi?cie nic za darmo. Oprcz wiecznej chwa?y ;) laureat otrzyma wielk? paczk? przer?nego sprz?tu sieciowego Linksys ?eby mia? co testowa?, opisywa? i z czego korzysta? przez kolejne lata. Na chwil? obecn? mam informacj?, ?e pakiet b?dzie zawiera? nast?puj?ce urz?dzenia:

 • router Linksys EA4500
 • Karta sieciowa AE3000
 • Linksys PowerLine PLWK400
 • Switch Linksys SE1500
 • Linksys Range Extender
 • Most Linksys WES610N

Wed?ug szybkiego rekonesansu w sklepach internetowych, warto?? tego pakietu to ponad 1700 z?. Przy czym jest to oferta wyj?ciowa, je?li uda si? zdoby? lepszy, wy?szy model, to b?dzie on zamieniony (np. EA4500 na EA6500). A uwierzcie mi, taki zestaw sprz?tu wygl?da bardzo fajnie ;)

Drugie i trzecie miejsce otrzyma nagrody pocieszenia: routery Linksys EA3500 i Linksys EA2700. Je?li b?dzie wi?cej wybitnych zg?osze?, b?dziemy szuka? po szafach kolejnych nagrd :)

Przebieg konkursu i zasady

 • Konkurs startuje w tej chwili (17.10.2012, godz. 10:00) i trwa do 4.11.2012 23:59 ko?ca miesi?ca (31.10.2012 23:59)
 • Zg?oszeniem do konkursu/castingu jest krtki film instrukta?owy opublikowany na platformie YouTube na kanale uczestnika. Pro?ba o dodanie do filmu tagu „Casting Linksys”, co u?atwi odnajdywanie filmw. Link do filmu nale?y te? przes?a? na adres e-mail: CastingLinksys@topa.pl
 • Wyniki zostan? opublikowane tu na blogu. Laureaci zostan? te? powiadomieni drog? e-mail
 • Wyboru laureatw, w mo?liwie najkrtszym czasie, dokona jury w ktrego sk?adzie b?d? ja (autor bloga) i przedstawiciel firmy Linksys
 • Podczas wybierania zwyci?zcw brane b?d? pod uwag? takie elementy jak: pomys?, tematyka, jako?? wykonania, forma przekazania informacji
 • Wysy?k? nagrd i obs?ug? dalszej wsp?pracy z laureatem zajmie si? przedstawiciel firmy Linksys

No to chyba wszystko jasne… Do kamer! :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 17 października 2012
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, konkursy, video, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Konkurs / casting na Instruktora Linksys"

 1. I obiecane przyk?adowe tematy filmw:

  – Podstawowa konfiguracja routera
  – Poprawne zabezpieczenie sieci bezprzewodowej
  – Pod??czanie do routera dysku twardergo
  – Pod??czanie do routera drukarki
  – Pod??czanie do sieci konsoli / telewizora / telefonu / tabletu
  – Ogl?danie udost?pnionych w sieci zdj?? i filmw (na telewizorze, konsoli, telefonie, tablecie)
  – Ustawianie / korzystanie z Sieci Go?cinnej
  – Ustawianie priorytetw w sieci
  – Korzystanie z range extendera
  – Korzystanie z zasobw sieci domowej poza domem (przy pomocy smartfona/tabletu i platforma Linksys Smart Wi-Fi)
  – Co mo?na zrobi? za pomoc? aplikacji Cisco Connect Express (do bezp?atnego ?ci?gni?cia z iStore i Google Play);
  – Zaawansowana kontrola rodzicielska z platform? Linksys Smart Wi-Fi + aplikacje Netproofer, Block the Bad Stuff i Device Monitoring itp.
  – Monitoring domu poprzez aplikacj? Gemini IP Camera Viewer
  – Do czego mo?e przyda? si? switch

  Autor komentarza, środa, 17 paź 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów