Elementy sztucznej inteligencji

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

  • Ilość punktów ECTS: 4
  • Przedmiot: Elementy sztucznej inteligencji
  • Prowadzący: dr inż. Ireneusz Czarnowski
  • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
  • Dzień / godzina: Poniedziałek, 17:00 – 19:00

Treść przedmiotu:

W ramach wykładu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi instrumentami sztucznej inteligencji. Metody i narzędzia sztucznej inteligencji znajdują coraz szersze zastosowania w modelowaniu procesów informacyjnych wspomagających również decyzje biznesowe. Dla przykładu takie narzędzia, jak algorytmy ewolucyjne są obecnie wykorzystywane w planowaniu i harmonogramowaniu, co w konsekwencji przekłada się na trafne decyzje logistyczne czy zarządcze. Innym przykładem metod sztucznej inteligencji są sieci neuronowe. Posługiwanie się sieciami neuronowych jak i innymi metodami sztucznej inteligencji zostanie szerzej przedstawione w kontekście wydobywania wiedzy z danych, co określane jest mianem eksploracji danych (ang. data mining). W oparciu o techniki eksploracji danych uzyskuje się odpowiedzi na takie pytania jak na przykład: inwestować na giełdzie czy nie, kupić czy sprzedać akcje, jaka jest wiarygodność kredytobiorców, jakimi zachowaniami kierują się klienci supermarketu, jakie są czynniki dywersyfikujące klientów w obszarach ubezpieczeniowych, bankowości czy telekomunikacji.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie (test pisemny)

Literatura:

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów