Zarz?dzanie i monitorowanie po??czenia 3G w telefonach z Androidem

 

Jedno z najcz??ciej zadawanych pyta? dotycz?cych smartphone’w z Androidem dotyczy kontroli po??cze? z internetem. System od Google prbuje po??czy? si? z sieci? praktycznie co chwil?, na bie??co synchronizuje ksi??k? adresow?, kalendarze i skrzynk? pocztow?. A do tego oczywi?cie dochodz? dodatkowe aplikacje, ktre te? lubi? sta?y dost?p do sieci.

Je?li te? nale?ysz do osb, ktrym nie dane jest cieszy? si? sporym pakietem danych, lub po prostu chcesz mie? kontrol? nad tym co i kiedy wysy?a Twj telefon, ten wpis jest dla Ciebie.

S?owem wst?pu

W Markecie znajdziesz wiele r?nych aplikacji s?u??cych do monitorowania stanu i ilo?ci danych przesy?anych przez sie?. Nowsze wersje systemu mog? mie? ju? wbudowane narz?dzia do lepszej obs?ugi tych zada?. Ja opisuj? te aplikacje, z ktrych korzystam w moim HTC Magic z czystym systemem Android 1.5. Aplikacje te po prostu spe?niaj? swoje zadanie.

Pierwsza rada: zainwestuj w du?y pakiet

Mo?na oszcz?dza? na po??czeniach, ale tego typu telefony s? po prostu stworzone do pracy w sieci i w pe?ni docenimy ich wszystkie zalety dopiero w sta?ym kontakcie z sieci?. Pod koniec wpisu wspomn? jeszcze o kilku sposobach na ograniczenie zu?ycia transferu przy codziennej pracy, ale to ograniczanie si?… ogranicza.

Podstawa: w??czanie i wy??czanie po??czenia 3G

Podstawow? rzecz? jest kontrola kiedy po??czenie jest aktywne, a kiedy nie. W moim telefonie nie ma prostego prze??cznika tak jak w przypadku WiFi, wi?c trzeba sobie radzi? inaczej. W?rd wielu miniaplikacji czy widgetw, jednym z popularniejszych jest APNdroid.

Nie ma sensu nawet screena robi?, ca?o?? ogranicza si? do jednej ikonki na pulpicie. Klikamy raz – po??czenie jest aktywne. Klikamy drugi raz – blokowane. Program wykorzystuje prosty trick – zmienia nazw? APN w konfiguracji telefonu, przez co nie jeste?my w stanie po??czy? si? z naszym operatorem. Żadna aplikacja nie wymusi po??czenia, bo to jest po prostu „?le” skonfigurowane. Genialne w swojej prostocie. I skuteczne.

3G WatchDog – monitorowanie transferu zawsze pod r?k?

Teraz przejd?my do monitorowania zu?ytego transferu. Ja u?ywam aplikacji 3G WatchDog. Ustalamy w niej limit transferu obowi?zuj?cy w naszym pakiecie, dzie? miesi?ca w ktrym nasz pakiet jest zerowany i uruchamiamy.

Na bie??co mamy w pasku powiadomie? ma?? ikonk? symbolizuj?c? stan wykorzystania transferu – przyk?ad wida? cho?by na screenie w po?cie o WiFi Analyzer – 3G i kolorowy pasek, ktry przechodzi od zielonego, przez pomara?cz, a? do czerwonego gdy zbli?amy si? do limitu.

Aplikacja pozwala te? podgl?da? zestawienie danych wys?anych i odebranych w ci?gu dnia, tygodnia i miesi?ca.

Najbardziej wkurzaj?c? funkcj? jest prognozowanie zu?ycia transferu do ko?ca zadeklarowanego czasu pakietu. Na screenie wida? wyra?nie, ?e nie mieszcz? si? w limitach Orange…

NetTraffic – bardziej szczeg?owe statystyki

Ostatni? aplikacj?, ktr? chcia?bym zaproponowa?, jest NetTraffic. Aplikacja pozwala du?o dok?adniej monitorowa? wykorzystanie po??czenia 3G i WiFi. Dok?adne zu?ycie dzienne lub miesi?czne dla wybranego rodzaju po??czenia, lub zestawienie zbiorcze dla konkretnego dnia.

Jak ograniczy? zu?ycie transferu?

Kilka prostych rad, jak ograniczy? zu?ycie transferu w telefonie:

 • Wy??cz ?adowanie grafik w przegl?darce – w przegl?darce Menu » wi?cej » ustawienia » Wczytuj obrazy. Znacznie ogranicza zu?ycie transferu, a g?wnie i tak czytamy na stronach tekst. I nagle dostrzegamy jak istotn? kwesti? jest sensowne wype?nianie atrybutu ALT przy obrazkach na stronach…
 • Analogicznie do poprzedniej rady i dok?adnie w tym samym miejscu mo?emy wy??czy? obs?ug? JavaScriptu. Dobrze zbudowane strony pozwalaj? na normaln? nawigacj? bez JS i wci?? dobrze dzia?aj?. Ostatnio wbi?em si? telefonem na stron?, ktra mia?a ponad 600 kilobajtw JavaScriptu ?adowanego na ka?dej stronie. I przegl?darka go nie cache’owa?a. Au?.
 • Wy??cz automatyczn? synchronizacj? – telefon cyklicznie synchronizuje ksi??k? adresow?, kalendarze i poczt?. Je?li nie jest nam to niezb?dne do ?ycia, mo?emy wej?? w Menu » ustawienia » synchronizacja danych » synchronizacja danych (to nie jest b??d, dwa razy taka nazwa wyst?puje :)) i tam wybra? czy i co ma nam si? automatycznie synchronizowa?. Ja po prostu raz dziennie uruchamiam r?cznie synchronizacj? kalendarza i kontaktw i wystarcza.
 • W tym samym miejscu mo?na rwnie? wy??czy? transfer danych w tle – czyli aplikacje dzia?aj?ce w tle nie b?d? mog?y korzysta? z po??czenia internetowego. Android Market si? nawet nie b?dzie chcia? uruchomi?, a z naszego internetowego telefonu zostanie wtedy zwyk?y telefon.

To chyba na tyle. Ja musz? czym pr?dzej przenie?? si? do operatora, ktry pozwala sp?dzi? wi?cej czasu w sieci ni? podczas za?amywania r?k nad danymi prezentowanymi przez powy?sze programy. Pozostaje ?yczy? na ?wi?ta du?o nielimitowanego transferu pod kontrol? ;)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 19 grudnia 2009
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: android, gsm, internet, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zarz?dzanie i monitorowanie po??czenia 3G w telefonach z Androidem"

 1. Ja mam w mojej E51 wpisany b??dny APN, ale w Erze ta sztuczka nie dzia?a. Czy kto? mo?e potwierdzi??

  Autor komentarza, sobota, 19 gru 2009 #

 2. Mi w iPhonie w?a?nie brakuje jakiej? aplikacji do zliczania i kontroli przep?ywu danych.

  Oglnie nie narzekam bo mam w Erze i tak paczk? 1,5GB danych i po jej przekroczeniu spada mi pr?dko?? a nie jest naliczana dodatkowa op?ata za transfer.

  Siedz? sporo na WiFi i oglnie na bilingu widz? raptem do 100MB przep?ywu danych a przecie? i www i poczta i aplikacje i twitter i blip i flaker itd. itp. ci?gle w u?yciu.

  iPhone chyba lepiej zarz?dza sesjami i utrzymaniem po??czenia.

  Autor komentarza, sobota, 19 gru 2009 #

  • Wiesz, ?e lepiej zarz?dza, czy tak sobie zgadujesz?

   Bo Android (a w ka?dym razie Hero) rewelacyjnie wr?cz zarz?dza sesjami. Wychodz? z domu, prze??cza si? z WiFi na 3G, wsadzam w kiesze? i zapominam. U?ywam, sam si? synchronizuje, usypia, w??cza itd. Je?li nie wy??cz? sam po??czenia, to na koniec dnia w bilingu jest tylko jedna sesja (no, dwie, in i out) z kilkoma/kilkunastoma MB.
   Nie s?dz? by iPhone by? lepszy, mo?e by? najwy?ej rwnie dobry ;) wi?c nie pisz prosz? o czym? o czym nie masz poj?cia.

   Autor komentarza, niedziela, 20 gru 2009 #

  • Musz? zgodzi? si? z Tomkiem ;-)

   Android bezproblemowo utrzymuje po??czenie aktywne, kolejne aplikacje nie prbuj? roz??cza? poprzedniego i tworzy? nowego po??czenia itd. Czyli wszystko w najlepszym porz?dku.

   Autor komentarza, niedziela, 20 gru 2009 #

  • Napisa?em „chyba” …

   Autor komentarza, niedziela, 20 gru 2009 #

 3. Zamiast APNDroid poleci?bym widget „Toggle Data”. Dzia?a identycznie, ale du?o szybciej. Nie wiem jak tam u Ciebie w Magicu, ale w moim G1 APNDroid po ka?dym klikni?ciu przywiesza? telefon na 2, 3 sekundy. Mnie to potwornie irytowa?o ;)

  Autor komentarza, sobota, 19 gru 2009 #

  • Te? mrozi telefon na chwil?. Na pewno mia?em kiedy? zainstalowany Toggle Data, ale nie mog? sobie przypomnie? czemu zosta? APNDroid…

   Autor komentarza, niedziela, 20 gru 2009 #

  • O, w?a?nie zauwa?y?em aktualizacj? w Markecie. Pojawi? si? widget, znikn?? problem przywieszania telefonu.

   Autor komentarza, niedziela, 20 gru 2009 #

 4. W Hero (G2 ;) jest widget HTC/ustawienia/Sie? komrkowa. Dzia?a instant (jak widget Wi-Fi).
  Zanaby?em owe G2 w Erze z paczk? 0.5GB. Na sieci p?acz?, jakie to z?odziejstwo i chamstwo taki pakiet, ale mnie styknie bez problemu. W domu wifi, w pracy wifi, na mie?cie YT ogl?dam od wielkiego ?wi?ta – w ci?gu 2 tygodni zjad?em 60MB w ogle nie ograniczaj?c innych swoich dzia?a? sieciowych (non stop online GT, Gmail, Latitude, przegl?danie stron, rwnie? z JS i Flash ;D, obrazki oczywi?cie w??czone).

  Autor komentarza, sobota, 19 gru 2009 #

 5. Tomku spotka?e? dobry program do streamingu stacji radiowych ?

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 gru 2009 #

  • Przypomnia?em sobie w?a?nie o Twoim pytaniu. Kilka dni temu zainstalowa?em sobie „A Online Radio” – darmowa aplikacja, do znalezienia w markecie. Spory katalog stacji z podzia?em na kraje, ja s?ucha?em RMF FM (przez AAC). Poprawnie odczytywa?o wykonawc? i jeszcze pobiera?o tekst piosenki :)

   Autor komentarza, sobota, 26 gru 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów