Reklama na blogu

Blog istnieje od 2005 roku, stale zwi?ksza si? liczba jego sta?ych i aktywnych czytelnikw. Tu udost?pniam statystyki.

Blog jest czytany przez osoby zainteresowane nowymi technologiami, bran?? IT, GSM, gad?etami, us?ugami „webowymi”, us?ugami firmy Google, blogami i blogosfer?…

Taki blog to mo?liwo?? przeprowadzenia bardzo r?norodnych form promocji. Poni?ej wymieniam kilka ciekawych, ale jestem otwarty na r?ne promocje. Najwa?niejsze ?eby dana forma promocji by?a warto?ciowa dla czytelnikw, dopasowana do tematyki serwisu, nieinwazyjna i pozwala?a mi, jako blogerowi, zachowa? pe?n? wolno?? w wyra?aniu opinii na temat opisywanego produktu.

Testy sprz?tu

Testuj? i recenzuj? na blogu telefony, komputery i inne gad?ety – zarwno te kupione przez siebie, jak i otrzymane do testw. Testy charakteryzuj? si? du?? interakcj? z czytelnikami – mog? zg?asza? swoje propozycje elementw do sprawdzenia i dyskutowa? w komentarzach pod tekstami. Dzi?ki temu teksty s? pozytywnie oceniane przez czytelnikw.

Konkursy

Ciekaw? form? promocji s? rwnie? konkursy, w ktrych mo?na wygra? zaproszenia na konferencje i inne wydarzenia, prbki produktw czy testowane wcze?niej sprz?ty.

Reklamy graficzne

Przyjmuj? na blogu rwnie? tradycyjne, graficzne reklamy. Poni?szy screen przedstawia przyk?adowe miejsca i formaty reklam, ktre aktualnie s? u?ywane na blogu. Istnieje mo?liwo?? umieszczenia reklamy w innych formatach i miejscach.

Reklama na blogu

Istnieje mo?liwo?? umieszczenia reklamy tylko przy konkretnych wpisach, wpisach nale??cych tylko do wybranej kategorii, tagu itp.

Zainteresowanych reklam? zapraszam do kontaktu.

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów