Zakaz palenia papierosw elektronicznych?

 

Nigdy nie pali?em i nie zamierzam, ale nie prowadz? jakiej? specjalnej krucjaty przeciwko palaczom. Za to z rado?ci? korzystam z pubw, klubw i wielu innych miejsc publicznych chocia? troch? oczyszczonych z dymu. S?ysz? za to od czasu do czasu o tzw. elektronicznych papierosach.

Pono? bezpieczniejsze dla otoczenia i samego pal?cego. Urz?dzenia te nie s? de facto wyrobami tytoniowymi. I chocia? mo?na je przyk?adowo stosowa? na pok?adach samolotw, to ostatnio zauwa?y?em… zakaz palenia papierosw elektronicznych w hipermarkecie.

Zdziwi?o mnie to przede wszystkim dlatego, ?e w tym samym markecie tu? przed wej?ciem na sal? sklepow? znajduje si? stoisko z takimi e-papierosami. I takie stoiska s? teraz chyba w ka?dej galerii handlowej. Widzia?em te? wiele razy jak klientom demonstrowano dzia?anie tego urz?dzenia. Zakazuje si? u?ywania takich urz?dze?, a jednocze?nie podnajmuje powierzchni? sprzeda?ow? pod nie, gdzie kluczowym elementem jest zaprezentowanie ich dzia?ania.

Wiem, ?e e-papieros nie jest wyrobem tytoniowym, wi?c nie podlega ustawie o ochronie zdrowia przed nast?pstwami u?ywania tytoniu i wyrobw tytoniowych. Wiem, ?e zakaz ich stosowania to element wewn?trznego regulaminu danego obiektu – tak samo jak zakaz jazdy na rolkach czy wprowadzania psw. Przypominam te? sobie r?ne wpisy na stronach lub forach prawnych, gdzie mowa o podci?ganie zakazu palenia w pracy czy przy przystankach komunikacji miejskiej pod w?a?nie e-papierosy.

Jestem po prostu ciekaw sk?d takie zakazy, co mo?e by? podstaw? do ich wprowadzenia. Mo?e kto? z palaczy / u?ytkownikw lub przebywaj?cy cz?sto w otoczeniu takich osb mi to rozrysuje.

e-papieros to w pewnym sensie te? „gad?et elektroniczny”, wi?c pasuje do tematyki bloga :)

Wpis opublikowany 22 października 2012
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, Inne, offline, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zakaz palenia papierosw elektronicznych?"

 1. To mo?e by? tylko dlatego, ?e innych denerwuje chmurka, jak? wypuszcza si? e-peta. Ja pal? takiego od 3 miesi?cy prawie i wychodz? z za?o?enia, ?e tam gdzie nie pali?em normalnych fajek, nie musz? pali? elektronika. Czasem w galerii ba?tyckiej puszcz? chmurk? na d?u?szych zakupach, ale ich unikam. A du?o czytam o ba?wanach co w autobusach pal? itp „bo nie ma zakazu to mo?na!”. Oby tylko nie doprowadzi?o to do ca?kowitego zakazu u?ywania e-papierosa :(.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 2. Widocznie nie jecha?e? nigdy z e-palaczem zamkni?ty w samochodzie. E-dymek jest zajebi?cie dra?ni?cy, rwnie a nawet bardziej ni? zwyk?ych papierosw :/

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

  • To nie wiem z jakim e-dymkiem mia?e? styczno??. Bo pomimo ?e wapuje od d?u?szego czasu nie spotka?em si? jeszcze z negatywnym podej?ciem otoczenia. Wr?cz przeciwnie s?ysz? zazwyczaj: ‚spoko to mi nie przeszkadza’ i wapuje nawet w domach znajomych u ktrych nigdy bym si? nie odwa?y? nawet zapyta? o mo?liwo?? zapalenia zwyk?ego papierosa.

   Autor komentarza, wtorek, 23 paź 2012 #

 3. Mo?e kwestia czujnikw dymu?

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 4. Czyli to nie jest jednak taka „nieprzeszkadzaj?ca mgie?ka” tylko czu? ten aromat z wk?adu?

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

  • W?a?nie mi normalny dym z klasycznych papierosw strasznie przeszkadza i powoduje u mnie odruch krztuszenia, ale „dym” z -e-papierosw bardzo lubi?. Moi Te?ciowie przez jaki? czas u?ywali olejkw mentolowych, po ktrych pozostawa? w powietrzu sam zapach mentolu :)

   Autor komentarza, poniedziałek, 10 gru 2012 #

 5. XX nie no sk?d. Zale?y jaki liquid, kupisz tanie perfumy te? b?d? ?mierdzie?. Kupisz owocowy liquid wyczujesz w powietrzu owoce, taka prawda. Tomek, tak jak napisa?em, wszystko zale?y od „smaku” liquidu oraz od jego ceny, najta?sze faktycznie ?mierdz? w powietrzu, dro?sze s? ca?kiem przyjemne i nie dra?ni?ce.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 6. Nie jest wyrobem tytoniowym, ale te? chyba nie jest dalej taki przyjazny dla zdrowia, prawda? Bo dalej wci?ga si? dym do p?uc… Tak mi si? przynajmniej wydaje, jako laikowi.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

  • To nie dym, nic si? nie Spala

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 7. Tak swoj? drog?, papierosw elektronicznych si? nie pali (nie zachodzi tam ?adna reakcja spalania) wi?c takie zakazy s? troch? bez sensu ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

  • …mo?e chodzi o to ?eby nie podpala? plastikowej obudowy. Wtedy faktycznie strasznie dymi i ?mierdzi ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 8. Przez pewien czas pracowa?em w kinie, gdzie te? obowi?zywa? taki zakaz i okazuje si?, ?e przyczyna jest prozaiczna.
  Ot?, w kinie mieli?my zainstalowane czujniki dymu, nie reaguj?ce na takiego e-papierosa (bo emituje tylko par? wodn?). Jednym z zada? pracownikw by?a rutynowa kontrola sal kinowych, pod k?tem m.in p-po?. (czy gdzie? si? nie pali, a czujnik nawali?, albo si? jeszcze nie za??czy?). Co widzi taki pracownik w kontakcie z e-fajk?? Dym. Nie widzi, jaki, ale ma 3 opcje – albo e-papieros (zazwyczaj t?ok, nie wida? dok?adnie), albo zaraz w??czy si? system p-po?, albo wybuchnie po?ar i dojdzie do wielkiego bajzlu. W tej sytuacji istnieje ryzyko rozpoznania takiego e-papierosa jako faktycznego ?rd?a zagro?enia i r?czne za??czenie alarmu, a przecie? to tylko inhalator. W centrach handlowych sytuacja jest analogiczna.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 9. Podsumowuj?c: zakaz jest po to, ?eby kto? si? nie przerazi?, ?e faktycznie co? si? pali (e-fajek daje bardzo g?sty dym) i nie spanikowa? wciskaj?c przycisk alarmu p-po?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

  • Dzi?ki za info, o takiej sytuacji zupe?nie nie pomy?la?em

   Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2012 #

 10. Z drugiej strony – to Real. Tam wiele jest mo?liwe… Jako? nie mam zbyt wysokiego mniemania o tym sklepie:)

  Autor komentarza, wtorek, 23 paź 2012 #

 11. Mo?e chodzi o to by nie by?o dwuznacznych sytuacji?

  Autor komentarza, czwartek, 25 paź 2012 #

 12. Identyczny zakaz jest w regulaminie MPK (ZTM?) w Poznaniu – zakaz palenia elektronikw na przystankach i w tramwajach/autobusach – bardziej to mnie dziwi ni? zakaz e-palenia w centrach handlowych

  Autor komentarza, środa, 31 paź 2012 #

  • Stawiam, ?e we wszystkich przypadkach chodzi o to, ?eby zwyk?y palacz, widz?c kogo? z elektronikiem, nie pomy?la?, ?e w tym miejscu wolno pali? i nie odpali? swojego.

   Autor komentarza, niedziela, 4 lis 2012 #

 13. Ja jednak by?a bym za teori? ?e chodzi o to by nie miesza?o si? kto co pali… A przecie? nikt nie b?dzie chodzi? i sprawdza? co w danym momencie palisz… Zakaz jednak troch? wyimaginowany bo jak chcesz to zapalisz elektryka tak ze nikt nie zobaczy :)

  Autor komentarza, wtorek, 13 lis 2012 #

 14. Sama pal? elektronicznego papierosa gdzie tylko si? da i nie mam z tym problemw… Da si? pali? tak by nikt nawet nie wiedzia? zw?aszcza ?e dymek jest bezwonny wi?c nie wiem w czym problem z zakazem :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 lis 2012 #

 15. Co by nie by?o przyczyn? wprowadzania takich zakazw, to chyba nie jest a? tak wielkim problemem powstrzymanie si? od e-dymka w trakcie robienia zakupw lub jazdy autobusem. Ja na przyk?ad powstrzymuj? si? w ten sposb, ?e staram si? robi? zakupy w necie i je?dzi? swoim samochodem ;)

  Autor komentarza, środa, 28 lis 2012 #

 16. Glikol propylenowy jest sk?adnikiem lekw i kosmetykw.

  Glikol propylenowy rozk?ada si? w organi?mie na cukry proste, b?d?ce podstawowym sk?adnikiem od?ywczym dla naszych komrek.

  Glikol propylenowy odparowywany w e-papierosie jest no?nikiem ?ladowych ilo?ci nikotyny i substancji zapachowych stosowanych w kosmetykach i w ?ywno?ci.

  Czy ju? komu? w tym kraju tak bardzo psychozy i fobie uderzaj? do mzgw, ?e te same sk?adniki stosowane w lekach i w jedzeniu – nagle staj? si? ?rd?em nagonki na ludzi, ktrzy wdychaj? je w postaci ciep?ej i „zapachnionej” mgie?ki cukrw i perfum?

  Ludzie pajacuj?!

  Po wielu latach palenia papierosw, kupowanie w aptekach i prba ?ucia kilogramw legalnych gum zawieraj?cych t? sam? szkodliw? nikotyn? i takie same substancje smakowo-zapachowe w celu pozbycia si? na?ogu nie odnosi?a ?adnego skutku.

  Zawarto?? nikotyny wci?? by?a taka sama i tak samo jej po??da?em…

  Od wielu miesi?cy jednak nie pal? i nie ?mierdz?, bo mia?em mo?liwo?? korzystania z osobistego inhalatora, w ktrym stopniowo „zjecha?em” do liquidu o zerowej zawarto?ci nikotyny…

  Dzi?kuj? wynalazcy e-papierosa z ca?ego serca ja i moja rodzina!

  Autor komentarza, środa, 12 gru 2012 #

 17. Problem jest w tym, ?e sk?adnikiem kartrid?a jest NIKOTYNA, ktra jest tak samo szkodliwa i uzale?niaj?ca jak ze zwyk?ych papierosw. Nie pal?, mam uczulenie na dym papierosowy i nie ?ycz? sobie wdychania resztek nikotyny z otoczenia. Dodam, ?e owe „resztki” stanowi? drugie tyle, ile pozosta?o w p?ucach palacza. Jestem wi?c za zakazem i podci?gni?ciem tego pod ustaw? ANTYNIKOTYNOW?.

  Autor komentarza, wtorek, 8 sty 2013 #

  • Nie ka?dy p?yn jest z nikotyn?…

   Autor komentarza, wtorek, 8 sty 2013 #

  • E fajki maj? to do siebie ?e o ile pal?cy nie jest tumanem to mo?e pali? gdzie chce i kiedy chce, a nikogo nawet zapach nie zaleci :)

   Autor komentarza, wtorek, 22 sty 2013 #

 18. Dok?adnie! Jedyne co musi robi? to nie szpanowa? nim :)

  Autor komentarza, czwartek, 14 lut 2013 #

 19. Ja mojego E pale jak zwyk?ego, nie NA przystanku tylko ZA, nie na ulicy, tylko w ustronnym miejscu… Takie nawyki, ale bynajmniej nie musz? ludziom t?umaczy? ?e nie umr? na raka stoj?c obok mnie…

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 lut 2013 #

 20. Mieszkam w niedu?ym mie?cie i praktycznie wsz?dzie mam z eszlugiem problem. Powiedzmy, ?e id? do np. baru i tam nie pozwalaj? mi go pali? z racji tego i? palenie jest zabronione! Co z tego, ?e mwi? w?a?cicielowi, ?e ja nie pal? tylko odparowuj? liquid. Moje t?umaczenia na temat tego, ?e w e-papierosie nie ma procesu spalania a jest waporyzacja (odparowywanie) ko?cz? si? fiaskiem..

  Autor komentarza, wtorek, 19 lut 2013 #

 21. Moim zdaniem jes to sprawa kultury i obycia. Na pewno jest to mniej uci??liwe ni? zwyk?y papieros. Jednak e-palacze powinni si? powstrzymywa? troszk? przecie? da si? wytrzyma? ;)

  Autor komentarza, sobota, 16 mar 2013 #

 22. jaki? miesi?c temu jecha?am w autobusie z osob? ktra w?a?nie pali?a takiego elektronicznego, osoba ta siedzia?a kilka siedze? przedemn?, cho? sama pale zwyk?e papierosy i dym mi nieprzeszkadza, to w tym autobusie to by?o tak denerwuj?ce i irytuaj?ce mia?am ci?gle wra?enie ?e co? si? pali w autobusie, by? dym, albo jak tam wy to nazywacie „chmurka”, siedzia?am za t? osob?, i co si? wprzd spojrza?am widzia?am dym, i cho? wiedzia?am ?e to z tego elektroniczego papierosa mia?am ci?gle w g?owie ze taki autobus jakby naprawd? sie co? tam pali?o to mo?e w kilka minut poprostu sp?on??. Irytuj?ce odczucie, ja jestem zdania ?e w srodkach komunikacji miejskiej niepowinno si? pali? ani zwyk?ych ani elektronicznych papierosw.

  Autor komentarza, niedziela, 17 mar 2013 #

 23. Ja si? nie dziwi? temu, ?e zakazuj? palenia e-papierosw i zarazem je sprzedaj?. podobnie jest z alkoholem. Mozesz go kupowac w marketach ale nie mo?esz gom tam pi?.

  Autor komentarza, wtorek, 2 kw. 2013 #

 24. Co? mi sie obi?o o uszy ?e chca opadatkowa? e-papierosy? Sporo kasy ucieka z budzetu.

  Autor komentarza, wtorek, 1 paź 2013 #

 25. Osobi?cie sam jestem e-palaczem i nie pochwalam wapowania w publicznych, a dok?adniej – zat?oczonych miejscach jak autobusy, samoloty, czy puby (chocia? w tym przypadku nie do ko?ca). Pomijaj?c ew. kwestie szkodliwo?ci e-papierosw, zwyczajnie otaczaj?ce nas osoby mog? sobie nie ?yczy? unosz?cej si? intensywnej chmurki (chocia? wi?kszo?? zachwala przyjemny zapach „dymku”).

  Trzeba si? szanowa? nawzajem :)

  Autor komentarza, piątek, 14 lis 2014 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów