[Startupday] Ocenianie, opisywanie, polecanie…

 

Za?o?y?em sobie w styczniu ambitnie, ?e b?d? regularnie opisywa? ciekawe „startupy” w ramach cyklu Startupday. Za?o?enie niez?e, ale wpisw brak. Ci??ko mi powiedzie? dlaczego tak si? dok?adnie sta?o, chyba nie trafi?em po prostu na nic, co by mnie rzuci?o na kolana.

Ale ostatnio zebra?o si? kilka serwisw, ktre by mo?na by?o pogrupowa? w pewne „serie” i cho?by pokrtce opisa?. Na pierwszy ogie? pjd? serwisy pozwalaj?ce ocenia? obiekty handlowo-us?ugowe: Qype.pl, Populus.pl i Szuki.pl, oraz wrc? na chwil? do wzbogaconego o kilka nowych funkcji Pstro.pl (o ktrym ju? pisa?em).

Funkcje tych serwisw s? bardzo podobne: mamy list? miast, mamy szereg obiektw us?ugowych posegregowanych w r?ne kategorie, zaznaczonych na mapach, z danymi adresowymi. Obiekty te mo?emy ocenia?, recenzowa?, poleca?. Oczywi?cie nie ma serwisu bez spo?eczno?ci – obowi?zkowo wyszukiwanie znajomych, avatarki, profile… i za?o?enie, ?e ludziom si? b?dzie chcia?o sensownie wypowiada? na temat odwiedzanych miejsc.

Qype.pl

Niemiecki serwis Qype zosta? uruchomiony w 2005 roku, jest to wi?c ju? interes z kilkuletnim do?wiadczeniem. W grudniu 2008r. pojawi?a si? jego polska wersja, co niektrzy okre?lili ko?cem startuj?cych polskich serwisw. Czy s?usznie? Po pierwszych trzech miesi?cach dzia?ania na pewno za wcze?nie ?eby przes?dza?.

Qype.pl

Dos?ownie kilka dni temu serwis zmieni? zupe?nie logo i szat? graficzn?. Szczerze mwi?c, moim zdaniem poprzedni layout by? du?o lepszy. Ziele? uspokaja, pomara?cz zwraca?a uwag? na wa?ne elementy, wszystko by?o we w?a?ciwym miejscu. Teraz ?aduje mi si? strona g?wna i widz? chaos…

Serwis notuje ma?y plusik, drobiazg ktry si? rzuca w oczy cz?owiekowi mieszkaj?cemu w Gda?sku: w wyszukiwarce przy lokalizacji pojawia si? ma?a strza?eczka, ktra pozwala wybra? rwnie? poszerzy? zakres wyszukiwania do ca?ego Trjmiasta (Gda?sk-Sopot-Gdynia).

Qype.pl Gda?sk i Trjmiasto

Ale chwil? p?niej wchodz? w mj profil i widz?, ?e nie mieszkam w Gda?sku tylko w Danzig… Daty rejestracji te? nie potrafi? za bardzo odczyta?.

Qype.pl Gda?sk i Trjmiasto

Qype udost?pnia API dzi?ki ktremu mo?emy tworzy? w?asne aplikacje w oparciu o dane z tego serwisu. Jest te? mo?liwo?? pobrania widgetu wy?wietlaj?cego recenzje nasze lub obiektw z naszego miasta.

Populus.pl

Populus.pl wystartowa? w kwietniu 2008 roku, jak mi napisa? jeden z Twrcw „pretenduje do rangi polskiego yelp’a”. Fakt, ?e ostatnia recenzja obiektu z Gda?ska zosta?a napisana cztery miesi?ce temu ?wiadczy o tym, ?e droga do celu nie jest taka prosta i serwis nie zdoby? jeszcze uznania na Pomorzu…

Na pierwszy rzut oka strona wygl?da na prost? i przejrzyst?. Gdy jednak rzucisz na ni? okiem drugi raz, znajdziesz sporo irytuj?cych niedorbek…

Populus

W zespole zabrak?o troch? testw usability – ?eby gdziekolwiek dotrze? trzeba si? sporo naklika?. Ot cho?by takie pole do logowania – nie u?wiadczysz go na ?adnej podstronie, ci?gle tylko zach?ta do za?o?enia nowego konta. Po zalogowaniu wci?? na stronie g?wnej widz? te same informacje o tym czym jest serwis. Chocia? system wie, ?e wybra?em Gda?sk, wyszukiwarka wci?? pokazuje mi przyk?adowe zapytanie „restauracje krakw”. W wielu miejscach pojawiaj? si? nazwy miast czy kategorii, ktre powinny by?, a nie s? linkami do tych miejsc. Wiele takich drobiazgw, ktre powoduj?, ?e korzystanie z serwisu nie jest przyjemne czy intuicyjne.

Szuki.pl

Szuki.pl to uruchomiona niedawno propozycja ze stajni Agora S.A.

Szuki.pl

Serwis skupia si? pki co wy??cznie na Warszawie, jednak jego budowa wskazuje na mo?liwo?? ?atwego rozbudowania o kolejne miasta. Serwis jest przyjemny dla oka, prosty i przejrzysty. Nawigacja poprawna, intuicyjna, wida?, ?e wykorzystano do?wiadczenie projektantw z innych realizacji.

Serwis postawi? bardziej na lokalizowanie obiektw ni? na cz??? „spo?eczno?ciow?”. Budowa profilu jest do?? uboga – nick, avatar i pojemne pole „o mnie”, co nie musi by? wcale minusem. Zauwa?y?em natomiast, ?e potwierdzenie rejestracji mailem wygl?da tak samo jak w bliziutko – przychodzi mail o tre?ci „Witaj tomasztopa, dzi?kujemy za rejestracj? w portalu Szuki.pl.” i tyle.

Pstro.pl

O samym Pstro ju? pisa?em wcze?niej i tam odsy?am po oglne informacje. Betatesterzy dostali ostatnio informacj?, ?e prace nad serwisem wci?? trwaj?. Niedawno zgodnie z zapowiedziami rozbudowano profile u?ytkownika, mo?na ju? poda? troch? wi?cej informacji o sobie, zacz?? zbiera? grono znajomych.

Pstro.pl profil

Krzysztof z Pstro.pl prosi? mnie rwnie? o przekazanie informacji, ?e szukaj? cz?owieka od frontendu. Po znajomo?ci przekazuj? dalej:

Kogo szukamy?

 • Freelancer’a, zdolnego po?wi?ci? nam 20-30 godzin tygodniowo przez minimum rok
 • specjalisty CSS/XHTML ktry b?dzie nas wspiera? w rozwoju frontendu pstro.pl
 • mile widziane bogate do?wiadczenie zwi?zane z JS, ktre pomo?e nam wdro?y? i zmodyfikowa? widgety jQuery
 • „wielbiciela” Microsoftowego spojrzenia na przegl?darki internetowe, by pomc nam zrozumie? i przezwyci??y? ich specyficzne zachowanie.

Co oferujemy?

 • Mo?liwo?? pracy zdalnej w 75% (wymagane s? jedynie cykliczne spotkania na terenie Trjmiasta w celu dokonania kluczowych uzgodnie?)
 • Stabilne ?rd?o (dodatkowych) dochodw.

Kontakt: praca@pstro.pl

Co w nast?pnych wpisach Startupday?

W najbli?szej przysz?o?ci serwisy z rozk?adami jazdy i wspomagaj?ce planowanie podr?y komunikacj? miejsk?, social bookmarks, r?ne wykorzystanie video… je?li znacie jakie? ciekawe serwisy, ?lijcie info na startupday[at]topa.pl :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 7 marca 2009
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: internet, it, startupday, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "[Startupday] Ocenianie, opisywanie, polecanie…"

 1. mnie te wszystkie spo?eczeniwki bawi? do granic wytrzyma?o?ci, nic prostrzego da? ludzi? formularz, a nie umie? tych danych wykorzysta?.

  Autor komentarza, wtorek, 10 mar 2009 #

 2. Witam,

  nawi?zuj?c do komentarza o nowym layout Qype. Je?li kto? wola? poprzedni mo?e to zmieni? w ustawieniach swojego konta na Qype:

  http://www.qype.pl/mypage/settings

  Pozdrowienia,
  Magda

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 mar 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów