Pstro.pl [Startupday #1]

 

Pstro.pl

Na pierwszy ogie? serii Startupday idzie zapowiadany ju? wcze?niej Pstro.pl, b?d?cy jeszcze w fazie wczesnych testw, kolejny serwis pozwalaj?cy wyszukiwa? i ocenia? firmy. Autorzy po?o?yli du?ym nacisk na wyszukiwanie lokalne (ju? na poziomie dzielnic). W fazie tworzenia jest cz??? cz??? „spo?eczno?ciowa”.

W tym wpisie kilka moich opinii o serwisie, po sp?dzeniu tam odrobiny czasu. Do jednego z autorw serwisu, Macieja Saganowskiego, wys?a?em kilka pyta?, na ktre odpowiedzi pozwol? sobie zacytowa?. Mam te? 25 zaprosze?, gdyby kto? by? zainteresowany, to szczeg?y znajdzie pod sam koniec wpisu.

Pstro.pl jest…

proste i czytelne. To pierwsza rzecz, ktra przychodzi mi na my?l. Minimalistyczny design w stonowanych kolorach, nie przeszkadza w poszukiwaniu informacji, co jest chyba najwa?niejsze w tego typu serwisach.

szybkie. Przechodzenie pomi?dzy kolejnymi podstronami na li?cie firm czy filtrowanie, odbywa si? szybko i sprawnie. Umiej?tne u?ycie JavaScriptu powoduje, ?e aktywowanie kolejnego filtru nie wymaga czekania a? prze?aduje si? ca?a strona. Ciekawe rozwi?zanie, ktre si? sprawdza.

uzupe?nione. Serwis startuje z baz? zawieraj?c? ca?kiem poka?n? liczb? dodanych ju? firm w najwi?kszych miastach. W jednym z wcze?niejszych wpisw marudzi?em na serwisy, ktre startuj? zupe?nie puste. Pstro.pl si? tu bardzo pozytywnie wyr?nia.

Pstro - widok kategorii

Sk?d si? wzi??a nazwa „pstro”?

To pytanie chyba ci?nie si? na usta od razu po zobaczeniu nazwy. Dlaczego „Pstro” a nie kolejne „Firmoneo”, „Oceneo” czy cho?by „Nasze-opinie”? Na swoich stronach napisali?cie, ?e domena by?a po prostu wolna…

Wiesz co, serio nie ma specjalnej historii za t? nazw? i wyja?nienie, ?e ta domena by?a wolna jest chyba najtrafniejsze. Celowo szuka?em nazwy, ktra b?dzie ma?oznacz?ca, oglna i z niczym si? specjalnie nie kojarzy?a. Ka?dy Polak zna s?owo pstro i raczej mu si? ono z niczym szczeglnym nie kojarzy, a ?e ta domena by?a wolna, to j? kupi?em.

Osobi?cie mam ju? troch? dosy? nowego nazewnictwa webowego w stylu web2.0, wi?c odrzuci?em nazwy, ktre mog?yby si? kojarzy? z opiniami (jak opinneo, ktre ju? jest zreszt?) tylko wzi??em co? generycznego.

Podzia? na dzielnice – co?, czego gdzie indziej nie ma

pstro-3

Mieszkam w Gda?sku, ale „jeszcze bardziej” mieszkam na Przymorzu. Znajomy zawsze powtarza?, ?e jest z NPC – „New Port City”. Mieszka?cy Warszawy chyba wiedz? o tym rwnie dobrze: jestem z Pragi, Żoliborza, Ursynowa. Na temat pojawi?o si? rwnie? kilka opinii pod wpisem „Po czym pozna? rodowitego gda?szczanina?„. Na podzia? na dzielnice zwrci?em rwnie? uwag? gdy pojawi? si? serwis MMTrjmiasto. Teraz widz? je w Pstro:

Jest do dla nas „killer-app” w pstro. W?o?yli?my wiele pracy w to aby wogle skompletowa? listy dzielnic dla najwi?kszych polskich miast i przyporz?dkowa? do nich biznesy. Jest to praca u podstaw, mamy i zawsze b?dziemy mieli w tej kwestii wiele luk i niejasno?ci, g?wnie dlatego, ?e dzielnice s? bardzo ezoterycznym konceptem. Dla jednej osoby dana firma jest we Wrzeszczu, dla innej ju? w Oliwie, i kto tu ma racje.

Chcieliby?my aby pstro sta?o si? nieod??cznym narz?dziem podejmowania drobnych decyzji konsumenckich. Gdzie s? dobre zaj?cia z Jogi na Witominie, czy w Oliwie jest Sushi, szukam dobrego pediatry na Chyloni, kosmetyczki na Żabiance, Pubu w Brze?nie, mechanika w Gda?sku. To s? prawdziwe case’y i ludzie szukaj? firm, us?ug, biznesw, chc? wype?ni? swoje potrzeby na swoich osiedlach, nie chc? je?dzi?, szuka?, sp?dza? czas w korkach, marzn?? na przystankach.

Nie sposb si? nie zgodzi?. Sam w pierwszej kolejno?ci szukam odpowiednich obiektw blisko mojego miejsca zamieszkania lub miejsc cz?sto odwiedzanych. Niby mo?na sprawdza? po ulicach, ale zaznaczenie konkretnej dzielnicy jest du?o przyjemniejsze.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 17 stycznia 2009
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, startupday, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Pstro.pl [Startupday #1]"

 1. No wygl?da ca?kiem fajnie :) i ciekawie si? zapowiada.

  naturalnie jak mo?esz to pode?lij zapk?:)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 2. Powiem od siebie, ?e Agora (a w?a?ciwie twrcy Wrocek.pl) odpali?a serwis tego typu dla (na razie) Warszawy. Jednak jeszcze „nie poszed? press” wi?c nie mog? zdradzi? adresu… chocia? serwis ju? dzia?a i jest dost?pny dla wszystkich.

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 3. Pomys? wcale nie taki oklepany. Ciekawe jak b?dzie wygl?da? modu? spo?eczno?ci.
  Ps. Prosz? o zaproszenie ;)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 4. Zapowiada si? ciekawy serwis, mam nadziej?, ?e baz? firm b?d? mieli spor? i nie zapomn? o Zielonej Grze :)
  Poprosz? zaproszenie :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 5. Poprosz? o zaproszenie. Ch?tnie obejrze startup z mojej aglomeracji :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 6. Mo?na prosi? zaproszenie? Niezwykle mnie zainteresowa? ten startup…:-)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 7. Zaproszenia staram si? rozsy?a? na bie??co. Czekam tu p?niej na Wasze opinie :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 8. To jest po prostu rewelacyjne! Wesz?am na link z Twojego zaproszenia i zacz??am dodawa? prbnie Bibliotek? Miejsk? w Pu?awach… Okaza?o si?, ?e jeszcze si? nie zarejestrowa?am (co za gapa ze mnie!), wi?c wesz?am ponownie w ten link, zarejestrowa?am si?… I niespodzianka, pokazuje mi si? strona Biblioteki Miejskiej na stronach pstro :-) Mo?na doda? w?asne zdj?cie, skomentowa?, zrecenzowa?… I wystarczy tylko poda? adres, a ju? masz zrzut z satelity! Po prostu r e w e l a c j a!

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 9. Bardzo ch?tnie sobie potestuj? Pstro ‚na Poznaniu’, wi?c je?li mo?esz to podrzu? mi jedn? zapk? :)

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 10. Wystarczy zmieni? user agenta przegl?darki na gogole bota i ju? mo?na chodzi? po ca?ym serwisie bez zaproszenia. To do?? du?e naruszenie zasad white hat seo, czyli prezentowanie zupe?nie innych stron u?ytkownikom (zamkni?ta beta) i robotom (google widzi ju? wszystko i zaindeksowa?o ca?kiem du?o podstron). Sprytny zabieg SEO.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 11. „Sprytny zabieg SEO”

  Oj, powiedzia?bym jednak, ?e to niedopatrzenie z naszej strony.

  Testowali?my Google Custom Search, dla ktrego to by?o koniecznie i w wirze poprawek przesz?o to dalej :(

  Takie dzia?anie jest z tego co wiem ostro punktowane przez Google, wi?c wielkie dzi?ki, ?e zwrci?e? nam na to uwag?.

  Jak my?lisz, co powinni?my teraz zrobi?? Chyba to wy??czy? ASAP, right?

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 12. Jest ostro punktowane ruchem :) dlatego napisa?em, ?e to sprytny zabieg SEO. A co zrobi?? Teraz to ju? nie ma wi?kszego znaczenia.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 13. „Jest ostro punktowane ruchem”

  tylko, ?e ten ruch mo?e by? ruchem kata w kierunku naszej szyi :)

  Fajnie, ?e to wysz?o, staramy si? wyprostowa? sytuacj? i chyba jeste?my na dobrej drodze

  Dzi?ki.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 14. Oby tylko Was Google nie wyci??o z indeksu, bo to by?by dramat.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 15. Ch?tnie przetestuje pstro.pl w moim mie?cie, wi?c je?li mo?na to rwnie? poprosz? o zaproszenie :)

  Autor komentarza, czwartek, 22 sty 2009 #

 16. Z tego co widzia?em w Google Webmasters Tools to mo?na ustali? jakie zapytanie ma wys?a? bot ?eby zalogowa? si? na stronie, nie trzeba bawi? si? z user agent.

  Autor komentarza, piątek, 23 sty 2009 #

 17. Calkiem niezly pomysl ;)
  mozna prosic o Zaproszenie

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 sty 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów