ZTM Gda?sk wie, ?e jeden obraz wart jest tysi?ca s?w…

 

Mwi si?, ?e jeden obraz jest wart tysi?ca s?w. I ca?kowicie si? z tym zgadzam – czasem odpowiednio dobrana grafika, jeden ma?y piktogram, jedna ikona, jeden symbol, s? w stanie przekaza? t? sam? tre??, ktrej przekazanie w formie tekstu wymaga?oby ca?ego zdania.

Wydaje mi si? jednak, ?e kto? w Zarz?dzie Transportu Miejskiego w Gda?sku nie do ko?ca zrozumia? ide? zast?powania tekstu formami graficznymi. Od pewnego czasu bowiem niektre aktualno?ci na swojej stronie zamiast zwyk?ym tekstem, zamieszcza w formie grafik. Wielkich, oczoje… przygotowanych w jaskrawych kolorach grafik. Najnowszy przyk?ad tfu!rczo?ci poni?ej…


ZTM Gda?sk informuje...

Grafiki s? wielkie zarwno pod wzgl?dem wymiarw (1024 piksele szeroko?ci), jak i wagi (od 160 do nawet i ponad 250 kilobajtw jedna). Wepchni?te s? na stron? g?wn? poprzez chamskie HTMLowe zmniejszenie (<img src=”…” width=”…” height=”…” />). Efekt? Strona g?wna zajmuje teraz w sumie oko?o 1 megabajta i ?aduje si? niemi?osiernie d?ugo.

Najgorsze jest to, ?e nie istnieje tekstowy odpowiednik tych newsw. Nie ma, po prostu nie ma tego zapisanego w czystym tek?cie. Za ka?dym razem gdy chc? sprawdzi? czy nie ma zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej (a korzystam z niej bardzo cz?sto), musz? si? przebija? przez te paskudne grafiki.

Żeby nie by?o nudno, kolor t?a, rozmiar pola i zastosowane czcionki si? zmieniaj?. Mo?na rwnie? zauwa?y? ci?g?e poszukiwanie odpowiedniego formatu zapisu daty.

ZTM Gda?sk informuje...
ZTM Gda?sk informuje...

Pierwsze newsy by?y pisane zwyk?? czcionk?, najwa?niejsze fragmenty by?y ewentualnie pogrubione lub podkre?lone. Ale potem obs?uga strony otrzyma?a chyba dost?p do jakiego? lepszego edytora WYSIWYG, co zaowocowa?o przer?nymi formami prezentowania newsw:

ZTM Gda?sk informuje...

Efekt choinki” ?wietnie uzupe?niaj? flashowe bannerki, graficzne nag?wki i milion innych dziwnych ustrojstw.

Choinkom mwi? stanowcze NIE. Przekaz powinien by? PROSTY i CZYTELNY. I nie potrzeba tu specjalistw od usability ?eby na co? takiego wpa??.

Musisz korzysta? ze strony ztm.gda.pl Z?A KARMA.

 

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 5 kwietnia 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: internet, trjmiasto, webdesign, webmaster, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "ZTM Gda?sk wie, ?e jeden obraz wart jest tysi?ca s?w…"

 1. Odnosz? wra?enie, ?e w wielu przedsi?biorstwach komunikacji publicznej poziom serwisw internetowych jest wprost proporcjonalny do jako?ci us?ug. Momentami jest bardzo dobrze (np. gda?ski ZTM ma natychmiastowy dost?p do wszystkich rozk?adw), a czasami siermi??nie i idiotycznie.

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

  • ZKM Gda?sk (przewo?nik) sobie sam struga stronk? – http://www.zkm.pl – nie jest tragiczna, poprawili nawet troch? w ostatnim czasie.

   ZKM Gdynia – http://www.zkmgdynia.pl – ma ?adn? i eleganck? stron?. Jak si? chce, to mo?na.

   Metropolitalny zwi?zek komunikacyjny zatoki gda?skiej – http://www.mzkzg.org – te? ma w zasadzie ca?kiem niez?y site.

   A ZTM Gda?sk ma stron? zrobion? przez firm? „zajmuj?c? si? wykonywaniem profesjonalnych stron www”, a taki bubel… ech…

   A te rozk?ady w ZTM to d?uuuga historia, w ko?cu je tam wrzucili. Rozk?ady na komrki kiedy? by?y fajnie rozwi?zane gdy to jeszcze ZKM publikowa?, a teraz linkuj? do jakiego? zewn?trznego serwisu, gdzie sobie mo?na pobra?.

   Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 2. typowo polskie, widzialem podobnych przypadkow dziesiatki – pani z marketingu zrobila tablice i jeszcze wstawila na strone internetowa! :-)

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 3. Wiesz, szcz??cia tyle ?e w ogle takie informacje daj? w sie?… ;-)

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 4. No niestety – zjawisko cz?sto spotykane na stronie ZTMu. Do takich kwiatkw mo?na rwnie? zaliczy? stron? mojego by?ego gimnazjum… Ka?dy news inn? czcionk?, a jak ju? nie korzystaj? z edytora WYSIWYG to wrzucaj? newsa w postaci ogromnego pliku JPG. :D

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 5. Nie mwi?c o tym, ?e strona zkmgdynia.pl ma funkcje szybkiego po??czenia, ktrego pr?no szuka? na stronie ztm-u.

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 6. Mj ulubiony przypadek to strona pewnej wsplnoty mieszkaniowej ;) http://www.odynca57.republika.pl/sprawy_biezace.html

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 7. Licz? na to, ?e ZKM Gdynia czy ZTM Gda?sk podepn? si? w ko?cu do Google Transit – tak jak Bia?ystok czy Olsztyn http://www.google.com/transit

  Autor komentarza, niedziela, 5 kw. 2009 #

 8. Oglnie, z komunikatami na stronach MPK/MZK/itp nie jest najlepiej. Co prawda Krakw nie zamieszcza komunikatw jako jpg (a jak go maj? przeczyta? osoby niewidome i niedowidz?ce?), ale te? i nasze komunikaty nie grzesz? przerostem formy nad tre?ci? ktrej spodziewaj? si? pasa?erowie. Najgorsze jest to i? nieraz komunikaty pojawiaj? si? dzie? po zmianie, a zazwyczaj max 2 dni przed. I to nie wsz?dzie tylko na odcinkach trasy (od p?tli, do miejsca zmiany) pomijaj?c reszt? trasy, czy ca?e miasto (nawet w pobliskich w?z?ach przesiadkowych o tym nie wspominaj?).

  Autor komentarza, poniedziałek, 6 kw. 2009 #

 9. Te obrazki s? tak wielkie, poniewa? po zmniejszeniu przez przegl?dark? wielko?? czcionki akurat odpowiada rozmiarowi tekstu na stronie w tej kolumnie tre?ci. Eeehhhh, a wystarczy?oby dopisa? kilka regu?ek CSS i odpowiedni? klas?…

  Wy te? tak macie, ?e widz?c takie rzeczy macie ochot? udusi? webmastera i samemu pozamiata? stron? robi?c z niej klasyczny XHTML+CSS compliantt?

  Autor komentarza, wtorek, 7 kw. 2009 #

 10. Tak mamy :D
  Zreszt? nie tylko wszelkiego rodzaju ZKMy maj? takie strony. Proponuj? wej?? na stron? jakiego? wi?kszego szpitala, na przyk?ad szpital MW w Gda?sku. Normalnie a? r?ce opadaj?.

  Autor komentarza, czwartek, 9 kw. 2009 #

 11. Rozk?ad gda?skiego ZTM wo?? ze sob? w komrce ;) Jest taki wynalazek na mmpk.info. Raczej na bie??co aktualizowany, ma wyszukiwark? po??cze? itp. Wygodniejsze toto ni? przebijanie si? nawet kompresuj?c? dane przegl?dark? przez graficzne zasoby ZTM ;-)

  Autor komentarza, środa, 29 kw. 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów