Gda?sk: Dotknij wolno?ci

 

Pod koniec sierpnia moje miasto rozpocz??o jesienn? kampani? promocyjn? pod has?em „Gda?sk. Dotknij wolno?ci.„, ktra potrwa do oko?o 3 pa?dziernika. Celem kampanii jest wzmocnienie obrazu Gda?ska jako miejsca inspiruj?cego, ciekawego, otwartego oraz nowoczesnego. Gda?sk stara si? wci?? o tytu? Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, st?d te? nawi?zania do gda?skiej „wolno?ci artystycznej ekspresji.”

Kampania jak zwykle wywo?uje pewne kontrowersje, poniewa? rozpocz??a si? ona w nietypowy sposb.

Viralowe filmiki na YouTube

Zacz??o si? od trzech filmikw viralowych, ktre zosta?y umieszczone na YouTube. Pierwszy do?? popularny, pewnie niektrzy widzieli ju? rolnika, ktry rozbiera si? i wskakuje do snopowi?za?ki. Filmik zosta? te? pokazany w „Szkle kontaktowym” w TVN24.

Pozosta?e dwie produkcje maj? ju? jakie? lokalne elementy – na pierwszym wida? autobus w miejskich barwach, ktry stoi na starym pasie startowym na gda?skiej Zaspie, na drugim natomiast pokazano tereny przystoczniowe.

Ot „?mieszne filmiki”, ktre mo?na sobie przesy?a? w?rd znajomych. Na ko?cu tylko adres strony internetowej www.falegdn.com

Fale GDN

„Fale GDN” by?y motywem przewodnim teaserowej cz??ci kampanii. Po polskich miastach je?dzi?y busiki z „pracownikami Instytutu Rezonansw i Interferencji”, ktrzy przy pomocy specjalistycznego sprz?tu badali nat??enie fal GDN.

O akcji pisa?y r?ne serwisy internetowe. Tutaj np. kopia newsa z Wirtualnej Polski:

W tras? po Polsce wyruszy?a ekipa badawcza zorganizowana przez Instytut Rezonansw i Interferencji. Celem ekspedycji badawczej zorganizowanej przez Instytut jest badanie nat??enia fal GDN w r?nych miejscach w Polsce. Naukowcy maj? tak?e bada? konkretne przypadki oddzia?ywania tych nieznanych dot?d fal d?wi?kowych.

Na obecnym etapie bada? wiemy, ?e wysokie nat??enie fal GDN mo?e wp?ywa? na nasze samopoczucie i zachowanie, wywo?uj?c poczucie beztroski i zwi?kszaj?c sk?onno?? do spontanicznych, twrczych zachowa?. Z kolei zbyt niskie nat??enie fal GDN mo?e mie? zdaniem badaczy niekorzystny wp?yw na cz?owieka, wywo?uj?c obni?enie nastroju, apati?, czy wr?cz stany depresyjne.

Badacze z IRI na swojej drodze b?d? oznacza? te miejsca w Polsce, gdzie nat??enie fal GDN jest szczeglnie wysokie, by w ten sposb ostrzega? miejscow? ludno?? przed ich wp?ywem.

Spot reklamowy

Jednym z g?wnych elementw kampanii jest 30″ spot reklamowy, ktry zosta? wyre?yserowany przez Tomasza Nalewajka. Muzyka zosta?a skomponowana przez Marcina Macuka. B?dzie on prezentowany zarwno w polskich jak i zagranicznych stacjach telewizyjnych (m.in. CNN).

Strona DotknijWolnosci.pl

Zosta?a te? przygotowana dedykowana strona pod adresem dotknijwolnosci.pl (oraz falegdn.com i gdnwaves.com), na ktrej mo?na znale?? informacje o mie?cie, ciekawych miejscach i najwa?niejszych wydarzeniach kulturalnych.

Strona dra?ni mnie od pierwszego wej?cia. Zaczyna od tego strasznego szumu, ktry musz? przebole? podczas wybierania wersji j?zykowej oraz „dostrajania”. Ca?o?? wykonana jest we flashu, a animacja nie potrafi si? te? dopasowa? do rozdzielczo?ci mojego netbooka (1024×600), przez co ucina mi wi?kszo?? informacji.

Opinia

Przypad?a mi do gustu jedna z viralowych propozycji – ta z autobusem. Ale to mo?e by? moje skrzywienie w stron? komunikacji miejskiej. Snopek siana zupe?nie z kosmosu, a wystrzelenie si? w stron? stoczni za bardzo kojarzy mi si? z reklamami internetu w Tak Taku.

Ciekawy pomys? z badaniem fal GDN, chocia? nie wiem jak zosta?o to odebrane w innych miastach. Na YouTube nagrania „z bada?” widz? tylko na kontach za?o?onych przez agencj? odpowiedzialn? za kampani? – np. montekinia88 :) Filmiki za dobre jak na amatorskie nagrania.

G?wny spot bardzo fajnie zrobiony. Dynamiczny, r?norodny: jest pla?a, Mot?awa, G?wne Miasto, bloki na Przymorzu, stocznie, Fontanna Czterech Kwarta?w… jest nie?le.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 9 września 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, offline, reklama, social media, trjmiasto, video, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Gda?sk: Dotknij wolno?ci"

 1. Wielka ?enada z promocj? gda?skiej wolno?ci…
  A nawet nie mwi? o POLU ktre ma tyle wsplnego z symbolami Gda?ska ?e szkoda gada?…

  Uwielbiam jak Gda?sk wydaje kas? na bzdety, pewnie jacy? znajomi dostali, a nie zajmuje si? wa?nymi sprawami dla miasta.

  Autor komentarza, czwartek, 9 wrz 2010 #

  • Faktycznie za ma?o prawdziwego Gda?ska w tych spotach. Szkoda ze w tym roku odszed? gda?ski pirat (niestety nie by?o dane zobaczy? Go na ?ywo, bo zmar? wtedy, kiedy by?em na rowerze), bo by?bym i by? ciekawa postaci? tego? miasta.

   Co do bzetw, nie wiem co masz konkretnie na my?li – podejrzewam ze chodzi o czysto polityczne rozgrywki. Natomiast musze powiedzie? jedno – drogi to w tych miastach s? BEZNADZIEJNE.. Nie chcia?bym by to odby?o kosztem inwestycji pod ?cie?ki rowerowe, ale je?li ma odbywac si? tam euro2012, to tym bardziej powinni pomy?le? nad inwestycja drogow?. :)

   Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

  • Zw?aszcza gdy si? doczyta w prasie, ?e bud?et kampanii wynosi? prawie 2 miliony z?otych. W tym momencie te „wiralki” jeszcze bardziej dra?ni?.

   Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

 2. Szczerze powiedziawszy w Krakowie nie widzia?em ?adnej ekipy GDN. Czyli do?? kolanie si? reklamuj?. Tylko jest sens reklamowa? si? w?rd swoich?

  Mnie natomiast dziwi fakt i? Gda?sk, nie reklamuje si? jako Polski Amsterdam. Je?li chodzi o podej?cie rowerowe.

  Autor komentarza, czwartek, 9 wrz 2010 #

  • Z tym polskim Amsterdamem to nawet trafi?e?. Szkoda, ze oszcz?dzaj? na informacjach typu: ktr?dy do centrum / starwki, bo b?d?c w dzielnicy Wczasy, wcale tak oczywiste nie by?o (btw. to by?o zanim zdoby?em mapk? rowerow?, ktr? za darmo serwuje m.in. PTTK na D?ugiej).

   Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

  • W?a?nie, mi jako Krakowiakowi brakuje u nas takiego rowerowego podej?cia. Za wami ruszyli?my w sprawie „Legalnie pod pr?d”. Tylko zamiast czystych B2/D3+T22, mamy kontra pasy. I zamiast 20-30 jak wst?pnie wynika?o, to raptem 14.

   Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

  • Em. Ja jestem ;-) z wielkopolski. Bli?ej Poznania i obserwuj? go pod k?tem rowerowych inwestycji. B?d?c w Gda?sku nie widzia?em ?adnego rowerowego parkingu z prawdziwego zdarzenia, natomiast w Poznaniu prze?y?em wielki szok, widz?c ochroniarza przy stoisku tu? obok parkingu rowerowego – kto chcia?, mg? bezp?atnie skorzysta? z zabezpieczenia U-Lock, jedynie trzeba wy?o?y? DO. Genialne rozwi?zanie znajduje si? tu? przy Galerii Malta :)

   Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

  • Niestety takie przypadki to jedynie wyj?tki od regu?y. W Krakowie CH M1 (ktre z reszta ma jaki? znaczek przyjazno?ci rowerzystom by org. zielone) prowadzi chroniony zadaszony (pod arkanami) parking dla rowerw. Gdzie rowerzysta mo?e skorzysta? miejscowych linek, lub przypi?? si? swoim. Oraz dostanie bloczek z nurkiem, ktry w kajeciku jest przyporz?dkowany do poszczeglnych rowerw. Czyli w moim przypadku np nr 5 wpis wygl?da tak: 5 Unibike i chyba jeszcze godzina in/out.

   Autor komentarza, sobota, 11 wrz 2010 #

 3. By?em w Gda?sku i w Sopocie. Faktycznie te miasta maj? co? w sobie, ze warto i kolejny raz tam przyjecha?.
  Za pierwszym razem przewodnikiem by? Matipl (cheers), dzi?ki ktremu uda?o si? pozwiedza?. W sierpniu by?em ponownie i tym razem wzi??em rower ze sob?. Tematyka ?cie?ek rowerowych jest mi znana i postanowi?em zweryfikowa? to w rzeczywisto?ci. Podoba mi si? idea rozwoju w tych miastach i mam nadziej?, ?e inne miasta b?d? wzorowa? si? na Gda?sku w tym przypadku.

  Natomiast spoty reklamowe nie przekona?y mnie, ba nawet ciut mnie odrzuci?y. „DotknijWolno?ci” rwnie? nie prezentuj? si? ciekawie, ma?o informacji, ma?o konkretw i … ciut nudne fotki, ktre nie oddaj? tego, co faktycznie Gda?sk ma do zaprezentowania.

  Ocena: 3-;

  Autor komentarza, piątek, 10 wrz 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów