Europejska Stolica Kultury – Gda?ska podej?cie drugie

 

Dzisiaj rano, serwisy MMTrjmiasto.pl i Trjmiasto.pl poinformowa?y o tym, ?e Gda?sk ma nowe logo przeznaczone do konkursu Europejska Stolica Kultury 2016. O poprzednim ju? nie b?d? wspomina?, po?wi?ci?em mu ju? jeden wpis. Nowe logo w kilku wariantach kolorystycznych prezentuje si? nast?puj?co (sorki za jako??, kompresja masakruje kolory, a nigdzie nie znalaz?em innych wersji):

Gda?sk Europejska Stolica Kultury 2016

Nowy logotyp jest oparty na prostym pomy?le dwuznaczno?ci litery „G” – pierwszej litery nazwy miasta, a jednocze?nie kszta?cie spinacza – symbolu uj?cia w jedn? ca?o?? wydarze? i dzia?a? na terenie Metropolii. Przedsi?wzi?cie ESK ma by? klamr?, ktra ma ??czy? wszelkie aktywno?ci kulturalne Gda?ska i Metropolii” – mo?na przeczyta? w opisie logotoypu opracowanym przez biuro ds. ESK.

Koncepcja „spinacza” zosta?a opracowana przez Justyn? Kosi?sk? z warszawskiej agencji Temperwka, autorem samego logo jest Piotr Korona.

Pozwol? sobie zacytowa? jeszcze jedn? wypowied? p. Romualda Pokojskiego, ktry jest odpowiedzialny za dzia?ania programowe w biurze ESK:

Chodzi?o o to, ?eby logo ??czy?o si? z wizualn? opraw? ca?ego projektu. Wa?na jest te? jego u?ytkowa strona – ?e logotyp mo?e funkcjonowa? w formie spinki czy znaczka. Chcemy, aby w przysz?o?ci ka?dy spinacz kojarzy? si? z Gda?skiem – Europejsk? Stolic? Kultury. Spjne dzia?ania promocyjne wymagaj? spjnej identyfikacji graficznej.

Do tej pory spinacz kojarzy? mi si? tylko z wkurzaj?cym Asystentem pakietu Microsoft Office…

To tyle w kwestii logo. Mnie nie porwa?o. Podobnie jak w przypadku logo Europejskiego Centrum Solidarno?ci, chcia?bym tylko zobaczy? inne rozpatrywane projekty…

Gdzie szuka? informacji

Gdy przeczyta?em te dwa newsy na MMTrjmiasto.pl i Trjmiasto.pl, chcia?em zobaczy? orygina? informacji prasowej na oficjalnych stronach Gda?ska.

Kilkana?cie minut sp?dzi?em na Gdansk.pl szukaj?c komunikatu prasowego, wyniku konkursu, odpowiedniego dzia?u… Nie ma! Ba, nawet wyszukiwarki teraz nie mog? na tej stronie znale??! Jedyny link widoczny ze strony g?wnej umo?liwia… pobranie starego logotypu. Na stronie g?wnej miasta nie sposb znale?? jakichkolwiek informacji o tym projekcie?

Gdansk2016.eu – wersja testowa serwisu

Na szcz??cie jest #si?a_blipa i dosta?em cynk, ?e oficjalny serwis jest pod adresem Gdansk2016.eu. Fakt, na adres mo?na by?o wpa??, ale dziwi mnie brak jakichkolwiek informacji o tym na stronie g?wnej miasta. Chocia? chyba

Wielki napis WERSJA TESTOWA SERWISU to chyba jakie? nawi?zanie do „?ebdwazerowej” idei wypuszczania wersji beta… Je?li ta strona b?dzie dalej rozbudowywana w tym stylu… Szkoda, szkoda.

Wpis opublikowany 28 listopada 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: offline, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Europejska Stolica Kultury – Gda?ska podej?cie drugie"

 1. O nowym logo dowiedzieli?my si? dwa tygodnie temu… ze strony Gdansk2016.eu. Żeby by?o ciekawiej, by?o to jeszcze inne logo ni? to, ktre widzimy dzisiaj. Przez dwa tygodnie czekali?my na stanowisko biura ESK w sprawie nowego logo i… kiedy ju? napisali?my o tym, tego samego dnia do mediw zosta?a rozes?ana informacja prasowa o zmianie logo. Wcale bym si? nie zdziwi?, ?e prezydent Adamowicz dowiedzia? si? o zmianie z… mediw.

  MM Trjmiasto :)

  Autor komentarza, sobota, 29 lis 2008 #

 2. O rany, no to mnie teraz Wojtku zaskoczy?e?… takiego braku zgrania to si? nie spodziewa?em…

  Autor komentarza, sobota, 29 lis 2008 #

 3. Rzeczywi?cie, Web 2.0 pe?n? g?b?. Ale nawet nie wygl?da ?le :)

  Autor komentarza, sobota, 29 lis 2008 #

 4. Logo w tym wpisie jest mniej atrakcyjne (dla mnie) ni? to na stronie. A ca?o?? wymaga jeszcze sporo pracy, ale skoro idzie naprzd to ju? co?.

  Autor komentarza, niedziela, 30 lis 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów