Wi?cej mo?liwo?ci w Google Apps

 

Konta w Google Apps ewoluuj? w kierunku pe?noprawnych Google Accounts.

Do tej pory w ramach w?asnej domeny mo?na by?o mie? dost?p do poczty (GMail), dokumentw (Google Docs), wsplnego kalendarza (Google Calendar), edytora witryn internetowych (Google Sites) i wsplnego czata (Google Talk). Teraz u?ytkownicy Google Apps b?d? mieli dost?p do blisko 50 r?nych us?ug, ktre w swoim portfolio posiada gigant z Mountain View.

Od 2011 roku, ka?da firma, organizacja, rodzina czy grupa znajomych, ktra zdecyduje powierzy? Google obs?ug? swojej domeny i kont, b?dzie mog?a korzysta? z wszystkich dobrodziejstw bez konieczno?ci posiadania osobnego konta GMail.

Co wi?cej, administrator domeny b?dzie mia? mo?liwo?? wybrania ktre us?ugi maj? by? aktywne dla jego u?ytkownikw. W p?atnych kontach firmowych i edukacyjnych b?dzie nawet mo?liwo?? kontrolowania dost?pu do poszczeglnych us?ug dla konkretnych osb – czyli na przyk?ad do AdSense czy Analytics dost?p b?d? mia?y tylko ludzie odpowiedzialni za reklam?, na Bloggerze b?dzie mog?a pisa? osoba potrafi?ca skleci? z sensem kilka zda?, a na Picas? zdj?cia wrzuci tylko fotograf.

Automatyczna aktualizacja kont rozpocznie si? na pocz?tku przysz?ego roku, jednak ju? teraz w panelach zarz?dzania domen? mo?na znale?? narz?dzia do aktualizacji.

Niby informacja bardzo dobra, chocia? powa?nie si? zastanawiam nad sensem migracji… Ju? teraz mam poczt? w Google Apps i dwa konta GMail / Google Account (w tym jedno do obs?ugi wi?kszo?ci pozosta?ych us?ug) i zdarza si? od czasu do czasu kombinowa? z okrami w trybie incognito gdy trzeba co? zrobi? na wszystkich kontach. Przenoszenie wszystkiego chyba nie ma wi?kszego sensu.

Wpis opublikowany 10 grudnia 2010
Tagi: , , , , ,
Kategorie: domeny, google, internet, it, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Wi?cej mo?liwo?ci w Google Apps"

 1. Fajnie by by?o mie? powi?zane Picasa z mailem i kontaktami na Google Apps…

  Autor komentarza, piątek, 10 gru 2010 #

 2. Tez mam 2 konta stare w gmailu i nowe w Google Apps – niestety migracja sie nie udala – google po 24 powiedzialo ze czesc uslug dla niektorych uzytkownikowjesr zdublowana i ze migracja nie jest mozliwa :(
  Na rzie nie mialem motywacji ?eby z tym walczy?.

  Autor komentarza, piątek, 10 gru 2010 #

 3. Szkoda, ?e nie zrobili tego x lat temu, bo teraz to mi tylko i wy??cznie przeszkadza – posiadanie jednego konta w gmailu, drugiego w appsach. Niby jest multilogowanie, ale biedno ono jest.

  Autor komentarza, piątek, 10 gru 2010 #

 4. ?al pl

  Autor komentarza, czwartek, 6 sty 2011 #

 5. Zgadzam si? z Lanooz, gdyby wprowadzili tak? opcj? na samym pocz?tku – by?oby super. Teraz gdy ludzie maj? po kilka(na?cie) r?nych kont Google, kombinowanie totalnie zniech?ca.

  Autor komentarza, czwartek, 6 sty 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów