Android: Synchronizacja poczty, kontaktw i kalendarza z Google Apps

 

Aktualizacja: Okaza?oSi?™, ?e na wszystkich telefonach oprcz mojego, synchronizacja z kontem Google Apps odbywa si? bezproblemowo bez konieczno?ci kombinowania z Google Sync/Exchange… Honorowym sponsorem tego wpisu zostaje Capt. Obvious. Zamiast czyta? zb?dny tekst, pograjcie w Wilka i Jajka :)

Szybka sztuczka dla osb, ktre chc? synchronizowa? poczt?, kontakty i kalendarz pomi?dzy telefonem z Androidem a kontem w Google Apps. Problem jest taki, ?e konta w Google Apps (GMail we w?asnej domenie), nie s? pe?noprawnymi Kontami Google (Google Accounts) i dlatego nie mo?na ich ustawi? jako domy?lne konta do synchronizacji w telefonach z Androidem.

Na szcz??cie w Android 2.0/2.1 dodano pe?n? obs?ug? Microsoft Exchange, natomiast w Google Apps mo?na uaktywni? us?ug? Google Sync. W??czenie jest bardzo proste:

Uaktywnienie us?ugi Google Sync

Google Sync

Zaloguj si? do panelu zarz?dzania domen? w Google Apps i przejd? do dzia?u Ustawienia us?ugi » Telefon komrkowy (bezpo?redni URL: https://www.google.com/a/cpanel/TWOJA_DOMENA/MobileSettings) i tam uaktywnij Google Sync.

Konfiguracja konta w telefonie

Przejd? do menu Ustawienia » Konta i synchronizacja i dodaj nowe konto typu Exchange ActiveSync. Wybierz Ustawienia r?czne i wpisz dane do konta:

 • Adres e-mail: Twj adres e-mail w Google Apps
 • Adres serwera: m.google.com (lub m.google.com/syncml)
 • Nazwa u?ytkownika: Twj adres e-mail w Google Apps
 • Has?o: Has?o do e-maila w Google Apps
 • Zaznaczamy opcj? „Serwer wymaga po??czenia szyfrowanego (SSL)”

Synchronizacja Google Apps

I przechodzimy dalej. System sprawdzi ustawienia i pozwoli nam wybra? us?ugi do synchronizacji (Poczta, Kontakty, Kalendarz). Cz?stotliwo?? synchronizacji b?dziemy mogli ustawi? wchodz?c w opcje Exchange ActiveSync na li?cie skonfigurowanych kont.

Podobnie mo?emy synchronizowa? konto GMail i konta Google Apps rwnie? na innych telefonach – Apple iPhone, BlackBerry, Nokiach z Symbianem, Windows Mobile itd.

Testowane na telefonie HTC Magic z systemem Android 2.1 (ErisSense 0.4pre by Sanpei) i darmowym kontem Google Apps.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 19 lipca 2010
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: android, google, gsm, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Android: Synchronizacja poczty, kontaktw i kalendarza z Google Apps"

 1. Polecam zmian? Romu na 2.2. CyanogenMod .6.00. Na ErisSense nie narzeka?em, ale szybko mi si? znudzi? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

  • Nied?ugo zaktualizuj? do 2.2. Na XDA ?ledz? rozwj m.in. FroyoRider, ktry zapowiada si? ca?kiem fajnie (JIT, ma?y overclock procesora)

   Problem w tym, ?e dla Magic 32A na nowym radio (6.35) nie uda?o si? jeszcze zmusi? do pracy aparatu, a jednak do?? cz?sto z niego korzystam

   Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 2. Tomaszu, ale przecie? synchronizacja poczty, kontaktw i kalendarza z Google Apps jest mo?liwa! Osobi?cie z tego korzystam na moim G1 z Androidem 1.6.

  Cho? fakt, nie wiem jak si? Android zachowa w przypadku posiadania konta GoogleApps i aktywowan? us?ug? GMail, czyli dwoma skrzynkami pocztowymi jednocze?nie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

  • Dziwne, mi zawsze sprawia? problemy… Chocia? nie dam g?owy, ?e win? nie jest fakt, ?e na jeden adres (tomasz ma?pa topa) mia?em dawno temu zarejestrowane Google Account, a potem identyczne konto w Google Apps…

   Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 3. Panie Tomku, czy?by zaktualizowa? Pan soft na swoim Magicu z orange? Pytam, bo przyda?by si? nowszy soft (co najmniej 1.6), ?eby mc sobie zainstalowa? NavDroyda, ale troch? si? boj? :/

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 4. Eee… ja od samego pocz?tku mia?em podpi?te swoje konto w GoogleApps jako jedyne i nie mia?em nigdy ?adnych problemw z synchronizacj? (jedynie MyTracks nie potrafi? zrobi? eksportu zapisanych tras do map we w?asnej domenie). A tak, to zarwno na G1 z Androidem 1.5, 1.6 i 2.1, jak i w Desire z Androidem 2.1 nie mia?em nigdy ?adnych problemw :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

  • I odnosz?c si? do tego, co napisa?e? kilka komentarzy wy?ej – ja swj adres te? mia?em wcze?niej zarejestrowany w Google Account ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

  • … mwi?em ju? kiedy?, ?e technologia mnie po prostu nie lubi?

   Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 5. U mnie sytuacja wygl?da podobnie. Android 2.1, Google Apps i mail podpi?ty pod zwyk?e konto Google. Wszystko dziala out of the box. Co nie zmienia faktu, ?e nadal nie wiem dlaczego. Za du?o automagii, jak dla mnie. BTW – mia?em Google Sync w??czone ju? od jakiego? czasu.

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 6. U mnie te? dzia?a?o to bez problemu, w ka?dym razie na wersji 2.1. Tylko dla synchronizacji kalendarza, konto Google Apps musi by? dodane jako pierwsze.

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lip 2010 #

 7. Potwierdzam. Ja jako pierwsze doda?em w?a?nie konto z Google Apps i nie mia?em problemw (jeszcze wtedy Android 1.5). Po zrootowaniu i u?ytkowaniu ROM-u MyHero dalej dzia?a. Nie zmienia to faktu, ?e wpis wielu osobom mo?e si? przyda?. Zw?aszcza, ?e z wpisu Tomasza wynika wprost: jemu od r?ki nie dzia?a?o, a to jedna z metod na pozytywne za?atwienie sprawy. Dla nas, u?ytkownikw Androida, to kolejna wskazwka, ?e nawet kolejno?? rejestrowania kont w telefonie mo?e mie? znaczenie ;)

  Autor komentarza, wtorek, 20 lip 2010 #

  • Powiem szczerze, ?e przy pierwszej prbie rejestracji telefonu (zaraz po wypakowaniu z pude?ka) z kontem w Google Apps wywali?o mi b??d, wi?c spi??em z Google Account. Kiedy? p?niej znowu prbowa?em i by?o to samo.

   Jestem sk?onny uwierzy? w to, ?e to by?y chwilowe zonki i przez ten czas ?y?em w moim innym ?wiecie, gdzie Google Apps by?o „be”, mia?em dwa r?ne konta, ktre musia?em synchronizowa? innymi sposobami itd.

   Ja po prostu przyci?gam wszelkie zdarzenia zdefiniowane przez Prawa Murphy’ego :)

   Sorki wi?c za zb?dny post. http://tomasz.topa.pl/wilk-i-jajka-russian-eggs-nu-pagadi.html – pograjcie sobie w Wilka i Jajka ;)

   Autor komentarza, wtorek, 20 lip 2010 #

 8. Takie drobne pytanie, jak lepiej trzyma? kontakty telefoniczne? W telefonie czy w gmailu? A je?li w GM to wrzuci? je te? do jakie? dodatkowej kategorii np telefon?

  Autor komentarza, piątek, 17 wrz 2010 #

  • Ja po?wi?ci?em jedno paskudne deszczowe popo?udnie na zrobienie porz?dkw z adresami i w ko?cu mam wszystko ogarni?te.

   Zsynchronizowa?em wszystko z GMailem i tam (przez interface www, wygodniej) scali?em wszystkie duplikaty, wywali?em wszystkie ?mieciowe adresy, ktre przez lata si? tam ddoda?y, uporz?dkowa?em wszystkie numery telefonw wed?ug jednego formatu (+48…), wszystkich wpisa?em wed?ug jednolitego schematu („Imi? Nazwisko”) itd. A potem da?em synchro z telefonem.

   W telefonie jeszcze poci?gn??em scalenie kontaktw z facebookiem i twitterem (du?o ?atwiej gdy masz ju? wszystkich wpisanych wed?ug „imi? nazwisko”).

   Wszystkie kontakty mam teraz domy?lnie dopisywane w telefonie i synchronizowane od razu z GMailem. Jedna skrzynka kontaktw, wsz?dzie te same dane, backup w chmurze.

   Autor komentarza, piątek, 17 wrz 2010 #

  • 1) To jak zrobi? by w gmail nie robi? si? ?mietnik (nie dodawa?y si? automatycznie maile).
   2) Gmail+FB da si? zrobi? ?adne spi?cie, gdy kontakty nie s? tak samo ponazywane?

   Autor komentarza, piątek, 17 wrz 2010 #

  • 1) Je?li dobrze widz?, to synchronizuje tylko osoby z grupy „Moje kontakty”. Nie widzia?em niestety nigdzie opcji wy??czaj?cej dodawanie kolejnych adresw do kontaktw.

   2) Da si? ??czy? dowolne kontakty, gdy s? nazwane tak samo po prostu ?atwiej si? znajduje duplikaty. Pami?tam, ?e w HTC Sense by?o to bardzo wygodnie rozwi?zane – w menu kontaktw po prostu opcja szukania duplikatw.

   Teraz na Cyan ?ci?gn??em aplikacj? SyncBook, ktra ca?kiem sprawnie ??czy kontakty z Facebookiem

   Autor komentarza, piątek, 17 wrz 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów