Sko?czy?o si? przekszta?canie kont Google Apps w Google Accounts, zacz??y si? problemy…

 

Dzisiaj zako?czy?a si? zapowiadana od grudnia migracja kont w Google Apps (we w?asnej domenie) do pe?noprawnych Kont Google.

Poniewa? mam kilka domen utrzymywanych na serwerach Google, zmiany te mnie do?? zasadniczo interesowa?y. Mia?em pewne swoje wyobra?enie na temat tego, jak to b?dzie funkcjonowa?o. Mia?em nadzieje, ?e wszystko pjdzie p?ynnie…

Dzi? przywita?y mnie informacje o wprowadzonej zmianie… i pewne niedogodno?ci… P? dnia zastanawiania si? nad rozwi?zaniem, ale na szcz??cie uda?o si? wszystko ogarn??.

Do tej pory wszystkie us?ugi (Reader, Analytics, AdSense, Android Market, Webmaster Tools, kontakty w telefonie itd.) mia?em podpi?te pod moje Konto Google oparte na adresie GMailowym, wi?c by?em ci?gle zalogowany na tym koncie GMail. Poczta @topa.pl, podpi?ta pod Google Apps, by?a bezproblemowo ca?y czas otwarta w osobnej karcie, poniewa? te dwie us?ugi si? nie gryz?y (poczta w Google Apps dzia?a?a pod adresem google.com/a/domena.tld).

Teraz prba zalogowania do poczty w Google Apps de facto prbowa?a zalogowa? mnie na drugie Google Account i wylogowywa?o z pierwszego. Czy?bym musia? pracowa? na dwa okna przegl?darki, z jednym oknem incognito?

W przypadku AdWords, Kontaktw, Reader, Zak?adek czy YouTube da?oby si? na upartego przenie?? wszystkie dane na nowe konto. Analytics czy Webmaster Tools pozwalaj? na dodanie drugiego administratora. Ale co z zakupionymi aplikacjami w Markecie? Co z AdSense?

Rozwi?zanie: Google Multiple Sign-In

Na szcz??cie przypomnia?em sobie, ?e Google przygotowa?o mo?liwo?? wielologowania, czyli Multiple Sign-In. Wystarczy b?d?c na danym koncie wej?? pod adres https://www.google.com/accounts/MultipleSessions i aktywowa? us?ug?.

Poczta zalogowana na koncie we w?asnej domenie, ca?a reszta dalej na odpowiednim GMailu.

I tak chyba zostanie, na razie nie b?d? si? bawi? w przenoszenie us?ug pomi?dzy kontami. Ju? kiedy? da?em si? zaskoczy? jakim? zmianom w Google AdSense i zarejestrowa?em drugie Google Account do jego obs?ugi. Teraz mam w sumie TRZY konta prywatne…

Wpis opublikowany 26 maja 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, domeny, google, internet, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Sko?czy?o si? przekszta?canie kont Google Apps w Google Accounts, zacz??y si? problemy…"

 1. Je?li konta w domenie topa.pl u?ywasz tylko do maili to mo?e po prostu przekieruj wszystkie maile do Gmaila i nie b?dziesz musia? si? prze??cza? mi?dzy kontami.

  Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

 2. eee, co? zamiesza?e? ;)

  Mnie te? to ostatnio dotkn??o. Je?li @topa.pl by?o jako g?wne konto, a google account (gmail) utworzone tylko dla aplikacji trzecich, trzeba by?o wybra? ?e chcesz zmigrowa? na konto organizacji.
  Ja od miesi?ca mam w ko?cu 1 konto…a wczoraj w ko?cu odzyska?em zdj?cia w PicasaWeb, bo znalaz?y si? wcze?niej pod tymczasowym adresem.

  Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

 3. Hmm… mo?e faktycznie min??a mnie jaka? mo?liwo?? migracji… kiedy? si? rejestrowa?o te konta, zmienia?o po kilka razy, a potem ju? strach rusza? cokolwiek :)

  No nic, dzi?ki multi sign-in mam na razie to co mi potrzebne, czyli poczt? na jednym koncie i reszt? na pozosta?ych.

  Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

  • Je?li nie wykona?e? migracji to by?a ona dost?pna pod:
   https://www.google.com/dashboard/migration

   Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

  • Chyba omin??a mnie ta przyjemno??, a teraz 404… no nic.

   Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

 4. „One or more of your accounts cannot be transitioned at this time.” smutek :/

  Autor komentarza, piątek, 27 maj 2011 #

 5. w zasadzie to cieszy mnie zmiana, poniewa? mog? w pe?ni korzysta? z konta gApps w takich us?ugach jak: Android Market. Tak, Tomku – do tej pory nie mia?em mo?liwo?ci instalowania appek z poziomu WWW a prba logowania na podstawie danyc @bobiko.pl nie powiod?a a? do dnia migracji czyli wczoraj.

  No i fajna sprawa – Google Wsp?rz?dne b?dzi? dzia?a? tak?e dla @bobiko.pl.. nie ?ebym si? bawi? w geogrywalizacj? ale troszku irytowa?o zim? ;)

  Autor komentarza, sobota, 28 maj 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów