MVNO Cyfrowy Polsat Rodzinna Telefonia Komrkowa

 

Polsat Cyfrowy

W najnowszym komunikacie prasowym pojawi?a si? informacja, ?e ju? 30 czerwca 2008r. ruszy us?uga pre-paid Cyfrowy Polsat – Rodzinna Telefonia Komrkowa. Us?uga b?dzie ?wiadczone na zasadzie wirtualnego operatora w oparciu o infrastruktur? Polskiej Telefonii Cyfrowej (operatora sieci Era).

Gar?? szczeg?w

Startery b?d? dost?pne w cenie 7z? oraz 25 z?. Jedna p?aska stawka do wszystkich sieci: 59 gr za minut? po??czenia (z rozliczaniem sekundowym), 20 gr za SMS, natomiast MMS b?dzie nas kosztowa? 50 gr. Po??czenie z internetem rwnie? nie nale?y do najta?szych 40gr za 100 kB wys?anych lub odebranych danych. Po??czenie z w?asn? poczt? g?osow? rwnie? zostanie uwzgl?dnione w billingu – 59 groszy (jak wnioskuj? z komunikatu prasowego – za ca?e po??czenie).

Dost?pne b?d? 4 rodzaje do?adowa? – do?adowanie za 10 z? przed?u?y wa?no?? ?rodkw o 14 dni, za 25 z? – o 30 dni, za 50 z? – o 90 dni, a za 100 z? – o 180 dni.

Na chwil? obecn? oferta wygl?da bardzo ?rednio… wr?cz drogo w porwnaniu cho?by do wprowadzonej w kwietniu oferty sieci marketw Carrefour – MOVA. Szukam wi?c czego? co by wyr?nia?o ofert? na tle konkurencji. W komunikacie prasowym mo?emy przeczyta?:

U?ytkownik mo?e utrzyma? aktywny numer telefonu nawet bez regularnych do?adowa?, mo?e rozmawia? nie maj?c ?rodkw na koncie – co miesi?c otrzymuje 15 krtkich rozmw za darmo.

Na razie nie wiadomo czym s? owe krtkie rozmowy – 15s? 30s? minuta? Dowiemy si? pewnie w poniedzia?ek.

Aktualizacja – 30.06.2008

„Krtkie rozmowy za darmo” to 15 po??cze? miesi?cznie po 10 sekund, ktre promocyjnie dostaje ka?dy klient Cyfrowego Polsatu. Dzi?ki tym po??czeniom, nawet gdy na koncie brak ?rodkw, mo?na wykona? piln? krtk? rozmow? lub poprosi? o oddzwonienie. Je?eli w ci?gu 5 minut kto? oddzwoni i rozmowa b?dzie trwa?a d?u?ej ni? 60 sekund, wwczas „Krtka rozmowa za darmo” jest zwracana u?ytkownikowi.

Gdzie jest haczyk?

Promocja obowi?zuje od dnia 30 czerwca 2008 roku do odwo?ania, nie d?u?ej jednak ni? do 30 pa?dziernika 2008 r.

Cyfrowy Polsat plakat

Do kogo jest skierowana oferta?

Nazwa Rodzinna Telefonia Komrkowa wyja?nia chyba wszystko. Pami?tacie ofert? Plusa Sami Swoi? Target by? podobny, pami?tam masowe reklamy w placwkach Poczty Polskiej, us?uga nastawiona na prostot? – p?aska stawka, proste w obs?udze telefony. Pierwsze podej?cie raczej nieudane, szybko znikn??a z rynku, chocia? prbowano j? po jakim? czasie reanimowa? – pami?tacie prby repozycjonowania tej marki z Micha?em Wi?niewskim?

Wypali czy nie?

Osobi?cie jestem bardzo sceptycznie nastawiony je?li chodzi o sukces tej marki. Brakuje tu jakiegokolwiek elementu zach?caj?cego do zakupienia startera. Wspomniana wcze?niej MOVA lub cho?by MyAVON zach?ca?y do przej?cia bonusami zwi?zanymi z korzystaniem z podstawowych us?ug (darmowe minuty za zakupy w markecie, rabaty przy zakupie kosmetykw…). Tu czego? takiego nie ma. Zaginie w t?umie…

W poniedzia?ek lub wtorek postaram si? zaktualizowa? wpis po zapoznaniu si? ze szczeg?ami oferty.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 28 czerwca 2008
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: gsm, internet, it, media, offline, reklama

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "MVNO Cyfrowy Polsat Rodzinna Telefonia Komrkowa"

 1. Rwnie? nie wr?? im sukcesw. Pokulej? z rok i dwa i zamkn? projekt.

  Autor komentarza, sobota, 28 cze 2008 #

 2. >59 gr za minut?.
  baaaardzo zach?caj?ce. w mobile.pl mam 45 gr. ju? p?dz? po starter.

  Autor komentarza, sobota, 28 cze 2008 #

 3. Musisz pami?ta?, ?e z pewno?ci? us?uga b?dzie po??czona z ich cyfrow? telewizj? i bardzo mo?liwe, ?e osoby zamawiaj?ce pakiet b?d? mia?y jeszcze taniej.

  Nie kupuje kosmetykw Avon, wi?c ich telefonia te? nie specjalnie by mnie interesowa?a, jak i Carefour, do ktrego nie chodz?, chocia?by ze wzgl?du na oszustwa panuj?ce w tej sieci.

  Autor komentarza, niedziela, 29 cze 2008 #

 4. @OSKAr: na razie wiadomo tylko tyle, ?e us?uga ma t? sam? nazw? co telewizja cyfrowa. O jakim? po??czeniu us?ug powinno si? informowa? ju? na samym pocz?tku…

  Autor komentarza, niedziela, 29 cze 2008 #

 5. TELEWIZJA I TELEFONIA NIE S? PO??CZONE ACZKOLWIEK NIE JEST WYKLUCZONE ŻE SI? NIE PO??CZ? W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZ?O?CI. BY? MOŻE ZAISTNIEJ? KORZYSTNE PROMOCJE DLA UZYTKOWNIKÓW DEKODERÓW NIGDY NIC NIE WIADOMO.

  Autor komentarza, piątek, 22 sie 2008 #

 6. Sa trzy sieci podstawowe na ktrych wieszaj? sie inne sieci ale ?adna z nich nie przynosi cenowych hitw wszystkie ceny rozmw s? podobne w niekturyh s? pakiety na rozmowy w sieci.

  Autor komentarza, niedziela, 26 paź 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów