Mniejsze rabaty w DreamHost, wi?ksze zarobki w programie partnerskim Site5

 

Jak przypomina Piotr, kody rabatowe DreamHost gwarantuj?ce zni?k? w wysoko?ci $97 dzia?aj? tylko do wtorku. Je?li chcesz si? przez rok pobawi? hostingiem w USA za ?mieszne pieni?dze, skorzystaj z jakiego? z kodw rabatowych podanych u Piotra i wykup us?ug? jeszcze w ten weekend ;)

Te? u?ywa?em DreamHosta, jednak ostatecznie wybra?em Site5 i jestem zadowolony. Chocia? nast?pnym krokiem pewnie b?dzie ju? raczej co? konkretniejszego w Polsce (wci?? my?l? o proVPS.pl z jakim? rabatem po znajomo?ci ;-))

Site5

Tych ktrzy poszukuj? wzgl?dnie taniego hostingu w USA informuj?, ?e Site5 ma obecnie ?wi?teczn? promocj? – $25 upustu od ka?dego zamwienia. Oprcz tego zwi?kszono prowizje dla polecaj?cych – teraz za ka?dego nowego klienta mo?na dosta? a? $85. Z czego rwnie? korzystam :)

Affiliate

Ka?dy klient Site5 mo?e bra? udzia? w programie partnerskim. Za ka?dego nowego klienta, ktry nie zrezygnuje w ci?gu 60 dni, otrzymujemy 85 dolarw. Jest to te? obecnie minimalna kwota wyp?aty. Tak, zarobionymi pieni?dzmi mo?emy zasili? swoje konto i przed?u?y? konto o kolejny rok, albo wyp?aci? je na nasze polskie konto PayPal ;)

Je?li w ci?gu miesi?ca z naszego polecenia us?ugi Site5 kupi ponad 20 osb, to prowizja za ka?dego z nich wzro?nie do $100.

MultiSite / MultiAdmin

Ciekaw? rzecz? na ktr? zwrci? mi uwag? OSKAr jest to, ?e dok?adaj?c 3 dolary miesi?cznie (a bior?c pod uwag? obecny kurs dolara, nie jest to znowu a? taka straszna kwota…), mo?emy dodatkowo wzbogaci? nasze konto.

1TB miejsca i 10TB miesi?cznego transferu to co? co znajdziemy teraz w ofercie ka?dej firmy stosuj?cej ogromny overselling ;) Prywatne IP to ju? co?, co si? mo?e od czasu do czasu przyda?. Ale najwa?niejsza jest tu chyba opcja MultiAdmin.

Cz?sto i g?sto pojawia?y si? propozycje udost?pnienia skrawka miejsca na kontach DreamHostowych za kilkana?cie z?ociszy w roku. Na ma?e stronki jest to super sprawa, ale czasem brakowa?o dost?pu do panelu administracyjnego, ?eby sobie za?o?y? now? skrzynk?, podpi?? subdomen? itp. MultiAdmin oznacza, ?e ka?de „subkonto” ma dost?p do w?asnego panelu administracyjnego SiteAdmin, czyli ma swj w?asny cPanel, w ktrym mo?e zarz?dza? swoimi domenami, skrzynkami pocztowymi, bazami danych itp. A my jako Pan i W?adca dalej mamy nad wszystkim absolutn? kontrol? ;)

O czym trzeba pami?ta? decyduj?c si? na konto w USA

Poniewa? wiele osb o to pyta, spisuj? kilka rzeczy, o ktrych nale?y pami?ta?, porwnuj?c oferty i decyduj?c si? na hosting za oceanem:

 • P?atno?? odbywa si? wy??cznie za pomoc? karty p?atniczej umo?liwiaj?cej p?atno?ci w internecie. Nie zap?acimy za konto przy pomocy zwyk?ego przelewu, ani kart? debetow? typu Visa Electron – chyba, ?e jest to karta Visa Electron Inteligo – ta umo?liwia p?atno?ci w internecie. Wi?cej na ten temat w moich artyku?ach „Jak p?aci? w Internecie – szybko, tanio i bezpiecznie?” oraz „Karty wirtualne: eKarta, netk@rta
 • Sk?d takie kosmiczne warto?ci miejsca na dysku i transferu?. Na rynku ameryka?skim jest wi?ksza konkurencja, wi?c i oferty bogatsze. Jest to tam du?o ta?sze. No i najwa?niejsze: overselling. Masz wielgachne limity, ktrych i tak nie b?dziesz w stanie przekroczy?. Czym zapchasz te 750-1000GB dysku? Czy b?dziesz w stanie wykorzysta? te 7.5 – 10TB transferu w miesi?cu? Siedz?c na 2mbitowym ??czu musia?by? 24h/dob? ?ci?ga? wszystkie pliki na serwerze z pe?n? pr?dko?ci? :)
 • Czas dost?pu. Je?li pami?tasz zagadk? Bernardyn vs Ethernet to wiesz, ?e na transfer danych potrzeba troch? czasu :) Ty siedzisz wygodnie przed komputerem w Polsce, Twoja przegl?darka musi si? po??czy? z serwerem stoj?cym tysi?ce kilometrw st?d, a nast?pnie pobra? wszystkie pliczki. To zajmuje troch? wi?cej czasu ni? po??czenie si? z serwerem stoj?cym np. w tym samym mie?cie.

Wpis opublikowany 8 grudnia 2007
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Mniejsze rabaty w DreamHost, wi?ksze zarobki w programie partnerskim Site5"

 1. No to zobaczymy jak sobie DreamHost poradzi z setkami subdomen, ka?da po 20k podstron :) A niech same Google i Yahoo sobie po nich smiga :)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 2. Ka?dy serwer jest zagro?ony w obliczu nalotu GoogleBota :) Swego czasu przez p? dnia u mnie ?wieci? komunikat „403: Forbidden” – GBot postanowi? dok?adnie w tym samym czasie DOK?ADNIE PRZEINDEKSOWA? mojego bloga i stron? ?ukasza… Ile to siedzieli?my nad optymalizacj? stron? Ja chyba do rana ;) Ale teraz ju? mi takie wizyty nie s? straszne :)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 3. Ja ju? sobie da?em spokj z hostami w USA, w te TB transferu i danych przesta?em wierzy? w momencie gdy chcia?em przetestowa? te „wykorzystanie”, no i do?? szybko mi podzi?kowali ;)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 4. Ja te? mam za sob? wiele prb i b??dw z hostingami w USA. Jedne lepsze, inne gorsze, ale ostatecznie postanowi?em stan?? sobie w Polsce. Ma to dobre i z?e strony, ale jak na razie dzielnie s?u?y mi hosting NetArtu. Mog?oby by? naturalnie pod wieloma wzgl?dami lepiej, ale nie jest ?le. Jak dla mnie nie mo?na przeceni? zalet stawiania serwisw na serwerach umieszczonych w Polsce.

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 5. @Tfiedoruk: Pomiesza?y mi si? komentarze i tu odpowiedzia?em w sumie na Twj drugi komentarz ;)

  No no, faktycznie bardzo przyst?pna oferta. A gdyby dobrze zagada?, to mo?e by i za kilka dodatkowych „ojro” znale?li gdzie? angloj?zyczne panele ;) Bo chyba zmiana wersji j?zykowej takiego Pleska nie jest a? tak problematyczna…

  Tak czy siak, mam jeszcze te hostingi w USA, ale wraz z rozwojem serwisw i spadkiem cen serwerw, coraz bardziej my?l? o jakim? VPS w zachodniej Europie czy nawet tu w Gda?sku.

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 6. Tam nie ma Pleska (co jest duuu?? zalet?) :) Tylko ich autorski panel KIS :) Cena bardzo konkurencyjna. Testowa? mi t? platform? dobry admin i potwierdzi? moje przypuszczenia, R E W E L A C J A :)

  Ale ?eby nie by?o tak r?owo jest zabezpieczenie przed co bardziej pomys?owymi klientami ;) Za ka?d? podpi?t? domen? 0,5E miesi?cznie, wi?c na farm? stron odpada, jednak jak kto? szuka pot??nej maszyny na stron? czy dwie (tak jak np. ja) to lepszej oferty si? nie znajdzie :)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 7. Takie buty… W cenie „WebPack Pro L” mo?na tam te? dosta? „VPS Linux XL 3.0” (€19,99). Troch? wi?cej mo?liwo?ci i niezale?no?ci, ale i transferu mniej…

  Ale tak jak mwisz – wybr uzale?niony od tego do czego potrzebna nam ta maszyna i jak dobrze potrafimy zarz?dza? serwerem / ilu mamy sysadminw znajomych ;)

  Dzi?ki za opini? o HostEurope, na pewno si? przyda.

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 8. Ale opcja VPS Linux to ju? bez panelu etc. wi?c administracja po Twojej stronie. Najta?szy nawet zdalny admin to te 80z?/m minimum no chyba, ?e jak piszesz masz akurat znajomych co by to poci?gn?li :) (pozdrowienia dla provps.pl ;))

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 9. W HostEurope jestem. Ich Konfigurieren mir Server und ich sehe zum beispiel „Betriebssystem/Adminoberfläche: Ubuntu + Plesk (30 Domains/Deutch) + SpamAssassin + JDK + Tomcat”. Wliczone w cen?. Czyli zno?nie ;)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 10. Ale to Plesk ;) Nawet kijem bym nie ruszy? ;)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 11. Poza tym Plesk Pleskiem a konfiguracja us?ug czy zabezpiecze? i tak potrzebna :)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 12. mj bud?et ledwo przewiduje ?wiateczne prezenty, a Ty mi jeszcze musia?e? przypomnie? ?e jako? nied?ugo chyba, trzeba dokona? przed?u?enia wa?no?ci konta na dreamhost… czyli kolejne DUUUŻO z?otych w plecy :D

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 13. Życie ;) Mi w?a?nie u?wiadomili, ?e we wtorek jest deadline p?acenia czynszu za CS?. Trzeba op?aci?. I fakturka za internet za grudzie? te? do op?acenia w poniedzia?ek. Trzeba op?aci?. A nie przemieszka?em tam jeszcze ani jednej nocy… ;)

  Autor komentarza, sobota, 8 gru 2007 #

 14. ja tam korzystam z rodzimego home.pl i do tego ovh (dedyk) i nie narzekam.
  Jednak zawsze to USA, po drugiej stronie OCEANU. Lekko odstraszaj?ce gdy u?ytkownikw/czytelnikw ma si? w Europie

  Autor komentarza, wtorek, 11 gru 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów