Jak p?aci? w Internecie – szybko, tanio i bezpiecznie?

 

Coraz wi?cej bankw umo?liwia swoim klientom dost?p do kont przez Internet, przez co mo?emy na bie??co, 24 godziny na dob?, kontrolowa? stan naszego konta i wykonywa? przelewy. Dzi?ki dost?powi do Globalnej Sieci mamy mo?liwo?? kupowania dbr i us?ug praktycznie na ca?ym ?wiecie, bez ruszania si? z sprzed komputera. Kto z Was nie do?adowywa? przez Internet telefonu, p?aci? za rzeczy kupione na Allegro, kupowa? domen, hostingu?

Dokonywanie takich transakcji w Polsce odbywa si? zwykle za po?rednictwem przeleww bankowych. Gdy zamawiamy us?ug?, dostajemy numer konta na ktry trzeba dokona? p?atno?ci w okre?lonym terminie (zwykle 14 dni). Przelewu mo?emy dokona? na poczcie, w oddziale banku czy przez Internet (r?cznie wype?niaj?c formularz przelewu, albo korzystaj?c z us?ug typu mTransfer, P?ac? z Inteligo i podobnych).

Jednak najbardziej rozpowszechnion? form? p?atno?ci na ?wiecie jest p?atno?? kart? kredytow?. W Polsce ma?o popularna, zarwno z powodu na ma?? liczb? wydanych kart jak i brak wiedzy na ten temat w?rd Internautw.

Zapraszam wi?c do ma?ego poradnika na temat p?atno?ci w Internecie. Skupi? si? tu g?wnie na kartach wirtualnych, poniewa? s? one dla m?odych ludzi najbardziej przyst?pne i dost?pne. W kilku najbli?szych wpisach postaram si? przybli?y? ten temat.

Co to jest karta wirtualna?

Zaczn? od rzeczy najdziwniejszej: karta wirtualna wcale nie musi mie? postaci plastikowej karty. Tak naprawd?, nas interesuj? cztery rzeczy:

eKarta

 • 16-cyfrowy numer karty (na rysunku zaznaczony na czerwono)
 • Data wyga?ni?cia (kolor zielony)
 • Imi? i nazwisko w?a?ciciela karty (kolor niebieski)
 • 3-cyfrowy numer zabezpieczaj?cy CVV/CVC (nadrukowany z ty?u karty lub dostarczany osobno)

mBank i Multibank przysy?aj? swoje karty wirtualne w postaci przezroczystych kart bez paska magnetycznego, natomiast kod zabezpieczaj?cy przychodzi w formie wydruku w osobnej kopercie bez logo banku. Kart? tak? nie wyp?acimy wi?c pieni?dzy w bankomacie ani nie zap?acimy ni? w sklepie – s?u?y ona wy??cznie do transakcji w Internecie. Karta Inteligo jest normaln? kart? p?atnicz? (do p?atno?ci bezgotwkowe i wyp?at z bankomatw), ma ona tylko udost?pnion? us?ug? p?atno?ci w sieci.

Karty wirtualne s? z regu?y powi?zane ze specjalnym subkontem powi?zanym z naszym kontem osobistym (eKarta, netk@rta, Inteligo), mo?e natomiast korzysta? z konta g?wnego (Inteligo). Oznacza to, ?e na czas przeprowadzania transakcji mo?emy przela? na to specjalne konto tylko okre?lon? kwot? pieni?dzy, a po wszystkim j? wyzerowa?. Mamy wi?c pewno??, ?e kontrahent nie b?dzie prbowa? obci??y? naszej karty zawy?on? kwot?.

Tyle podstaw, nied?ugo szczeg?owy opis poszczeglnych kart.

Wpis opublikowany 4 marca 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Jak p?aci? w Internecie – szybko, tanio i bezpiecznie?"

 1. taa. tez mam karte z delfinkami – fajna jest ;)

  Autor komentarza, niedziela, 4 mar 2007 #

 2. Z tego co wiem, w inteligo nie trzeba wyrabia? takowej karty (przynajmniej jak mwi? doiy p?ac?c za hoting DH). W mbanku jest i kosztuje 25 z? rocznie o ile si? nie myl?.. Szkoda, bo jest warto uwagi.

  Autor komentarza, poniedziałek, 5 mar 2007 #

 3. Owszem, kosztuje 25z?, ale z do?wiadczenia wiem, ?e… [b]op?aca si?[/b] za ni? zap?aci? i do?? szybko [b]si? zwraca[/b]. Kupuj?c rzeczy za granic?, bior?c pod uwag? nawet konieczno?? zap?acenia za przesy?k? i przewalutowanie, [b]du?o si? oszcz?dza[/b].

  Autor komentarza, poniedziałek, 5 mar 2007 #

 4. Jak ja zamwi?am t? rzecz to teraz mam i?? do banku i co zrobi? bo ja nie wiem?????????????

  Autor komentarza, środa, 10 lut 2010 #

 5. Posiadam Kart? Multibanku. Konkretnie Netkart? w USD. Je?li chc? ni? zap?acic za zkupy w polskim sklepie internetowym, to czy czeka mnie jakie? przewalutowanie ? Czy te? p?ac? tyle ile przedmiot kosztuje w PLN ?

  Autor komentarza, poniedziałek, 24 maj 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów