Konferencja Internet&PR – Nowa koalicja sukcesu. Warszawa, 9-10 czerwca 2011

 

Nie chc? zapesza?, ale chyba w ko?cu si? uda?o wygospodarowa? troch? czasu na jaki? wypad do Stolicy. By? mo?e bardzo dobrze si? nawet pouk?ada?y terminy.

W dniach 9-10 czerwca b?d? w Warszawie na konferencji „Internet&PR: Nowa Koalicja Sukcesu”. Dwa dni prelekcji dotycz?cych spo?eczno?ciwek, spo?eczno?ci, marketingu i PR w spo?eczno?ciach oraz generalnie tysi?cu odmian s?owa social.

Kilka pozycji z programu, ktre mnie zaciekawi?y:

 • Zarz?dzanie kryzysem komunikacyjnym w dobie Social Media.
 • „Jak? rol? odgrywaj? dzi? media? Kreuj? opini? czy uczestnicz? w dialogu? Informuj?, czy agreguj? informacje?” Jak Social Media wp?ywa na warsztat pracy i postawy dziennikarzy?
 • Jak komunikowa? si? z blogerami i autorami niezale?nymi? Jak pozyskiwa? ambasadorw marki w Social Media?
 • Dam iPada za dane osobowe. Ochrona prywatno?ci i bezpiecze?stwo danych w kontek?cie mediw spo?eczno?ciowych.
 • Dobre praktyki zwi?zane z komunikacj? w social media. Studia przypadkw, wpadek i dobrych praktyk

Szczeg?y w programie. Konferencja na terenie OSiR na ul. Polnej, koszt uczestnictwa: 300 PLN.

Generalnie b?d? w Warszawie od czwartku do soboty, gdyby dzia?o si? w tym czasie jeszcze co? ciekawego lub kto? mia? ochot? wyskoczy? wieczorem na piwko, to dajcie zna? :)

A jak si? uda za?atwi? jeszcze jedn? rzecz, to rwnie? przez pozosta?? cz??? weekendu b?dzie niez?y odlot ;) Ale na razie cicho-sza i trzymamy kciuki :)

Wpis opublikowany 31 maja 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, konferencje, marketing, prywata, social media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Konferencja Internet&PR – Nowa koalicja sukcesu. Warszawa, 9-10 czerwca 2011"

 1. Kilka opinii po pierwszym dniu:
  – Wchodz? na sal? o 9:58 i widz?…. pustaw? sal?. Zaskoczy?o mnie, ?e tyle krzese?ek zosta?o wolnych.
  – Wszyscy mi mwili, ?e w ko?cu nadejdzie och?odzenie, a tu wysiadam rano w Warszawie i odbijam si? od gor?ca strasznego. Takiego dusznego gor?ca. A? chcia?o si? wskoczy? do basenu za ?cian? sali konferencyjnej… sala chyba nie ma klimy…
  – Najciekawszy wyst?p chyba nale?y do Mediafuna – co raczej nie dziwi. W sumie to mnie najbardziej interesuje, blogi i kontakty z blogerami.
  – Chyba przyda?oby si? troch? cz??ciej robi? krciutk? przerw? na zaczerpni?cie powietrza pomi?dzy prelekcjami…
  – Grzegorz Berezowski przypomnia? kilka ciekawych przyk?adw user-generated branding, czyli sytuacji w ktrych to konsumenci brali udzia? w tworzeniu marki, reklam itp.
  – Generalnie ci?gle si? trzymam wersji, ?e bloger te? cz?owiek. Nie lubi jak si? go prbuje robi? w bambuko, za to ucieszy si?, gdy po?wi?cisz chocia? chwil? czasu na zapoznanie si? z jego blogiem i indywidualnie podejdziesz do wsp?pracy.

  Autor komentarza, czwartek, 9 cze 2011 #

  • I oczywi?cie po dodaniu komentarza sobie przypomina cz?owiek wi?cej :)

   – Mikrofony generalnie nie chcia?y wsp?pracowa?, albo sprz?ga?y, albo cisza, albo znowu za g?o?no znacznie
   – Nie widzia?em jakiego? backchannelu poza kilkoma komentarzami pod zdj?ciem Ma?ka…
   – Ale to pewnie wynika?o z braku jakiego? hotspota, a zasi?g komrkowy szala? na sali.
   – I wiele osb ?a?owa?o, ?e nie ma transmisji on-line, szkoda.

   Autor komentarza, czwartek, 9 cze 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów