Ruszy?a rejestracja na e-nnovation 2011

 

Po wielu pozytywnych opiniach dotycz?cych ubieg?orocznej edycji konferencji e-nnovation, Allegro zdecydowa?o si? zorganizowa? w Poznaniu kolejne spotkanie w dniach 10-11 pa?dziernika w hotelu IBB Andersia w Poznaniu..

Ruszy?a ju? rejestracja early bird – tylko do pi?tego czerwca mo?na si? zarejestrowa? na dwudniow? konferencj? w cenie 297.00 PLN.

Podobnie jak w zesz?ym roku, rwnie? przy okazji tej edycji b?d? wsp?pracowa? z organizatorami w kwestii promocji imprezy. Pewnie znowu pojawi si? mo?liwo?? wygrania wej?ciwek (tu pozdrowienia dla J., ktra pyta o to od kilku miesi?cy :)), jakie? rabaty itd.

W czasie konferencji na pewno b?dzie du?o o e-commerce – zmiany, trendy, nowo?ci.

Podczas konferencji podsumowane zostan? zmiany, jakie zasz?y w e-handlu w Europie Centralnej w ci?gu ostatniego roku. Omwione zostan? kierunki i bariery rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce i innych krajach Europy ?rodkowo-Wschodniej. Specjali?ci poka?? jak wykorzystywa? najnowsze technologie i rozwi?zania, aby usprawnia? dzia?alno?? firm w internecie. Podpowiedz? czego unika?, aby osi?gn?? sukces w e-biznesie.

Nie zabraknie rwnie? konkursu dla startupw, w ktrym do wygrania b?dzie 10 000 EUR.

Szczeg?owy program nie zosta? jeszcze opublikowany, pojawiaj? si? za to pierwsze nazwiska prelegentw: Alex Barrera, Kamil Brzezi?ski, Eric Ly, Paul Papadimitriou oraz Tomasz Dro?d?y?ski.

Kolejne etapy rejestracji wygl?daj? nast?puj?co:

  • 397.00 PLN do 3 lipca 2011
  • 497.00 PLN do 11 wrze?nia 2011
  • 597.00 PLN rejestracja Last Minute

W ramach op?aty za udzia? dostaniemy:

  • wst?p na dwa dni wyk?adw
  • komplet materia?w konferencyjnych
  • koszulk? e-nnovation
  • obiad i drobny catering podczas przerw pomi?dzy wyk?adami
  • zaproszenie na imprez? konferencyjn?

No to widzimy si? w pa?dzierniku w Poznaniu :) A wcze?niej w przysz?ym tygodniu w Warszawie, a we wrze?niu w Trjmie?cie. A wcze?niej mnie mo?ecie ?apa? w USA :)

Wpis opublikowany 1 czerwca 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: internet, konferencje, marketing, social media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Ruszy?a rejestracja na e-nnovation 2011"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów