Akademia Social Media w Trjmie?cie

 

Pami?tacie projekt FastPR, o ktrym pisa?em jesieni? ubieg?ego roku? Stoj?ca za nim firma Personal PR z Gda?ska w?a?nie rusza z nowym projektem skierowanym do osb, ktre chc? poszerzy? swoj? wiedz? z zakresu social media, aby zastosowa? je we w?asnych firmach.

Akademia Social Media rusza ju? 13 czerwca br. Szkole Wy?szej Psychologii Spo?ecznej w Sopocie. Kolejne spotkania w formie warsztatw i wyk?adw b?d? odbywa?y si? raz w miesi?cu.

W?rd prelegentw kilka ciekawych nazwisk, m.in.: Natalia Hatalska, Anna Pogorzelska i Filip Cie?lak z Wirtualnej Polski, Rafa? Janik z Redefine, specjali?ci z firm Internet Research Center, Brand24, Netsprint, 8fish czy Agencji Personal PR. Zaj?cia na jednej edycji poprowadzi rwnie? niejaki Tomasz Topa.

Zagadnienia poruszane na kolejnych spotkaniach:

Spotkania w ramach cyklu Akademii Social Media obywa? si? b?d? raz w miesi?cu i potrwaj? maksymalnie cztery godziny. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy poznaj? mo?liwo?ci oferowane przez media spo?eczno?ciowe. Na kolejnych szkoleniach zostan? przedstawione poszczeglne narz?dzia i sposoby integracji r?nych kana?w komunikacji. Ja postaram si? pokaza? blogosfer?. Nast?pne szkolenia b?d? po?wi?cone budowaniu strategii oraz maksymalizacji skuteczno?ci, a tak?e sytuacjom kryzysowym. Na koniec cyklu
zaplanowano zaj?cia na poziomie zaawansowanym, ktre obejm? dzia?ania niestandardowe, reklam? i aplikacje, a tak?e mierzenie zasi?gu i skuteczno?ci dzia?a?.

 • 13 czerwca 2011 – Jak odnale?? si? w d?ungli social media?
 • 20 czerwca 2011 – Sprawy techniczne, czyli jak zacz???
 • wrzesie? 2011 – Social media szerzej, czyli blogosfera
 • pa?dziernik 2011 – Czas na strategi?
 • listopad 2011 – Zwi?kszanie skuteczno?ci, czyli social PR
 • 5 grudnia 2011 – Wyjd?my poza schematy, czyli niestandardowe kampanie
 • stycze? 2011 – Dobra zabawa, czyli aplikacje i dodatkowe wsparcie
 • luty 2011 – Mierzenie zasi?gu i skuteczno?ci dzia?a?

Wszystkie szczeg?y dost?pne s? na stronie akademiasocialmedia.pl.

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 380 PLN netto od osoby. Kombinuj? jak by tu za?atwi? jakie? zaproszenia dla czytelnikw ;)

Wpis opublikowany 18 maja 2011
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, konferencje, marketing, offline, prywata, reklama, social media, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Akademia Social Media w Trjmie?cie"

 1. No w?a?nie. Ja ch?tnie bym jakie? zapro przyj?? :) To? opisz? na Ittechu wi?c wymierna korzy?? chyba dla firmy :) No i Ciebie w akcji chcia?bym ujrze? :)

  Autor komentarza, środa, 18 maj 2011 #

 2. Kombinuj Tomasz, kombinuj… licz? na Ciebie ;)

  Autor komentarza, środa, 18 maj 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów