Internet Explorer 8 beta 2

 

IE8 Beta 2

W chwili kiedy wszyscy komentuj? googlow? przegl?dark? Chrome, ja bawi? si? czym? innym: wydan? niedawno drug? bet? przegl?darki Internet Explorer 8. W przeciwie?stwie do pierwszej bety, ta wersja jest ju? skierowana do szerokiego grona odbiorcw. Pojawi?o si? sporo nowych funkcji i rozwi?za? i najwa?niejsze: dzia?aj? one poprawnie.

I musz? stwierdzi?, ?e jest ca?kiem nie?le. Gdy Microsoft w ko?cu poczu? presj? ze strony konkurencji i zacz?? si? przyk?ada? do nowych wersji Internet Explorera, przegl?darka ta staje si? ca?kiem u?ywalna. Zarwno dla developerw (coraz lepsze wy?wietlanie stron) jak i dla u?ytkownikw. Zreszt? zobaczcie sami – krtko opisa?em kilka ciekawych elementw:

Wy?wietlanie stron

IE8 Beta 2 ACID test

Internet Explorer 8 beta 2 przechodzi test ACID2, ACID3 wci?? s?abiutko. Ale nie samym ACIDem przecie? developer ?yje. Na stronie CSS Class wymieniono sporo b??dw wyst?puj?cych w Internet Explorer. Lista ta nie by?a aktualizowana od maja, wi?c nie obejmuje wersji beta 2. Oglnie strony wy?wietlaj? si? poprawnie, jeszcze nie zanotowa?em wi?kszych problemw.

Pasek adresu – mo?e nie „omnibox”, ale i tak nie?le

IE8 Beta 2 pasek adresu

Googlowy Omnibox to na pewno nie jest, ale i tak sprawuje si? ca?kiem nie?le. Mamy pod?wietlanie g?wnej domeny, mamy uzupe?nianie w oparciu o sugestie, adresy z historii. Wszystko co potrzebne jest.

Wyszukiwarki

IE8 Beta 2 - wyszukiwarki

Pole wyszukiwarek obs?uguje funkcje sugestii proponowane przez Google (Google Suggest) czy Live.com. Us?ug? mo?na oczywi?cie wy??czy?. Wy?wietla rwnie? strony z historii przegl?darki, ktre mog? pasowa? do wpisywanego zapytania. Wszystko konfigurowalne, instalator na si?? nie prbowa? ustawi? Live.com jako domy?lnego silnika. Wszystkim mo?na zarz?dza? z panelu dodatkw. Wszystko dzia?a ca?kiem sprawnie.

IE8 Beta 2 - wyszukiwarki

Jak dla mnie to te wszystkie paski wyszukiwania s? zupe?nie niepotrzebne. Masowo korzystam ze skrtw – s?w kluczowych, ktre aktywuj? wyszukiwarki wprost z pola adresu. Ogromna wygoda, wszystkim polecam. Jako przyk?ad u?ycia mog? przypomnie? post „Dodaj Blipa do wyszukiwarek w przegl?darce„.

Accelerators – Akceleratory

IE8 Beta 2 - Accelerators - Akceleratory

Akceleratory to ustrojstwa pozwalaj?ce usprawni? prac? z zaznaczonym tekstem: czy to wyszuka? fragment w necie, czy sprawdzi? jego definicj?, przet?umaczy?, wys?a? mailem, wyszuka? na mapie… List? sprawdzonych akceleratorw mo?na znale?? na stronach IE. Je?li chcesz napisa? swoje akceleratory, zapoznaj si? z dokumentacj? na stronach MSDN.

Oferuj? one sporo mo?liwo?ci – nie tylko pozwalaj? uruchamia? wyszukiwarki z zaznaczonym tekstem, ale (jak wida? po powy?szym screenie) rwnie? wy?wietla? odpowiednie elementy (definicje, mapy…) bez konieczno?ci opuszczania strony.

Zoom – powi?kszanie i pomniejszanie strony

IE8 Beta 2 - Zoom

Internet Explorer 7 pozwala powi?ksza? lub pomniejsza? wy?wietlane strony, dzia?a rwnie sprawnie jak analogiczne funkcje w Firefoksie czy Operze. Powi?kszone strony wy?wietlaj? si? ca?kiem ?adnie, czcionki s? elegancko wyg?adzone.

Pojawiaj? si? jeszcze problemy z wy?wietlaniem pomniejszonych stron – tu uk?ad potrafi si? zupe?nie rozsypa?.

IE8 Beta 2 - Zoom

InPrivate lub jak kto woli: p0rn mode

IE8 Beta 2 - InPrivate - p0rn mode

Tryb InPrivate, ktry od razu zyska? jak?e urocz? nazw? porn mode s?u?y do anonimowego buszowania po sieci. Przy czym jako anonimowo?? rozumiemy tu fakt, ?e:

 • Przegl?darka nie zapisuje odwiedzonych stron w historii
 • Przegl?darka nie zapami?tuje danych wprowadzonych w formularzach, nie proponuje zapami?tywania hase?
 • Wszystkie ciacha usuwa zaraz po zamkni?ciu przegl?darki
 • Podobnie s? czyszczone wszystkie pliki tymczasowe

InPrivate Blocking blokuje rwnie? ?adowanie skryptw ze stron zewn?trznych typu statystyki, ?ledz?ce kody i ciacha itd. Dla maniakw prywatno?ci i tych, ktrym zdarza si? w biurze paln?? co? w stylu „a tam, pornhub jest lepszy… podobno…” – narz?dzie idealne ;)

I na koniec co? dla developerw

IE8 Beta 2 for developers

Rozbudowany inspektor DOM i narz?dzie ??cz?ce funkcjonalno?? dodatkw WebDeveloper Toolbar i Firebug w zestawie? TAK! I to ca?kiem niez?e.

Domy?lnie uruchamia si? w nowym oknie, ale wystarczy jedno klikni?cie, aby mie? zarwno stron? jak i kod w jednym oknie:

IE8 Beta 2 for developers

Podsumowuj?c

Nale?y powoli przesta? my?le? o Internet Explorerze w kontek?cie paskudnego IE6. Z tego programu ponownie robi si? przegl?darka internetowa. I to ca?kiem niez?a. Oczywi?cie nie mwi? tu o power-userach, ktrzy wymagaj? tysi?ca pluginw i rozszerze? zamieniaj?cych przegl?dark? w uniwersalnego pilota do wszystkich urz?dze? w domu.

Najwa?niejsze jest jednak to, ?e tzw. wojny przegl?darkowe daj? pozytywne rezultaty – dla u?ytkownikw. Webdeveloperzy marudz?, ?e jaka? przegl?darka nie obs?uguje funkcji wykorzystywanej raz na milion przypadkw, ale jednak u?ytkownicy otrzymuj? coraz lepsze i coraz bardziej funkcjonalne produkty.

A teraz wracam do Firefoksa. I zaczynam si? rozgl?da? za pluginami, ktre pozwol? skopiowa? kilka rozwi?za?.

I polecam ?ledzenie bloga IE.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 4 września 2008
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: internet, it

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Internet Explorer 8 beta 2"

 1. Żeby jeszcze MS wymusi? na u?ytkownikach ‚obowi?zkowy’ upgrade z ie6 do nowszej wersji…, ach – rozmarzy?em si? :P

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 2. @pio: nawet jak wymusi to i tak wiele si? nie zmieni – masa ludzi ma gdzie? aktualizacje windowsa…

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 3. @pio: Internet Explorer 7 jest krytyczn? aktualizacj? bezpiecze?stwa. Jak kto? nie ma jednak aktualizacji to MSFT nic wi?cej nie wymusi.

  Autor komentarza, czwartek, 4 wrz 2008 #

 4. Co do IE6 http://www.webdesignerwall.com/general/trash-all-ie-hacks/ – absolutnie si? z tym zgadzam. Je?eli 52% u?ytkownikw Internetu ma gdzie? aktualizacje to my jako webdeveloperzy te? powinny?my zacz?? ich olewa? i po prostu zmusi? (jak mnstwo stron przestanie si? w tym poprawnie otwiera? to ludzie b?d? musieli co? zrobi?) do aktualizacji zw?aszcza, ?e to w naszym interesie – no chyba, ?e kto? woli dalej si? z tym badzIEwiem u?era? po kilkana?cie godzin i rezygnowa? z niektrych rozwi?za?…

  Autor komentarza, piątek, 5 wrz 2008 #

 5. Dziudek, powiedz mi jak masz zamiar ZU zmusi? do tego, ?e zmieni? przegl?dark?? To ?e im si? co? ?le wy?wietli, zostanie przecie? przyj?te w kategorii „tak pewnie ma by?” albo „g?upia strona”. Nie rozumiem, jak to widzisz, wi?c mo?e mnie o?wiecisz?

  Autor komentarza, piątek, 5 wrz 2008 #

 6. @khm – do poinformowania osobnika o tym, ?e „tak ma nie by?” s?u?y rzucaj?cy si? w oczy kontener jaki ma cho?by Riddle – http://riddle.jogger.pl . A poza tym jak wi?kszo?? stron zacznie si? w nieprawid?owy sposb wy?wietla? w IE6 to ka?dy w miar? rozgarni?ty osobnik zacznie si? zastanawia? dlaczego tak jest – tu ju? jest prosta droga do zmiany przegl?darki. A tych co maj? naprawd? w powa?aniu jak im si? strona wy?wietla to i tak mo?na ola? skoro im to nie sprawia problemw. Webmaster powinien si? w pewnym stopniu troszczy? o to by internaucie strona wy?wietla?a si? poprawnie, ale nie oznacza to i? ma on si? martwi? o ludzi zupe?nie nierozgarni?tych.

  Najlepiej nawet troch? postraszy? w takim banerku dla IE6 i napisa? o zagro?eniach jakie niesie u?ywanie tego reliktu, da? link do strony pobierania etc. Powiem krtko – jestem za zwalczaniem IE6 wszelkimi mo?liwymi sposobami – jest nie do pomy?lenia by u?ytkownicy 7-letniej przegl?darki, ktrzy w wi?kszo?ci s? tak naprawd? ignorantami dyktowali pozosta?ym u?ytkownikom sieci warunki…

  Autor komentarza, piątek, 5 wrz 2008 #

 7. 30-50% u?ytkownikw (wg statystyk za ostatni miesi?c na kilku r?nych stronach) to jednak ca?kiem sporo. Na wszystkich i tak nie wymusisz aktualizacji. Ci siedz?cy przy starszych przegl?darkach to zwykle typy, ktre klikaj? ?lepo w OK na ka?dym komunikacie bez czytania i si? nie zastanawiaj? co jest nie tak.

  Przy „zwyk?ych” stronach mo?na spokojnie robi? strony tak ?eby u?ytkownicy kIEpskich przegl?darek widzieli mniej bajerw, ale mimo wszystko dalej wszystko dzia?a?o.

  Autor komentarza, piątek, 5 wrz 2008 #

 8. To faktycznie nietypowa „recenzja”. Wsz?dzie tylko o Chrome. Trzeba b?dzie aktualizowa? IE7 do mnie nie przemawia. Nie cierpi? tej przegl?darki pami?tam jeszcze jak kiedy? u?ywa?em IE to jedyny plus jaki zapami?ta?em to chyba to, ?e zu?ywa?a mniej zasobw pami?ci. Poza tym to jest jedna wielka pora?ka. By? mo?e IE 8 co? si? zmieni?o ale nie pr?dko b?d? j? testowa?. Co do Chrome jak dotychczas to za wiele mi w niej brakuje. chocia?by pluginw czy Google Toolbar :)

  Autor komentarza, sobota, 6 wrz 2008 #

 9. W?rd developerw i zaawansowanych userw IE na pewno nie odzyska palmy pierwsze?stwa. Uprzedzenia to silna sprawa :) Ale mnie i tak cieszy, ?e powstaj? nowe wersje i „zwykli u?ytkownicy” b?d? dostawali wraz z kolejnymi aktualizacjami Windowsa coraz lepsze przegl?darki.

  Autor komentarza, sobota, 6 wrz 2008 #

 10. C?, na razie nie?le to wygl?da. Zobaczymy, jak b?dzie p?niej. (;

  Autor komentarza, sobota, 6 wrz 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów