Google Chrome OS dla ludzi z g?ow? w chmurach

 

Google Chrome OS - wszystko w chmurach

A w zasadzie nie tylko z g?ow?, co i wszystkimi swoimi danymi i aplikacjami. Ogl?daj?c wczoraj prezentacj? Google Chrome OS wci?? mia?em wra?enie, ?e w Mountain View pokazuj? kolejn?, bardziej rozbudowan? przegl?dark? internetow?. I de facto tak b?dzie.

Chrome OS nie jest typowym systemem operacyjnym, z jakim kojarzy nam si? teraz Windows czy OS X. Chrome OS nie b?dzie systemem dla wszystkich. Ale bior?c pod uwag? mo?liwo?ci Google, narobi troch? zamieszania na rynku.

Aplikacje w chmurach (webaplikacje) potrafi? wszystko

Poczta – umieszczona na serwerze us?ugodawcy. Komunikator – Google Talk / WebGadu / czat FaceBooka czy NKTalk – bez instalacji. Edycja dokumentw? Jest Google Docs, pakiet Zoho, czy Microsoft Office Live. Kalendarze i zarz?dzanie czasem? Przegl?darki zdj??? Edycja grafiki? Streaming d?wi?ku i wideo? Wszystko mo?na zrobi? on-line, wystarczy przegl?darka potrafi?ca zrobi? u?ytek z JavaScriptu i plugin Flash.

I w?a?nie na tym oparta jest koncepcja Chrome OS. Na przeno?nych komputerkach, na ktrych pracujemy w terenie, wystarczy nam dost?p do webaplikacji, przy pomocy ktrych wykonamy co potrzebne. I oczywi?cie kopia plikw.

Pliki w chmurach

„Chomikowanie” czy inne formy wrzucania plikw „od siebie” na r?ne serwery nie jest specjalnie trudne. Przecie? trzymanie naszych filmikw, muzyki, zdj?? i dokumentw on-line nie jest ju? niczym nowym i niezwyk?ym.

Wystarczy tylko wbudowa? w przegl?dark? mechanizm do synchronizacji plikw na dysku komputera z tymi na serwerze. Ot taki Dropbox wbudowany w przegl?dark?. Pod??czam si? do sieci i po (krtszej lub d?u?szej) chwili mam na komputerze wszystkie potrzebne pliki. Ko?cz? prac? i pliki znowu lec? na serwer.

Ca?y system w chmurach? Automatyczne aktualizacje

U?ytkownicy przegl?darki Chrome wiedz? ju? jak wygl?daj? automatyczne aktualizacje w wydaniu Google. Wyobra?cie sobie teraz, ?e przy ka?dym starcie system sam sprawdza czy jest aktualny i ewentualnie pobiera sobie w tle najnowsze komponenty. A Ty nawet nie zauwa?asz zmian.

Bezpiecze?stwo systemu

Poniewa? fizycznie nie instalujemy na komputerze ?adnych zewn?trznych aplikacji, tylko korzystamy z internetowych aplikacji, niwelujemy ryzyko zainstalowania sobie jakiego? wirusa. Wspomniane wcze?niej automatyczne aktualizacje pozwalaj? b?yskawicznie wyeliminowa? znalezione b??dy w samym systemie.

Google planuje dodatkowo szyfrowa? wszystkie zapisane na dysku pliki, dzi?ki czemu nawet w przypadku utraty komputera, nasze dane s? bezpieczne.

Internet, internet, internet…

Wszystko o czym do tej pory wspomnia?em opiera si? g?wnie na po??czeniu z sieci?. Zostaje pytanie: co b?dzie mo?na zrobi? na komputerze z zainstalowanym Chrome OS, ktry akurat nie b?dzie pod??czony do sieci? Google Gears na pewno pozwoli na jak?? form? pracy off-line, ale zakres funkcjonalno?ci pewnie nie b?dzie osza?amiaj?cy.

Hej, za rok premiera…

Premiera Chrome OS b?dzie mia?a miejsce dopiero pod koniec 2010 roku, zmieni? si? mo?e jeszcze bardzo du?o.

Kod systemu, podobnie jak przegl?darki Chrome/Chromium, zosta? udost?pniony wczoraj jako projekt Open Source, czyli ka?dy b?dzie mg? przyczyni? si? do jego rozwoju.

A teraz wracam do ?ci?gania obrazu gotowego, skompilowanego Chrome OS. Zobaczymy jak to wygl?da na ?ywo.

Wpis opublikowany 20 listopada 2009
Tagi: , , , ,
Kategorie: chrome, ciekawostki, google, internet, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Google Chrome OS dla ludzi z g?ow? w chmurach"

  1. No to liczymy na jak?? relacj? z filmikami i screenami z u?ywania Google Chrome OS.
    Ja ze swojej strony dodam tylko, ?e Google mia?o ciekawy pomys? na system.

    Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  2. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazuj? na to, ?e takie systemy to przysz?o?? komputerw osobistych. Ju? powoli odchodzimy od budowania w?asnych (mocnych) maszyn domowych, bo s? one zb?dne. Przesiadamy si? na laptopy (mniejsze, oszcz?dniejsze i wygodniejsze), a za chwil? przesi?dziemy si? w?a?nie na netbooki (jeszcze bardziej mobilne i przeno?ne) i b?dziemy pracowa? w chmurze. Ju? po cz??ci to robimy. Ma?o kto korzysta z programu pocztowego zainstalowanego na komputerze. Wi?kszo?? z nasz korzysta z coraz lepszych interfejsw webowych. Zdj?cia te? trzymamy w sieci, filmy ogl?damy bezpo?rednio w odpowiednich serwisach bez ?ci?gania ich na dysk. Pakiety biurowe czy programy do obrbki grafiki te? ju? powoli wypieraj? te desktopowe. Chmura jest bli?ej ni? my?licie.

    Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów