Odpali?em Chrome OS…

 

Google Chrome OS login screen

Wirtualizacja systemw na netbooku opartym o procesorek Atom mo?e nie jest najgenialniejszym pomys?em, ale jest mo?liwa :) Jak ju? wspomnia?em w ostatnim wpisie, ?ci?gn??em obraz z skompilowanym Chrome OS (a raczej Chromium OS?) i odpali?em na wirtualnej maszynie (VMWare Player). W dalszej cz??ci wpisu zbir screenw z testw.


Google Chrome OS login screen

System wymaga pod??czenia do internetu, co potwierdza 100% „webowy” charakter systemu. Logujemy si? tak samo jak do naszego Google Account. Chocia? ten obraz systemu poleca? np. Techcrunch czy Engadget, to jednak za?o?y?em osobne konto Google tylko do testw.

Google Chrome OS login screen

„Chrome OS” jest po prostu platform? umo?liwiaj?c? uruchomienie przegl?darki. Przegl?darki Chrome (a w zasadzie Chromium 4.0.253.0, bo na tej wersji przegl?darki zosta?a oparta ta kopia systemu) nie da si? zamkn??, ca?y czas musi by? otwarta przynajmniej jedna karta.

Google Chrome OS login screen

„Aplikacje” to tak naprawd? skrty linki do konkretnych stron: us?ug Google (Docs, Calendar, Reader…), YouTube, Twittera, Facebooka, Hulu itd.

Google Chrome OS login screen

Znalaz?em „konfiguracj? systemu”. W tej chwili sk?ada?a si? z ca?ej jednej zak?adki, gdzie mo?emy wybra? stref? czasow? i wybra? np. czu?o?? myszki i touchpada. Ca?a reszta to tak naprawd? ustawienia przegl?darki.

Google Chrome OS login screen

Jedynymi elementami przypominaj?cymi, ?e mamy tu uruchomiony ca?y system operacyjny, a nie tylko przegl?dark?, s? chyba tylko ikonki pod ktrymi mamy „ustawienia” (w??cz / wy??cz) kart sieciowych, wska?nik na?adowania baterii i zegar.

Google Chrome OS login screen

Oczywi?cie to tylko pierwsza wersja pokazana publicznie i w ci?gu najbli?szego roku wszystko si? jeszcze mo?e zmieni?. Z reszt? zapowiedziano te zmiany na oficjalnej prezentacji.

I ciekawostka na koniec: pierwsza prba uruchomienia wirtualnej maszyny sko?czy?a tym, co wida? poni?szym screenie :). Nie wiem co by?o przyczyn?, wszystkie kolejne prby posz?y ju? elegancko.

Google Chrome OS login screen

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 21 listopada 2009
Tagi: , , , , ,
Kategorie: chrome, google, internet, it, software, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Odpali?em Chrome OS…"

 1. Ja si? przymierzam od rana w?a?nie do przetestowania Chrome’a – rwnie? zainspirowany postem na TechCrunchu, pech to pech, ?e z kompletnie niezale?nych przyczyn komp mi pad? i zd??y?em tylko obejrze? ekran logowania. Niemniej jednak musz? przyzna?, ze cho? trwa?o to d?u?ej ni? wyliczone podczas prezentacji 7 sekund, to i tak – bior?c pod uwag? odpalenie na s?abiutkim sprz?cie i w charakterze wirtualnej maszyny – tempo startu jak dla mnie osz?amiaj?ce.

  Wracaj?c do prezentacji – jak dla mnie na oko system wydaje si? idealny do wszelkiego rodzaju netbook’w czy tabletw (planuj? tableta niebawem i za?o?enia Chroma po prostu idealnie wpisuj? si? w moje potrzeby).

  Jutro planuj? drugie podej?cie do testw… zobaczymy, generalnie jestem pe?en dobrej my??i.

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  • Je?li dobrze pami?tam, TechCrunchowy tablet (CrunchPad) mia? dzia?a? na takiej samej zasadzie – tylko i wy??cznie przegl?darka.

   I w takich urz?dzeniach, wyposa?onych w modemy 3G i WiFi, faktycznie b?dzie si? to dobrze sprawdza?o.

   Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  • Netbooki te? cz?sto s? wyposa?one w 3G i WiFi… ;)

   Autor komentarza, niedziela, 8 sie 2010 #

 2. Przyznam, ?e mia?em ju? pobiera? i uruchomi? na notebooku. Ale jak wida? – ChromeOS nie bardzo wydaje si? by? interesuj?ce.

  Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

 3. Ja co? nie wr?? ?wietlanej przysz?o?ci ChromeOS. Ale z kolei Androida w wersji na PC ju? si? doczeka? nie mog? ;)

  Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

 4. Dzisiaj pobra?em, odpali?em pod VMWare Playerem, pobawi?em si? z 10 minut i stwierdzi?em, ?e nie widz? sensu i zastosowania dla takiego czego? (ci??ko mi w ogle nazwa? to systemem).
  Co do tego, ?e jest to w pe?ni „webowy” system – imo lekki niewypa?, wci?? ci??ko znale?? miejsce, gdzie dost?pna b?dzie wifka, a je?li jest to dedykowane specjalnie pod laptopy/netbooki, ktre z za?o?enia maj? by? przeno?ne i dzia?a? i by? obs?ugiwalne w ka?dej sytuacji – no zdecydowanie jest tu co? nie halo ;)

  Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  • Oprcz WiFi mamy jeszcze sieci komrkowe ;) No ale nie jest to najta?szy biznes.

   Tak czy siak zgadzam si? z Tob? – jako? nie widz? praktycznego zastosowania dla czego? takiego.

   Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  • Sieci komrkowe owszem s? i za??my, ?e w ci?gu kilku lat stan? si? ciekaw? alternatyw? (cenow? te?) dla innych providerw.

   Nie zmienia to faktu, ?e nawet je?eli za X lat b?dziemy mieli na ?wiecie 100% pokrycia naziemn? „sieci?” oglnodost?pn? WiFi, LTE itp. to b?d?c np. w piwnicy, magazynie pe?nym metalowych rega?w, samolocie, na statku z korzystaniem z wy??cznie ?ebowego systemu jest „ci??kie” do osi?gni?cia. A wersja offline, ktra b?dzie okrojona w funkcje mo?e by? ?rednio przyj?ta, zw?aszcza, ?e ludzie bardzo si? przyzwyczajaj? do dobrego i niech?tnie z tego rezygnuj? (swego rodzaju analogia do ostatnio g?o?nych przypadkw u?ytkownikw sieci P2P – TPB).

   Autor komentarza, sobota, 21 lis 2009 #

  • Mobilny internet poprzez sieci komrkowe 3G jest coraz ta?szy w u?ytkowaniu, limity transferw pozwalaj? na wi?cej, zasi?g coraz wi?kszy. Za rok-dwa takie us?ugi powinny by? ju? spokojnie dost?pne (cho?by cenowo) dla „zwyk?ych ?miertelnikw”.

   Zacytuj? te? zdanie z poprzedniego wpisu ( http://tomasz.topa.pl/google-chrome-os-dla-ludzi-z-glowa-w-chmurach.html ): „Chrome OS nie b?dzie systemem dla wszystkich.” Ale jest coraz wi?cej osb, ktre komputera (a coraz cz??ciej i telefonw) u?ywaj? g?wnie do dost?pu do internetu. Takie osoby ?yj? w / z sieci i dla nich urz?dzenia takie jak CrunchPad i systemy typu Chrome OS b?d? wystarczaj?ce.

   Autor komentarza, niedziela, 22 lis 2009 #

  • Niew?tpliwie tak b?dzie, wszak?e definicja netbooka, ktry jest g?wnym „adresatem” Chrome OS, mwi „ma?y, przeno?ny komputer (…) przeznaczony do przegl?dania Internetu, wideorozmw, aplikacji online oraz prac biurowych w podr?y” (wg Wikipedii). Kolejno?? wymienionych funkcji te? podejrzewam nie jest przypadkowa.

   Po?yjemy, zobaczymy.

   Autor komentarza, niedziela, 22 lis 2009 #

  • Czyli w przypadku offline nie ma szans zalogowa? si? do OS?
   Przecie? nawet sam G wyda? dla swojego gmaila, wersj? offline przy pomocy Gears’a.

   Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

  • Gears si? z pewno?ci? pojawi w p?niejszych wersjach, jaka? forma logowania si? do systemu w trybie offline pewnie te? zostanie zaimplementowana. To dopiero pierwsza kopia tego ustrojstwa, do premiery finalnej wersji jeszcze przynajmniej z 9 miesi?cy :)

   Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

  • A ja zdecydowanie widz? – co wi?cej, wed?ug mnie jest to wprost genialny pomys?. Ale pod jednym warunkiem – musi to by? instalowane na takie samej zasadzie, na jakiej zrozumia?em ?e ma by? instalowane. To znaczy obok normalnego systemu. Bo Chrome OS nie mo?na nazywa? systemem – to jest raczej przegl?darka internetowa dzia?aj?ca bez konieczno?ci uruchamiania systemu. I jako taka si? sprawdza ?wietnie – zamiast ?adowa? wolne i zasobo?erne (jak na netbooki) seven czy xp, wybierasz „system” od Google, ktry ?aduje Ci si? w okamgnieniu i ju? mo?esz sprawdzi? maile. Do czego? powa?niejszego – zaznaczasz drug? pozycj? bootloadera i ju? mo?esz korzysta? z normalnych, natywnych aplikacji jak photoshop czy dreamwer.

   I je?li to nie Wy wszyscy, ale ja si? myl? co do sposobu dystrybucji tego cacuszka na nowych komputerach, to to rzeczywi?cie b?dzie jedna wielka marketingowa klapa. Obym si? nie myli?. ;)

   Autor komentarza, czwartek, 31 gru 2009 #

 5. Ale jaja. Przegl?darka w przegl?darce.

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

 6. Tak oglnie to jedynym zastosowaniem jakie widz? dla COS b?dzie rola alternatywnego systemu, gdy trzeba na chwil? wej?? i sprawdzi? np. poczt?. W innych przypadkach COS b?dzie przegrywa? z windowsem/linuxem nawet na netbookach itp maszynach.

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

  • Co? jak te minidystrybucje Linuksa instalowane na niektrych laptopach? Mo?liwe.

   Trzeba pami?ta?, ?e Google zamierza wprowadzi? Chrome OS na specjalnie przeznaczonych do tego netbookach, umowy z producentami, certyfikowanie sprz?tu itp. Komputerki s?u??ce tylko do przegl?dania netu nie b?d? musia?y posiada? specjalnie wydajnych procesorw, trzymane w chmurkach pliki ograniczaj? zapotrzebowanie na pojemne dyski twarde itd. Je?li na rynku pojawi? si? wyj?tkowo tanie urz?dzenia s?u??ce tylko do przegl?dania sieci, to mog? si? znale?? nabywcy. Ci?gle mi chodzi po g?owie wspominany ju? kilka razy CrunchPad, ktry generalnie celuje w te same grupy odbiorcw.

   Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

 7. @Bobiko: raczej przegl?darka kontroluj?ca ca?y komputer. I w przeciwie?stwie do wcze?nIEjszych przegl?darek, to zamierzone :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 23 lis 2009 #

 8. ?ci?gn??em, obejrza?em, nawet zrobi?em test i opis na bloga, ale tak jak piszesz -nic ciekawego. My?l?, ?e telefon z symbianem ma 10x wi?cej mo?liwo?ci.

  Autor komentarza, wtorek, 24 lis 2009 #

 9. Nie jestem pewien czy tak silne zwi?zane Chrome z internetem to dobry pomys?. Jak najbardziej rozumiem, ?e mo?e on posiada? ca?? mas? u?atwie? i pomocy w surfowaniu, wyszukiwaniu itd, jednak wi?zanie podstawowych narz?dzi z sieci? to b??d. Wystarczy, ?e sie? padnie i nie mamy nic. A pada. Jako?? po??cze? w Polsce wci?? pozostawia niekiedy sporo do ?yczenia wi?c jak dla mnie Chrome to tylko niepotrzebne ryzyko. System zbyt zwi?zany z sieci? ?eby by? skutecznym SO. Bardziej jako nak?adka na windowsa czy linuxa. Tak bym to widzia?.

  Autor komentarza, wtorek, 24 lis 2009 #

  • W?a?nie tu k?aniaj? si? technologie Google Gears i dane offline w HTML5 – obie umo?liwiaj? zapisanie ca?ego silnika strony napisanego w JS i jej danych w pami?ci lokalnej, oraz dost?pu do niej nawet w trybie offline – i to nie tylko przegl?dania, ale i edycji. Po po??czeniu wszystko zostaje automagicznie zsynchronizowane. :)

   Autor komentarza, czwartek, 31 gru 2009 #

 10. Powinien wej?? login chronos bez has?a. Zarwno dla wersji z p2p jak i gdgt.

  Autor komentarza, wtorek, 24 lis 2009 #

 11. Przetestowane, nic ciekawego tym razem od Pana google.
  poprostu chrome standalone ;-) Je?eli taki system wyd?u?y dzia?anie baterii na laptopie o 50% to ok, w przeciwnym wypadku – bez sens.

  Autor komentarza, niedziela, 29 lis 2009 #

  • Nie zapominaj jeszcze o czasie ?adowania. Masz dost?p do maila czy naszej-klasy na kilkana?cie sekund po naci?ni?ciu w??cznika. ;)

   Autor komentarza, czwartek, 31 gru 2009 #

 12. Nie wiem co robi? ?le ale jak podaje swoje dane do zalogowania, pisze ?e niema po??czenia z internetem .
  Testowa?em na Virtual Box i VM i nic

  Autor komentarza, sobota, 12 gru 2009 #

  • Udost?pni?e? tej wirtualnej maszynie po??czenie sieciowe? Powinno to by? gdzie? w ustawieniach…

   Autor komentarza, czwartek, 31 gru 2009 #

 13. Sprawdza?em ka?d? opcje z mo?liwych nieodpali i ju?,

  ?adna zmiana ustawie? programw do wirtualizacji nie pomaga , a chcia?em go sobie zainstalowa? obok 7 jako system z szybkim dost?pem do neta , a 7 do normalnej pracy

  Autor komentarza, niedziela, 3 sty 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów