Acer Aspire TimelineX 5830TG – test laptopa

 

Dawno nie trafi? mi si? laptop, ktry po wyj?ciu z pude?ka wywo?a?by u mnie pierwsz? my?l „Wow! Takiego laptopa chc?!”. Design trafiaj?cy idealnie w mj gust, fajna specyfikacja, dobra bateria.

Diabe? oczywi?cie tkwi w szczeg?ach i po kilku dniach z Acer Aspire TimelineX 5830TG oraz zachwytach nad „idealnym” laptopem zosta?em troch? sprowadzony na ziemi?, ale i tak zaciekawi? na tyle ?eby uwzgl?dnia? seri? Timeline X w poszukiwaniach sprz?tu dla siebie.

Testowany model

Wi?kszo?ci z Was to zdanie wyda si? pewnie dziwne, ale podaj? dok?adny model otrzymany do testw: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2413G50Mnbb (S2.RHJ02.007). Dlaczego podaj? ten ca?y d?ugi ci?g? Po do?wiadczeniach z wersjami Acer Aspire One D260, podaj? ca?o??, gdy? pod nazw? 5830TG sprzedawane jest kilka diametralnie r?nych konfiguracji: od Core i3-2310M a? po Core i7-2620M, z dyskami o pojemno?ci od 250 GB do 750 GB, r?nej ilo?ci RAM-u itd.

Nie wiem, kto za to odpowiada, ale nazewnictwo kolejnych modeli jest strasznie myl?ce. By?y problemy z D260-2Dpu i D260-2DGkk, pomi?dzy 5830TG-2314G75Mnbb a 5830TG-2413G50Mnbb jest przepa??, a r?nica w cenie pomi?dzy poszczeglnymi modelami mo?e si?gn?? nawet 1500 PLN. O pomy?k? ?atwo.

Specyfikacja laptopa

Testowany laptop Acer Aspire TimelineX 5830TG-2413G50Mnbb wyposa?ony zosta? w:

 • B?yszcz?c? matryc? o przek?tnej 15.6″ i nominalnej rozdzielczo?ci 1366 x 768
 • Procesor Intel Core i5-2410M (Sandy Bridge) o taktowaniu 2.3 GHz (2.9 GHz w trybie Turbo Boost)
 • 3 GB pami?ci RAM DDR3 PC3-10700 (667 MHz) w postaci dwch ko?ci Kingston (maksymalnie 8 GB, dwa porty)
 • Dodatkow? kart? graficzn? NVIDIA GeForce GT 540M z 1 GB VRAM wspieraj?c? zintegrowan? Intel HD 3000 (prze??czanie przy pomocy technologii NVIDIA Optimus)
 • 6-komorow? bateri? 67 mWh / 6000mAh
 • WLAN b/g/n, Bluetooth
 • Dysk twardy WDC o pojemno?ci 500 GB 5400 obr/min

Ty? i gra laptopa

Design laptopa

Jak ju? wspomnia?em na pocz?tku, design tej serii idealnie trafia w mj gust. W porwnaniu z nietypowym designem poprzedniego testowanego laptopa, ten jest po prostu minimalistyczny. Laptop jest cienki – grubo?? od 25 mm do 31 mm. Proste linie, delikatne podci?cia zwi?kszaj?ce wra?enie smuk?o?ci.

Matowe wyko?czenie redukuje ilo?? ?apanych odciskw palcw i nadaje bardziej „profesjonalnego” wygl?du. Zastosowany kolor obudowy, okre?lony przez producenta jako kobaltowy b??kit w po??czeniu z czarnymi klawiszami i srebrn? otoczk? klawiatury, rwnie? prezentuje si? bardzo elegancko.

Prawa kraw?d? laptopa

Z prawej strony umieszczono a? trzy porty USB, nap?d optyczny i gniazdo zasilania. Osobi?cie wola?bym chyba te porty zamienione miejscem z DVD albo przeniesienie cz??ci na drug? stron? – gdy podepniemy pod nie jakie? kabelki, pendrive’y itd. z prawej strony robi si? ju? t?oczno i korzystanie cho?by z dodatkowej myszki w tym g?szczu kabelkw, nie jest ju? ?atwe.

Na lewej kraw?dzi zmieszczono Kensington-lock, spory otwr wentylacyjny, gniazdo Ethernet, VGA (D-Sub) oraz HDMI, czwarty port USB (tym razem w wersji 3.0) oraz standardowo mini-jack dla s?uchawek i mikrofonu.

Ty? pozbawiony jest wszelkich portw, a z przodu zosta?o troch? miejsca na czytnik kart SD i diody sygnalizuj?ce stan pracy laptopa, dysku i WiFi. Ciekawostk? jest przycisk / wska?nik baterii umieszczony na froncie. Po wci?ni?ciu przez chwil? zapala si? umieszczona na nim dioda sygnalizuj?ca stan baterii – niebieska: du?y zapas, czerwona sugeruje ?eby zacz?? si? rozgl?da? za gniazdkiem.

Lewa kraw?d? laptopa

Nad klawiatur? umieszczono siatk? maskuj?c? g?o?niki, ktra biegnie przez ca?? szeroko?? laptopa. Nad matryc? w centralnym punkcie znajdziemy kamerk? i widoczn? obok dziurk? dla mikrofonu. Dzi?ki umieszczeniu go tak wysoko, nie zbiera on tak wielu szumw pracuj?cego komputera.

Klawiatura i touchpad

Pe?nowymiarowa klawiatura jest wygodna – klawisze s? du?e, odst?py pomi?dzy nimi optymalne. Skok wyczuwalny, chocia? nie jest specjalnie du?y. Da si? pisa? ca?kiem cicho. Kilka razy jednak przy bardzo szybkim pisaniu okazywa?o si?, ?e trzeba by?o ciutk? mocniej docisn?? niektre klawisze ?eby „zaskoczy?a literka”. Tak, zablokowa?em sobie dost?p do banku.

Uk?ad klawiszy jest raczej typowy, bez wi?kszych fanaberii projektantw. Chwil? zajmuje przyzwyczajenie si? do uk?adu Entera i Backslasha. S? to dwa osobne klawisze, jednak dzi?ki takiemu uk?adowi przypominaj? one o „klasyczny Enter”. Wi?cej czasu zajmie przyzwyczajenie si? do ma?ych klawiszy strza?ek – o ile w normalnej pracy ich rozmiar nie b?dzie przeszkadza?, to jednak ch?tni do pogrania na laptopie mog? mie? trudno?ci.

Pe?nowymiarowa klawiatura

Pozytywnie zaskoczy? mnie touchpad – umieszczony centralnie wzgl?dem g?wnej cz??ci klawiatury. Obszar aktywny delikatnie zag??biony, dzi?ki czemu dok?adnie czu? kraw?dzie. Dwa fizyczne przyciski wywo?uj? jednak mieszane uczucia – gdy przyciska si? je na zewn?trznych kra?cach, chodz? p?ynnie i delikatnie. Od wewn?trznej strony (blisko ??czenia) jest ju? du?o g?o?niej i zdecydowanie mniej p?ynnie.

Czas pracy na baterii

Acer umieszcza w reklamach tej serii laptopw zapis „8h+”, wi?c mo?na by si? spodziewa?, ?e s? to wyniki skrajne. Dwa typowe testy przeprowadzone zosta?y na nast?puj?cych ustawieniach: profil „Oszcz?dzanie energii” w ustawieniach zarz?dzania energi? Windows 7, w??czone WiFi, pod?wietlenie ekranu na 1/3, wy??czone wygaszanie ekranu, przechodzenie w u?pienie itd.

 • Praca on-line – WWW, pisanie, czytanie, troch? YouTube, klikanie :) – spokojne 7 godzin
 • Pe?ne obci??enie – Battery Eater Max – 2.5 godziny

Wyniki pewnie da?oby si? jeszcze troch? poprawi?, gdybym nie wy??czy? przyciemniania ekranu przy bezczynno?ci albo troch? pogrzeba? jeszcze w ustawieniach zarz?dzania energi?.

W trybie maksymalnego oszcz?dzania energii (profil „Oszcz?dzanie energii”, minimalne pod?wietlenie, wy??czone WiFi, test Reader’s Test w Battery Eater) laptop wytrzyma? ponad 10 godzin. Czyta?em rwnie?, ?e w innych modelach tej serii udawa?o si? wyci?gn?? nawet 11-12 godzin.

Otwarty laptop

Inne elementy w pigu?ce

 • Ch?odzenie jest zasadniczo ciche i ca?kiem wydajne. Laptop chodzi? przez kilkana?cie minut na pe?nych obrotach, w??czony wiatrak by? s?yszalny, jednak nie na tyle g?o?ny ?eby przeszkadza? w pracy. Z lewej strony czu? by?o wylot ciep?ego powietrza i w tamtej okolicy najbardziej nagrzewa? si? spd, jednak nie by?y to temperatury uniemo?liwiaj?ce utrzymanie laptopa na kolanach.
 • …ale jednak wiatrak potrafi zachowa? si? dziwnie – laptop stoi bezczynnie, procesor na ja?owym biegu i nie robi praktycznie nic, a od czasu do czasu wiatrak nagle zaskakiwa? i przez u?amek sekundy chodzi? g?o?no.
 • G?o?no i przyjemnie dzia?aj? rwnie? dwa g?o?niki stereo ukryte pod maskowaniem nad klawiatur?. „Rykn??y” muzyk? ca?kiem przyzwoitej jako?ci i g?o?no?ci. „Dolby Home Theater” pe?n? g?b?.
 • Matryca jest niby pod?wietlana diodami LED, ale kolory mog?yby by? lepsze a biel bardziej… bielsza. Znaczy si? ca?o?? ja?niejsza. Mam tu obok typowo biurowego Asusa (opis wkrtce) i tam kolorki wydaj? si? bardziej ?ywe i soczyste.
 • Wykonanie, wed?ug mnie, na zadowalaj?cym poziomie, chocia? do idea?u troch? brakuje. Zamkni?ta matryca nie przylega idealnie (z jednej strony wida? prze?wit pomi?dzy gumk? amortyzuj?c? a spodem. Niby milimetry, ale jednak). O przyciskach touchpada wspomina?em. A przenosz?c laptopa jedn? r?k? trzymaj?c za kraw?d?, wida? ugi?cie – jednak pami?tajmy, ?e przy tej grubo?ci ci??ko utrzyma? plastikow? obudow? w prostej linii.
 • Bateria ukryta jest doln? pokryw? – gdyby kto? chcia? wyj?? / wymieni? akumulator, musi rozkr?ci? prawie ca?y spd.

Oglnie rzecz bior?c, laptop oceniam na plus. Pozytywne wra?enia z innym laptopem czy netbookiem Acera wyleczy?y mnie z fobii przed produktami tej firmy.

W serii Timeline X s? te? wersje 14″ i 13″ i chyba si? wybior? gdzie? do sklepu zapozna? bli?ej z trzynastk?.

Pytania? Pro?by o sprawdzenie czego? konkretnego? Zapraszam do komentowania. Laptop popracuje jeszcze u mnie przez kilka dni, wi?c b?d? uzupe?nia? opis.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 12 lipca 2011
Tagi: , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, gad?ety, hardware, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Acer Aspire TimelineX 5830TG – test laptopa"

 1. Czyli pami?? jest 2+1?
  Osobi?cie po MSI polubi?em jedno gniazdo USB z ty?u, akurat na mysz.
  Czyli nie da si? wyci?gn?? baterii, gdy siedzimy na kablu? Masz co? by sprawdzi? USB3?

  Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • Żeby dosta? si? do baterii, trzeba rozkr?ci? dos?ownie ca?y spd, ci??ko wi?c powiedzie? czy w ?rodku jest wyjmowalny akumulator czy nie.

   Co do pami?ci – tak, dok?adnie – w tym modelu s? dwie kostki, 2+1 GB. Dost?p do nich i do dysku jest du?o ?atwiejszy, wystarczy jedna ?rubka.

   Nie mam niestety niczego na USB 3.0.

   Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • Da si? wymieni? baterie problem tylko w tym, ?e trzeba rozebra? nie tylko spd ale tez gr?, poniewa? bateria jest pod klawiatur?, ktr? zdejmujemy od gry. Troch? ryzykowne, wi?c mo?e lepiej zap?aci? w serwisie te 50 z? za wymian?.

   Autor komentarza, piątek, 29 maj 2015 #

 2. Bardzo fajny lapek, Acer zaczyna zaskakiwa?.
  Jednak ju? kilka mankamentw w nim wy?apa?em, nawet nie widz?c go na oczy:
  – rozdzielczo?? 1366×768 – niby wystarczy, ale producent mg? si? pokusi? o co? wi?kszego. W 12″ taka rozdzielczo?? jest norm?…
  – laptop ma matryc? lustrzan? i ma te? dobr? bateri?. A? prosi si? z nim wyj?? gdzie? na ?wie?e powietrze, ale matryca b?dzie skutecznie utrudnia?a prac?. :)
  – to na co sam zwrci?e? uwag? w recenzji: dziwaczne rozmieszczenie portw, szczeglnie po prawej stronie. Nie wiem kto na to wpad?, ale wida?, ?e Acer nie przeprowadza jakichkolwiek testw u?ytkowych. Wystarczy par? urz?dze? na USB do niego powtyka? i zrobi si? bardzo niewygodnie – ju? raz si? spotka?em z takim rozwi?zaniem w innym laptopie

  Ale 13’tk? w takim wydaniu ch?tnie bym zobaczy?.

  Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • D?ugo nie musia?em czeka?. Na noteboocheck pojawi? si? dzisiaj test 13’ki :D
   http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Acer-Aspire-TimelineX-3830TG.57305.0.html

   Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • Ech, mia?em cich? nadziej?, ?e w 13″ b?dzie troch? lepsza matryca… Glare + s?abe pod?wietlenie, o ktrym te? wspomina?em = ?rednia przyjemno?? jednak… A szkoda, szkoda.

   Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

 3. Mam asusa u35 i martwi?em si? o b?yszcz?c? matryc? a okazuje si? ?e mo?na na niej lepiej pracowa? ni? na macie, no ale tu pod?wietlenie jest bardzo dobre.

  Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • Mam teraz pod r?k? u41, taki model nie wyr?niaj?cy si? raczej niczym. Te? glare. Postawi?em obok siebie wczoraj na w ci?gu dnia – du?o ja?niej na Asusie.

   Generalnie da si? na b?yszcz?cej popracowa? na powietrzu i nawet wida?, tylko trzeba wtedy mocno pod?wietlenie podkr?ci?, co znowu troch? z baterii wi?cej ?ci?ga.

   Autor komentarza, czwartek, 14 lip 2011 #

 4. Masakra jak design zer?ni?ty z VAIO, ciekawe czy Sony ich nie pozwie.

  Autor komentarza, środa, 13 lip 2011 #

  • Ju? by ich dawno ?cign?li… Jedni si? do drugich coraz bardziej upodabniaj?.

   Autor komentarza, czwartek, 14 lip 2011 #

Najnowsze posty:


Najnowsze komentarze:

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów