Netbook Acer Aspire One D260

 

W ko?cu opis netbooka Acer Aspire One D260-2Dpu, ktrego otrzyma?em do zabawy razem z zestawem Orange Free. Przez ostatnie trzy tygodnie stara?em si? w miare mo?liwo?ci jak najwi?cej korzysta? w?a?nie z niego.

Raz jeszcze przypomn?: to nie jest ten sam model, ktry jest sprzedawany z Orange Free – brakuje modemu i mocniejszej baterii.

Jest te? jeszcze jedna dobra nowina: testowany netbook pow?druje do kogo? z Was. Szczeg?y w dalszej cz??ci wpisu ;)

Wykonanie i oglne wra?enie

Do tej pory nie spotyka?em si? raczej z dobr? opini? o produktach Acera, tutaj jednak wykonanie netbooka sprawia bardzo dobre wra?enie. Zarwno zawn?trzna klapa, jak i wn?trze s? wykonane z solidnego i matowego plastiku, pokrytego ca?kiem eleganckim wzorem. Nawet pomimo r?owego koloru mojego egzemplarza, wygl?da on naprawd? ?adnie. A matowa powierzchnia powoduje, ?e nie ?apie paluchw jak mj 1000HE.

Roz?o?enie portw jest do?? standardowe – z lewej strony mamy gniazdo zasilania, gniazdo VGA i dwa umieszczone obok siebie porty USB. Z prawej strony pozosta?o miejsce na gniazdo Ethernet, Kensington lock, trzeci port USB, minijack dla s?uchawek i mikrofonu oraz czytnik kart pami?ci. Z przodu znajduj? si? wy??cznie diody sygnalizacyjne.

Je?li popatrzymy na wymiary, netbook rwnie? prezentuje si? bardzo dobrze. D260 jest cie?szy od mojego Asusa o ponad 1/3 – ma tylko 24mm grubo?ci – i to na ca?ej d?ugo?ci, nie ma tu wystaj?cej baterii jak w przypadku np. Vaio VPCW12S1E/T. Waga to 1,25kg. Netbook sprawia wra?enie ma?ego, lekkiego i bardzo kompaktowego – taki w rzeczywisto?ci jest i taki by? powinien.

Matryca

10.1″ glossy, czyli b?yszcz?ca i uwielbiaj?ca zbiera? odciski palcw – podobnie jak fragment obudowy stanowi?cy ramk? dla ekranu. Do??czona do zestawu ?ciereczka b?dzie z pewno?ci? sta?ym elementem podr?cznego wyposa?enia.

Nominalna rozdzielczo?? to typowe 1024 x 600. Pod?wietlenie LED sprawuje si? do?? dobrze – musi. Bez odpowiedniego pod?wietlenia szklane ekrany zachowuj? si? raczej jak 10″ lustro z ?adn? tapet?.

Klawiatura

Jak wielokrotnie powtarza?em, klawiatura to do?? istotny element netbooka, ktry w du?ej mierze odpowiada za wra?enia z pracy na nim. Z tak? klawiatur?, jak? zastosowano w D260 si? jeszcze nie spotka?em wcze?niej. Klawisze s? du?e i zupe?nie p?askie, natomiast przestrzenie pomi?dzy nimi wr?cz minimalne. Ci??ko mi si? przestawi? na taki uk?ad, inne netbooki maj? zwykle mniejsze klawisze i wi?ksze odst?py, ktre umo?liwiaj? ?atwiejsze wyczuwanie przej?cia pomi?dzy klawiszami.

Wci?? nie mog? si? rwnie? przyzwyczai? do malutkich klawiszy ze strza?kami oraz upchni?tymi obok klawiszamia Pg Up/Home i Pg Dn/End. Denerwuj?ce jest to, ?e do u?ycia Home/End potrzebne s? a? dwie r?ce – jest tylko jeden Fn umieszczony z lewej cz??ci klawiatury. Zdecydowanie lepiej to rozwi?za? Asus w moim 1000HE, umieszczaj?c obok tych klawiszy dodatkowy Fn.

Ale jak si? ju? cz?owiek przyzwyczai do rodzaju klawiszy, to pisze si? w miar? wygodnie. Skok jest do?? p?ynny.

Touchpad

Typowych rozmiarw o powierzchni pokrytej tak? sam? faktur? jak reszta obudowy. O ile w przypadku wi?kszo?ci laptopw spotyka?em si? zazwyczaj z umieszczeniem touchpada w pewnym wg??bieniu lub otoczeniem go ramk? uniemo?liwiaj?c? wyjechanie palcem poza jego obszar, tutaj touchpad umieszczono… odrobin? ponad powierzchni?. ?mieszne uczucie, gdy palec nagle ze?lizguje si? z touchpada.

Nie lubi? te? przyciskw touchpada oddzielonych od dolnej kraw?dzi obudowy, poniewa? najcz??ciej trafiam akurat w ten kilkumilimetrowy fragment obudowy pod touchpadem. Tu znw wygrywa stary dobry ASUS z wielkimi i wygodnymi przyciskami.

Wydajno??

Acer D260-2Dpu posiada jednordzeniowy, dwuw?tkowy procesor Intel Atom N450 taktowany procesorem 1,66GHz. Druga generacja Atomw jest ju? 64-bitowa, jednak przy domy?lnie instalowanym 32-bitowym Windows 7 Starter nie ma to wi?kszego znaczenia. Pod wzgl?dem oglnej wydajno?ci nie zauwa?y?em wielkich zmian w stosunku do Atoma N280 posiadanego w drugim nebooku.

Nowy Atom posiada natomiast wbudowane GPU, ktry powinien wspiera? dost?pny w D260 uk?ad graficzny Intel GMA 3150. Pod wzgl?dem oglnej wydajno?ci nowy uk?ad niewiele r?ni si? od GMA 950 montowanego w starszych netbookach. Je?li chodzi o wy?wietlanie wideo HD te? wielkiego szoku nie b?dzie:

 • YouTube HD 720p: skokowo, ale i tak odrobin? lepiej ni? GMA950
 • Film 720p odtwarzany z dysku: p?ynnie na pe?nym ekranie, zarwno na matrycy netbooka, jak i zewn?trznym monitorze 1080p.
 • Film 1080p odtwarzany z dysku: g?wnie pokaz slajdw

Co nie zmienia faktu, ?e da si? w miar? wygodnie pracowa? na takim netbooku na co dzie?. Nie raz korzysta?em te? na netbooku nawet z Corela czy Photoshopa i do prostszych zada? spokojnie wystarcza.

Bateria

Acer D260-2Dpu posiada 3-komorow? bateri? o pojemno?ci 24 420 mWh. Wed?ug producenta ma to pozwoli? na 4 godziny pracy. Nie jest to jaka? specjalna rewelacja na tle innych netbookw, ktre pozwalaj? na nawet 8 godzin pracy.

BatteryBar 3.4.2 przy nieobci??onej maszynie, zaraz po od??czeniu zasilania, szacowa? pozosta?y czas pracy na 3 godziny i 4 minuty, co mo?na potraktowa? jako w miar? wiarygodny wynik dla niewyciskaj?cej z netbooka sidmych potw pracy.

Model sprzedawany przez Orange ma dwukrotnie pojemniejsz? bateri?, przez co powinien wytrzymywa? podczas normalnej pracy przynajmniej 6-7 godzin.

Z w??czonym WiFi i przy sta?ym, pe?nym obci??eniu procesora (BatteryEater, 100% obci??enie CPU) bateria wytrzyma?a zaledwie nieco ponad dwie godziny (na ko?cu wpisu znajdziecie grafik? z wykresem pokazuj?cym roz?adowanie).

Rozbudowa sprz?tu

O rozbudowie pami?ci nie ma tu co mwi?. Acer D260 posiada tylko jedno gniazdo SODIMM, ktre obs?uguje wy??cznie ko?ci 1GB DDR2. Bez rozkr?cenia ca?o?ci nie wymienimy te? dysku – ca?a dolna cz??? obudowy to jednolita plyta, nie ma ?atwego dost?pu do wn?trza.

Acer SignalUp

Acer chwali si? zastosowaniem w swoich laptopach anten WiFi wykorzystuj?c w?asne rozwi?zanie SignalUp. Innowacyjne ma by? umieszczenie dwch p?askich anten PIFA w grnej cz??ci matrycy, dzi?ki czemu sygna? rozchodzi si? lepiej i dzia?a na niego mniej zak?ce? ni? w przypadku umieszczenia w obszarze bli?ej klawiatury.

Chocia? podszed?em do tego sceptycznie, faktycznie mo?na zauwa?y? drobn? popraw? w przypadku bardziej oddalonych nadajnikw. W warunkach domowych mo?na to by?o zauwa?y? na podstawie sieci s?siadw – system na Acerze pokazywa? nawet jedn? kresk? wi?cej ni? stoj?cy obok Asus.

Podsumowuj?c

Acer Aspire One D260 to ca?kiem zgrabny i niez?y netbook. Wersja sprzedawana w zestawach Orange powinna by? jeszcze lepsza – dwukrotnie pojemniejsza bateria i wbudowany modem 3G to du?y dodatek do takiego male?stwa, ktry powinien przechyla? szal? zwyci?stwa na jego korzy?? podczas porwnywania z innymi netbookami. Gdybym dosta? ten najmocniejszy zestaw, pewnie w tym momencie bym bardzo mocno rozwa?a? zast?pienie nim starszego Asusa.

Do pe?ni szcz??cia brakuje chyba tylko matowej matrycy, ktra niwelowa?aby efekt lustra i drobnych poprawek w klawiaturze i touchpadzie.

Je?li macie jeszcze jakie? pytania, to walcie ?mia?o w komentarzach – do ko?ca miesi?ca b?d? mg? jeszcze co? sprawdzi? i odpowiedzie?.

Konkurs: wygraj netbooka!

Teraz mo?esz wygra? testowanego netbooka Acer Aspire One D260! Sprz?t by? u?ywany wy??cznie na potrzeby tych testw, jest wci?? zapakowany w oryginalne folie. Nwka-prawie-nie?migana :)

Zach?cam rwnie? do komentowania wpisw po?wi?conych Orange Free i temu netbookowi – jeden z komentuj?cych otrzyma 15-miesi?czny abonament Orange Free 59 wraz z modemem na USB.

Wyniki obu konkursw ju? 2 listopada. Powodzenia :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 18 października 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: Eee, hardware, komercyjne, konkursy, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Netbook Acer Aspire One D260"

 1. Moja wrodzona nienawi?? do sprz?tu Acera musi si? schowa?, bo rzeczywi?cie ten sprz?cik prezentuje si? bardzo ?adnie. Ciekawe tylko jak z trwa?o?ci?, bo 1005P od Asusa ma du?e problemy z tym. ;)

  Powiedz te? jak z wiatrakiem? G?o?niej ni?eli w 1000HE/H? I czy umie si? nagrzewa? w miejscu pod nadgarstki (po lewej i prawej od touchpada)?

  >Druga generacja Atomw jest ju? 64-bitowa, jednak przy domy?lnie instalowanym 32-bitowym Windows 7 Starter nie ma to wi?kszego znaczenia

  Niby 64 bitowy, ale co to za sens u?ywa? takiego procesora, skoro ka?dy netbook na tej platformie obs?uguje 2 GB RAM? ;)

  A ja bawi?c si? 1000H i 1005P (N270 vs N450) dostrzeg?em, i? ten nowszy procesor jest zauwa?alnie szybszy. N270 umia? pomy?le?, kiedy N450 ju? wykonywa? zadanie.

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Wiatrak zdecydowanie ciszej, a ca?o?? ch?odniej od 1000HE. I to nawet podczas odpalenia czego? wymagaj?cego wi?cej mocy obliczeniowej.

   Mg?by? podpowiedzie? w jakich przypadkach N450 tak zdecydowanie lepiej sprawowa? si? od 270/280?

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Oj, szczeglnie podczas instalacji Service Packa 3 na XP. ;) Szybciej si? rozpakowa? i zainstalowa?. Dodatkowo przy wi?kszej liczbie zak?adek w firefoxie N450 rzadziej si? przywiesza.

   Zapomnia?em dopisa?, ?e GMA950 mo?e by? nieco wydajniejszy od GMA3150, kiedy go podkr?cimy z bodaj?e 166 na 400 mhz. ;)

   Ja na GMA3150 gra?em w World Of Warcraft sporo. Co prawda na ni?szych levelach (ma?o dynamicznej akcji), ale da?o jako? rad?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Czy ja wiem, czy procesor ma az takie znaczenie przy instalatorach? Chyba oba procesory sa tak samo jednordzeniowe i dwuwatkowe, a obecnosc graficznego modulu raczej nie powinna miec tu wiekszego znaczenia. Podobnie przy przegladarce. Tu wieksze znaczenie moze miec wersja przegladarki, system operacyjny, ilosc pamieci podrecznej…

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Mia?em oba sprz?ty akurat w jednym momencie i oba mia?y na nowo system itd. ;) Z tego samego pendrive’a. Zauwa?alnie szybciej. Chocia? nie jest to jaki? mega skok.

   Autor komentarza, niedziela, 24 paź 2010 #

 2. ?wietny wpis :) Lubi? czyta? takie testy… szczeglnie na tym blogu :D

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Dzi?ki i polecam si? na przysz?o?? ;)

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

 3. Ja te? nie mia?em dobrego zdania o laptopach z napisem Acer dopki nie trafi?em na modele TravelMate 6293 i 6493. Niezniszczalne, niezatapialne :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

 4. Co do pytania konkursowego. Przez „pisalem” rozumiesz ka?de wspomnienie sprz?tu, czy tylko rzeczowe recenzje?

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Tylko czeka?em, a? pojawi si? to pytanie :)

   Zasadniczo chodzi mi o rzeczowe recenzje. Na pewno wspomina?em te? przynajmniej dwch innych modelach, ktre mia?em lub prawie kupi?em. Uznam odpowied? zarwno w sytuacji, gdy kto? je wymieni lub nie.

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

 5. Patrz? na jedn? z grafik dodanych do wpisu – http://tomasz.topa.pl/netbook-acer-aspire-one-d260.html/acer-d260-launch-manager – czy dobrze rozumiem, ?e testowany przez ciebie model nie ma wbudowanego modu?u bluetooth?

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Zgadza si?, D260-2Dpu nie ma modu?u bluetooth. Sprzedawany przez Orange D260-2DGkk te? nie ma „sinego z?ba”.

   Z przegl?du sieci wynika, ?e modu? bluetooth maj? modele D260-2Dss i D260-2Dkk (przy okazji odkry?em, ?e istniej? zarwno modele 2Dkk, jak i 2DGkk – ktre oczywi?cie r?ni? si? konfiguracj?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • 2Dpu, 2Dss, 2Dkk, 2DGkk… Serio a? tyle tych modeli jest? A jak w sklepie pytasz o konkretny model, to wszyscy mwi? „przecie? mamy D260″…

   A jak wida?, to ca?kiem inne komputery s?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

 6. Kiedy testy jakiego? tableta ? :P

  Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

  • Mam nadziej?, ?e nied?ugo – czekam, a? jakie? sensowne modele trafi? do sprzeda?y.

   Na pewno zamwi? Archosa 70IT i 101IT pierwszego dnia sprzeda?y. Mam te? na oku kilka innych urz?dze?.

   Autor komentarza, poniedziałek, 18 paź 2010 #

 7. Model troch? wybrakowany – 4h na baterii bez obci??enia? To notebooki kilka lat temu to oferowa?y.
  A obecne mo?liwo?ci MacBookw – do 10h nawet nie ma co porwnywa?.
  Mimo wszystko ciesz? si?, ?e mia?e? mo?liwo?? przetestowania.

  Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

  • Widac ze nie miales macbooka nigdy! ja mam macbook pro 15 nowy model z i5 2.4 i bateria wedlugo strony apple miala wystarczyc na 9 godzin! mi udalo sie 6 przy ekranie na 50% i net przez wifi! wiec bajki stefana ze mbp 15 na bateri 9 godzin a mbp 13 10 godzin mozesz sobie miedzy bajki wlozyc! druga sprawa co porownujesz notebooka za 1000zl do sprzetu za 5000tys zloty! druga sprawa to to ze macbook jest wiekszy i bateria zajmuje wiecej miejsc dlatego dluzje trzyma :)

   Autor komentarza, środa, 16 lut 2011 #

  • @Kazek: czy?by? s?ucha? tylko sloganw?
   MBP ’13 i MB White (2010) daj? rad?. Podobnie jak Air.

   Autor komentarza, czwartek, 17 lut 2011 #

 8. Ograniczenie ramowe jest w biosie, wi?c w nik?ych szansach mo?na liczy? i? z nowym biosem to zniknie?

  Spotyka si? na sieci gotowane biosy? Czy to tylko rynek komrek? :D

  Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

  • Na pewno s? jakie? przerbki BIOS-w, chocia? nie widzia?em jeszcze niczego dopasowanego do tego modelu.

   Jedna ciekawa sprawa wyp?yn??a, gdy przeszuka?em troch? net w poszukiwaniu starszych materia?w dotycz?cych tego modelu. Materia?y udost?pnione w czerwcu i lipcu tego roku sugerowa?y, ?e netbook mo?e obs?u?y? jednak 2GB RAM-u. Ot cho?by specyfikacje, ktre pojawi?y si? na SlashGear: http://cdn.slashgear.com/wp-content/uploads/2010/06/acer_aspire_one_d260_specs_1.jpg

   I nawet niektrzy pisali, ?e maj? modele z 2GB lub zrobili upgrade i dzia?a?o bez ?adnych hackw.

   Przejrza?em specyfikacje na stronach Acera udost?pnione w r?nych krajach. I patrzcie:
   – USA: max 1GB
   – UK: max 2GB dla modeli bez Windows 7 Starter
   – Polska: max 1GB
   – Chiny: 2GB

   I wszystkie te kombinacje oznaczone jako „D260”, nigdzie w opisach produktw cz?owiek nie znajdzie szczeg?owych oznacze?.

   Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

  • To mo?e wina t?umaczenia specyfikacji. Bo z tego co widz? to s? dost?pne modele z DDR2 i DDR3? I mo?e w przypadku jednej z nich jest to 1Gb ograniczenie.

   Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

  • Ale chyba t?umaczenia z angielskiego na angielski nie musieli robi?, a r?nice pomi?dzy wersj? z UK a USA s?…

   Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

 9. PS. Znalaz?em b??d w szablonie.
  Na dole, jak masz zapisane swoje dane wy?wietla si? awatar ostatniego komentarza, a nie mj.

  Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

  • Dzi?ki, sprawdz?. To chyba wina pluginu cache’uj?cego gravatary…

   Autor komentarza, wtorek, 19 paź 2010 #

 10. Podratuje kto? konkurencje pytaniami z 21 i 23.10 ??

  Autor komentarza, niedziela, 24 paź 2010 #

  • Ja mog? podpowiedzie? z 21: pytanie dotyczy?o ile pami?ci mo?e mie? ten netbook.

   pozdro

   Autor komentarza, niedziela, 24 paź 2010 #

  • no w?a?nie mi te? 23.10 uciek?o pytanie:/

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Mi uciek?o kilka pierwszych pyta?, wi?c podziel? si? z Wami pytaniem z 23. pa?dziernika – najwy?ej Tomasz usunie ten komentarz, trudno.

   Pytanie z tego dnia brzmia?o tak: „Jakie gry poleca?em na blogu, zanim jeszcze wci?gn??o mnie Angry Birds?”

   Powodzenia Panowie!

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Nie usun? – je?li chcecie si? dzieli? pytaniami – prosz? bardzo :)

   I wszystkim ?ycz? powodzenia i refleksu :)

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 11. Panowie co do ilo?ci RAMu, napisa?em do supportu Acera i co najciekawsze :P

  oni sami nie wiedz? ile RAMu :P mo?e by? w?o?one, wys?a?em dwa zapytania i dosta?em dwie r?ne odpowiedzi, ?e 1 lub 2 GB

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

 12. Kurde, ?rednio fair wymienia? si? pytaniami. Ale jestem zdesperowany, podrzuci kto? pierwsze pytanie? ;/

  Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Pytaniami to jest piku?, gorzej z odpowiedziami.

   O pierwsze pytanie ju? si? pyta? Vogel, oczywi?cie chodzi o lap/net-booki.

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • Pierwsze pytanie zna Wujek Google, wystarczy go ?adnie poprosi? ;)

   Autor komentarza, wtorek, 26 paź 2010 #

  • A mi ju? podawa? pytanie na chyba 23, ale z tego co widz? to ju? si? cofn? w czasie.

   A ja ju? polowa?em, i? mo?e ju? jutro pojawi si? tam pytanie z 25ego.

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • Wujek Google, Stryjek Bing, szalony kuzyn Yahoo! – jest wiele sposobw na dorwanie si? do archiww ;)

   A swoj? drog? – p?noc ju? dawno wybi?a, a jeszcze nie ma nowego pytania. Ju? si? poprawiam.

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • Bez przesady, pierwsze pytanie nie jest takie proste.
   Mo?na bardzo mocno jest nad interpretowa?. Czy pisanie o notebooku, to rwnie? wzmianka? Czy chodzi o posty gdzie by? omawiany konkretny model ;)
   Bo ja mam kilka odpowiedni na pierwsze…
   Trzeba by?o Tomku z kim? uk?ada? pytania nt w?asnego bloga ;)

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • No dobra, pytanie nie nale?a?o do tych najprecyzyjniej sformu?owanych.

   Chodzi?o mi o te dok?adnie opisane (testy, recenzje, porwnania itd.) Ju? mi kto? wypunktowa?, ?e wymienia?em te? na przyk?ad model „ktry ju? prawie kupi?em”.

   Wszystkie odpowiedzi b?d? rozpatrywane na korzy?? uczestnikw ;)

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

  • „Wszystkie odpowiedzi b?d? rozpatrywane na korzy?? uczestnikw ;)”

   Przynajmniej co?. Nie chcia?oby mi si? drugi raz wertowa? archiwum ;)

   Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 13. Pytaniami wymienia? si? to nie grzech, gorzej jakby dawa?o si? gotowe odpowiedzi, ja mog? tylko ?a?owa?, ?e nie zna?em tego bloga wcze?niej, obecnie nie mam ?adnych szans na jak?kolowiek nagrod?, cierpi? z tego powodu, lecz panowie i panie, nie p?aczmy nad rozlanym mlekiem.

  Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 14. a mnie ciekawi, jak by si? sprawdzi?o to male?stwo w bardziej ekstremalnych warunkach – zw?aszcza przy skrajnych temperaturach zewn. (30). albo na du?ej wysoko?ci (jakie? grskie wyprawy or sth).
  ?e o sytuacjach typu ‚ojej, moja kawa/cola/piwo/tajger/mate’ nie wspomn? ;))

  albo chocia? jak trzyma bateria, gdy co chwil? ?apie/gubi sygna? sieci – co ?atwo by by?o sprawdzi? w poci?gu, ale nie s?dz?, i? by?by? w stanie a? tak si? po?wi?ci? dla testw, ?e wyci?gn??by? przy ludziach to r?owe co? ;)))

  Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 15. Na ekstremalne warunki nie wystawi?, bo w ko?cu netbook ma by? dla kogo? nagrod? ;)

  Ale mog? opowiedzie? przygod? z moim 1000HE w samolocie podczas ktrego? z lotw do UK. Teoretycznie kabiny samolotw maj? wyrwnywane ci?nienie do poziomu jakiej? tam grskiej wysoko?ci nad poziomem morza (nie pami?tam i nie chce mi si? teraz sprawdza? szczeg?w, use google). Kiedy? ogl?da?em sobie podczas lotu film i chcia?em koniecznie zobaczy? ko?cwk? (dos?ownie ostatnie 2 minuty) ju? podczas procedury schodzenia do l?dowania – generalnie system hibernowa? si? i wy??cza? ju? w momencie, gdy elektronika raczej powinna by? wy??czona, a samolot zmniejsza? wysoko??.

  …ku mojemu zdziwieniu, p?niej w poci?gu komputer ju? si? nie chcia? w??czy?…

  Chocia? dyski maj? pewn? tolerancj? dla ci?nie?, ten ju? nie da? rady wsta?. Po jakim? czasie od?y?, ale od tego czasu na pok?adzie samolotu nie w??czam ju? niczego, co ma tradycyjny dysk zamiast SSD…

  Podr? poci?giem… hm… w sumie jak si? dobrze usadowi?, to nikt r?owego nie zauwa?y ;)

  Autor komentarza, środa, 27 paź 2010 #

 16. przejmujesz si? ewentualnymi skutkami ubocznymi testowania, bo netbook ma by? nagrod?, a bez mrugni?cia okiem zaoferowa?e? go w kolorze ruRZoffym? ;))
  ale tak w sumie, to nikt nie obiecywa?, ?e nagroda b?dzie w pe?ni sprawna – jedynie obieca?e?, ?e b?dzie porz?dnie przetestowana ;)) [bo przecie? darowanemu koniowi w implanty si? nie zagl?da ;))]

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

 17. tak sobie jeszcze teraz my?l?, ?e ten ruRZoffy kolor netbooka, to na pewno zemsta Jobsa za ‚najtrudniejsze w przyznaniu si? do ch?ci posiadania Maca jest powiedzenie rodzicom, ?e jest si? gejem’. (a? ciekawa jestem, jaki % facetw b?dzie walczy? o to cacko ;))

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

 18. no ale dzisiejsze pytanie to tak troche bez kontekstu. jeszcze bym zrozumial gdyby to byla aluzja do Autostopem przez Galaktyke, ale niestety liczba wyszla ciut wyzsza.

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

  • a ile masz lat?

   Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

  • Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

  • A chcesz si? podzieli? t? liczb?? Trzy razy sprawdza?em i mi wychodzi prawid?owa, ?e tak powiem „autostopowa”, liczba…

   Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

 19. chcia?bym w swoim D260 wymieni? ram z 1Gb na 2Gb i 1/jak si? do tego zabra?
  2/czy warto skorao nie wiadomo czy obs?u?y.
  Mo?na prosi? o porad? z grki dzi?kuj?

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

  • Odczytaj z ko?ci pami?ci z jak? pr?dko?ci? s? taktowane. Potem si? co? dobierze.

   Autor komentarza, piątek, 29 paź 2010 #

 20. dzi?kuj? znalaz?em
  pozdrawiam

  http://www.youtube.com/watch?v=Ce6ODgk9qgY

  Autor komentarza, czwartek, 28 paź 2010 #

 21. Na YouTube jest filmik w ktrym go?? zmienia ko?? DDR3. Gdzie? czyta?em ?e DDR2 s? wlutowane ale warto sprawdzi? i rozebra? laptopa tym sposobem z filmiku :)

  http://www.youtube.com/watch?v=Ce6ODgk9qgY

  Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

  • Sprbuj? jeszcze wieczorem, teraz na szybko sprawdza?em te zaczepy pod klawiatur? i nie mog?em tego rozgry??. Chyba brakuje mi tego profesjonalnego klucza Adobe ;), karta p?atnicza nie chce dzia?a? za dobrze ;)

   Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

 22. ja u?ywam do takich rzeczy przyrzadow dentystycznych i kostki do gry na gitarze

  Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

 23. ju? jutro s?dny dzie?, oby pytanie nie by?o trudne, a wpis jak zwykle dobry, bo konkretny ;)

  Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

  • Mia?o by? co? prostego, ale skoro to nazywacie „S?dnym Dniem”, to musz? zmieni? na co? strasznie trudnego ;-)

   Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

  • proponuj? ‚jaki kolor ma netbuk?’ ;)) [po zagadce z liczeniem, nie zdziwi?oby mnie, gdyby i tu znale?li si? ludzie nie znaj?cy odp]

   Autor komentarza, sobota, 30 paź 2010 #

 24. Umkn??o mi pytanie z 29 pa?dziernika w konkursie blogowym – kto? poratuje?

  Regulaminu nie widzia?am wi?c chyba nie ma ryzyka jego z?amania.

  Stawiam kaw? w Poznaniu osobie ratuj?cej ; )

  Autor komentarza, niedziela, 31 paź 2010 #

 25. 29. pa?dziernika 2010

  W jakich godzinach obowi?zuj? „Szcz??liwe Godziny” w Orange Free, ktre umo?liwiaj? pobieranie danych z internetu bez limitw?

  silvuple

  Autor komentarza, niedziela, 31 paź 2010 #

  • Zapraszam na kaw? Pozna?/Warszawa/Gda?sk w pozosta?ych miastach nie bywam.

   Mi?o mi b?dzie je?li napiszesz swoje preferencje na mj adres usmiechgiacondy@gmail.com

   I trzymam za Ciebie kciuki w konkursie.

   Autor komentarza, niedziela, 31 paź 2010 #

  • bodaj?e od 24 do godz 8 rano ;]

   Autor komentarza, niedziela, 31 paź 2010 #

 26. Czy kto? ju? wie czy D260 z pami?ciami DDR2 obs?u?y 2GB? I czy ma wlutowan? czy wymienna pami???

  Autor komentarza, sobota, 13 lis 2010 #

  • Ko?ci s? wymienne, u siebie sprawdzi?em mam 1g ddr2. Chc? wymeini?, tylko nie wiem jak? pami?? 2g wybra?. Mo?e kto? ju? co? dopasowa? i wymieni? ?

   Autor komentarza, środa, 17 lis 2010 #

 27. Witam,posiadam acera aspire d260 od ok.2 mc w czarnej wersji:)Jestem bardzo zadowolona,nie przegrzewa si?,cichutko pracuje…jest super .POLECAM

  Autor komentarza, sobota, 20 lis 2010 #

 28. A rozkr?cenie d260 nie spowoduje zerwania jakiej? plomby i utraty gwarancji? Nigdzie na ?rubkach nie ma plomb?
  Rozumiem, ?e pami?? musi ddr2 667? 800 te? mo?e by? czy nie?

  Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

 29. nie ma ?adnych plomb na ?rubkach

  Autor komentarza, niedziela, 21 lis 2010 #

 30. Wymieni?em pami?? na Kingston 2GB DDR2 800MHz 6400.
  By?a te? Kingston 800/6400 tylko oczywi?cie 1GB.
  R?nica jest, ale nie jaka? powalaj?ca, np GG 10 jak si? otwiera?o godzin?, tak otwiera si? dalej tyle samo. Ale oglnie jest troszk? szybszy.

  Autor komentarza, sobota, 27 lis 2010 #

  • Je?li wcze?niej mia?e? te? tylko GG w??czone, to 1 GB by?o w sam raz ;)
   W tym wypadku wi?cej zale?y od procesora i magistrali.

   Autor komentarza, sobota, 27 lis 2010 #

  • Panowie, GG10 nie jest wyznacznikiem, gdy? pobiera ono strasznie du?o zasobw dla uruchomienia, a dawniej nawet potrafi?o zarezerwowa? max pami?ci operacyjnej, jaka by?a zainstalowana, tak?e komp spowalnia? bo korzysta? non-stop ze swapa.

   Autor komentarza, niedziela, 28 lis 2010 #

 31. Ja zakupi?em MSI 135DX, 2GB RAMu DDR3 Kingston, 250 GB dysk, 10′ matryca led, bateria 5200 mAh co daje mi prace na 6-8,5 godziny pod XP sp2. Klawiatura spisuje si? zawali?cie, modu?y bluetooth i wi-fi ?wietne. W BIOSie mo?liwo?? mena?y moc? obliczeniow? -> tzw TDE. Polecam! Ja kupi?em za 1100 z?, nwka, 24 miesi?ce gwarki D2D ;]

  Co do Acerw to nikomu nie polecam, aczkolwiek nie mwi?, ?e s? z?e, mo?liwe, ?e tylko ja mam pecha do tej firmy i serwisu.

  Autor komentarza, niedziela, 28 lis 2010 #

 32. mam od pa?dziernika tego samego acera i jestem z niego baaardzo zadowolona. Jesli chodzi o reszte wersji, to fakt, jest problem z dostepem do nich. chcialam kupic wlasnie inny model, ale jak to w sklepach to nawet sami sprzedawcy nie wiedzieli czym kazdy z czterech si? r?ni :/ jednym s?owem nie ?a?uj? ?e kupi?am :)
  p.s. to moj dtugi acer wiec wiedzialam mniej wiecej czego sie spodziewac i zdziwi?am si?, pozytywnie :)

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 33. Chcielm dodac jeszcze ze mam tego acera d260-2dgkk z batreia 4400 6 cel i modemem 3g i w tym moedelu ja mam matowa matryce! :) mysle ze w takich laptopach tylko taka zdaje egzamin! napisze tez ze nie posiadam bluetooth! czego mi troche brakuj !

  Autor komentarza, czwartek, 17 lut 2011 #

 34. Witam!!!
  Mam malutki problem z moim notebookiem. Nie dzia?a mi czytnik kart SD.???? Jak rozwi?za? ten problem???
  Z gry dzi?kuje za odpowiedzi.

  Pozdro!!!!

  Autor komentarza, piątek, 13 sty 2012 #

 35. Mam Notebooka Acer Aspire One D260-A

  Autor komentarza, piątek, 13 sty 2012 #

 36. Witam mam problem wymian? matrycy w ACER D260.
  Jak to zrobi??

  Autor komentarza, piątek, 24 lut 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów