„Wszyscy powinni kocha? Prawo i Sprawiedliwo??”, czyli kto ma media, ten ma w?adz?…

 

Tak, ogl?dam TVN24 na?ogowo (co wida? na blipcast), poniewa? lubi? by? na bie??co z tym co si? dzieje na ?wiecie. TVP Info mi si? nie podoba pod wzgl?dem oprawy audio-wizualnej, TV Biznes rwnie? mnie nie zachwyci?, natomiast TVN CNBC Biznes niestety moja osiedlwka nie ma w ofercie.

Ogl?dam wi?c TVN24, staraj?c si? oczywi?cie odfiltrowa? same fakty. Jednak z ka?dym kolejnym dniem stwierdzam, ?e rzetelne przekazanie informacji ma w tej stacji coraz mniejsze znaczenie, a najwa?niejsze jest has?o show must go on.

TVN24 - Kurski

Cz?sto i g?sto zdarza?o si?, ?e transmisja live mwi?a o jednym, a pokazywane p?niej urywki by?y ju? odpowiednio skrojone. Zobaczcie co zrobiono z wyst?pienia pos?a Kurskiego. Has?em dnia sta?o si? zdanie „Wszyscy powinni kocha? Prawo i Sprawiedliwo??”. Zobaczcie:

Ca?y ?wiat ju? dosta? odpowiedni? informacj? i dyskutuje jaki to bufon z tego pos?a, nie? Jak to on uwielbia tego Kaczy?skiego, jak cuda wygaduje…

BZDURA!

Tak si? sk?ada, ze ogl?da?em t? rozmow? w wersji live. Rozmowa toczy?a si? w bloku Poranek TVN24, ktry (zw?aszcza w weekendy) jest produkcj? o formule raczej „lu?niejszej” – tak te? w ko?cu jest reklamowana.

Ten fragment to tylko krtki wycinek rozmowy. Gdyby pokazano ca?y materia?, czyli gdyby klip zaczyna? si? z 2 minuty wcze?niej, zobaczyliby?my, ?e rozmowa zacz??a si? od ?artw na temat grafiki pokazanej na monitorach w tle, lekkie dowcipki na temat pozycji pos?a Kurskiego w partii, pytanie czy pomimo r?nych napi?? dalej kocha tylko Prawo i Sprawiedliwo??… I w momencie kiedy powoli ko?cz? si? dowcipy i g?os pana Kurskiego zaczyna powa?nie? i mwi? co?, co tak naprawd? mwi zawsze pose? ka?dej partii, wycinamy odpowiedni fragment, opisujemy go, wrzucamy wszystko na stron? i Voila!

Serio, chocia? miejscami p. Kurskiemu zdarza?o si? r?ne cuda wygadywa?, to tym razem ca?? „afer?” wykreowa?o, z g?upiej przedpopo?udniowej rozmowy, TVN24.

Dlatego w miar? mo?liwo?ci, staram si? zapozna? z tematem w transmisji „live”, a je?li ju? mamy jak?? spraw? wa?kowan? przez ca?y dzie?, to staram si? zestawi? materia? z innymi ?rd?ami.

 

 

A tak swoj? drog?, z ka?dym dniem „zachwycam si?” kolejnymi przyk?adami wp?ywania na odbir danej informacji. Chyba si? wybior? kiedy? na drugi kierunek, jaki? licencjat na dziennikarstwie sobie zrobi? ;)

Wpis opublikowany 12 stycznia 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "„Wszyscy powinni kocha? Prawo i Sprawiedliwo??”, czyli kto ma media, ten ma w?adz?…"

 1. Nie pierwszy i zapewne nie ostatni raz tvn powala rzetelno?ci? – szkoda s?w.

  Autor komentarza, sobota, 12 sty 2008 #

 2. Zdanie o „mi?o?ci do prezesa” – ok, wyrwane z kontekstu i tak dalej. Ale teksty pos?a Kurskiego o „fatalnych rz?dach PO”, czy te? sytuacji w s?u?bie zdrowia „zabagnionej przez PO” to jest – moim zdaniem – sedno tego, czym pose? Kurski operuje. Czyli – zmanipulowanym b?otem.

  Autor komentarza, niedziela, 13 sty 2008 #

 3. @Maciek: ale na dobr? spraw?, mi?o?ciwie nam rz?dz?ca PO teraz rwnie? u?ywa tych samych argumentw. Same komisje i raporty ds. nieudolno?ci poprzedniego rz?du itp. Ta sama historia powtarza si? regularnie co wybory i takie obrzucanie si? z opozycj? trwa potem przez ca?? kadencj? – tylko, ?e przyzwyczajamy si? do tego…

  Autor komentarza, niedziela, 13 sty 2008 #

 4. „Tak, ogl?dam TVN24 na?ogowo (co wida? na blipcast), poniewa? lubi? by? na bie??co z tym co si? dzieje na ?wiecie.”

  nie no przewrci?em si? ze ?miechu …
  TVN24 i wiadomo?ci ze ?wiata ? Przecie? oni powinni si? nazywa? „TVN Polityka Polska” !
  Zajmuj? si? przez 95% czasu biciem piany politycznej(Polskiej). Kiedy nie w??cz? TVN24 to tam podniecaj? si? jakim? politycznym newsem.
  Czasem pewnie brak im jakich? afer wi?c sami je wywo?uj? !!
  Co do oprawy graficznej to si? zgodz? – maja najlepsz? w Polsce ale chyba czas zdj?? tek klapki graficzne z oczu i zobaczy? co tak naprawd? merytorycznie maj? do powiedzenia !

  TVN Info – tu si? te? zgodz?. Tam zawsze by?a kasa ale nigdy nie by?o ludzi ktrzy umieli to wykorzysta? … z r?nych przyczyn!

  Od jakiego? czasu przerzuci?em si? z TVN24 na TV Biznes i jak na razie mo?e nie jestem zachwycony ale jest dobrze.
  Wi?cej wiadomo?ci ze ?wiata, tak?e nowinek techonlogiczno-ekonomicznych a mniej bicia piany politycznej ktrej dzi?ki TVN24 mam serdecznie do?? !

  Marco

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 sty 2008 #

 5. Ja TVN CNBC Biznes nie polecam, do?? sporo powtrek :/

  Autor komentarza, wtorek, 15 sty 2008 #

 6. Kurski by? te? dzisiaj w „Kawa na ?aw?”, nie wiem czy w powtrce.. Stwierdzi? musz? ?e ma nietypowe podej?cie do sprawy i imho trafny wycinek, porwnuj?c jego wypowiedzi..

  Autor komentarza, niedziela, 3 lut 2008 #

 7. Interesting to know.

  Autor komentarza, środa, 22 paź 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów