Test HideIpVPN.com (+darmowe konta i rabaty)

 

Ile razy trafiamy na informacj?, ?e dana tre?? jest niedost?pna w naszym kraju? Te wszystkie materia?y dost?pne dla obywateli USA lub UK on-line bez limitw tu? po premierze w telewizji. A? chcia?oby si? przenie?? do tych krajw i mc korzysta? ze wszystkich zasobw, przenie?? cho?by wirtualnie.

Oczywi?cie jest to wykonalne. Do?? ?atwo znale?? w sieci listy „darmowych proxy”, ktre pozwalaj? uzyska? „ameryka?skie” IP, jednak ich pr?dko?? i jako?? dzia?ania pozostawia wiele do ?yczenia. Czasem trzeba skorzysta? z innych rozwi?za?.

ABC - Sorry...

Jaki? czas temu zg?osi? si? do mnie Tomasz, „nasz cz?owiek” w rumu?skiej firmie stoj?cej za projektem HideIpVPN.com, oferuj?cej us?ugi VPN na serwerach zlokalizowanych w USA, UK, Niemczech, Holandii i Kanadzie. Dosta?em konto do przetestowania ich us?ug oraz gar?? darmwek i rabatw dla Czytelnikw (szczeg?y na ko?cu wpisu).

VPN – z czym to si? je?

VPN to skrt dla Virtual Private Network – wirtualnej sieci prywatnej. To co? jakby sie? w sieci. Przy pomocy odpowiedniego tunelu ??czymy si? z jakim? innym serwerem umieszczonym w dowolnym innym miejscu ?wiata i ??czymy si? dalej z kolejnymi zasobami internetu dopiero przez ten serwer. W zale?no?ci od konfiguracji i u?ywanych protoko?w, nasze po??czenie z tym docelowym serwerem mo?e by? szyfrowane i kompresowane.

Coraz wi?cej firm wykorzystuje VPN przy wsp?pracy z pracownikami zdalnymi, ktrzy ??cz? si? z sieci? pracodawcy i dzi?ki temu otrzymuj? m.in. dost?p do intranetu – zupe?nie jakby siedzieli przy komputerze bezpo?rednio wpi?tym do firmowej sieci. Inni wykorzystuj? VPN do ??czenia si? z serwerami umieszczonymi w innych krajach ?eby wirtualnie „znale?? si?” w tych lokalizacjach. A to oznacza mo?liwo?? przetestowania wielu us?ug dost?pnych tylko w USA i innych wybranych krajach.

Oferta HideIpVPN

Oferta HideIpVPN jest podobna do innych us?ug tego typu zarwno pod wzgl?dem cenowym, jak i dost?pnych funkcji. Na plus mo?na wymieni? wiele pakietw o zr?nicowanych cenach i funkcjach. Mamy wi?c konta po oko?o $6 miesi?cznie za serwery wspieraj?ce PPTP, L2TP / IPsec i Proxy w Wielkiej Brytanii lub Holandii, przez te za $10 pozwalaj?ce na korzystanie z wielu serwerw (US, UK, DE/NL) i OpenVPN a? po najdro?szy pakiet 21 serwerw w r?nych krajach za $15.

Warto ?ledzi? blog i r?ne profile spo?eczno?ciowe firmy, poniewa? cz?sto informuj? o mo?liwo?ci za?o?enia darmowych kont. Firma stara si? te? robi? du?o dla spo?eczno?ci w krajach „cenzurowanych” oferuj?c darmowe konta o wysokiej jako?ci.

House na Fox.com

P?atno?? standardowo przy pomocy PayPal, kart p?atniczych lub Google Checkout. Przez 3 godziny mo?na przetestowa? us?ug? za darmo, czyli np. obejrze? sobie odcinek ulubionego programu na stronie wybranej stacji telewizyjnej albo zarejestrowa? si? w jakiej? us?udze i porozgl?da?. Aktywuj?c konto testowe normalnie przeszed?em przez proces p?atno?ci i potwierdzam, ?e z najzwyklejsz? kart? Visa Electron mBanku nie by?o najmniejszych problemw.

Programy na Hulu

W ka?dym kraju dost?pne jest kilka serwerw, wi?c gdy nawet ktry? jest mocniej ob?o?ony, to mo?na si? prze??czy? na inny. Z informacji uzyskanych od firmy wynika, ?e oczywi?cie dbaj? o jako?? i monitoruj? obci??enie wszystkich maszyn, ale wiadomo, ?e zawsze ktry? z serwerw mo?e mie? problemy z nadmiern? popularno?ci?. Sprawdzi?em Hulu, filmy na stronach NBC i Fox oraz brytyjski BBC Player – pr?dko?? by?a za ka?dym razem wystarczaj?ca ?eby ogl?da? seriale i programy. Ju? nied?ugo nowy sezon F1, b?dzie mo?na ogl?da? transmisje online na BBC, gdy akurat nie b?dzie Polsatu pod r?k? :) Na dniach pewnie jeszcze wyprbuj? Netflix, ktrego wszyscy zachwalaj?.

Aplikacja dost?powa – bardzo proste ??czenie

Bardzo przypad?a mi do gustu aplikacja dost?powa przygotowana przez HideIpVPN, ktra uproszcza wykorzystanie VPN do absolutnego minimum. Zainstalowa?em, wpisa?em login i ustawione przy rejestracji has?o i dwoma klikni?ciami ??cz? si? z wybranym serwerem dost?pnym w moim pakiecie. Siedzi sobie ma?a aplikacja w systemowym tray’u i za?atwia wszystko. Proste i przyjemne.

HideIpVPN App

Tomasz przedstawiaj?c mi ofert? podkre?la?, ?e firma dba o anonimowo?? swoich u?ytkownikw. Nie archiwizuj? logw aktywno?ci, nie trzymaj? na swoich serwerach pe?nych numerw kart klientw itd. Z drugiej strony ToS mwi jasno, ?e wykrycie prby spamowania czy rozsiewania wirusw za po?rednictwem ich us?ug b?d? t?pione.

Generalnie podczas zabawy z ich us?ugami nie mia?em najmniejszych problemw z wydajno?ci? czy jako?ci? po??czenia. Czas porozgl?da? si? za ciekawymi us?ugami i potestowa? wszystko :)

Oferta specjalna dla Czytelnikw

Dzi?ki uprzejmo?ci przedstawicieli HideIpVPN, ka?dy kto przy zamwieniu dowolnego pakietu z comiesi?czn? p?atno?ci? skorzysta z kodu rabatowego 25OFFrecurring, uzyska 25% rabatu co miesi?c. Wa?ne, kod dzia?a tylko dla pakietw z „Monthly Payment” i dotyczy nie tylko pierwszej, ale i ka?dej kolejnej op?aty.

Ale to nie wszystko. Oprcz wspomnianego rabatu, mam do rozdania 15 darmowych kont na serwerze w Holandii, ktre dodatkowo pozwala na korzystanie z Torrentw i innych P2P. Oczywi?cie brak limitu transferu. I wspomina?em o tym, ?e konto jest „do?ywotnie”? No to wspominam. Normalnie konto tego typu kosztuje $7.90 miesi?cznie.

Je?li chcia?by? skorzysta? z tej oferty, zaznacz to w komentarzu. Konta dostan? na pewno pierwsze osoby, ktre odezw? si? w komentarzu na blogu, pod wpisem na Facebooku (prywatnym profilu i fanpage bloga), Google Plus, Twitterze… i 10 innych przypadkowych osb komentuj?cych w lutym :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 9 lutego 2012
Tagi:
Kategorie: ciekawostki, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Test HideIpVPN.com (+darmowe konta i rabaty)"

 1. ?api? darmowe! :D

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Za?apa?em si? na pierwszy komentarz, wi?c teraz ju? na spokojnie dopytam – orientujesz si? Tomaszu, czy z jednego konta mo?na korzysta? na kilku kompach (w jednej sieci)?

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Z tego co si? kiedy? orientowa?em, to raczej nie.

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Zaraz sprawdz?, odpal? VPN na telefonie

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Dzia?a. Telefon po WiFi i laptop podpi??em do tego samego serwera, a teraz nawet do dwch r?nych. I dzia?aj?. Ale wys?a?em jeszcze pytanie do Tomasza i czekam na oficjaln? odpowied? :)

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Oficjalna odpowied?:
   – jeden serwer = jedno po??czenie
   – dla kont Premium, gdzie w paczce masz kilka serwerw, do ka?dego mo?e si? ??czy? osobne urz?dzenie
   – konta Free maj? tylko jeden serwer w paczce, wi?c limit jest ?atwy do wyliczenia :)

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 2. No czeka?em na co? takiego:)
  Oczywi?cie jako mo?na chcia?bym darmowe konto:)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 3. Ja te? poprosz? darmowe :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 4. A ja drugie darmowe?

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 5. No takie akcje to ja lubi? :) te? poprosz? :D

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 6. Darmowe konto dla VPN? ALWAYS!! ME WANNA WANNA!!

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 7. Zostalo cos do wziecia? :-)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 8. To ja tak?e poprosz? o darmwk?

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 9. Poprosz? :-)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 10. Przyda si?, je?li jeszcze s?.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 11. to ja rwnie? poprosz?

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 12. I ja chc? darmwk? :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 13. Ja rowniez poprosze :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 14. Ja te? poprosz? o konto, je?li mo?na :-)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 15. Pisz? si? na konto. :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 16. dajesz! :> do mnie na me//bobiko.pl :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 17. To i ja poprosz?, je?li cokolwiek zosta?o;)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 18. S? jeszcze te konta? To poprosz?!

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 19. Bardzo bym chcia? je?li jeszcze jakie? zosta?o… :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 20. Z ch?ci? skorzystam, z oboj?tnie jakiego konta, je?li jeszcze da si? za?apa?. Pozdrawiam :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 21. I jeszcze ja :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 22. Jak zosta?a jaka? darmwka to chce.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 23. Dobra, to na pierwszy rzut pjdzie 5 kont dla pierwszych komentuj?cych na FB/blogu/G+/Twitterze. Wi?cki dostan? jedno konto rodzinne, ktre b?dzie musia?o Wam wystarczy? ;)

  Przypominam tylko (i informuj? tych, ktrzy napisali „ja te? chc?!” zanim przeczytali wpis do ko?ca ;)), ?e darmowe konta s? na serwerze w Holandii.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Je?eli mo?na z jednego konta korzysta? na dwch maszynach, to nie ma najmniejszego problemu – jedno nam wystarczy :) A jeszcze zaraz pokombinuj?, czy nie da si? jako? podpi?? tego VPN-a bezpo?rednio w routerze :)

   A ta Holandia to ma jakie? strategiczne znaczenie? Tzn pomijam brak mo?liwo?ci korzystania z niektrych ograniczonych terytorialnie us?ug. Ciekawi mnie bardziej kwestia torrentw, itp. Orientujesz si? Tomku, jak do tej kwestii podchodzi ichnie prawo?

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Na holenderskich i niemieckich VPNach mo?na bez ogranicze? u?ywa? torrentw i p2p :-) I musz? przyzna? ?e ?miga to zajefajnie.
   Teraz tylko pytanie czy FAQ nie k?amie i rzeczywi?cie provider nie loguje ruchu…

   Autor komentarza, wtorek, 14 lut 2012 #

 24. Nigdy nic nie wygra?em, wi?c mo?e chocia? konto VPN si? uda :P

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 25. ?api?, ?api? :)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 26. A moze ktos zna taka platna usluge z IP w Polsce?

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • Z adresami IP w Polsce? HideMyAss.com ma z tego co pami?tam

   Autor komentarza, wtorek, 14 lut 2012 #

 27. je?li jeszcze co? zosta?o z tych zaprosze? to ch?tnie przytul? jedno:_)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 28. Zapowiada si? interesuj?co. Zastanawia mnie, jak z dost?pno?ci? klienta dla programw odczytu ekranu u?ywanych przez niewidomych. Je?li jeszcze zosta?o jakie? zaproszenie, to ja si? bardzo ch?tnie pisz?.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 29. jesli zostalo jeszcze to chetnie poprosze! :):):)

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 30. Ja mam takie pytanie, program przekierowuje ca?y ruchu przez VPNa? Czy mo?na tylko niektre us?ugi/porty lub IP/adresy?

  Jak sobie zak?ada?em konto w G Music, bo znalaz?em sobie taki fajny VPN na US/UK gdzie by?o darmowe 1Gb/m transferu. Ale nie pami?tam, gdzie to by?o.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 31. powiem tylko WOW. szkoda ?e nie ma czego? takiego w Polsce. Genialnym rozwi?zaniem w USA jest np. NETFLIX. Jak zosta?o jeszcze konto to ch?tnie bym poprosi?.
  Poza tym dzi?ki za info o tym ?wietnym rozwi?zaniu. Pozdrawiam

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 32. Tomku jesli jeszcze nie uzywales, posluchaj przez tunel Pandory (pandora.com) – jest absolutnie genialna. Polecam stacje „passion pit”.
  Netflix jest niestety platny i zgaduje, ze bys musial podac amerykanski adres, by zaplacic, takze raczej Netflix nie jest dla nas.

  Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

  • hm pod pandora.com jest napis ktry potrafi wkurzy?.. ot? nie jest dost?pne w Polsce:) panie Tomaszu Topa… ratuj :)

   Autor komentarza, czwartek, 9 lut 2012 #

 33. Pewno za p?no ale zainteresowany jestem wersj? darmow?. Pozdrawiam

  Autor komentarza, piątek, 10 lut 2012 #

 34. Ok, posz?y maile / wiadomo?ci do najszybszych / wybranych / wylosowanych ;)

  Autor komentarza, piątek, 10 lut 2012 #

 35. oo :) jak starczy to i ja poprosz?.

  Autor komentarza, piątek, 10 lut 2012 #

 36. pytanie na ile operator HideIpVPN.com jest wiarygodny 8|
  wlasnie czytam, ze HideMyAss zdradzilo uzytkownikow…
  http://webhosting.pl/HideMyAss.zdradzilo.swoich.uzytkownikow.Czy.VPN_om.i.proxy.nie.mozna.juz.ufac

  Autor komentarza, piątek, 10 lut 2012 #

  • W artykule mowa o zapisach w regulaminie, ktre zakazuj? wykorzystywania us?ug do dzia?a? niezgodnych z prawem, w tym np. do w?amywania si? do r?nych systemw. Je?li przychodzi policja z nakazem, mwi? co wiedz?. HideIpVPN ma w zasadzie bardzo podobne zapisy. Nie wiem na ile to wymg krycia w?asnego interesu, a ile pod tym wzgl?dem ?atwo?ci kooperacji.

   Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

 37. Dla mnie juz pewnie nie bedzie ale i tak napisze bo wpis bardzo ciekawy :))

  Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

 38. Dosta?em w?a?nie info, ?e Wasze darmowe konta b?d? aktywne jutro.

  Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

 39. Skorzysta?em z rabatu i chyba torrenty nie b?d? mi potrzebne… vpn+netflix = ~40 z?otych i dost?p do mnstwa filmw… nawet po kombinacjach na ps3 dzia?a :)
  Dzi?ki panie Tomaszu (Tomku?)

  Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

  • Rejestracja Netflix posz?a bez problemu? Musz? sprbowa? ponownie, bo u mnie robi? jaki? problemy przy tym miesi?cznym trialu. Ale fakt faktem, nawet najta?sze konto US-only daje ju? dost?p do sporej ilo?ci us?ug.

   Tomku / Tomaszu albo inaczej „per T” :)

   Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

  • Poszla bez problemu… ciekawe jak b?dzie przy prbie ?ci?gniecia abonamentu… Oglnie trzeba p?acic kart? bo PayPal od razu odrzuca

   Autor komentarza, niedziela, 12 lut 2012 #

 40. Czy darmowe konta b?d? losowane, czy rozdane pierwszym komentuj?cym?
  Je?eli losowane to zg?aszam swoje uczestnictwo. :)

  Autor komentarza, sobota, 11 lut 2012 #

  • Jak ju? napisa?em kilka komentarzy wy?ej, wszystkie darmowe konta ju? rozdane i dzisiaj powinny by? aktywne.

   Autor komentarza, niedziela, 12 lut 2012 #

 41. Rozumiem, ?e wszelkie info dot. konta przyjdzie na podany wcze?niej w korespondencji mail? :)

  Autor komentarza, niedziela, 12 lut 2012 #

 42. Pono? Wasze konta na HideIpVPN.com ju? s? aktywne. Dajcie potem zna? w komentarzach albo na http://facebook.com/topowyblog jak si? sprawuj? :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lut 2012 #

 43. ja tylko dosta?em info od Ciebie , ?e mam poda? mj adres mailowy oraz imi? i nazwisko. i ca?y czas czekam na konto;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lut 2012 #

 44. oo dosta?em info…dzi?ki;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lut 2012 #

 45. Wczoraj za?o?y?em konto na danych, ktre poda?em Tomaszowi w mailu i dzi? przyszed? mail z informacj? o aktywacji. :) Jeszcze raz wielkie dzi?ki! :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lut 2012 #

 46. Wszystko dzia?a miodnie. Szkoda tylko, ?e PPTP jest dost?pny, a mia?em nadziej?, ?e rwnie? L2TP b?dzie (tak jak to jest w tym wspomnianym pakiecie z 7.90$ i ew. 3 serwery w NL). No ale darowanemu koniu… :P

  Autor komentarza, poniedziałek, 13 lut 2012 #

 47. ja niestety jestem lekko mwi?c zdzwiony. Zainstalowa?em sobie programik i juz przy ?ci?ganiu Kaspersky Internet Security krzycza? ?e plik zawiera trojana….hmmm co?..ciekawe to…

  Autor komentarza, środa, 15 lut 2012 #

  • Nie musisz korzystac z tego softu (z powodu swojej specyfiki jest tak rozpoznawany przez czesc programow antywirusowych), mozesz stworzyc wszystkie polaczenia recznie.

   Czy wszystko wszystkim dzia?a? :-)

   Autor komentarza, czwartek, 16 lut 2012 #

 48. u mnie dzia?a ok, w?a?nie walcz? s ipadem… i chyba kupie konto premium. mam nadzieje ze potem to holenderskie zostanie w difoldzie?

  Autor komentarza, piątek, 2 mar 2012 #

  • Zostanie darmowe, tak jak bylo.

   Autor komentarza, piątek, 2 mar 2012 #

 49. … poszerz? do premium VPN US za 5.99$ ( z rabatem 4.49$). Po za tym bawi? si? na ipadzie „vpn express’em” i wychodzi 0.99$ za 2000megsw, czyli przy s?uchaniu pandory przez godzin? pobra?o ok. 30 mb = czyli jak 8 godzin s?uchania dziennie to starczy na tydzie? z hakiem – ?rednio fajnie bo za 4,5 dolcw mam bez limitw!

  Autor komentarza, piątek, 2 mar 2012 #

 50. Za $5.99 jest konto z dostepem do IP w US i UK! Nie tylko w US :-)

  Autor komentarza, piątek, 2 mar 2012 #

 51. Autor komentarza, piątek, 2 mar 2012 #

 52. Pierwsze kwalifikacji Formu?y 1 ogl?dane na BBC iPlayer w?a?nie dzi?ki HideIpVPN – miodzio :)

  Autor komentarza, sobota, 17 mar 2012 #

 53. Tomasz, Tomasz prosz? Ja te? chce darmowe konto : )

  Autor komentarza, sobota, 17 mar 2012 #

 54. Mozesz podac link do tego bbc plejera?

  Autor komentarza, niedziela, 18 mar 2012 #

 55. Google Checkout to Firma ktra podaje si? za uczciw? i rzeteln? za spraw? ktrej nie dochodzi do oszustw, podczas zakupu, a okazuje si? ?e jest to ca?kowite przeciwie?stwo, Brak odpowiedzi na maile z zapytaniem, a je?eli jest odpowied? to nie na temat, Jednym s?owem s? to OSZU?CI i Z…. Je?eli mg? bym kogokolwiek ostrzec przed wsp?prac? z t? firm? ktra znajduje si? w UK to ostrzegam i nie polecam …

  Autor komentarza, poniedziałek, 24 gru 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów