Ruszy?o „Moje Miasto Trjmiasto” – www.mmtrojmiasto.pl

 

Moje Miasto Trjmiasto

Sp?ka Media Regionalne w kilka miesi?cy po starcie mmszczecin.pl w Szczecinie uruchamia kolejnych dziewi?? serwisw miejskich MM Moje Miasto. Portale ruszaj? w Warszawie, ?odzi, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie, Trjmie?cie, Wroc?awiu oraz na ?l?sku. Przygotowaniem i wdro?eniem projektw zaj??a si? agencja Artegence.

Tak w?a?nie Regionalne Media poinformowa?y dzisiaj o uruchomieniu dziewi?ciu nowych serwisw lokalnych, w tym rwnie? dla mojego regionu. Ro?nie konkurencja dla Trjmiasto.pl czy Gda?sk.NaszeMiasto.pl?

– Bardzo dobre przyj?cie serwisu przez mieszka?cw Szczecina, znakomicie rozwijaj?ca si? tamtejsza spo?eczno??, zach?ci?y nas do przeniesienia projektu do nowych miast – mwi Miros?aw Kowalski, szef projektu MM Moje Miasto w Mediach Regionalnych. – W tworzenie i rozwijanie nowych portali zaanga?owane s? znane ju? w sieci oraz w lokalnych ?rodowiskach osoby. Liderem trjmiejskiego serwisu jest Oliwia Piotrowska, dziennikarz obywatelski roku 2006.

Widz? podzia? na dzielnice, mo?liwo?? dodawania „wie?ci”, „wydarze?” (eventw ;-)), wrzucania zdj??, za?o?enia bloga. Widz? te? og?oszenia drobne, szukajk? ludzi, jakie? profile, Google Maps, spo?eczno?ci…

Portale miejskie s? wsp?tworzone przez mieszka?cw miast. Pragniemy skupia? wok? nich istniej?ce ju? spo?eczno?ci, w tym s?siedzkie, ale rwnie? zach?camy do powstawania nowych, integruj?cych spo?eczno?? np. wok? miejskich inicjatyw. W ten sposb chcemy przyczyni? si? do rozwijania spo?ecze?stwa obywatelskiego, zaanga?owanego i wp?ywaj?cego na najbli?sz? rzeczywisto??.

Trjmiasto

Przez weekend potestuj? to wszystko dok?adnie. Jestem ju? zarejestrowany, czeka na mnie mo?liwo?? dorzucania newsw, fotek, g?osowania na to wszystko… :)

Wpis opublikowany 26 marca 2008
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Ruszy?o „Moje Miasto Trjmiasto” – www.mmtrojmiasto.pl"

 1. „chlitto
  – czy chcesz wrzuci? na Flakera info, ?e jeste? na tej stronie?”

  LOL – shutdown that damn thing:)

  Autor komentarza, środa, 26 mar 2008 #

 2. Ja dodam, ?e ciekawie by by?o, gdyby Media Regionalne uruchomi?y podobny portal dla Bia?egostoku. Na razie najpopularniejszy jest tam „Bia?ystok Online” ( http://www.bialystokonline.pl/ ), ktry nie prezentuje si? zbyt okazale… Jak widz?, domena mmbialystok.pl zosta?a wykupiona :)

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 3. Zaraz… jakim cudem 9 nowych serwisw? mmsilesia.pl chodzi ju? od kilku miesi?cy, a jakie? inne mmco?tam.pl te? widzia?em. RSS-y by lepiej poprawili (bo s? tragiczne), a nie og?aszali jakie? bzdury ;-)

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 4. Chcia?bym zobaczy? jak wypromuje si? mmelblag.pl – w Elblagu mamy ju? bodaj?e ze 4 portale, z czego prym wiedzie od lat portel.pl i w?tpi?, ?e mmelblag da?by u nas rad? :D

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 5. Technicznie du?o jeszcze przed mmkami, ale pomys? jako taki jest niez?y. Newsy lokalne, ?yj? lokalnie… tylko.

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 6. afair mmtrojmiasto.pl ruszy?o w grudniu. to wci?? beta, wi?c cudw nie nale?y si? spodziewa?. aczkolwiek warto wspomnie?, ?e idea portalu to ‚dziennikarstwo obywatelskie’ i jak by pogrzeba? dalej, mo?na znale?? zwi?zki z wiadomosci24.pl

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 7. A widzia?e? video promocyjne?
  http://pl.youtube.com/watch?v=_vLH4utEwB0
  W dodatku promowane na frontowej stronie YouTube …bez wtykw? ;)

  Autor komentarza, czwartek, 27 mar 2008 #

 8. Dzi?kuj? p. Oliwii Piotrowskiej z MMTrjmiasto za osobiste przywitanie w serwisie ;-) Zarejestrowa?em si?, ale deadline’y goni?, wi?c pewnie dopiero w weekend podzia?am wi?cej.

  Mwi?c szczerze, nie wiedzia?em o tym serwisie wcze?niej. Dopiero wczoraj znalaz?em informacj? o premierze na oficjalnej stronie. No i zacz??a si? promocja tych serwisw:
  – przytoczone przez Marcina wideo
  – obstawiony Blip
  – lekko przysypany Wykop

  Polecam prze?ledzenie rozmw MMSilesia i MMKrakow na blipie ;) Umawianie si? co do wrzucania artyku?w na Wykop… taaak ;)

  Autor komentarza, piątek, 28 mar 2008 #

 9. Ca?a przyjemno?? po mojej stronie :-)

  Autor komentarza, piątek, 28 mar 2008 #

 10. W necie przesz?o to bez wie?ci raczej… Szkoda z jednej strony, ale z drugiej – maj? sporo do zrobienia w tych MM… Troch? ich zbeszta?em na swoim blogu, na co admini kulturalnie odpowiedzieli. Inna rzecz, ?e min??o sporo czasu, a efektw mojego wpisu z wytkni?tymi b??dami nie wida?. Eh.
  Wi?cej tutaj: http://blog.eldoras.com/2008/03/29/moje-miasto-web-2-0-social-rewolucja/

  Autor komentarza, piątek, 4 kw. 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów