Router Netgear N600 WNDR3700v2 – recenzja sprz?tu

 

Jaki? czas temu dosta?em do przetestowania router Netgear N600 (WNDR3700v2). Dwuzakresowe urz?dzenie (2.4 GHz + 5 GHz) o teoretycznej przepustowo?ci 300+300 Mbps, najlepszy model z serii, wyposa?ony we wszystkie funkcje, ktre obecnie mo?na znale?? w routerach. Plus kilka dodatkowych ciekawych rozwi?za?.

Przede wszystkim ustalmy dok?adnie, ktry model jest opisywany: Netgear N600 WNDR3700v2 wed?ug nalepki na urz?dzeniu. Pod nazw? serii „N600” kryj? si? przer?ne modele oferuj?ce dwuzakresowe routery o przepustowo?ci 300+300. Ja mam model bez funkcji modemu ADSL itp.

Design i wykonanie

Zacznijmy od wykonania, ktre chocia? mo?e dla wielu osb nie jest najistotniejszym elementem routera (u mnie stoi zamkni?ty w szafce), to jednak spotka?em si? ostatnio z kilkoma osobami, ktre zwracaj? na to uwag?. Tradycyjna elegancja w postaci czarnego prostopad?o?cianu o zaokr?glonych rogach. Lakierowana powierzchnia typu „piano black” delikatnie b?yszczy i ?wietnie zbiera odciski palcw oraz podkre?la le??cy na nim kurz.

Z ty?u, w delikatnym zag??bieniu, mo?na znale?? porty Ethernet (4xLAN + 1xUplink), port USB do pod??czania zewn?trznych urz?dze? i udost?pniania z nich plikw oraz gniazdo zasilania i w??cznik. Z przodu za plastikow? „szybk?” zosta?y umieszczone diody sygnalizacyjne (stan sieci i poszczeglnych portw) oraz dwa przyciski: logowania przez WPS oraz w??cznik/wy??cznik WiFi. Oznaczenia dodatkowo powtrzono na wystaj?cej ?ciance, ktra jednocze?nie odbija diody i u?atwia kontrolowanie stanu, gdy patrzymy na router z gry lub z boku. Napisa?em o patrzeniu z boku, poniewa? router mo?na ustawi? w pozycji pionowej – w zestawie jest do??czona specjalna podstawka/n?ka.

Router ustawiony w pionie

Specyfikacja techniczna

Jak ju? wspomnia?em na pocz?tku, router obs?uguje niezale?nie zarwno cz?stotliwo?ci 2.4 GHz (802.11 b/g/n) jak i 5 GHz (802.11 a/n). Dla ka?dej z tych cz?stotliwo?ci mo?na zdefiniowa? inne ustawienia sieci: r?ne SSID i inne ustawienia szyfrowania. A wszystko to a? na 8 antenach wewn?trznych.

Do dyspozycji mamy 5 portw Gigabit Ethernet (4x LAN + 1x WAN) oraz port USB 2.0 (szkoda, ?e nie 3.0) do pod??czenia dysku twardego lub pendrive’a.

Co potrafi router

Netgear N600 WNDR3700v2 obs?uguje chyba wszystko, co tego typu urz?dzenie robi? obecnie powinno. P?ynnie obs?uguje sieci bezprzewodowe na obu wspieranych cz?stotliwo?ciach (2.4 GHz + 5.0 GHz) – zarwno w trybie ??czonym jak i rozdzielnie, obs?uguj?c ka?d? sie? jako niezale?n?. Tradycyjnie po kabelku rwnie? ?miga ?adnie. Zdecydowanym plusem jest obs?uga sieci go?cinnych (szczeg?y w dalszej cz??ci).

Udost?pnianie plikw z dysku pod??czonego na USB jest super. ReadyShare (tak nazywa si? ta us?uga w routerach Netgear) obs?uguje tradycyjnie udost?pnianie plikw po FTP, HTTP i jako udzia?y w sieci lokalnej. Co najlepsze, obs?uguje w pe?ni formaty NTFS oraz ext2/3, a nie tylko fat/fat32. Drugi plus: port USB daje tyle mocy na wyj?ciu, ?e spokojnie wystarczy?o na obs?ug? 2.5″ dysku twardego wpi?tego w kieszeni USB. Opisywany jaki? czas temu Linksys E3000 potrzebowa? ju? dla tego samego dysku zewn?trznego zasilania. Brakuje w zasadzie tylko USB 3.0, ktry by poprawi? pr?dko?? zapisu danych na podpi?tych dyskach. A wbudowany serwer druku czyni?by go chyba urz?dzeniem idealnym.

Udost?pnianie plikw po USB

Mamy te? naturalnie obs?ug? DLNA do udost?pniania multimediw w sieci lokalnej, ktra w po??czeniu z funkcj? ustawiania priorytetw (QoS) dla bezprzewodowych multimediw (Wireless Multimedia – WMM) sprawdza si? bardzo dobrze i zapewnia p?ynny przesy? materia?w HD.

Oprcz tego oczywi?cie inne tradycyjne ustawienia QoS (priorytety dla us?ug i wybranych pod??czonych urz?dze?). Jest obs?uga IPv6, firewall, funkcje zbierania logw. Przydatne mo?e by? te? do??czanie do sieci za po?rednictwem przycisku WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Inne ciekawe funkcje

Oprogramowanie w routerze Netgear N600 WNDR3700v2 obs?uguje kilka ciekawych rozwi?za?, ktre mog? si? przyda? w codziennym korzystaniu, a ktrych nie znajdziemy w ta?szych rozwi?zaniach.

Sie? go?cinna

Router posiada opcj? sieci go?cinnej – dla znajomych lub do publicznego dost?pu, osobna nazwa sieci, inne ustawienia szyfrowania, fizyczne oddzielenie od pozosta?ych urz?dze? udost?pniaj?cych pliki w g?wnej sieci. Bardzo fajna opcja, ktra powoli staje si? standardem w nowych routerach. ?wietnie sprawdza si? i w domach i w firmach, ktre chc? udost?pni? po??czenie do sieci dla swoich go?ci, bez podawania has?a i dawania dost?pu do us?ug udost?pnionych w sieci lokalnej. W Netgear N600 WNDR3700v2 mo?na udost?pni? dwie go?cinne sieci – osobno dla ka?dej z obs?ugiwanych cz?stotliwo?ci.

Drug? ciekawostk? jest wbudowany licznik zu?ytego transferu. Nieoceniona funkcja w przypadku wykorzystywania routera jako rozdzielacza dla internetu mobilnego. Dla u?ytkownikw domowych i firmowych b?dzie to raczej ciekawostka, ktra ewentualnie pomo?e oszacowa? miesi?czne zu?ycie. Po osi?gni?ciu ustawionego limitu router mo?e wy?wietli? w przegl?darce odpowiedni monit, mruga? diodami albo zupe?nie odci?? dost?p do sieci.

Liczniki transferu w panelu admina

Z ciekawych opcji administracyjnych warto wymieni? rwnie? automatyczne przesy?anie na wybrany adres e-mail cyklicznych logw lub natychmiastowych alertw o prbie wej?cia na stron? znajduj?c? si? na czarnej li?cie. Prezes czy rodzic b?dzie dok?adnie wiedzia? kiedy i kto prbuje wskoczy? na facebooka czy inne demotywatory.

Inne uwagi

 • S?ysza?em opinie o do?? problematycznej konfiguracji routera. Dla mnie ta procedura nie wydawa?a si? strasznie trudna czy skomplikowana, chocia? faktycznie wydaje mi si?, ?e Linksys ma troch? przyjemniejsze w u?yciu instalatory / kreatory. W ko?cu tak? konfiguracj? robimy tylko raz na d?ugi czas, wi?c do prze?ycia.
 • D?ugi jest za to czas w??czania si? urz?dzenia. Od pod??czenia routera do sieci do uaktywnienia sieci WiFi mija prawie p?tora minuty, a przez wi?kszo?? czasu widzimy tylko jedn? ?wiec?c? statycznie diod?.
 • Pod wzgl?dem designu webowego panelu administracyjnego, Linksys dalej wygrywa. Ramki i oglnie s?abe do?wiadczenia wizualne.
 • Brakuje obs?ugi po??czenia https do panelu administracyjnego. W urz?dzeniu z tej p?ki powinno by? bezwzgl?dnie.
 • Netgear chwali si?, ?e produkt jest ekologiczny. Gdy nie u?ywamy WiFi, mo?emy je wy??czy? jednym przyciskiem umieszczonym na froncie urz?dzenia, zmniejszaj?c w ten sposb pobr mocy.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 28 lutego 2012
Tagi: , , , ,
Kategorie: artyku?y, ciekawostki, gad?ety, hardware, internet, it, miniblog, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Router Netgear N600 WNDR3700v2 – recenzja sprz?tu"

 1. Wszystko fajnie ale nie poda?e? transferw jakie osi?ga w port USB.
  Jest to o tyle istotne ?e niewiele routerw jest w stanie osi?gn?? 10 MB/s przez port USB ba czasem nie przekraczaj? 5 MB/s. A USB 3 nic by w tej materii nie zmieni?o. Wi?c narzekanie na brak nowszego portu USB jest nieuzasadnione.
  Nie nazwa? bym tego recenzj? a pr?dzej „rzut oka”
  W recenzji powinno si? znale?? du?o wi?cej szczeg?w. Np. zastosowany uk?ad, pr?dko?? przesy?ania przy 5 GHz i przy 2.4, pr?dko?? po kablu. Testy zasi?gu i przenikalno?ci fal. Mo?liwo?? wgrania alternatywnego oprogramowania jak DD-WRT, OpenWRT czy Tomato (ktre posiadaj? np mo?liwo?? serwera wydruku a przy zastosowaniu huba USB mo?na pod??czy? drukark? i dysk czy pami?? USB. A przy znajomo?ci ktrego? z tych alternatywnych systemw nawet zrobi? sobie stacje pogodow? czy monitoring). Na np benchmark.pl jest kilka fajnych miniRecenzji routerw. Pozdro and keep going!

  Autor komentarza, piątek, 30 mar 2012 #

 2. Uzupe?nie test.

  Wady to po ka?dorazowej zmianie nawet drobnego ustawienia restart urz?dzenia. Dziwne bo identyczne menu ma Netgear FV318 i tam restart jest potrzebny tylko przy kluczowych ustawieniach.
  WPS nie dzia?a zgodnie ze specyfikacj?, nie uda?o si? w ten sposb po??czy? drukarki HP z AirPrint z Netgearem ani po PINie ani przy jednoczesnym w??czaniu WPS.
  5GHz potrzebuje od 2 do 5 minut ?eby „wsta?” nie wspomn? o problemach z po??czeniem i zrywaniem z Apple TV, Xbox360 pod??czony przez WiFi na 2.4GHz notorycznie nie mo?e po uruchomieniu pobra? adresu, pobiera 2 minuty po pobudce jak ju? krzyczy ?e nie widzi Live. Przy Linksysie WRT54 nie by?o tego problemu. Zasi?g realnie s?abszy ni? Linksys zapewne z powodu braku anten zewn?trznych. Rwnoczesne dzia?anie sieci 5GHz, 2,4GHz z WPA2 + na dok?adk? sie? dla go?ci = problemy. Samo 5GHz i 2.4GHz dzia?a.
  Nie dzia?a poprawnie uPnP i Synology ktre bez problemw potrafi?o przemapowa? porty w FV318 „wisi” nie mog?c dokona? zmian w WNDR3700 mimo zak?adanej kompatybilno?ci, niepoprawnie dzia?a zrzut logw na Synology gdzie FV318 dzia?a?o doskonale.

  Podsumowuj?c sprz?towo tak, programowo do dopracowania a opcja restartu po wprowadzeniu prawie ka?dej zmiany doprowadza do sza?u. Dodanie tablicy 10 mac adresw zaj??o mi 20 minut bo po ka?dym klikni?ciu dodaj zapisywa? i planowy resecik. W Linksysie mia?em Tomato + VPN i dzia?a?o stabilnie lata. Chcia?em sobie polepszy?… wi?c zapewne na Netgearze wyl?duje DD-WRT

  Autor komentarza, poniedziałek, 2 kw. 2012 #

 3. Kupi?em Router Netgear N600 WNDR3700v2 w celu wykonania domowej sieci Wi-fi. Obecnie korzystam z modemu firmy Play , ktry pod??czy?em do portu USB w ruterze i niestety brak sygna?u i komputer stacjonarny nie rozpoznaje tego urz?dzenia. Laptop ??czy si? z tym ruterem lecz nie ma po??czenia z internetem poprzez modem play online. prosz? mi powiedzie? czy jest jaka? mo?liwo?? wykonania prywatnej sieci domowej. Pozdrawiam .Janusz W.

  Autor komentarza, czwartek, 24 wrz 2015 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów