Archos 5 Internet Tablet – recenzja

 

Jak ten czas szybko leci! Miesi?c temu kupi?em Archos 5 Internet Tablet i czas najwy?szy podzieli? si? swoimi wra?eniami. Mia?o by? troch? wi?cej wpisw ju? wcze?niej, ale z r?nych przyczyn niestety si? nie uda?o.

Przechodz?c do samego urz?dzenia: Archos 5 Internet Tablet jest… hm… ci??ki do jednoznacznego ocenienia. Z jednej strony jest super gad?etem do sieci, ktry wci?? spe?nia wymogi „kieszonkowo?ci”, z drugiej strony jest w nim kilka rzeczy, ktre troch? obni?aj? oglne wra?enia. O co chodzi? Ju? t?umacz?:


Archos 5 Internet Tablet

Plus: wymiary urz?dzenia i ekranu

Zdecydowany plus. Urz?dzenie o wymiarach ~14cm x 8cm x 1 cm i wadze 182g mo?na jeszcze wrzuci? do kieszeni kurtki czy marynarki i nie b?dzie nadto ci??y?o. Archos mie?ci mi si? rwnie? w jednej d?oni na tyle, ?e mog? go pewnie chwyci? i mog? na nim wygodnie pracowa? drug? r?k? lub nawet kciukiem tej samej. Gdy trzymamy tablet w pozycji horyzontalnej, mo?emy spokojnie i wygodnie trzyma? go w obu d?oniach, co do?? dobrze si? sprawdza przy grach wy?cigowych, w ktrych pojazdem sterujemy przy pomocy akcelerometru. Teoretycznie powinno by? te? bardzo wygodne w przypadku pisania na wirtualnej klawiaturze…

Minus: rodzaj ekranu

Archos 5 Internet Tablet posiada do?? spory wy?wietlacz dotykowy TFT: przek?tna 4,8″ i rozdzielczo?? 800×480 pozwala na do?? wygodne przegl?danie stron czy ogl?danie filmw. Najwi?kszym jednak mankamentem jest jednak rodzaj ekranu: nie jest to ekran pojemno?ciowy!

Kto chocia? raz mia? w r?ku urz?dzenie z ekranem pojemno?ciowym (iPhone, iPod czy telefony HTC) wie, jak wygodnie si? je obs?uguje – wystarczy delikatne mu?ni?cie palcem i wszystko zrobimy. W Archos 5 IT niestety tego nie do?wiadczymy. Aby klikn?? lub przesun?? jaki? element, musimy troch? mocniej przycisn?? palec do ekranu. A najwygodniej obs?uguje si? po prostu rysikiem.

W tym momencie obs?uga tabletu jedn? d?oni? jest ?rednio wygodna – trzeba si? troch? nagimnastykowa? aby precyzyjnie trafi? kciukiem w odpowiedni link. Podobnie pisanie przy pomocy dwch kciukw przy poziomym uk?adzie – konieczno?? mocniejszego przyciskania klawiszy spowalnia pisanie. W poziomej klawiaturze irytuje mnie rwnie? strasznie zmieniony uk?ad klawiszy numerycznych i znakw specjalnych – wykrzyknik jako? dziwnie przeniesiony w d? wybija z rytmu.

Archos 5 Internet Tablet klawiatura

Brakuje rwnie? multitouch. Mam tu? obok HTC Magic z wy?wietlaczem mniejszym, ale pojemno?ciowym i obs?uguj?cym multitouch i dos?ownie niebo a ziemia – na korzy?? Magika.

Pojemno?? pami?ci wewn?trznej

Kupi?em najta?szy model z 8GB pami?ci wewn?trznej flash, ktr? mo?na jeszcze rozszerzy? przy pomocy kart Micro SD (SDHC) i ci??ko to zape?ni?. Troch? muzyki, dwa filmy i wci?? przeci?gi na wolnych blokach pami?ci. Ale mi si? nigdy nie udawa?o zape?ni? dyskw w komputerach :)

W ofercie Archosa s? rwnie? modele z 32GB pami?ci flash lub z dyskami twardymi o pojemno?ci 160GB lub nawet 500GB! Mo?na wi?c potraktowa? Archos 5 IT jako przeno?ny dysk twardy do transportu swoich plikw. Przy czym wewn?trzna pami?? Archosa jest sformatowana w formacie ext3, a to niesie za sob? pewne niedogodno?ci. Po podpi?ciu do PC, Windows wykryje „przeno?ny odtwarzacz multimedialny” i wykorzysta MPT (Media Transfer Protocol). Linuksiarze mog? przestawi? w urz?dzeniu tryb po??czenia USB, dzi?ki czemu ich system wykryje dodatkowy dysk twardy. A u?ytkownicy OSX (je?li przypadkiem dostan? Archosa zamiast iPada :)) b?d? musieli kombinowa? z dodatkowym oprogramowaniem do obs?ugi MPT lub ext3.

No i warto doda?, ?e Archos 5 IT jest pod??czany do komputera przez port microUSB-B, czyli trzeba ze sob? nosi? dodatkowy kabelek.

Archos 5 IT pulpit

Plus: Android 1.6 Donut

Tablet dzia?a pod kontrol? systemu Android 1.6 Donut, co pozwala zainstalowa? nowsze aplikacje. Plusem w miar? cz?ste aktualizacje udost?pniane przez producenta – ju? przy pierwszym uruchomieniu urz?dzenie ??czy si? przez WiFi z serwerami Archosa i sugeruje pobranie aktualizacji. Ca?o?? przebiega bezproblemowo i w pe?ni automatycznie. W styczniu pojawi?a si? aktualizacja Androida do wersji 1.6, jest wi?c pewna nadzieja, ?e u?ytkownicy Internet Tablet otrzymaj? za jaki? czas aktualizacje do wersji 2.x.

Minus: Domy?lny brak Android Market i aplikacji Google

Co mnie bardzo zaskoczy?o po uruchomieniu Archosa, to… brak aplikacji Android Market. Zamiast tego na pulpicie by?a ikona „AppsLib”, czyli osobna aplikacja Archosa z list? wybranych, sprawdzonych przez producenta aplikacji.

Archos 5 AppLib dla Internet Tablet

Rozumiem dba?o?? o najwy?sz? jako?? dozna? u?ytkownika, ale odcinanie od kilkunastu tysi?cy aplikacji…? Oczywi?cie wystarczy minuta z Wujkiem Google aby odnale?? przygotowan? specjalnie aplikacj?, ktra zainstaluje w naszym Archosie nie tylko pe?ny Android Market, ale i pozosta?e aplikacje Google (Kontakty, GMail, GTalk, Mapy…).

MID (Mobile Internet Device) – ale gdzie?

Przyzwyczajony do tego, ?e internet jest wsz?dzie (HTC Magic + internet 3G/HSPDA – zw?aszcza z ostatni? promocj? Orange) mia?em problem z przestawieniem si?, ?e Archos 5 Internet Tablet ma tylko WiFi (b/g/n), a brakuje mu modu?u GSM/3G. A to stawia znak zapytania pod przeznaczeniem takiego urz?dzenia.

W domu sprawuje si? ?wietnie – WiFi ?miga z pe?n? pr?dko?ci? w trybie „g” (nie mam niestety routera „n”, nie mog?em sprawdzi?). Le??c na kanapie mog? sobie poklika? po stronach internetowych. Domy?lnie zainstalowana przegl?darka plikw doskonale sobie radzi z udost?pnionymi na komputerze katalogami, dzi?ki czemu mog? pracowa? na tamtych plikach, przegl?da? udost?pnione tam zdj?cia czy ogl?da? filmy. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, odk?d mam 22″ monitor, nie ogl?dam ju? filmw na mniejszym ekranie ;)

Na konferencjach czy uczelniach pewnie zawsze znajdzie si? jakie? otwarte WiFi i tam mo?emy w pe?ni wykorzystywa? dobrodziejstwa urz?dzenia. Jad?c jednak gdzie? poci?giem, mg?bym sp?dzi? te kilka godzin w sieci. Mo?emy sobie co prawda podpi?? przez Bluetooth nasz telefon 3G jako modem, ale to troch? mija si? z celem (zw?aszcza gdy mamy telefon z Androidem, gdzie tethering przez Bluetooth wymaga troch? kombinacji). Bez dost?pu do WiFi, Archos 5 Internet Tablet sprowadza si? do konsoli do grania (wci?? gor?co polecam Robo Defense), odtwarzacza muzyki, filmw czy czytnika ebookw.

A mo?e kto? ma iPada z WiFi i podzieli si? w komentarzu, jak sprawuje si? jego tablet bez dost?pu do sieci?

Archos 5 IT rozdzielczo??

Multimedia

Archos 5 Internet Tablet p?ynnie odtwarza filmy DivX / Avi w standardowej rozdzielczo?ci, ktra spokojnie wystarcza na takim ekranie. Wspierane formaty wideo to: MPEG-4 HD (do 720p), MPEG-48 (ASP@L5 AVI, do rozdzielczo?ci DVD), H.264 HD (do 720p), WMV (MP@ML, do rozdzielczo?ci DVD), MKV (do 720p, 2500kbs, 23fps) oraz M-JPEG (Motion JPEG Video) QVGA.

Archos w specyficzny sposb „zach?ca” do rejestracji produktu – bez bezp?atnej rejestracji nie skorzystamy z kilku funkcji multimedialnych Archos 5 IT: nie odtworzymy filmw zakodowanych np. w H.264 @720p, nie pos?uchamy radia (A5IT posiada odbiornik FM z RDS), nie poogl?damy internetowej telewizji przy pomocy udost?pnionej aplikacji. Specyficzne. Poniewa? chc? wkrtce odsprzeda? tablet, nie rejestrowa?em jeszcze produktu.

D?wi?k z wbudowanego g?o?nika jest nawet nie najgorszej jako?ci, a „w terenie” mo?na korzysta? ze s?uchawek i gniazda minijack 3,5mm.

Nawigacja GPS

Archos 5 Internet Tablet posiada wbudowany modu? GPS, mo?e wi?c s?u?y? jako nawigacja. W systemie preinstalowana jest 7-dniowa wersja testowa nawigacji NDrive. Je?li posiadamy ju? licencj?, mo?emy oczywi?cie bezproblemowo korzysta? z niej p?niej lub zainstalowa? w tablecie inn? nawigacj?.

Trzeba tylko pami?ta?, ?e potrzebna jest nawigacja off-line. Chocia? fizycznie da si? zainstalowa? Mapy Google i dzia?aj? one bezproblemowo, po?ytek z nich b?dziemy mieli tylko w obr?bie WiFi.

Podsumowuj?c…

Jak pisa?em na pocz?tku, urz?dzenie jest strasznie nierwne. Na ka?dy plus przypada minusik, ktry odejmuje punktw w ostatecznym rozrachunku. Gdyby Archos 5 Internet Tablet mia? wbudowany modu? GSM i pojemno?ciowy ekran, to by?oby to ca?kiem niez?e cacko. A teraz… hm… czego? mi tam brakuje.

Masz ju? iPhone’a lub smartphone z Androidem? Archos 5 Internet Tablet mo?esz spokojnie sobie odpu?ci?. Je?li natomiast nie masz jeszcze takiej zabawki, a chcia?by? pobuszowa? w sieci, pobawi? si? multimediami i korzysta? z nawigacji GPS na takim ustrojstwie – Archos 5 IT jest ca?kiem ciekaw? propozycj?. W miar? przyst?pna cena (przypominam: 199,99 EUR za wersj? z 8GB pami?ci flash) i ca?kiem niez?a jako??.

Mnie coraz bardziej kusi HTC Desire ze swoim ekranem 4,3″ i 1GHz procesorem. Z drugiej strony, wczoraj zaktualizowa?em system w moim Magiku do Androida 2.1 (gdyby kogo? interesowa?o: ROM ErisSense 0.4pre by Sanpei), wi?c na najbli?sze miesi?ce mam zaspokojone gad?etowe potrzeby :).

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 11 maja 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: android, ciekawostki, hardware, Testy sprz?tu, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Archos 5 Internet Tablet – recenzja"

 1. A jak bateria w tym urz?dzeniu?

  Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

  • Wed?ug producenta – do 7 godzin ci?g?ej pracy na pe?nych obrotach (odtwarzanie video) lub do 22 godzin odtwarzania muzyki.

   S?k w tym, ?e na razie nie mog? sobie wyobrazi? sytuacji, gdy korzystam z takiego urz?dzenia przez ca?y dzie? non-stop.

   Na pewno mo?na si? rzuci? z tym na ca?y dzie? w ?wiat bez martwienia o bateri?.

   Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

 2. „Masz ju? iPhone’a lub smartphone z Androidem? Archos 5 Internet Tablet mo?esz spokojnie sobie odpu?ci?.”

  Dobrze powiedziane, jako posiada? iPhone’a patrz?c z boku jak pracuje ten ekran „rysikowy”, nawet nie chcia?em bra? go w r?ce.

  Co do Androida bardzo niepokoj?ce jest to, ?e z ka?d? now? wersj? systemu urz?dzenia wymagaj?, aby producent dostarczy? nowe sterowniki itp. HTC produkuje tak? ilo?? urz?dze?, ?e nie s? w stanie zadba? o to aby do wszystkich na bie??co by?y dost?pne aktualizacje, chocia?by w czasie okresu gwarancji.
  Fajnie jak posiadany przez nas model jest do?? popularny, wtedy dostajemy aktualizacje od spo?eczno?ci, jak w przypadku wspomnianego ROMu do Magika, ale z nietypowymi modelami jeste?my skazani na producenta, albo w?asne zdolno?ci programistyczne :P
  Tak samo wygl?da sprawa z Windows Mobile, gdzie do HTC HD2 – ich najnowszego smartfona z cudownym ekranem – nie b?dzie aktualizacji do WM7 ;(
  Trzeba przyzna?, ?e Apple pod Tym wzgl?dem jest o wiele ?askawsze. iPhone pierwszej generacji by? supportowany a? przez 3 lata.

  Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

 3. Tego typu urz?dzenie mia?oby racj? bytu 5 a mo?e nawet wi?cej lat temu.

  Dzisiaj bez oszukiwania si? mo?na przyzna?, ?e to ju? relikt technologiczny i traktowa? jako ciekawostk?.

  W samym urz?dzeniu nie by?o nic co by mi si? podoba?o. Pocz?wszy od wy?wietlacza, software’u, gabarytw sko?czywszy na stylizacji i intuicyjno?ci.

  Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

  • Niby tak, ale z drugiej strony Dell pracuje nad bardzo podobnym urz?dzeniem: Dell Mini 5.

   Ale sk?aniam si? raczej do opinii, ?e „kieszonkowe” urz?dzenia (<5") opanuj? raczej telefony, natomiast najmniejszym sensownym "tabletem" b?dzie co? siedmiocalowego. Chocia? najwygodniejsze pewnie b?d? ~10" odpowiedniki iPada.

   Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

 4. A jakiego? Word’a to ma? W szczeglno?ci by mc pracowa? na plikach z kompa?

  Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

  • Jest kilka aplikacji dla Androida, ktre umo?liwiaj? odczyt dokumentw Office’a. Edycja i tworzenie nowych dokumentw zwykle s? ju? p?atnymi opcjami. OfficeSuite, QuickOffice, Documents to Go…

   Autor komentarza, środa, 12 maj 2010 #

 5. Co s?dzicie o motoroli milestone?
  Zastanawiam si? nad wyborem pomi?dzy milestone, a htc Hero.

  Autor komentarza, wtorek, 11 maj 2010 #

  • Za Milestonem przemawia fizyczna klawiatura (je?li si? preferuje takie rozwi?zanie), wi?kszy ekran i rozdzielczo??. No i Android 2.1 w zestawie, bez konieczno?ci wgrywania nieoficjalnych ROMw. Tyle oglnie je?li chodzi o techniczn? stron?, reszta to ju? chyba preferencje estetyczne.

   Nie mia?em Milestone w r?ku, ale wygl?da w zasadzie nie najgorzej.

   Autor komentarza, środa, 12 maj 2010 #

  • I HTC ma Sense…

   Autor komentarza, sobota, 15 maj 2010 #

  • @Marsjanin: oj tak, niby nic, ale jednak Sense du?o dobrego wnosi do wygl?du.

   Autor komentarza, sobota, 15 maj 2010 #

  • Nie tylko do wygl?du… :P

   Autor komentarza, niedziela, 16 maj 2010 #

 6. W?a?nie wystawiam Archos 5 Internet Tablet na Allegro. Je?li kto? jest zainteresowany kupnem poza aukcj?, prosz? o kontakt na priv (tomasz @ topa pe el)

  Autor komentarza, poniedziałek, 17 maj 2010 #

 7. Czy ten archos ma OS typu dual boot ? Czy mam tylko adka i nic wi?cej ? Jak wygl?da sprawa z napisami ? S? polskie znaki ?

  Autor komentarza, poniedziałek, 17 maj 2010 #

 8. szczerze mwi?c ch?tnie bym to kupi?, ale jedno mnie powstrzymuje: nie mog? znale?? ?adnego sklepu w krakowie gdzie mg?bym pj?? i to obmaca?. czyta?em ju? mnstwo opisw, recenzji i narzeka? wi?c raczej wiem co jest ok a co nie, na co uwa?a? i co jak zrobi? ?eby by?o ok, ale jednak ostatecznie chcia?bym tego dotkn?? zanim wywal? 200 euro na taki gad?et. kupi?em tak kiedy? przez sie? playera mp3, ktry z opisw wygl?da? ok, by? tani i wydawa? si? mie? to czego potrzebowa?em a potem si? okaza?o, ?e mo?e i technicznie ?wietny, ale w obs?udze szajs jakich ma?o.

  tak wi?c czy kto? kojarzy gdzie w krakowie mo?na to zobaczy? na ?ywo i pomaca?? google niestety nie bardzo mi chce na to odpowiedzie?

  Autor komentarza, wtorek, 8 cze 2010 #

 9. Witam. mam pytanie czy jest ju? mo?liwo?? wgrania j?zyka polskiego na ARCHOS 5 model 6500 120 GB……:):):):):) pozdrawiam…

  Autor komentarza, niedziela, 18 lip 2010 #

 10. zastanawiam sie nad zakupem tabletu, ale dokonca niewiem co to dokladnie jest. Dlatego mam kilka pytan.
  1. czy jest on jak zwykly komputer np. laptop, tylko ze dotykowy?
  2. czy jest w nim moliwosc do sciagania programow z internetu i wrzucaniu wlasnych plikow, np na youtube?
  3. o co chodzi z pod??czaniem do komputera?

  Z gry dziekuj? za udzielenie odpowiedzi.
  pozdrawiam.

  Autor komentarza, sobota, 28 sie 2010 #

  • 1. zale?y – ten przedstawiony w artykule nie, ma on wi?cej wsplnego ze smartphonem ni? z PCtem – komrkowy (ale bardzo zaawansowany) system, procesor na architekturze ARM (a nie x86), podobnie iPad od Apple (identyczny procesor i bardzo podobny system jak w iPhone), ale zdarzaj? si? rwnie? pomniejszone pecety, pracuj?ce pod kontrol? Windowsa, Linuksa, a nawet OSX…
   2. jasne. By?y niby projekty tabletw opartych wy??cznie o przegl?dark?, jak ChurchPad bodaj?e, ale nawet nie wiem, czy jakikolwiek z nich trafi? do seryjnej produkcji…
   3. z komputerem mo?esz po??czy? przez Wi-fi, a w zale?no?ci od urz?dzenia tak?e przez BT, albo USB.

   Mam nadziej?, ?e pomog?em. :)

   Autor komentarza, sobota, 28 sie 2010 #

  • 1. To zale?y. S? modele wyposa?one w procesory Intel Atom i system operacyjny Microsoft Windows 7, ktre mo?na ?mia?o nazwa? netbookiem bez klawiatury.

   Z drugiej strony s? urz?dzenia takie jak iPad czy inne powstaj?ce modele z systemem Android, ktrym troch? bli?ej do nowoczesnych telefonw komrkowych. To wygodne urz?dzenia do przegl?dania stron internetowych, czytania e-bookw, e-maili, ogl?dania zdj?? czy filmw.

   2. W przypadku tabletw opartych na Windows, mo?na bez problemu pobiera? normalne windowsowe aplikacje. iPad ma dost?p do ponad 200 000 aplikacji w App Store, Android Market to z kolei ponad 100 000 aplikacji.

   3. Chodzi tu g?wnie o sposoby, w ktre mo?emy po??czy? ze sob? tablet i komputer/laptop w celu np. synchronizacji danych, wymiany plikw itd.

   Autor komentarza, sobota, 28 sie 2010 #

 11. W tym artykule brakuje wzmianki o tym, ?e urz?dzenie posiada Bluetooth, dzi?ki ktremu, mo?na po??czy? si? z telefonem , a nast?pnie z internetem przez 3G. Korzystam z urz?dzenia Archos i jestem bardzo zadowolony, mo?e dlatego, ?e dla mnie jest to przede wszystkim urz?dzenie do multimediw.

  Autor komentarza, środa, 1 wrz 2010 #

 12. A dzisiaj na Engadget premiera kolejnych modli spod tej firmy.. do 10 cali w??cznie..

  Autor komentarza, środa, 1 wrz 2010 #

 13. mo?e ktos jest zorientowany jak odinstalowa? linuxa Angstroma z Archosa5 i wrci? na Androida?

  Autor komentarza, piątek, 8 paź 2010 #

 14. Witam.
  Mam takie pytanko.

  Moja narzeczona chce sobie takiego Archosa sprawi? g?wnie jako kombajn multimedialny do s?uchania muzyki i ogl?dania filmw w czasie podr?y poci?giem.
  Ale chcia?aby te? od czasu do czasu pobuszowa? w sieci. Czy ka?dy teleon 3G z bt da si? pod??czy? do tego urz?dzenia tak a?eby udost?pnia? po??czenie internetowe czy mo?e skonfigurowanie takiego po??czenia to jaka? wy?sza szko?a jazdy?

  Pozdrawiam

  Autor komentarza, piątek, 22 paź 2010 #

  • Je?li tylko telefon posiada funkcj? modemu i pozwala na udost?pnianie po??czenia internetowego przez Bluetooth, to nie b?dzie problemu z podpi?ciem Archosa 5IT do sieci. Chyba wi?kszo?? nowszych telefonw 3G posiada tak? opcj?, ale warto wcze?niej sprawdzi?.

   Nowsze modele, Archos 43 i Archos 70, posiadaj? dodatkowo port USB, przez ktry mo?na pod??czy? telefon i u?ywa? go jako modemu na USB.

   Autor komentarza, piątek, 22 paź 2010 #

 15. Witam, mam pytanie odno?nie mojego Archosa. Chodzi mi o odtwarzanie filmw z youtube i innych stron tego typu mianowicie po w??czeniu jakoegokolwiek filmu wyskakuje mi „cannot play this file”. Nie wiem czy co? jest z Flashem ale je?eli kto? mia? podobny to prosz? o pomoc.

  Autor komentarza, wtorek, 9 lis 2010 #

 16. Witam
  jakiej maxymalnie pojemno?ci karte micro sd mo?na u?ywa? z tym tabletem???

  Autor komentarza, wtorek, 16 lis 2010 #

  • Archos 5 Internet Tablet obs?uguje karty MicroSD w standardzie SDHC, czyli powinien sobie poradzi? z kartami o pojemno?ci do 32GB.

   Autor komentarza, wtorek, 16 lis 2010 #

 17. Musze przyzna? jak i moi poprzednicy, ze recenzja jest ciekawa i rzetelna.
  Przyznam, ze od jakiego? czasu rozwa?am zakup internetowego tabletu… by? mo?e w?a?nie Archos 5 – ale zanim to nast?pi, podziel? si? moimi w?tpliwo?ciami.

  Ekran dotykowy… to fakt, ktry sp?dza mi sen z powiek. Jestem obecnym posiadaczem iPoda Touch oraz iPada, bylym posiadaczem iPhone, obecnie posiadam tez HTC Desire… ale co mo?e Was zaskoczy?, jestem by?ym posiadaczem jednego z pierwszych chi?skich tabletw internetowych model EKEN M001.

  Przez pewien czas posiada?em telefon LG Swift (GT540), ktrego ekran nie by? idea?em, a jednak da?o si? go u?ywa?. Posiada?em rwnie? „legendarnego” G1, ktrego ekran nie by? najlepszy na ?wiecie – ale u?ywanie go nie dostarcza?o dyskomfortu.

  Gdybym mia? mo?liwo?? pobawienia si? owym tabletem przed zakupem, mg?bym mie? na ten temat jakie? zdanie – ale tak, troch? czuje si? dyskomfortowo stoj?c przed mo?liwo?ci? zakupu w ciemno.

  Rwnie? wersja 1.6 androida sprawia, ze poddaje pod w?tpliwo?? celowo?? zakupu owego sprz?tu… a z drugiej strony cena nie jest wygrowana. Sam nie wiem co zrobi?.

  Autor komentarza, środa, 12 sty 2011 #

 18. Przyznam szczerze, ze liczy?em na to, i? dowiem si? na ile z?y / kiepski jest Archos „pi?tka” IT.

  Tak, wiem ze „sidemka” b?dzie lepsza, wyposa?ona w inny ekran, lepszy procesor itd…

  Niemniej jednak, chcia?bym zauwa?y?, ze dobry tablet mam ju?, a posiadanie wyj?tkowo z?ego tableta mam juz za sob?… wiec rozwa?am zakup modelu 5, nie wykluczaj?c oczywi?cie modelu 7.

  Z racji na miejsce zamieszkania rozwa?am tylko i wy??cznie zakup na terenie UK, rozwa?aj?c sklepy internetowe – jednak, absolutnie odrzucaj?c podejrzane sklepy internetowe.

  Na dzien dzisiejszy ceny kszta?tuj? si? nast?puj?co:
  Archos 5 IT – £139
  Archos 7 IT – £212
  Mowa tu naturalnie o modelach 8GB.

  Nie mam za bardzo ochoty p?aci? prawie dwa razy tyle za urz?dzenie, ktre mo?e nie okaza? si? objawieniem… i wola?bym jednak trzyma? si? ni?szego przedzia?u cenowego.

  Autor komentarza, środa, 12 sty 2011 #

 19. Wszystko wskazuje na to, ze b?d? musia? sam znale?? dowolnego Archosa – czy to serii 5, 7 czy nawet wy?szej i po prostu „pomaca?” go.

  Niemniej, wdzi?czny jestem za krytyczne s?owa pod adresem dotykowego ekranu w modelu „5”.

  Autor komentarza, piątek, 14 sty 2011 #

 20. Przepraszam za p?n? odpowied?, wpad?o dodatkowe zlecenie z bliskim deadlinem.

  Ekran A5IT nie jest z?y, w porwnaniu z macanym niedawno tPadem – http://tomasz.topa.pl/test-tpad-780-polskiego-tabletu-z-androidem-2-1.html – wypada? nawet ca?kiem nie?le. Na moje narzekania pewnie wp?yw mia?a pozostawiona folia ochronna, ktra zmniejsza?a czu?o??.

  Za to kolory itd. bezproblemowo i elegancko.

  Autor komentarza, piątek, 14 sty 2011 #

 21. Nie mia?em (nie)przyjemno?ci maca? tPada – wydaje si? jednak, ?e mo?e by? to co? bardziej solidnego ni? opisywany przeze mnie EKEN M001.

  Mj lokalny rynek detaliczny pozbawiony jest ARCHOSw w wersji 5 i mo?e, je?eli b?d? mia? szcz??cie uda mi si? osobi?cie pobawi? si? ARCHOSEM w wersji 7IT lub wy?szej.

  Mam wra?enie (prosz? nie myli? z pewno?ci?), ze EKEN M001 by? nie tylko najmniej podatnym na dotyk tabletem, ale tez by? najs?abszym urz?dzeniem opartym na androidzie u?ywanym przeze mnie, gdzie bateria pozostawia?a wiele do ?yczenia, przegl?danie stron nie by?o zbyt komfortowe – filmw za bardzo nie da?o si? ogl?da?, a aby napisa? nawet krotki tekst… trzeba by?o mie? naprawd? du?o samozaparcia.

  Z poprzednimi generacjami Archosa nie zetkn??em si? praktycznie wcale. Zdawa?em sobie spraw? z istnienia rzeczonej marki, uznawa?em to za „jaki? odtwarzacz multimedialny” i nic ponadto. Dopiero pojawienie si? Archosa obecnej, nowej, osmej generacji – zaciekawi?o mnie, gdy? przy mo?liwo?ciach wcale nie tak bardzo odbiegaj?cych od np. Dell’a Streak – p?acimy znacznie mniej.

  Nie my?l? o dodatkowym tablecie jako o iPad killerze – nie oczekuj? od niego tego – jednak, oczekuj? urz?dzenia poprawnie, stabilnie i w miar? mo?liwo?ci wydajnie dzia?aj?cego.

  Autor komentarza, piątek, 14 sty 2011 #

 22. Wygl?da na to, ?e jest to moja ostatnia wizyta w dziale po?wi?conym dla tabletu internetowego Archos 5.

  Z racji na niemo?no?? buszowania po sklepach w dni pracuj?ce w ostatnim tygodniu, musia?em zaczeka? do weekendu. Na pierwszy ogie? wzi??em sklep BestBuy i okaza?o si? to celnym trafieniem. Ów sklep posiada? w swojej ofercie zarwno Archosa 5 jak i 7 – w wersjach m.in. 8GB. Oczywi?cie by?y te? inne wersje, jednak nie zamierza?em kupi? ?adnej z nich.

  Skupmy si? jednak na Archosie 5 – Faktycznie, ekran nie zachwyca – je?eli chodzi o jego obs?ug?. Oczywi?cie nie jest tak kiepski jak „chi?skie tablety”, czy posiadany przeze mnie model EKEN M001. Je?eli kto? obawia si? czego? a? tak z?ego – spokojnie mo?e si?ga? po Archosa – nie jest to podrbka, a ca?kiem solidnie wykonany tablet.
  Odwzorowanie kolorw – zdecydowanie lepsze ni? w „chi?czyku” – pr?dko?? rwnie?.
  Nie mia?em ca?ego dnia aby mc zrobi? wszystko co bym chcia?… ale moje my?li zmierza?y w kierunku Archosa 7 – ktrego docelowo naby?em.

  Tak wi?c moja przygoda z „pi?tk?” zacz??a si? dok?adnie w tym miejscu w ktrym si? sko?czy?a. Nie zdecydowa?em si? na ten model.

  Autor komentarza, sobota, 15 sty 2011 #

  • A takie pytanie za 100pkt: uda?o si? naby? Archos 7 Home Tablet v2 z Androidem 2.1 czy t? pierwsz? wersj??

   Autor komentarza, sobota, 15 sty 2011 #

  • Z tego co zrozumia?em po przeczytaniu komentarza pod drugim wpisem, uda?o si? naby? w ko?cu Archos 70 Internet Tablet, a nie 7 Home Tablet o ktrym my?la?em :) Pytanie o v1 vs v2 jest wi?c nieaktualne.

   Autor komentarza, sobota, 15 sty 2011 #

 23. Nie musia?em udziela? ju? odpowiedzi, wyja?ni?o si? to przy innym wpisie – jednak mog? doda?, ?e wersji HT w ogle nie bra?em pod uwag? – ile cali by ona nie mia?a.

  Autor komentarza, sobota, 15 sty 2011 #

 24. witam dostalam archosa na urodziny ale mam problem z uruchomieniem przegladarki .za kazdym razem gdy polacze sie z internetem i probuje otowrzyc strone internetowa wyskakuje mi informacja ze aplikacja internet(proces com.android browser) zostala niespodziewanie zatrzymana.i powinnam sprobowac ponownie.nie wiem dlaczego sie tak dzieje .co robie zle .moze ktos mi udzieli rady z gory dziekuje .sylwia

  Autor komentarza, niedziela, 29 maj 2011 #

 25. Mam ten sam problem ( posiadam ARCHOS 7 home tablet ) a mianowicie:
  Aplikacja Internet(proces com.android browser) zostala niespodziewanie zatrzymana. Sprbuj ponownie.
  Prbowa?em update robi? przez komputer z pod??czon? tablic? ale mi nie wychodzi:(
  Prosz? o pomoc i za wszelkie podpowiedzi Dzi?kuje
  Adam

  Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

 26. Mam ten sam problem , o ktrym piszecie powy?ej, kto? wpad? na rozwi?zanie? Bez po??czenia z netem ten tablet jest bezu?yteczny…:(

  Autor komentarza, sobota, 9 lip 2011 #

 27. Witam
  Panie Tomaszu czy umia?by Pan mi pomc w zmianie softu w archosie 5 internet tablet na soft froyo 2,2 bo za chiny nie mog? go zmieni?. Nie znam na tyle ang. ?eby to ogarn?? .Prosz? o pomoc!!!

  Autor komentarza, piątek, 15 lip 2011 #

 28. Witam.
  Od niedawna jestem w posiadaniu ARCHOS 7 160GB Internet Media Tablet.
  I mam problem gdy podlacze z kompem przez wifi to nie chce mi otworzyc plikow z kompa. I pisze „can’t access” a zadnego has?a nie mam na kompie. Mam Windows 7 Ultimate i internet ustawione na grupe domowa. Co robic? A kabla USB nie posiadam

  Autor komentarza, czwartek, 21 cze 2012 #

 29. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.

  Any feedback would be greatly appreciated.

  Autor komentarza, środa, 6 mar 2013 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów