PITu PITu z Poczt? Polsk?

 

Sezon rozlicze? rocznych w pe?ni. Do ko?ca lutego pracodawcy mieli obowi?zek dostarczy? pracownikom PIT11, wi?c po ca?ym kraju lata?y listy polecone zawieraj?ce druczki z wyszczeglnionymi zarobkami, wp?aconymi na konta US zaliczkami itd. Tylko dziwnym trafem do mnie na gda?siie Przymorze nie mo?e dotrze? jeden. Przyzwyczajony do op?nie? Poczty, odczeka?em prawie trzy tygodnie zanim skonraktowa?em si? z firm?, ktrej PITu potrzebowa?em. I zacz??o si? sprawdzanie, ponowne wysy?anie, szukanie, kolejne wysy?anie…

PIT zosta? nadany w urz?dzie pocztowym w Warszawie 22 lutego. Polecony. Na poczcie nie ma, avizo nie ma, nic nie ma. Przez chwil? my?la?em, ?e mo?e znowu odci?to Gda?sk od stolicy i nic nie dociera. Ale nast?pnego dnia listonosz wrzuci? mi do skrzyki umow? wys?an? w tym samym urz?dzie przez t? sam? firm?. Tyle, ?e listem zwyk?ym, a nie poleconym. Czyli jednak jaka? komunikacja z reszt? ?wiata jest zachowana.

Poczta Polecony

No dobra, nie powinno si? tak dzia?, ale jednak przesy?kom zdarza si? gdzie? zawieruszy?, nawet poleconym, rejestrowanym. Skontaktowa?em si? z firm? i poprosi?em o ponowne wys?anie. W moim interesie jest w ko?cu rozliczy? si? z US w terminie. Dosta?em informacj? o wys?aniu i czekam.

Mija chyba z tydzie?, mamy ?rod? 23 marca. Pierwszego poleconego, wys?anego miesi?c wcze?niej, jak nie by?o, tak dalej nie ma (i pewnie nigdy ju? nie b?dzie). Tego drugiego poleconego rwnie? jeszcze nie ma jeszcze. Ale w skrzynce czeka sobie spokojnie kolejna koperta z odes?an? umow?, datowana 19.03.2010. Najzwyklejszy i najta?szy list, wys?any z tego samego urz?du pocztowego, przez t? sam? firm?.

Dotar?y dwa zwyk?e, najta?sze listy, a dwa polecone wci??o. Co? tu jest nie tak!

Wybra?em si? do urz?du pocztowego, do ktrego powinna trafi? niedostarczona osobi?cie przesy?ka. Awizo? Nie mam prosz? pani. Powtrnego te? nie. Ale przez miesi?c od wys?ania powinna tu trafi?, wi?c gdyby mog?a pani sprawdzi? czy tam gdzie? nie le?y na zapleczu…

Nie le?a?a, ani jedna ani druga. Pytam wi?c czy na podstawie numer numeru nadania, ktry otrzyma?em z Warszawy, jest pani w stanie sprawdzi?, czy przesy?ka tu w ogle trafi?a. Nie. U nas trafiaj? tylko awizowane, je?li na zapleczu nie ma, to nie ma.

Zosta?em odes?any do urz?du „o szczebel wy?ej” w hierarchii, tego z ktrego wychodzi listonosz z poleconymi. Omijaj?c d?ug? kolejk? i becz?cego ciekawa przeszed?em p?ynnie do okienka kierownika zmiany i pytam czy jest szansa namierzy? przesy?k?.

Nie. Je?li trafi?a tutaj, to listonosz musia? j? zanie??. Mo?e ktry? z domownikw odebra? i nie powiedzia?? A jak nie by?o, to musia?a zosta? awizowana i trafi? do regionu. Tam nie ma? A mo?e kto? z domownikw odebra? i nie powiedzia?? W takim razie musia?a tu nie dotrze? do nas. A po numerze przesy?ki nie jeste?my w stanie sprawdzi?, nadawca mo?e z?o?y? reklamacj? dwa tygodnie po wys?aniu. To ju? miesi?c? To niech nadawca z?o?y reklamacj?, b?dzie szybciej. A na pewno ?aden z domownikw nie odebra??

Ugh! Wsiadam w autobus i jad? do domu. Z telefonu blipn??em kilka my?li, ktre kr??y?y mi w tym momencie na temat us?ug pocztowych. Zareagowa?o na to blipowe biuro obs?ugi klienta Poczty Polskiej (^InfoPocztaPolska).

Dowiedzia?em si?, ?e list polecony owszem rejestruje si?, ale wy??cznie w urz?dzie w ktrym zosta? nadany, a potem ju? nie s? w ?aden sposb ?ledzone, monitorowane rejestrowane. Nadawca mo?e z?o?y? reklamacj? i tyle. A mj PIT11 (a teraz nawet dwa) kr??? sobie gdzie? po ?wiecie…

Wype?niam w?a?nie zeznanie roczne na podstawie otrzymanego mailem skanu. Ale w przypadku jakiegokolwiek wezwania ze strony US, takim skanem pewnie b?d? mg? sobie pomacha?… Chcia?em rwnie? wys?a? zeznanie roczne poczt?, ale chyba lepiej b?dzie odsta? swoje w kolejce i zanie?? je osobi?cie…

Poczto, czy kiedy? znikn? takie problemy?

Wpis opublikowany 27 marca 2010
Tagi: , , ,
Kategorie: offline, prywata, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "PITu PITu z Poczt? Polsk?"

 1. Je?eli to jest PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 polecam http://www.e-deklaracje.gov.pl/ nie ma ?adnych problemw z poczt? :)

  Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

  • Niestety nie ma tu jeszcze mo?liwo?ci wype?niania deklaracji z za??cznikami…

   Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

  • hmm ja wysy?a?em z za??cznikami

   Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

 2. Pora?ka…masz szcz??cie, ?e te zwyk?e dotar?y, bo mi si? raz przytrafi?o, ?e zwyk?y list z pewnymi dokumentami po prostu si? rozp?yn??.

  Poczta Polska to istny skansen, czekam na uwolnienie rynku, to wtedy albo padnie, albo zacznie dzia?a? normalnie.

  Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

  • Normalny list jak normalny… wszystkie wa?ne dokumenty trzeba wysy?a? poleconymi, urz?dy uznaj? tylko takie przesy?ki. I je?li one zaczynaj? mi gin?? (dwie pod rz?d!) to ju? nie wiem…

   Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

 3. Po tym, jak wtedy ten normalny rozp?yn?? si? „jak sen jaki z?oty”, postanowi?em wysy?a? wszystko poleconymi, bo wierzy?em, ?e oznacza to ?ledzenie przesy?ki. Z tego co piszesz – nie ma r?nicy. A skoro 85% pa? z Gda?ska nie widzi r?nicy, to po co przep?aca??:) To ja ju? wol? wys?a? zwyk?ym priorytetem i je?li po dwch dniach nie dojdzie, to wiem, ?e trzeba kombinowa? inaczej.
  Inna sprawa, ?e priorytety te? potrafi? w?drowa? kilka dni…

  Autor komentarza, sobota, 27 mar 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów