O iPhone, 3000 i TOP99 opowie?? przy kominku…

 

TOP99 z 25 maja

Na za??czonym obrazku widzimy fragment notowania #TOP99 z dnia 25 maja. Dla porwnania notowania z zesz?ego tygodnia, 11 maja a nawet 13 wrze?nia 2008. To ostatnie lubi? najbardziej, poniewa? jestem jeszcze pierwszy ;)

TOP99 to taka prosta tabelka sk?adaj?ca si? z nag?wka, czterech kolumn i 99 wierszy, w ktrych s? wpisane osoby loginy u?ytkownikw Blipa (zobacz czym jest Blip), wraz z liczb? obserwuj?cych ich osb. Dla u?atwienia, lista ta zosta?a posortowana wed?ug liczby obserwuj?cych. W ten oto sposb powsta? tzw. „ranking”. O tym jak powa?nie traktuj? ten ranking niech ?wiadcz? zapowiedzi kolejnych notowa?. I wszystko by?o fajnie, nikt si? tym rankingiem nie przejmowa?, kilka osb sobie z nudw przegl?da?o tabelk? w pracy w poniedzia?kowe przedpo?udnie (albo i popo?udnie, w zale?no?ci od tego kiedy wsta?em). A? tu na blipie pojawi? si? Kominek. A za nim grupa jego fanw. Spora grupa. I si? zacz??o.

No w?a?nie: co si? zacz??o?. W sumie nic nieprzewidywalnego.

Kominek

^Kominek prowadzi popularnego bloga, wi?c w ci?gu tygodnia z?apa? ponad 300 obserwuj?cych i wskoczy? na czo?owe miejsca na li?cie. W drugim tygodniu do??czy?o jeszcze prawie 800 osb i w ten oto sposb w najnowszym notowaniu ^Kominek jest na pierwszym miejscu z 1107 obserwuj?cymi osobami.

Sytuacja z jednej strony fascynuj?ca dla osb siedz?cych na Blipie (bior?c pod uwag?, ?e wcze?niejsze wyniki, ogromny skok w tabelce), a z drugiej strony zupe?nie naturalna.

iPhone vel #3000

I teraz mamy Jacka Gadzinowskiego, ktry chce zdoby? 3000 obserwuj?cych w miesi?c. I jeszcze dorzuca iPhone’a dla jednej z obserwuj?cych go osb, je?li mu si? to uda. Taki 1 million challenge + wcze?niejsza akcja Jasona Calacanisa z losowaniem MacBook Air (a potem 250k USD za miejsce na „suggested users”).

I znowu sytuacja jednocze?nie ciekawa i zupe?nie naturalna. Tylko wysz?o troch? inaczej ni? na Twitterze.

z?o. Z?O. ZUOOO. A nawet EGO.

Akcja „#3000”, jak wszystko inne, jest dobrym przedmiotem ?artw. Te? sobie pozwoli?em i podtrzymuj?, ?e 3000-n? osob?, ktra mnie b?dzie obserwowa?a zaprosz? na kaw? nie gdzie indziej, tylko do Starbucks ;). Ale zdziwi?a mnie ilo?? negatywnych komentarzy, ktre potraktowa?y „#3000” (a zaraz po tym #TOP99) jako prawdziwy wy?cig o z?ote kalesony.

Has?o „show must go on” b?dzie zawsze aktualne. Jacek Gadzinowski dzia?a w marketingu i „?yje z hype’u”. Ja w pewien sposb te?. Ty rwnie?. I Ty, tam w drugim rz?dzie, Ciebie si? to te? tyczy. I taka akcja jest naturalna, bo mikroblogi mog? s?u?y? jako narz?dzie marketingowe. I nie jest to przecie? pierwsza akcja na Blipie typu „losowanie w?rd obserwuj?cych”, widzia?em kilka takich konkursw wcze?niej.

Nie rozumiem te? „zamieniania jako?ci w ilo??” w przypadku obserwuj?cych. Nie bardzo rozumiem jaka jest r?nica pomi?dzy blipowaniem gdy ma si? 10 czy 1000 obserwuj?cych… Chyba, ?e wracamy do kwestii bycia snobem ;)

Nie wiem sk?d te wszystkie krzyki o porwnywanie e-penisw poprzez liczenie obserwuj?cych. Nawet gdyby zsumowa? wszystkich obserwuj?cych z TOP99, to po spojrzeniu na WeFollow.com ka?demu oklapnie i przestanie si? licytowa?.

A teraz wracam do zbierania obserwuj?cych na Blipie. Chocia? nie wiem po co, przecie? wszyscy wiedz?, ?e TOP99 to jedna wielka manipulacja i taki ranking „dla jaj” ;)

P.S. – zapomnia?em doda? wcze?niej ;) Pojawienie si? Kominka i akcja „#3000” znacz?co poprawi?y statystyki SzmeryBajery.pl ;)

SzmeryBajery.pl Google Analytics

Zesz?otygodniowe notowanie TOP99 zosta?o wy?wietlone w ci?gu tygodnia 1 726 razy. Poprzednie (z 11 maja) przez tydzie? dziel?cy od kolejnego notowania, zosta?o wy?wietlone tylko 145 razy.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 25 maja 2009
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: blip, ciekawostki, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "O iPhone, 3000 i TOP99 opowie?? przy kominku…"

 1. Tu moje 3 grosze na temat #3000 http://makjuzer.pl/2009/05/25/akcja-3000/

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 2. ‚Nie wiem sk?d te wszystkie krzyki o porwnywanie e-penisw poprzez liczenie obserwuj?cych.’
  To tylko jeden u?ytkownik :D

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 3. Tomasz: teraz sobie wyobra?, jaki zam?t by? wprowadzi? usuwaj?c list? TOP99, albo manipuluj?c ni? w jeszcze bardziej magiczny sposb :)

  A tak serio… pytasz czym si? r?ni posiadanie 10 obserwuj?cych od posiadania 1000 obserwuj?cych… wed?ug mnie r?ni si? przede wszystkim dwoma sprawami:
  1. POTENCJALNI REKLAMOODBIORCY. Wyobra? sobie jakim ?wietnym narz?dziem do reklamy jest Blip. Stworzy?e? nowy mega hiper super turbo elo startup i blipn??e? o nim. Zak?adaj?c, ?e tre?? Twojego blipni?cia zach?ci 75%.. albo 80% (dla rwnego rachunku) Twoich obserwuj?cych do klikni?cia w link znajduj?cy si? w Twoim blipni?ciu i prowadz?cy do Twojego startupa, mo?esz zyska? ma?? (w przypadku 10 obserwuj?cych) lub spor? (w przypadku 1000 obserwuj?cych) liczb? nowych u?ytkownikw… Bo zak?adam jeszcze, ?e z osb ktre wejd? zarejestruje si? powiedzmy 50%. Zatem w pierwszym przypadku (damn… zaczyna si? ju? matematyka wy?sza…) dostajesz 4 nowych u?ytkownikw, a w drugim przypadku dostajesz ich 400… Dalej jeszcze mo?na robi? inne wyliczenia, ?e np. 15% kliknie w banner reklamowy, za ktrego dostaniesz dolary, albo ?e 20% wykupi konto premium w Twoim startupie… Ot co…

  2. BLIP >> GOOGLE + WOLFRAM ALPHA (Znak „>>” oznacza „zajebi?cie lepszy”). Masz powiedzmy jaki? problem z now? kosiark?, a instrukcja od niej przypadkiem Ci si? spali?a(?)… Wpisujesz w Google czy gdzie? tam model kosiarki oraz problem jaki masz… Wyskakuj? Ci wyniki, a w?rd nich jest korea?ska instrukcja obs?ugi Twojej kosiarki, ktra ma oko?o tryliona stron, a tak?e link do forum, gdzie jest tylko co? wspomniane o Twojej kosiarce, ale nawet nie na temat… Wchodzisz tam, bo my?lisz ?e to jest to o co Ci chodzi?o… Wy?wietla si? 10 bannerw, w tym 2 w formie filmu z d?wi?kiem, 3 z uciekaj?cym krzy?ykiem do zamkni?cia, a pozosta?e pierdz? na monitor. Dodatkowo ?apiesz wirusa, bo forum okaza?o si? by? rosyjskie. Jedynym plusem mo?e by? fakt, ?e trafi?e? na wspania?e porno.
  A teraz wyobra? sobie tak? sytuacj? na Blipie. Ale te? podzielimy to wyobra?enie na dwie mo?liwo?ci: posiadanie 10 obserwuj?cych oraz posiadanie 1000 obserwuj?cych. Prawdopodobie?stwo, ?e kto? spo?rd 10 obserwuj?cych zna odpowied? na Twoje pytanie jest mniejsze od uderzenia piorunem d?d?ownicy znajduj?cej si? 10m pod ziemi? i jeszcze pod gumowym budynkiem. Z kolei prawdopodobie?stwo tego, ?e kto? ma t? kosiark? i da Ci odpowied? przy 1000 obserwuj?cych Ci? osb jest znacznie wi?ksze. I powiem Ci ?e to prawdopodobie?stwo nie jest 100 razy wi?ksze (tak jakby na to wskazywa?a logika oraz matematyka wy?sza), tylko za??my 200 razy wi?ksze. Dlaczego? A no dlatego, ?e przy 1000 obserwujacych Ci? u?ytkowniach jest ca?kiem spora mo?liwo??, ?e nie wszyscy s? tylko Twojej „bran?y”, ?e s? w?rd nich te? osoby, ktre maj? z Twoimi zainteresowaniami ma?o wsplnego… Mo?e jest w?rd nich 5 osb zajmuj?cych si? na co dzie? kosiarkami… Za przyk?ad mo?e pos?u?y? cho?by wspomniany Kominek. Pewnie z 70-80% osb go obserwuj?cych to s? jego wyznawcy i wielbiciele, ktrzy przyszli za nim prosto z bloga. Tak?e za?o?y? mo?na, ?e oni te? lubi? przeklina? i znaj? si? nie wiadomo na czym. Natomiast pozosta?e osoby to osoby b?d?ce na Blipie ju? od dawien dawna, ale doda?y Kominka do obserwowanych, dlatego ?e doda?o go dwch naszych znajomych, albo dlatego ?eby poogl?da? ten „fenomen” (sound funny, huh?;) ).

  Podsumowuj?c:
  1. Potencjalni reklamoodbiorcy / zleceniodawcy / zlecenio biorcy / …
  2. Wyszukiwarka, ktra daje Ci dok?adn? odpowied? na zadane pytanie w zasadzie po paru sekundach. Wystarczy tylko odpowiednio sformu?owa? to pytanie.

  Ot wszystko chyba :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

  • Rozumiem doskonale, ?e liczby maj? znaczenie i w 100% si? z Tob? zgadzam. Szukanie odpowiedzi na jakie? pytanie to rwnie? raczej specyficzna sytuacja. Pytania rzucane w ?wiat to tylko u?amek mojej (i zapewne innych rwnie?) „twrczo?ci” mikroblogowej.

   Chodzi mi tu bardziej o t? wspomnian? w kilku blipni?ciach relacji „ilo?? a jako??”. Jak mam rozumie? „jako??” obserwuj?cych? Czy jest jaka? r?nica pomi?dzy wrzucon? fotk? z koncertu, ktr? zobaczy tylko 30 „normalnych” obserwuj?cych, a tak? ktr? zobaczy tych 30 + 270 ch?tnych tylko i wy??cznie na iPhone’a?

   Jestem jako? w stanie zrozumie? „jako??” w przypadku liczby osb, ktre JA obserwuj?. Mam 10 osb – jestem w stanie wieczorem przeczyta? dok?adnie wszystkie ich blipni?cia. Mam 3000 osb dla samej ?miesznej liczby – przelatuj? tylko wzrokiem wychwytuj?c kilka, albo w ogle nic nie czytam.

   Ale jak si? to ma do tego ile osb mnie czyta?

   Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 4. I par? moich s?w o 3000 http://pawel.amiko.pl/?p=73 :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 5. Szkoda tylko, ?e 99% z tych 3000 ma gdzie? co pisze Jacek Gadzinowski, bardziej ciekawi mnie fala wpisw / tekstw ktre pojawi?y si? w necie na ten temat.

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 6. Ale w sumie..mog? doda? do obserwacji i jednoczesnie na list? ignorowanych userw. fajna sprawa. :D

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 7. @Ers – nie do ko?ca ;) przed wyzwaniem #3000 http://tinyurl.com/pu2tqo (tu piersza informacja), mia?em ok 78 obserwuj?cych. Ta wi?c nie mwmy o 99%.

  btw. WOM jest jest jak najbardziej integralna cze?ci? #3000

  Autor komentarza, poniedziałek, 25 maj 2009 #

 8. bobiko: Chyba nie do ko?ca. Ignorowanie powoduje usuni?cie z obserwowanych, z tego co widz?.

  Za to mo?na doda? do obserwowanych tylko przez medium, ktrego si? nie u?ywa i wy??czy? otrzymywanie czegokolwiek z tagiem #3000 ;-)

  Autor komentarza, wtorek, 26 maj 2009 #

 9. No widzicie- a propos „fenomenu”. Blog Kominka czytuj? odk?d mam neta ;) D?ugo w ka?dym razie. Na Blipie te? si? zarejestruj? po to, aby zobaczy?, jakie zamieszanie robi. Wcze?niej nic mnie na blipa nie ci?gn??o ;)

  Autor komentarza, czwartek, 28 maj 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów