Marketing w Praktyce – Transmisja Online

 

Zaczynam si? ciutk? uzale?nia? od transmisji online… Wczoraj Yulbiz, dzisiaj „Marketing w Praktyce”. Oprcz ciekawych wyst?pie? (m.in. „Jupi”, „Advergames”) nale?y pochwali? jako?? transmisji online. By?o super.

Jak wida? na screenach, ekran zosta? podzielony na dwie cz??ci. W g?wnym oknie by?y widoczne slajdy z prezentacji – zapewne skopiowane na komputer obs?uguj?cy transmisj? – dzi?ki temu by?y czytelne i mo?na by?o na bie??co wszystko ?ledzi?.

Natomiast w lewym, mniejszym okienku by? przekaz wideo. Kamera mog?a by? skierowana na mwi?cego, poniewa? mieli?my slajdy. Gdy natomiast by?o pokazywane co? innego ni? slajdy (np. jaka? strona, filmik na youtube), kamera p?ynnie przechodzi?a na ekran.

Marketing w Praktyce

I na koniec fachowa moderacja w wykonaniu p. Zuzanny Plewniak. Uczestnictwo w rozmowie na czacie, przekazywanie pyta? internautw, natychmiastowe reagowanie na zg?oszone problemy z d?wi?kiem – super :)

Czekam na koniec przerwy na lunch i wracam do ogl?dania. Ci?g dalszy programu ok 14:30 na kanale http://www.transmisjeonline.pl/marketingwpraktyce :)

Marketing w Praktyce

Wpis opublikowany 26 września 2007
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Marketing w Praktyce – Transmisja Online"

 1. Realizacja rzeczywi?cie by?a na najwy?szym poziomie. Z przyjemno?ci? s?ucha?o si? wyk?adw i (co najwa?niejsze!) bra?o w nich czynny udzia? mimo braku fizycznej obecno?ci w sali.

  Czekamy na kolejne transmisje.

  Autor komentarza, środa, 26 wrz 2007 #

 2. Rad? skorzysta? nast?pnym razem z profesjonalnej firmy ?wiacz?caej us?ugi transmisji online, a nie z kamekrki internetowej trzymanej w d?oni. Brak kadru, ostro?ci i audio jak nale?y.

  Autor komentarza, czwartek, 6 mar 2008 #

 3. @Sebastian: z ka?d? kolejn? imprez? transmisje s? coraz lepsze. Ta by?a nagrywana p? roku temu, od tego czasu post?p jest zauwa?alny

  Autor komentarza, czwartek, 6 mar 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów