Levi-Prodi Law, czyli rejestracja blogw we W?oszech?

 

Pami?tacie wielkie zamieszanie jakie wywo?a? artyku? w Rzeczpospolitej dot. obowi?zku rejestracji blogw? W naszym przypadku by?a to interpretacja postanowienia S?du Najwy?szego w konkretnej sprawie, wielkie halo z niczego, poniewa? inne przepisy jasno okre?la?y co powinno by? rejestrowane, a co nie. Je?li kto? chce do tego wraca?, to du?o i fachowo, jak zawsze, mo?na poczyta? w serwisiePrawo.Vagla.pl.

Osoby, ktre przegl?da?y dzi? strony „The Inquirer”, mog?y zapewne zauwa?y? artyku? mwi?cy o tym, ?e obowi?zek rejestracji blogw ma zosta? wprowadzony we W?oszech

W artykule mo?emy przeczyta?:

Ricardo Franco Levi, undersecretary to the President of the Council, has written a law that requires anyone with a blog or a website has to register it with Communications Authority, produce certificates, pay a tax, even if they provide information without any intention to make money.

O przygotowywanej ustawie i ko?cu internetu w s?onecznej Italii pisze te? komik Beppe Grillo, znany pono? z ci?g?ego atakowania Rz?du W?och (jakby to niektrzy nazwali: ca?y Uk?ad™ z „Gazet? Wyborcz?” w jednej osobie :)

What young person is going to submit to all these hoops to do a blog?
the Levi-Prodi law obliges anyone who has a website or a blog to get a publishing company and to have a journalist who is on the register of professionals as the responsible director.

A teraz popatrzmy na to z innej perspektywy

Warto spojrze? na spraw? rwnie? z innej perspektywy. W artykule Bernharda Warnera w „Times Online” mo?emy przeczyta? o tym wszystkim bez panikowania i wieszczenia ko?ca ?wiata, internetu i blogaskw w?oskich nastolatek:

I understand the lack of alarm in their tone. We’ve been down this road countless times. Panicky government officials, whether they are in Harare, Beijing or Rome (yes, this is the second time it’s been proposed here), pronounce a brand new muzzle for the internet, and clever netizens simply find a way around it.

(…)

And finally this is Italy, a place where plumbers and captains of industry alike are serial tax evaders. Don’t sweat it, amico. Enjoy the sunshine, vino rosso and tagliatelle.

B?dzie co? z tego? Chyba nie… ?wiadczy o tym chodzia? fakt, ?e ?wiatowe media nie wezwa?y jeszcze ludno?ci ca?ego ?wiata do bojkotowania w?oskiego prawa :) A u nas w dzie? po artykule w „Rzepce” by?o ju? chyba kilka petycji, ankiet, kampanii „przeciw” itp. :)

Wpis opublikowany 25 października 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Levi-Prodi Law, czyli rejestracja blogw we W?oszech?"

  1. Bo mo?e ?wiatowe media to popieraj?? :-) To jest prawo wed?ug mnie czysto faszystowskie. W Polsce tamto zamieszanie wynik?o z niejasnego prawa, tam jest to celowe i przemy?lane dzia?anie, co mnie przera?a. Jeszcze bardziej mnie przera?a, ?e niektre media tak lekko do tego podchodz?.

    Popatrzmy, jak? now? rzeczywisto?? tworz? nam politycy z r?nych krajw: rejestrowanie blog? we W?oszech, szpiegowanie ludzi przez trojany w Austrii, nakaz udost?pniania kluzcy szyfruj?cych w Wielkiej Brytanii. Czy kiedy? nie po??cz? oni swoich pomys?w? Gdy na to patrz?, to dochodz? do wniosku, ?e Orwell mia? s?ab? wyobra?ni?.

    Autor komentarza, piątek, 26 paź 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów