Jak to jest z tym kochaniem blogw przez Polakw

 

Mam bardzo sceptyczne nastawienie do raportw, bada?, statystyk i temu podobnych opracowa?. Powiem wi?cej, jestem do nich nastawiony wr?cz negatywnie.

Wystarczy z?o?y? kilka stron tekstu, doda? ?adne kolorki, zapisa? w formacie PDF i wrzuci? s?wko „raport” w tytule ?eby wyk?adowcy akademiccy i media rzuca?y si? na niego i robili wielkie halo.

Wczoraj odgrzebano zesz?oroczny raport „Access of young people to culture” opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Z 178-stronnicowego dokumentu kto? wy?uska? jeden akapit wspominaj?cy o blogach w Polsce, wrzuci? do depeszy PAP i nagle media zacz??y donosi?, ?e jeste?my blogow? pot?g?.

Co to w ogle za raport?

W styczniu 2008 roku Agencja Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) rozpocz??a projekt, w ktrym postanowi?a zaprezentowa? dost?p m?odzie?y do kultury. Przetarg wygra?a firma Interarts z Barcelony. Wybra?a 27 korespondentw z wszystkich krajw UE i kaza?a im robi? badanie (z Polski: Anna Stepniewska). W maju 2009 a? 9 z tych 27 korespondentw przyjecha?o do siedziby firmy w Hiszpanii na posiadwk?/warsztaty, pogadali sobie co tam znale?li i na podstawie tego powsta? raport.

Zainteresowani mog? sobie doczyta? szczeg?y w opisie projektu EACEA/2008/01 oraz opisie projektu u wykonawcy.

Ca?y fragment dotycz?cy blogw w Polsce:

Poland: Polish blogs are on the third place all over the World in terms of numbers – almost 43 000. Mostly teenagers write them – more than 75% of blog creators are 20 years of age or less. Most of authors are professionally active (66%), the other half are school pupils or students. It may be stated that blogs in Poland have become an important element of youth culture. Their subject matter is very diverse. 66% of blogs constitute e-diaries, others are for example related to travel, journalistic, film, music, book. On the developed photoblogs participants (including artists) place photos, films, animations, drawings etc.

Strona 134 raportu. Oglnie zagadnieniom blogw po?wi?cono ca?e pi?? akapitw. P? strony. Sza?. Pozosta?e fragmenty dla S?owenii, Szwecji, Litwy i Francji by?y rwnie konkretne.

Na podstawie pogrubionego przeze mnie fragmentu zmajstrowane zosta?o wi?kszo?? newsw. Mamy tylko 43 tysi?ce blogw i daje nam to a? trzecie miejsce w skali ?wiata? Cholera, a wchodz? na stron? g?wn? blog.onet.pl i widz? tam jak w?, ?e tylko tam zosta?o za?o?onych 1 644 356 blogw. Gdyby autorzy zobaczyli te liczby, pewnie by napisali, ?e mamy drugie miejsce w ca?ej galaktyce.

A sformu?owanie „professionally active” oznacza po prostu „aktywnych zawodowo”, a nie „aktywnych zawodowo profesjonalistw” jak to kto? przet?umaczy?. I p?niej problemy z ogarni?ciem tej liczby i zestawieniem z wiekiem blogerw.

Polacy w Social Mediach

Ale to nie koniec internetowych kwiatkw. Trzy strony dalej jest jeszcze fragment po?wi?cony serwisom spo?eczno?ciowym. Z niego si? dowiadujemy, ?e:

Poland: the most popular community services are: myspace, facebook, grono oraz nasza-klasa. Apart from the social character of these blogs, they enable wide promotion of ones creative activities (for example myspace.com – music; flickr.pl, deviantart.com, plfoto.com – photos; vimeo.com – films) and also offer possibilities to inform friends about current cultural events (for example facebook.com).

Musz? przyzna?, ?e chyba przespa?em moment, w ktrym MySpace by? jednym z najpopularniejszych serwisw w Polsce. A Grono lewituje sobie gdzie? w odm?tach internetu.

Swoj? drog?, pod tym fragmentem pojawia si? odwo?anie do „Badania Blogosfery” przeprowadzanego w 2007 roku przez Gemius i Blox.pl („Motywacje, zachowania i pogl?dy autorw i czytelnikw blogw”). Dlaczego tutaj, a nie przy fragmencie dotycz?cym blogw?

Dobra, koniec tego zn?cania si? nad raportem. Kto? go napisa? i wyci?gn?? pieni?dze, po roku kto? inny wygrzeba? newsik, pu?ci? go dalej. Pozostaje si? cieszy? z tego, ?e nale?? do elitarnego grona 43 tysi?cy blogerw.

Wpis opublikowany 14 kwietnia 2011
Tagi: , , , ,
Kategorie: blog, ciekawostki, internet, marketing, media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Jak to jest z tym kochaniem blogw przez Polakw"

 1. Statystyka… statystycznie w Watykanie jest dwch papie?y na kilometr kwadratowy (bo Watykan ma powierzchni? 1/2 km2)…
  Co do raportw, to zgadzam si? z g?wnym podsumowaniem – w wi?kszo?ci s? wybircze i ukierunkowane na zlecaj?cego napisanie.

  Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

  • Dok?adnie, wychodz?c z psem na spacer, mamy statystycznie po trzy nogi…

   Niby mia?em na studiach statystyk? i wiem, ?e jakie? to tam podstawy ma… ale po prostu nie wierz?, ?e na podstawie prbki 1000 ankiet mo?na co? sensownie wnioskowa?.

   Zw?aszcza, ?e cho?by we wst?pie do wymienionego tu badania blogosfery pojawia si? taki fragment: „Oczywi?cie ze wzgl?du na metod? badania nie s? to wyniki reprezentatywne dla ca?ej grupy polskich blogerw, czy nawet dla autorw pisz?cych w serwisie Blox.pl. Uzyskanie takich wynikw by?oby zreszt? bardzo trudne czy wr?cz niemo?liwe w przypadku badania prowadzonego wy??cznie w internecie.”

   Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

 2. Akurat MySpace by?o z 2-3 lata temu ca?kiem popularne w Polsce, podobnie jak Grono w?a?nie. W zasadzie to MySpace, Grono, Fotka i NK to takie g?wne serwisy u?ywane w Polsce tamtych lat. Jak piszesz:
  >W styczniu 2008 roku Agencja Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) rozpocz??a projekt, w ktrym postanowi?a zaprezentowa? dost?p m?odzie?y do kultury.
  co idealnie wstawia si? w daty przeze mnie wymienione. Dziwi mnie jedynie wyszczeglnienie plfoto.com (pierwsze s?ysz?) zamiast fotki.pl.
  Liczba blogw mo?e by? zani?ona, acz wydaje mi si?, ?e nie a? tak bardzo jakby si? to wydawa?o, 3 lata to sporo czasu, a szczeglnie teraz, gdy dost?p osb do neta ro?nie zastraszaj?co wr?cz.
  No i to raport o dost?pie m?odych do kultury w Europie. Nie dziwota, ?e blogi to raptem p? strony, to tylko procent wszystkiego.

  Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

 3. zastanawia mnie jedno: jaka by?a intencja autora/w raportu. opieraj?c na niezbyt sprawdzonych ?rd?ach. O ile dobrze pami?tam, to 3 lata temu obok NK najpopularniejszym serwisem spo?eczno?ciowym w PL by?a fotka.pl, przebijaj?c same grono.net i myspace.

  Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

  • Jak podkre?li? Refresh, blog dotyczy oglnie kultury, a nie tylko i wy??cznie blogosferze czy spo?eczno?ciom. Te zosta?y tylko uwzgl?dnione jako pewien element tej kultury.

   A zawsze znajdzie si? jakie? opracowanie, ktre by mo?na by?o pokaza? jako ?rd?o. Id? o zak?ad, ?e albo ju?, albo w najbli?szym czasie te? si? kto? b?dzie powo?ywa? na ten raport. (Ha, cwaniacz? z tym zak?adem, bo sam wczoraj doda?em o nim fragment do mojej magisterki o blogach ;))

   Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

 4. S?aby jestem z matmy…skoro 75% blogerw ma maksymalnie 20 lat, a 66% jest aktywnych zawodowo, to znaczy, ?e minimum 41% blogerw to pracuj?cy poni?ej 21 roku ?ycia? We?cie mi pom?cie, bo albo z moim angielskim co? nie halo, albo mi palcw do liczenia zabrak?o…

  Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

  • Wniosek prosty – blogerzy to zaradne stworzenia :)

   Autor komentarza, czwartek, 14 kw. 2011 #

 5. Wi?kszo?ci osb tej mi?o?ci oraz talentu pisarskiego starcza na 1-2 wpisy, z 20-30% blogw to zaplecza pozycjonerskie, blogw na d?u?ej jest par? procent

  Autor komentarza, niedziela, 17 kw. 2011 #

 6. Wi?kszo?ci blogerw cierpliwo?ci i talentu starcza na 1 max 2 wpisy, p?niej koniec, wi?c ka?dy ma po kilka na r?nych platformach, ze 20-30% blogw to zaplecza pozycjonerskie, zadbanych porz?dnych blogw jest niewiele

  Autor komentarza, niedziela, 17 kw. 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów