3 konkursy Cisco Linksys – 3 szanse na wygranie jednego z 3 routerw Wireless-N

 

Chyba wi?kszo?? z Was zna popularny router Linksys WRT54G. Mam dwa takie urz?dzenia (jedno u mnie, drugie w domu u rodzicw) i jestem z nich bardzo zadowolony. W przeciwie?stwie do wielu innych urz?dze?, ktre mia?em okazj? posiada?, od dnia skonfigurowania sieci kilkana?cie miesi?cy temu, jedyn? czynno?ci? jak? musz? przy nich robi?, jest starcie kurzu.

Teraz zamieniam jeden z nich na troch? nowszy model: E3000 (recenzja wkrtce), a dzi?ki uprzejmo?ci Cisco Linksys Polska, rwnie? trzech Czytelnikw bloga b?dzie mia?o okazj? zmieni? routery na nowsze.

Trzy r?ne konkursy, trzy szanse na wygran?, trzy modele do wzi?cia: E2000, E1000 i WRT120N.

Czas trwania wszystkich konkursw: do ko?ca czerwca 2011r.. Wybr nagrody: Jury sk?adaj?ce si? z mojej skromnej osoby :) Podstawa wy?onienia zwyci?zcw: w 101% subiektywna opinia o pracach – licz? na Wasz? kreatywno?? :)

 

Konkurs #1: wygraj E2000 z pie?ni? na ustach

Zacznijmy od najmocniejszego routera z dost?pnych, czyli Linksys E2000. Router obs?uguje obie cz?stotliwo?ci standardu 802.11n draft: 2.4 GHz i 5.0 GHz, pozwala na przesy? danych z pr?dko?ci? do 300 Mb/s, a za przesy? danych po kablu odpowiada kontroler Gigabit Ethernet.

Aby wygra? ten routerek, nale?y w komentarzu do tego wpisu opublikowa? przerbk? tekstu ulubionej piosenki, tak ?eby dotyczy?a sieci bezprzewodowych.

Wystarczy zwrotka, refren lub jaki? fragment. Cho?by co? w stylu Morskich Internetowych Opowie?ci:

Kiedy router zaszumi w domu,
Ca?y ?wiat nabiera tre?ci,
Wtedy ch?tniej s?ucha cz?owiek
Internetowych opowie?ci.

Hej, ha! pakiety podaj!
Hej, ha! Limity znie?my!
To zrobi doskonale
Internetowym opowie?ciom.

Dodatkowo nale?y polubi? fanpage sponsora nagrd. Polecam te? fanpage tego bloga, ale to ju? opcjonalnie :)

 

Konkurs #2: Jeden obraz wart tysi?ca s?w i routera E1000

Drug? nagrod? jest router Linksys E1000, z Fast Ethernet LAN i obs?ug? 802.11n na cz?stotliwo?ci 2.4 GHz. Pozwala to przesy?a? bezprzewodowo dane z pr?dko?ci? dwukrotnie wi?ksz? ni? w standardzie 802.11g.

Aby wygra? ten routerek, nale?y na adres linksys @ topa.pl przes?a? fotk? pokazuj?c?, gdzie trzymacie swj aktualny router.

Jestem Ciekaw, gdzie i w jakich warunkach trzymacie swoje „okna na ?wiat”: na biurku, w szafce, w?rd paj?czyn, pod kotem :) itd.

Dodatkowo nale?y polubi? fanpage Cisco Linksys Polska.

 

Wasze prace zamieszczam w osobnej galerii :)

 

Konkurs #3: WRT120N dla komentuj?cych

Trzecim routerkiem jest Linksys WRT120N, domowy routerek dla u?ytkownikw, ktrym zale?y na prostym rozwi?zaniu, ktre b?dzie po prostu dzia?a?o.

Na wygranie tego routerka maj? szans? wszyscy, ktrzy do ko?ca miesi?ca skomentuj? jakikolwiek wpis na moim blogu.

O polubieniu fanpage’a Cisco czy Topowego Bloga ju? nie przypominam :) Oczywi?cie zastrzegam sobie, ?e „puste” komentarze „nabijaj?ce licznik”, ale nie nios?ce za sob? ?adnej merytorycznej warto?ci, b?d? po prostu kasowane. Proste, prawda? No to czas start i powodzenia :)

Oczywi?cie mo?na wystartowa? we wszystkich trzech konkursach (a udzia? w pierwszym nawet z automatu daje szans? na wygranie te? WRT120N), ale na pewno jedna osoba nie zgarnie dwch urz?dze?.

Wpis opublikowany 20 czerwca 2011
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: ciekawostki, hardware, internet, konkursy, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "3 konkursy Cisco Linksys – 3 szanse na wygranie jednego z 3 routerw Wireless-N"

 1. E2000 ssie. Cz??? (malutka) opcji jest dost?pna w programie konfiguracyjnym, cz??? przez przegl?dark? (a u?ycie jednej z metod konfiguracji wyklucza drug?). Bes s?su oglnie. Jutro b?d? si? znowu si? z tym m?czy?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Wyklucza? Hmm… Zawsze konfiguruj? routerek przez panel w przegl?darce i zawsze wszystko by?o pod r?k? dost?pne. Dla kombinatorw zawsze pozostaje mo?liwo?? zmiany firmware i wgranie TomatoUSB.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 2. Pomijaj?c wszystko inne (nie znam si? za bardzo na specyfikacjach technicznych), to te urz?dzenia s? po prostu… ?adne.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 3. Przykre jest to, ?e sponsor rozdaje ?mieci z magazynu – routery, ktre ni jak si? nie maj? do tego testowanego. O znacznie mniejszej wydajno?ci, ilo?ci anten wewn?trznych, z ubo?szymi modu?ami radiowymi. Je?li o mnie chodzi to nie chcia?bym ich u?ywa? nawet gdyby kto? mi jeszcze do nich dop?aci?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Niestety tak cz?sto jest, ?e do testw leci jeden model, a jako nagrody s?absze…

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • @TomaszTopa
   Ja to widz? tak, ?e sponsor/dystrybutor/hgw pisze/mwi:
   „Masz nasz highendowy router do testw, opisz jaki jest wspania?y (bo faktycznie najwy?szy model jest wspania?y).
   Potem rozdaj w konkursie inne nasze PRZECI?TNE routerki, ?eby promowa? nasz? mark?. A ciemny lud poleci do sklepu i kupi pierwszego z brzegu Linksysa, bo najwy?szy model si? sprawdzi? w testach ;)”

   Uwa?asz, ?e to jest w porz?dku? Bo je?li nie to dlaczego bierzesz w Tym udzia??

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 4. A ja ch?tnie przyjm? E2000 lub co? podobnego. Mj linksys (kupi?em u?ywany za 50z?) ma si? dobrze ale jest ubogi je?li chodzi o opcje konfiguracyjne. Jeszcze takie pytanie – czy na tych routerach mo?na dzieli? pasmo? Np. 8Mbit dla kompa pod??czonego kablem i 2Mbit dla urz?dze? korzystaj?cych z sieci bezprzewodowej?

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 5. Obiecana przerbka :)

  Limp Bizkit – Behind green diodes

  No one knows what it’s like
  To be wirelless
  To be the cordless
  Behind green diodes…

  No one knows what it’s like
  To be connected
  To be protected
  To making faster dials

  But my stream
  It isn’t slowing
  My provider makes it stead me

  I have hours, only slower
  My connection ‚s
  That’s never free

  No one knows what it’s like
  To see buffering
  Like I do
  And I blame you

  ——————-

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • POPRAWKA:

   No one knows what it’s like
   To be wirelless
   To be the cordless
   Behind green diodes…

   No one knows what it’s like
   To be connected
   To be protected
   To making faster dials

   But my stream
   It isn’t slowing
   My provider makes it stead me

   I have hours, only slower
   My connection ‘s sucking
   That’s never free

   No one knows what it’s like
   To see buffering
   Like I do
   And I blame you

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 6. odno?nie konkursu 1. ju? jedna taka ciekawa piosenka istnieje ;) http://www.youtube.com/watch?v=_y36fG2Oba0

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Hehe, prawda :) Dawno nie s?ysza?em, ci?gle ?wietne

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 7. Życie kochanie, to ci?g?e ?ci?ganie
  muzyka i gry – cho? freeware,
  Lec? przez sie?, a tak chc? je mie?
  i szybciej, i szybciej i w lot.

  Net to najta?szy, o jaki tu prosz?,
  zacina mi wci??, chocia? ?al.
  Zanim wi?c serwery upad?o?? og?osz?
  na czat, czas na czat.

  Szalejcie tranfsery, to nie s? spacery
  Downloadzie, ty w r?kach si? pal
  Zapory nieczu?e, mijajcie jak porty
  Bo ?ycie z?o?one jest z fal.

  Router, jak router, zawsze zakurzony
  Le?y raz tu, raz gdzie? tam
  Surfuj wi?c, pki ?yje, ?miej si? ucieszony
  I krzycz: „Ci?gle gram!”

  Niech ?yje sie?,
  Bo bez sieci ?ycia nie ma wcale,
  Niech ?yje sie?,
  Biegn? dane w otwartym kanale,
  Router nam gra,
  Lampki ?wiec? i porty otwarte,
  Dzie? warty dnia,
  Surfowanie za? abonamentu jest warte

  http://teksty.org/maryla-rodowicz,niech-zyje-bal,tekst-piosenki

  pozdrawiam, Micha?

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 8. Czyli konkurs #2 jest tylko dla osb posiadaj?cych sie? domow??

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Dla osb posiadaj?cych jaki? routerek, modem itd. – w domu, pracy itd.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Czyli konkurs pog??biaj?cy wykluczenie cyfrowe.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Ci?gle masz 2 inne konkursy w ktrych mo?esz wzi?? udzia? ;P

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Czytaj?c mi?dzy wierszami, SpeX t? dyskusj? podbija sobie szanse na wygran? w konkursie #3 ;-)

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • To chyba jedyny w ktrym mam szans?.
   Nie jestem literatom, wi?c odpada #1, #2 jest nie zgodny z konstytucj? (za chwil? poszukam co by?o nie tak z tym cyfrowym wykluczeniem).

   Wi?c, mog? tylko upolowa? #3.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Moje zdj?cie w wersji „dyskryminacji” cyfrowej dosz?o, czy odrzucone z powodu b??dw formalnych (brak routera na pierwszym planie).

   Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

  • Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

  • Jako? nie zauwa?y?em go, a dos?ownie przed wys?aniem komentarza patrzy?em czy jest. Ale z tego co widz?, nie tylko ja startuj? w kategorii dyskryminowanej cyfrowo:P

   Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

  • Prawda, nie tylko Ty. I przez to jeszcze bardziej utrudni?o si? wybranie zwyci?zcy, bo ju? nie mog? wr?czy? routerka jedynej osobie bez :)

   Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

  • No to trzeba z?o?y? reklamacje do sponsora. I? objawi? si? u ciebie duch patriotyczny, i chcesz w imieniu Rzeczy Internetowej. Dzia?a? na rzecze wykluczenia radiowego internautw. :D

   Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 9. A tak z innej beczki, mam pytania:
  1) Czy jak mam router z USB (i np jakie? alternatywne oprogramowanie), to port USB mog? hubowa?? By mie? jednocze?nie dysk USB podpi?ty i drukark??
  2) Zna kto? jak?? bramk? VoIP ktra by ?apa?a sygna? po WiFi? Czy w gr? wchodzi tylko zakup routera z wifi i VoIP?
  3) Poleci kto? jaki? router z WiFi, USB i VoIP.

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • 1) Wydaje mi si?, ?e czyta?em kiedy? o jakim? serwerku postawionym na routerku z TomatoUSB, ktry obs?ugiwa? przez USB Hub (z oddzielnym zasilaniem) kilka czytnikw kart… wi?c chyba to mo?liwe

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • troch? za du?o na raz, musi to mie? jeszcze moc obliczeniow?, ktra to wszystko przemieli. Lepiej kupi? albo wszystko w jednym, albo dobry router z VoIP i osobno jakie? radio.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

  • Domy?lam si? i? chodzi o 3? To ju? chyba bym wola? roter/wifi/usb i oddzielnie jaka? bramka.

   Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 10. Znw dzi? le?y obok mnie
  Nie istniej? dla niej chocia? wiem
  Na mrugni?cie czekam lub gest
  Prosz? w??cz si? lampko ADSL ooo

  Przycina, przycina mi lekko net
  Przycina, przycina mj router

  Znw dzi? u?y? neta chc?
  Wi-Fi ?miga, LAN jest te? okej
  Z komreczki lec? po N
  Co z tego gdy pad? mi ADSL ooo

  Awaria, awaria u dostawcy jest
  Awaria, awaria to polski net

  Jest to przerbka piosenki Aisha zespo?u Magma.
  piosenka: http://www.youtube.com/watch?v=jZz7b36GRxk
  tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,magma,aisha.html

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 11. P?onie lampeczka i komputer szumi
  nowy router jest w?rd nas
  szybciej ??czy i szybciej pracuje
  oszcz?dzaj?c cenny czas!
  W jedn? ca?o?? jeste?my po??czeni
  jak rodzinka w jednej ,sta?ej sieci
  bez limitw i bez ogranicze?
  zaw?adn??a nami sie?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 12. Oj, szkoda, ?e nie mam talentu do wierszowania :) Ale komentarz jest, wi?c gram o trzecie miejsce :P

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 13. router fajny tylko szkoda ze kasy na niego nie mam ;(

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 14. router fajny tylko ze kasy na niego brak ; /

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 15. Przychodz? pierwsze fotki – router pod biurkiem, za telewizorem… nikt nie ma nigdzie skrzyneczki zachomikowanej gdzie? w szafie, przybitej gwo?dziem do ?ciany itd? ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 20 cze 2011 #

 16. Wszed?em na Twj blog przed 2 w nocy i od razu sfotografowa?em swoje rozwi?zanie na upchanie routera :)

  Autor komentarza, wtorek, 21 cze 2011 #

  • Dosta?em, obejrza?em z samego rana – oryginalny pomys? :)

   Autor komentarza, wtorek, 21 cze 2011 #

 17. No, ja jako wielki mi?o?nik ?wi?t Bo?ego Narodzenia i co za tym idzie kol?d, chcia?bym przy??czy? si? do pierwszej cz??ci konkursu (i za automatu do trzeciej) dodaj?c kol?d? internetow? – nieudolna przerbka ‚pjd?my wszyscy…’ ! ;-)

  pjd?my wszyscy do biureczka
  w??czmy router i blaszaczka;
  przegl?dajmy ogromnego neta swego
  i bez kabli cieszmy si? z niego.

  witaj necie ukochany
  w moim ?wiecie porz?dany;
  szybki, dobry, niesko?czony
  co kochaj? ci? miliony!

  ty? bez kabli
  ty? w powietrzu
  ty wygrywacz w ka?dym meczu
  twoj? g?wn? broni? wifi ;-)

  Autor komentarza, wtorek, 21 cze 2011 #

 18. T.love – Warszawa ….

  Za oknem sieciowo zaczyna si? dzie?
  A router cieplutki jak nigdy,
  Wygl?da przez okno, na diodach ma kurz
  A kabel jest gruby jak lina,
  Limit dzienny denerwuje nas,
  a Wi-fi tapla si? w ?niegu
  Zza szyby wida? darmowy internet
  I ludzi pod??czonych do netu…

  Gdy patrz? w twe diody, zm?czone jak moje
  To kocham twj zasi?g, lepszy ni? mj
  Gdzie Trojan zrobi?, co swoje
  Gdzie wirus dopad? pliki moje.

  Autor komentarza, wtorek, 21 cze 2011 #

 19. Ja te? poprosz? router, mo?e by? nawet ten najgorszy – Cisco bior? w ciemno. ;]

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 20. Golec uOrkiestra- ?ciernisko

  Pole pole ?yse pole
  Nie ma neta tam
  Bardzo szybko i porz?dnie
  Neta zrobi? tam

  Nad kablami si? m?czy?em
  Jednak posz?y w kat
  Wole waln?? tam sie? Wi-Fi
  Pe?no b?dzie fal.

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 21. Stworzy?em osobn? galeri? z Waszymi fotkami: http://tomasz.topa.pl/konkurs-cisco-linksys-galeria/ – zapraszam :)

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 22. Orientuje si? kto? czy do tych modeli mo?na wgra? co? alternatywnego ? ;)

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

  • Na pewno da si? wgra? TomatoUSB na E2000 i E1000, WRT120N nie zosta? wpisany na list? sprawdzonych.

   Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 23. Maryla Rodowicz-Hej soko?y

  1.Reuter, Reuter, Reuter macie.
  Kiedy chcecie pod??czacie.
  A us?ugi w nim zawarte .
  Na Internet wci?? otwarte.

  Ref.Hej! Hej!Hej! routery.
  Bezpiecze?stwo Twojej sfery.
  Niech te? router dobrze dzia?a
  I na wszystko nie pozwala.
  Hej! Hej!Hej! routery.
  Bezpiecze?stwo Twojej sfery.
  Niech te? router dobrze dzia?a
  I na wszystko nie pozwala.

  2.Dzieci niech te? ogl?daj?.
  Bo Internet przecie? maj?.
  Co rodzice im pozwol?.
  Lub co sami wybra? wol?.

  Ref.Hej! Hej!Hej! routery.
  Bezpiecze?stwo Twojej sfery.
  Niech te? router dobrze dzia?a
  I na wszystko nie pozwala.
  Ref.Hej! Hej!Hej! routery.
  Bezpiecze?stwo Twojej sfery.
  Niech te? router dobrze dzia?a
  I na wszystko nie pozwala.

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 24. (Lady GAGA – Poker Face)

  Mum mum mum mah…
  Mum mum mum mah…

  I wannt it badly And I want it like a cheese
  I love clicking „Send it” with an e-mail just for free
  World Wide Web is brought upon my roof with Linksys stuff
  And that’s my local network working perfect then and now

  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  Youtube play for me a perfect sound
  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  So I am stand, and screaming it out loud:

  I got my, I got my
  I got the fastest Internet
  (He’s got Linksys from somebody)
  I got my, I got my
  I got the fastest Internet
  (He’s got Linksys from somebody)

  L-l-l-linksys stuff, L-l-linksys stuff
  (Mum mum mum mah)
  L-l-l-linksys stuff, L-l-linksys stuff
  (Mum mum mum mah)

  I wanna play on Facebook site in CityVille
  Waiting while my hero from the WOW is beeing healed
  The best FPS is not the same when You use cheats
  But all this nothing when I’m listening a latest Biebber hits

  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  I hate this guy, He’s waisting of my time
  Oh, oh, oh, oh, ohhhh, ohh-oh-e-ohh-oh-oh
  I hate this guy, He’s waisting of my time

  I got my, I got my
  I got the fastest Internet
  (He’s got Linksys from somebody)
  I got my, I got my
  I got the fastest Internet
  (He’s got Linksys from somebody)

  L-l-l-linksys stuff, L-l-linksys stuff
  (Mum mum mum mah)
  L-l-l-linksys stuff, L-l-linksys stuff
  (Mum mum mum mah)

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 25. A czy dzielenie ??cza za pomoc? 2 kart sieciowych tez sie liczy do konkursu nr.2 ? :)

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 26. uuuuuuuuuuu, uuuuuuuuuu – WireLessik

  Brzmi zajefajnie: http://gobarbra.com/hit/new-7d0a56017bfb0afccd9e0b02dc2f5733

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 27. Pablopavo & Ludziki – „Stj G?uptasie”

  ze specjaln? dedykacj? to limitw w play online…

  A stj stj stj… a stj stj stj…
  A stj limicie, czy nie widzisz ?e dzi? ?ci?gam?
  To co ?ci?gn??em dzisiaj, mi nie wystarczy,
  ch?opaki mwi?, ?ebym ?ci?gn?? serial,
  jego po?owa jest ju? w moim folderze.

  A wiesz jak by?o, ja mwi? prawd?,
  twj transfer k?ad? ponad wszystkie sprawy wa?ne,
  a kilka filmw za du?o, i takie halo,
  na dobr? spraw? przecie? nic si? nie zassa?o…
  Nic si? nie zassa?o i wiemy to oboje,
  ty si? ograniczysz do minimum,
  a ja tutaj postoje,
  p?niej czekam w domu na kolejny miesi?c,
  ja mam ?elazne nerwy dzi?ki tobie – pakiecie.

  A cierpliwo?ci mam tyle ile trzeba,
  ?eby spokojnie tutaj siedzie? i si? nie ba?,
  kilobajty lec?, transfery p?yn?,
  ja wierz? ?e nie przestaniesz szybko p?yn??.

  A stj limicie, czy nie widzisz ?e dzi? ?ci?gam?
  To co ?ci?gn??em dzisiaj, mi nie wystarczy,
  ch?opaki mwi?, ?ebym ?ci?gn?? serial,
  jego po?owa jest ju? w moim folderze.

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 28. Żadne z nas ju? nie pami?ta,
  jak Internet ?miga? ma,
  Wiele nam nie by?o trzeba,
  Jeden mega, mo?e dwa.

  Nie zadawali?my pyta?,
  o lepsz? pr?dko??- o nie,
  dzi? kalkulujemy przesz?o??,
  nie ma w tym szale?stwa wiem.
  Co z tym mo?emy zrobi?..??

  Kupujemy routery nowe,
  cena nie gra roli dzi?,
  mamy stary, nic nie warty,
  na kablu ju? mi nie wi?!
  Chc? pozbiera? znowu my?li,
  facebooka odwiedzi? te?,
  widzie? ile w szcz??cia w sobie,
  kryje router- ma?a rzecz…

  Cieszmy si? z ma?ych rzeczy
  One rado?ci i informacji dostarcz? nam!

  Mi?dzy nami znw zaiskrzy
  znw po??cz? z netem si?
  zako?czymy smutny shopping
  Na facebooku znajd? Ci?.

  I b?dzie jak dawniej
  Internet b?d? mie?
  Zaczniemy od nowa
  mj router- moja sie?.

  Kupujemy routery nowe,
  cena nie gra roli dzi?,
  mamy stary, nic nie warty,
  na kablu ju? mi nie wi?!
  Chc? pozbiera? znowu my?li,
  facebooka odwiedzi? te?,
  widzie? ile w szcz??cia w sobie,
  kryje router- ma?a rzecz…

  Cieszmy si? z ma?ych rzeczy
  One rado?ci i informacji dostarcz? nam!

  Mi?dzy nami znw zaiskrzy
  znw po??cz? z netem si?
  zako?czymy smutny shopping
  Na facebooku znajd? Ci?.

  Cieszmy si? z ma?ych rzeczy
  One rado?ci i informacji dostarcz? nam!

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 29. Kiedy mia?em lat pi?tna?cie nie wiedzia?em co to ?wiat
  modem mia?em, a nie router i transfery ma?e te?.

  O daj daj daj o router daj,
  O daj daj daj o router daj.

  Kiedy mia?em lat dwadzie?cia to na studia poszed? ja,
  no i wtedy kupi? router marki linksys o i tak.

  O daj daj daj o router daj,
  O daj daj daj o router daj.

  Router ten mia? wifi w sobie i nie cie?o wcale si?,
  lecz ja chcia?bym go wymieni? annex a na annex b.

  O daj daj daj o router daj,
  O daj daj daj o router daj.

  Oczywi?cie chcia?bym zamieni? mojego linksysa na annex a ale napisa?em, ?e na annex b bo tak do rymu pasowa?o :D

  Autor komentarza, środa, 22 cze 2011 #

 30. Ludzie to maj? pomys?y, je?li chodzi o lokalizacj? routerw w domu / w pracy;). jestem pod wra?eniem :)

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 31. Uciec laptopem od k?opotw,
  Kabli, przewodw, telefonw.
  Nie trzeba d?ugo si? namy?la?,
  Wystarczy zamontowa? Cisco Linksys
  Si??? przed laptopem lub komputerem.
  Nie dba? o zasi?g, nie dba? o limit,
  ?ciskaj?c w r?ku myszk? optyczn?,
  Patrze? jak s?siad zostaje w tyle
  lalalalalalallalalallalalllalallallalalal

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 32. Przerbka znanego wiejskiego hitu „Straci?a? cnot?” vel. „Straci?a? neta” ;)

  To by?o noc?, brak Internetu w sieci
  Wiesz ju? na pewno, ?e pakiet nie poleci
  Tak to bola?o, nie b?dzie dzisiaj NK
  Tak to si? sta?o, z?ama?a si? antenka

  Straci?a? neta, bo co? Na router ?a?owa?a?
  Straci?a? neta, i co? Nie b?dziesz surfowa?a
  Straci?a? neta, bo co? Bo bubel tani masz

  Cho? neta nie ma, to te? zyska?a? wiele
  I nie ?a?ujesz, bo wci?? s? przyjaciele
  Pamietasz dobrze, jak to jest ?y? bez neta
  Cho? dzi? znw b?dzie, bo nowa jest antena

  Straci?a? neta, bo co? Na router ?a?owa?a?
  Straci?a? neta, i co? Nie b?dziesz surfowa?a
  Straci?a? neta, bo co? Bo bubel tani masz

  Oryginalny tekst: http://www.tekstowo.pl/piosenka,akcent,stracilas_cnote.html

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 33. Odkryjemy Mi?o?? Nieznan?

  Nie graj informatyka na si??
  Ma?o Ci za to Internet praw da
  Nie mw, ?e wszystko w sieci ju? by?o
  Bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda.

  Wi?c przesta? cedzi? z?e posty
  I patrze? wzrokiem ponurym
  Dla Ciebie ?ycie to strona czatowa
  Dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean, ocean, ocean na ktrym…

  Odkryjemy sie? nieznan?
  Przegonimy kabel weso?y co pod nogami si? wala
  Oznaczymy komputer zakochanych – d?ugo?? ta, szeroko?? ta

  Ref.
  Serfowania g?odni jak uzale?nieni
  Nauczymy si? w tym porcie od pierwszego logowania
  komentarzy, ktrymi mwi? sieciowcy
  Szabadabada szabadabada

  Odkryjemy przestrze? nieznan?
  Na szcz??liwy adres przenios? mnie pewnego dnia
  W Twe ??cza szybkie i dalekie
  ??cze Twe, konsola ma

  Znw b?d? snu?, z laptopem po domu
  Pki jeszcze zasi?g mam – Router Linksys
  Znw b?d? czu?, ?e z rado?ci mog? wy?
  Navigare necesse est, navigare necesse est..

  Ref.
  Serfowania g?odni jak uzale?nieni
  Nauczymy si? w tym porcie od pierwszego logowania
  komentarzy, ktrymi mwi? sieciowcy
  Szabadabada szabadabada

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 34. Nie narzekam jak niektrzy powy?ej i ciesz? si? z tego konkursu, bo ka?dy ma tutaj jak?? szans? na wygranie jednego z 3 routerw Wireless-N Linksys z wspania?? technologi? Wireless-N, dzi?ki ktrej ca?a rodzina mo?e wsplnie korzysta? z szerokopasmowego po??czenia internetowego i uzyskiwa? dost?p do plikw z praktycznie ka?dego miejsca w domu.
  Nie ukrywam, ?e te? chcia?bym mie? takie urz?dzenie. Routera w domu jeszcze nie mam, lecz coraz bardziej dostrzegam konieczno?? jego posiadania, nie tylko dla zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu, jak niektrzy tutaj sugeruj? :) Pragn? przede wszystkim praktycznej wygody i swobody w korzystaniu z dost?pnych nowoczesnych cyfrowych technologii.
  Aby szanowne jury mia?o z czego wybiera? laureatw, zaryzykuj? rwnie? upublicznienie tego konkursu na moim profilu na Facebooku, mo?e znajomym w tym konkursie si? poszcz??ci… :)

  Autor komentarza, czwartek, 23 cze 2011 #

 35. To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, ?e internet wyszed? na ?wiat

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat

  Że na te sieci mamy patenty gotowe
  Zobacz te ups za 2 stwy gdzie masters
  Mi?e czat roomy i facebooki , chc? opanowa? ?wiat
  Zanim podbij? ?wiat jeszcze jedno zapodaj?

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat

  Ja przy tej ?ieci bezprzewodowej ubaw mam, ta,
  Po d?u?szym czasie b?dzie dzia?a? na ludzi jak narkoza
  Liczy si? sie? s?uchaj man, we? zrozum
  Nie b?d? pan cham, tylko rozum miej

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat .

  Że ludzie si?dz? do rana nie pami?tam,
  sie? jest sie? klikasz tam, nie mi?ta,
  Ten, co iskry w oczach ma, si? zabuja?
  W sieci na czacie jest rasta mu?a

  To na melan?u, to by?o na melan?u, aha
  By?o tak, internet wyszed? na ?wiat

  Autor komentarza, piątek, 24 cze 2011 #

 36. Video Papieros przerbka

  Ruter w domu znowu zgas?.
  Siedz? sam, p?no ju?.
  Na fjesbooka bym se wlaz?.
  Ale netu nie ma znw.
  Znw prbuj? cofn?? czas.
  Boj? si?, ?e nie zmieni? nic.
  I godzinami patrz?, jak
  Kontrolk? migasz mi.
  Tam, tam, ta ram, ta ram, ta ram…

  Antenka ma stalowy smak.
  Lecz? strach oddechem z Twoich ust,
  Bezprzewodowo ca?y czas.
  No po??cz si? rzesz ju?,
  I boj? si? ka?dego dnia,
  Że padniesz kiedy znw.
  I co po drodze czeka nas?
  Bez internetu bl.

  Ref. Niewa?ne, co nadchodzi,
  Po??cz z sieci? mnie,
  Nie zawsze dobrze dzia?asz.
  Dobrze o tym wiem.
  I w?a?nie o to chodzi.
  By? nie zepsu? si?.
  Nie zasn? dzisiaj sam… bo fejsbooka mam…
  Na, na, na, na, na…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram, ta ram…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram….bezprzewodowy net mam…

  Przepraszam Ci? ostatni raz,
  Nie b?d? kopa? CI?.
  Zamykam oczy (la, la, la)
  Za??cz neta znw.
  A je?li pjdzie co? nie tak,
  To m?otek blisko ju??
  Naprawie Ci? ostatni raz,
  Bo mi szkoda s?w…

  Ref. Niewa?ne, co nadchodzi,
  Po??cz z sieci? mnie,
  Nie zawsze dobrze dzia?asz.
  Dobrze o tym wiem.
  I w?a?nie o to chodzi.
  By? nie zepsu? si?.
  Nie zasn? dzisiaj sam… bo fejsbooka mam…
  Na, na, na, na, na…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram, ta ram…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram….bezprzewodowy net mam…

  Ref. Niewa?ne, co nadchodzi,
  Po??cz z sieci? mnie,
  Nie zawsze dobrze dzia?asz.
  Dobrze o tym wiem.
  I w?a?nie o to chodzi.
  By? nie zepsu? si?.
  Nie zasn? dzisiaj sam… bo fejsbooka mam…
  Na, na, na, na, na…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram, ta ram…
  Tam, ta ram, ta ram, ta ram….bezprzewodowy net mam…

  Autor komentarza, piątek, 24 cze 2011 #

 37. mwi si? ?e b?dziesz wiedzie?
  kiedy na idealn? sie? bezprzewodow? trafisz
  ale ci??ko jest to stwierdzi?

  ale chcia?bym wybra? t? najlepsz?
  ale to jest trudne
  my?l?c ?e b?dziesz wieczne ko?ysta? zawsze z takiej samej

  Autor komentarza, sobota, 25 cze 2011 #

 38. Jej komp. pracuje w nocy,
  Wiesz dok?adnie ze jest ju? tak gor?cy,
  Pukasz do jej drzwi, otwiera ci p?naga,
  Zdoby? do?wiadczenie ten router pomaga

  Ref.: Nie da Ci tego Ojciec, nie da Ci tego Matka
  Co mo?e da? Ci dzisiaj, Internet bezprzewodowy.
  Nie da Ci tego ?ona, nie da kufelek piwka
  Co mo?e da? Ci dzisiaj router s?siadki z naprzeciwka

  Robisz pierwszy krok, wiesz czego oczekuje
  Czeka kiedy znw, Twj palec klawiatur? uk?uje.
  Ranek zbli?a si?, siedzisz w Internecie niewyspany
  Plan dzisiejszej nocy, wzorowo wykonany.

  Ref.: Nie da Ci tego Ojciec, nie da Ci tego Matka
  Co mo?e da? Ci dzisiaj, Internet bezprzewodowy.
  Nie da Ci tego ?ona, nie da kufelek piwka
  Co mo?e da? Ci dzisiaj router s?siadki z naprzeciwka

  Autor komentarza, sobota, 25 cze 2011 #

 39. Tylko ja i mj router
  z netem ??cz? si? skrtem
  klikam po??cz na pulpicie
  i tyle mnie widzicie.

  tylko ja w internecie
  kiedy? wrc?, dzi? mnie nie znajdziecie..

  Autor komentarza, sobota, 25 cze 2011 #

 40. Ostatnio dzia?a?e? z Czes?awem M., wi?c ja zaserwuj? co? w jego klimatach :)

  „Maszynka do routowania”

  Znalaz?a raz pewna pani
  Linksysa do bani,
  sentymentem wzruszona
  zauwa?y?a, ?e sie? od??czona
  I czule do niego rzek?a:
  ‚Kable s? rodem z piek?a,
  a Ty jeste? rodem z nieba,
  gdzie kabli nie potrzeba,
  nic wi?cej nam nie potrzeba.

  Nowy D-Link jest ju? gratem
  wi?c go wymieni? zatem,
  odpicuj? Ci obudow?
  i w?o?? Tomato nowe i…
  I b?dziesz szybki, jak dawniej
  i b?dziesz routowa? sprawnie,
  znw poka?esz klas?
  i zamrygoczesz LEDami czasem,
  a ja Ci? wsadz? w szafk?…
  by? si? nie zawiesi? przypadkiem.

  B?dziemy szybcy jak dawniej,
  b?dziemy dzia?a? sprawniej(4x)

  Autor komentarza, niedziela, 26 cze 2011 #

 41. Oto moja przerbka piosenki, filmik mojego autorstwa, s?owa tak?e, muzyka ju? nie ;) Mam nadziej?, ?e si? spodoba:

  http://www.youtube.com/watch?v=dN1c0xlyQR4

  A tutaj tekst piosenki, bo w filmiku napisy szybko lec? i mo?na si? czasem nie po?apa?:

  I need a router router, a router is what I need
  Well I need a router, router, a router is what I need
  And I said I need a router, router, a router is what I need
  And if I share with you my story would you give your router to me?

  Once I had a router but now that router’s gone
  Well let me tell you somthin’ about all routers I saw
  They were ugly, dirty and they didn’t work well
  And I’m looking for some router just like Linksys E2000

  I need a router, router, a router is what I need
  Well I need router, router, a router is what I need
  Well I don’t know how can I surf the net
  Cause every router I had was completely useless
  And all I want is a Linksys to help me…

  I had a router but my brother broke it down
  He said:
  “I’m sorry sister I will buy you a new one”
  I said:
  “Please go and do it because I need a router, you know”
  But he never did it so I don’t have a router no more

  Well I need a router, router, a router is what I need
  Said I need a router, router, a router is what I need
  And I need a router, router, a router is what I need
  And if I share with you my story would you give your router to me?

  Well I don’t know how can I fix this mess
  Cause anywhere around me there is no wireless
  And all I want is a Linksys to help me…

  What on my laptop am I gonna play tomorrow
  Is there someone whose router that I can borrow
  Who can help me take away my sorrow
  Maybe Cisco Linksys Poland…
  Maybe Cisco Linksys Poland…

  I have some good old laptop and I want to use it online
  And for wireless connection I spent my last dime
  I bought so many routers but any of them work well
  And I really hope that Linksys E2000 will kick me right into hell
  So please Mister Tomasz, let me be the one who won
  if you have plans for me i hope it’s a router for my own
  Because I’ve been working, working myself down to the bone
  And i swear on grandpas grave
  I MUST HAVE ROUTER AT HOME!

  Well I need a router, router, a router is what I need
  Said need a router, router, a router is what I need
  Well I need a router, router, a router is what I need
  And if I share with you my story would you give your router to me?

  Come on give your router to me!
  Go ahead give your router to me!
  Come on share your router, give me your router!
  Give your router to me!
  Come on give your router to me!

  Pozdrawiam :)
  Agnieszka

  Autor komentarza, niedziela, 26 cze 2011 #

 42. Dobreee;-))

  Autor komentarza, niedziela, 26 cze 2011 #

 43. Czatman – Internetetu brak

  (orygina? Toto Cutugno – LASCIATE MI CANTARE)

  ref.
  Znw kabel mi nie dzia?a,
  Dzielnica ?mieje ca?a.
  Nie wiem co teraz zrobi?,
  Pogr??? si? w ?a?obie…

  Wczoraj wszed?em na nocnego czata,
  fajna by?a jedna ma?olata.
  Ju? zagada? do niej chcia?em,
  na pocz?tku troch? ba?em
  si? reakcji na to.
  Napisa?em ju? wiadomo?? d?ug?,
  ?e zostan? jej mi?osnym s?ug?.
  Daje enter, wciskam wy?lij,
  a w mej g?owie tylko my?li
  k??bi? si? nieczyste.
  Troch? d?ugo wysy?anie trwa?o,
  d?u?ej ju? si? chyba by nie da?o…
  I nagle B??D – ??cza nie ma STOP!

  ref.1
  Znw kabel mi nie dzia?a,
  Internet zrobi? wa?a,
  Znw kabel mi nie dzia?a
  ??czno?? szybko si? urwa?a….
  Znw kabel mi nie dzia?a,
  Dzielnica ?mieje ca?a.
  Nie wiem co teraz zrobi?,
  Pogr??? si? w ?a?obie…

  Rano znowu wej?? na czata chcia?em,
  Myszk? tylko si? namacha?em.
  Wsta?em z krzes?a, mwi? BASTA!
  zaraz wyrw? tego chwasta
  i urwa?em kabel….
  Nie wiedzia?em co mam teraz zrobi?,
  ju? ochot? mia?em kogo? pobi?.
  Nagle dzwoni do drzwi facet
  i si? pyta czy zap?ac?
  za routera nwk?….
  My?le sobie – dobre rozwi?zanie,
  zobaczymy co si? teraz stanie.
  I pod??czy?em…
  Kompa te? w??czy?em…

  ref.2
  Znw dzia?a mi internet
  I ?miga jak szalony.
  Ju? dzia?a mi internet
  Zbieram czatowania plony.
  Znw dzia?a mi internet,
  nikt ju? si? ?mia? nie b?dzie.
  Znw dzia?a mi internet
  I to dos?ownie wsz?dzie.

  Autor komentarza, niedziela, 26 cze 2011 #

 44. D?ugi kabel – Internet

  (orygina? Era – AMENO)

  Internet- kiedy? mia?em, tak kocha?em
  Internet – nie ma go, nie ma go…
  W kablu by?, w kablu by? lecz
  uciek? st?d.

  Internet- wolno chodzi? i zawodzi?
  Internet- nie da? szans mi na lans…
  Jestem sam, druty mam lecz JEGO brak…

  Teraz ?miga po pokojach w ca?ym domu – Internet
  Teraz ?miga po pokojach w ca?ym domu – Internet
  Bezprzewodowy – internet w domu jest,
  internet w domu jest!

  Internet ma zasi?g totalny.
  Ju? nie chce mnie nikt mie? ;(
  Sprzedadz? moj? mied?!
  To koniec ju?…
  Ameno….
  To koniec…

  Internet- kable teraz to prze?ytek
  Internet- dzi? z routerw jest u?ytek-
  si?? ma, szybko?? ma i modny jest.

  Teraz ?miga po pokojach w ca?ym domu – Internet
  Teraz ?miga po pokojach w ca?ym domu – Internet
  Bezprzewodowy – internet w domu jest,
  internet w domu jest!

  Internet ma zasi?g totalny.
  Ju? nie chce mnie nikt mie? ;(
  Sprzedadz? moj? mied?!
  To koniec ju?…
  Ameno….
  To koniec…

  Autor komentarza, niedziela, 26 cze 2011 #

 45. No to mo?e i ja, wybra?em specjaln? piosenk? :)

  TOPles – cia?o do cia?a aka WIREless – kabel do kosza

  Bezprzewodowej sieci zasi?g z?apiesz kiedys nagle
  Nie obejrzysz si? i z?apiesz po??czenie w ?agle
  ??czysz si? tam gdzie jeszcze nikt nie zdo?a? by?
  W gwie?dzist? noc rozejrzysz si? dooko?a
  Us?yszysz ?e kto? na gadu ciebie wo?a
  Sprawdzisz wreszczie meile swe
  Wi?c w??cz laptopa i bezprzewodowo po??cz si?

  Kable do kosza, antena do nadajnika
  I nigdy wi?cej nie smu? si? ju?
  U?miech za u?miech i widzisz ?e
  Wygodnie bezprzewodowo jest ??czy? si?

  By? mo?e gdzie? na oceanie zdarze?
  Istnieje l?d nazwany wysp? marze?
  Pragnienie twe si? spe?ni jak w cudownym ?nie
  Zasi?gu moc ogarnie twoje cia?o
  Poczujesz ?e internetu jest ci ma?o
  Ka?dego dnia b?dziesz czu? ?e tego ci brakowa?o
  Wi?c w??cz laptopa i bezprzewodowo po??cz si?

  Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

 46. Witam
  Nie jestem poet? i nie b?d? pisa? peanw na temat routera Linksys WRT120N, ale mj stary jest tak s?aby, ?e biegam z laptopem z pokoju do routera, aby w??czy? si? do netu. Chcia?bym wygra? jeden z 3 routerw Wireless-N Linksys z wspania?? technologi? Wireless-N, dzi?ki ktrej sko?cz? si? moje problemy. Pozdrawiam

  Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

  • Wiesz, przynajmniej Twj router dzia?a ;]

   Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

  • Witaj, musisz mu da? wi?cej witamin, albo jaki? od?ywek. A czasem tylko wystarczy zwi?kszy? moc nadawania w ustawieniach :)

   Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

  • Pami?tam sytuacj?, gdy jeszcze musia?em wsp?dzieli? internet za pomoc? karty WiFi od D-Linka wpinanej do peceta w postaci karty PCI. Laptop z kart? D-Link na PCMCIA sta? mo?e z p? metra od komputera i… cz?sto i g?sto zdarza?o si?, ?e nagle laptop traci? zasi?g.

   Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

  • @Tomasz mo?e polaryzacja by?a inna :) Ale te? wiem ?e z ad-hocami tak po prostu jest :)

   Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

 47. „BAY BAY KABELKU” – KATY PERRY “HOT AND COLD”.

  Zamieszczam muzyk? wraz z przerobionym tekstem:

  http://www.youtube.com/watch?v=0_vwldgWYG0

  TY – ODEJDŹ ST?D
  DOSY? MAM – TWOICH ZRZ?D !
  PRAGN? – WOLN? BY?-
  KIEDY CHC? – SIECI? ŻY?.

  WI?C ZRÓB – CO? Z TYM.
  JE?LI NIE- ZROBI? JA
  JEDEN RUCH
  I OD??CZONY JEEEEEESTE? JUŻ.

  ZROBI? TYLKO JEDEN KROK
  A TY ODEJDZIESZ W BOK
  ODLECISZ GDZIE? TAM
  GDZIE NIE CHC? CI? I TAK

  U?CISKAJ JESZCZE MNIE
  I TAK ZAPOMN? CI?
  NIE ZOBACZYMY SI?
  JUŻ NIGDY, OJ JUŻ NIE

  TY- TY WCI?Ż OGRANICZASZ MNIE
  WI?C- WI?C JUŻ NIE POKAZUJ SI?

  I ZNIKAJ-PRO?BA MA
  ODPOWIEM CI „PA PA”
  LECZ NIE POKAZUJ SI?
  BO DOSY? MAM JUŻ CI?!

  MY- MAMY SI?
  KOCHAM GO, A ON MNIE
  A TY – NADAL SAM
  PRZYPI?TY – DO SWYCH BRAM

  BRAM Z?A
  PRZESZKÓD
  UTRUDNIEŃ
  RUTYNY

  WI?C PA PA- JUŻ MÓWI? CI OSTATNIIII RAZ.

  ZROBI? TYLKO JEDEN KROK
  A TY ODEJDZIESZ W BOK
  ODLECISZ GDZIE? TAM
  GDZIE NIE CHC? CI? I TAK

  U?CISKAJ JESZCZE MNIE
  I TAK ZAPOMN? CI?
  NIE ZOBACZYMY SI?
  JUŻ NIGDY, OJ JUŻ NIE

  TY- TY WCI?Ż OGRANICZASZ MNIE
  WI?C- WI?C JUŻ NIE POKAZUJ SI?

  I ZNIKAJ-PRO?BA MA
  ODPOWIEM CI „PA PA”
  LECZ NIE POKAZUJ SI?
  BO DOSY? MAM JUŻ CI?!

  BY? WOLN? I SZCZ??LIW?
  ME MARZENIA SI? SPE?NI?Y
  TO DZI?KI ROUTEROWI
  ODBI?AM SI? OD DNAAAAA.

  BYA- MÓWI? CI
  RUOTER MAM, FU*K OF ME!.

  ZROBI? TYLKO JEDEN KROK
  A TY ODEJDZIESZ W BOK
  ODLECISZ GDZIE? TAM
  GDZIE NIE CHC? CI? I TAK

  U?CISKAJ JESZCZE MNIE
  I TAK ZAPOMN? CI?
  NIE ZOBACZYMY SI?
  JUŻ NIGDY, OJ JUŻ NIE

  ZROBI? TYLKO JEDEN KROK
  A TY ODEJDZIESZ W BOK
  ODLECISZ GDZIE? TAM
  GDZIE NIE CHC? CI? I TAK

  U?CISKAJ JESZCZE MNIE
  I TAK ZAPOMN? CI?
  NIE ZOBACZYMY SI?
  JUŻ NIGDY, OJ JUŻ NIE

  TY, TY WCI?Ż OGRANICZASZ MNIE
  WI?C, WI?C JUŻ NIE POKAZUJ SI?

  I ZNIKAJ PRO?BA MA
  ODPOWIEM CI PA PA
  LECZ NIE POKAZUJ SI?
  BO DOSY? MAM JUŻ CI? !

  Piosenka mwi o rozstaniu z uci??liwymi kablami i zast?pieniu ich nowym routerKIEM.
  Oj- gdybym tak mg? za?piewa? t? piosenk? moim starym, niezno?nym kablom ! :).
  Pozdrawiam!

  Autor komentarza, wtorek, 28 cze 2011 #

 48. boszszszsz… dobrze ?e nie tworzysz tekstw zawodowo (sick)

  Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

  • O tak, masz racj?. Mog?yby zrewolucjonizowa? ca?y ?wiat, a na to lepiej jeszcze poczeka?.

   Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

 49. Przerbka „Bg zap?a?” Lao Che

  „Za sie? zap?a?”
  No co?cie konkursem narobili?
  Chc? E2000
  I E1000 chc? te?
  A WRT120N chc? podwjnie
  A z tego konkursu to bior? wszystko co jest, wiesz
  Niech wszystkie routery b?d? moje,
  Niech b?d? szybkie i bezprzewodowe,
  I niech wygl?daj? jako? tak, wiesz, nowocze?nie
  Niech zawsze b?d? extra, nowe.
  I niech dla mnie i tylko dla mnie
  B?d? przewodzi? i si? uwija?.
  I ?eby zawsze sie? by?a blisko
  Żeby nigdy nie trzeba by?o si? po ni? dobija?.

  Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi, dajcie router,
  Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi router.
  No dajcie, albo si? bujajcie.

  Chc? sieci tylko bezprzewodowe,
  Chc? routery tylko Linksys ca?kiem nowe.
  Chce ?eby transfery szala?y
  Te, ktre wcze?niej powoli dzia?a?y,
  Chc? za to p?aci? ma?? monetk?
  I pr?dko?? mie? niczym rakietk?.

  Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi router,
  Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi.

  Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

 50. Mail poszed?, na teksty ostatnio nie mam weny ;-)

  Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

  • :)

   Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

 51. Gdy internet Ci? dopadnie
  Twoja wolno?? gdzie? przepadnie
  a o modem walczy? przecie? przodek Twj.
  Nigdy tego by nie zrobi?
  gdyby wiedzia? w co Ci? wrobi?,
  gdyby widzia? te kabelki i ten znj.
  Kto si? ceni ten ma modem
  codzie? w necie gra za trzech.
  To nie prawda ?e w cz?owieku
  nie gamerska p?ynie krew.
  Chorowali na internet
  jeden myszk?, drugi padem
  przez p? wieku giercowali no i co.
  Wcia? modemy poprawiali,
  nowe has?a wprowadzali ale Lan-y sz?y na dno.
  Owszem wa?ne sa wi-fi,
  ale s?aba to zap?ata za te noce oraz garb.
  CDN.

  Autor komentarza, środa, 29 cze 2011 #

 52. Przedstawiam mj tekst: http://goo.gl/RBpBa
  Wraz z moim wykonaniem: http://www.youtube.com/watch?v=SBilTbKxh4s

  W drugiej cz??ci tekst zosta? wykonany na (mniej wi?cej;) melodi? piosenki Kazika – Tata dilera.

  Niestety nie uda?o mi si? podmieni? w filmie ?cie?ki audio na t? zarejestrowan? przez mikser, ale ?le nie jest :)

  Pozdrawiam!

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 53. BUDKA SURFERA czyli Bal internautw

  Internauci buszuj? w necie
  Jest gra oraz big deal
  Router Linksys najlepszy w ?wiecie
  ?wietna jako?? i styl

  Kabel nie jest ju? cz??ci? sieci
  Znaki czasu. No c?…
  Strumie? danych ekspresem leci
  Że a? sypie si? kurz

  W necie dzisiaj internauci maj? bal

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 54. no dobra. zaryzykuje ;)

  /na melodi? „Prze?yj to sam” Lombardu aka „Prze?lij to nam”/

  Nie musisz kablem by? podpi?ty.
  By? wi??niem skr?tki, pl?cz?cej si?.
  Gdziekolwiek jeste?, w pokoju, w kuchni
  Nie potkniesz si? cho? wci?? masz NET!

  S?siad za oknem, walczy mocno,
  z w??em cyfrowym, co trzyma go
  w u?cisku swoim i nie pu?ci
  cho?by? zaklina? na LIFO stos.

  (ref)
  Prze?lij to nam,
  przez WI-FI LAN.
  Nie przywi?zuj do przewodw si?.
  Zakochasz si?, w tym routerze!

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 55. Konkurencja silna i du?a ale sprbuj?.

  Wzi??em na warsztat tekst Kata – ?za dla cieniw minionych.
  Orygina? dla porwnania:
  Na dnie sarkofagu
  Noc,
  Czarna suknia
  Rozrzucam korale wspomnie?…
  – Wtulona w w?osw p?aszcz,
  Wonna rodni? sw?.

  Teraz okryta snem.

  Na wp? lodowata d?o?.
  Zimne twe usta…
  A jeszcze niedawno ogie? tli?.
  Pami?tam rozkoszny wiatr,
  Masztem gn?cy
  sztorm.

  Daj? ci moj? ?z?.

  Okr?t mj p?ynie dalej
  Gdzie? tam…
  Serce cho? pop?kane, chce bi?.
  Nie ma ci? i nie by?o
  Jest noc.
  Nie ma mnie i nie by?o
  Jest dzie?…

  A oto moje ?ale do obecnego routera – szwankuj?cego staruszka:

  Na dnie post?pu
  sprz?t
  Czarny smutek
  Rozrzucam kilometry kabli
  Wplatany w k??by ich
  Z?o?? wyra?am sw?!

  Teraz niewykryty net!

  Na maxa rozgrzana g?owa
  Krzykliwe me usta
  A jeszcze niedawno net si? wi?.
  Pami?tam rozkoszny surf
  Kable gn?cy
  speed

  Daje Ci mj stary router

  Router mj nie dzia?a dalej
  A pe?no kabli mam
  Serce cho? sentymentalne chce go wymieni?
  Nie ma wifi i nigdy go nie by?o.
  Jest z?om!
  Nie ma Wireless-N i nigdy go nie by?o.
  Jest dno!

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 56. Taki tekst ?adny napisa?em, klikam „Dodaj komentarz” i co? si? popsu?o…to jeszcze raz:)

  [na melodi? „We Will Rock You” Queen]

  Kabel w k??bek zwi?, rzu? go w k?t,
  albo wrzu? do piwnicy, niech nie zawadza ju?!
  Now? sie? w domu masz,
  kurza twarz,
  nawet w wannie sw? poczt? sprawdzasz!

  WI-FI, WI-FI rz?dzi!
  WI-FI, WI-FI rz?dzi!

  Masz sie? w przedpokoju, kuchni,
  nawet na balkon si?ga sygna? nowej sieci.
  Stoisz ze smartfonem
  przed domem,
  gdyby? by? psem, merda?by? ogonem!

  WI-FI, WI-FI rz?dzi!
  WI-FI, WI-FI rz?dzi!

  Autor komentarza, czwartek, 30 cze 2011 #

 57. Dobrze mili Pa?stwo, wybr jest ci??szy ni? si? spodziewa?em. Jutro mam kilka spotka?, wi?c b?d? pyta? Niezale?nych Ekspertw o opinie :) Wytrzymacie do niedzieli? Wytrzymacie :)

  Autor komentarza, piątek, 1 lip 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów