Orange Ekstra Numer

 

Dzi? w ?ycie wesz?a us?uga Orange Ekstra Numer, ktra umo?liwia u?ytkownikom sieci Orange przypisanie do swojej karty SIM drugiego numeru. Z tego numeru mo?na normalnie dzwoni?, wysy?a? i odbiera? SMS-y, MMS-y itd.

W czerwcu tego roku trwa?y testy tej us?ugi, na kilka dni mo?na by?o aktywowa? dodatkowy numer dzia?aj?cy w taryfie POP. W tym momencie u?miechn??y si? wszystkie osoby korzystaj?ce z Orange Free na Kart?, ktre mia?y szans? na po??czenie taniego internetu z tanimi po??czeniami (bo jak wiemy, pakiety internetowe Orange s? kiep?ciuchne…). Us?uga super, czekamy na finaln? wersj?.

Wczoraj na blogu TP pojawia si? informacja o komercyjnym starcie us?ugi i… ca?y zapa? opada. Orange wprowadzi?o us?ug? po swojemu.

Jak dzia?a Ekstra Numer

Na pocz?tek krtki opis funkcji Ekstra Numer: do naszej karty SIM dokupujemy drugi numer telefonu, ktry jest ci?gle aktywny i mo?e przyjmowa? rozmowy i wiadomo?ci tekstowe. Oba numery s? wci?? dost?pne w sieci, a zmiany aktywnego numeru do po??cze? wychodz?cych dokonujemy krtkim kodem (*121*2# prze??czy na dodatkowy numer, *121*1# wrci do g?wnego). Nie ma potrzeby noszenia drugiego telefonu czy kombinowania z r?nymi formami dual-sim.

Ciekawa opcja cho?by dla osb, ktre by chcia?y mie? drugi numer do podawania we wszelkich serwisach internetowych, ktry mo?na w dowolnym momencie wy??czy?.

Ceny Orange Ekstra Numer

W wersji testowej drugi numer mia? aktywn? ofert? POP. Do finalnej us?ugi Orange Ekstra Numer (OEN) zosta?a jednak przygotowana i przypisana na sta?e dedykowana taryfa, ktra nie odbiega zbytnio od pozosta?ych ofert pre-paid tego operatora.

 • Rozmowy: 29gr/min (75 gr do Play i Centernetu oraz 65 gr do Polsatu Cyfrowego)
 • SMS/MMS: 20gr
 • Transmisja danych: 25gr za ka?de rozpocz?te 50kb

Nie ma mo?liwo?ci zmiany taryfy na POP/NOG/One, nie ma pakietw itd.

Utrzymanie drugiego numeru jest p?atne, wykupujemy wi?c jakby miesi?czny abonament na drugi numer. Op?ata za utrzymanie drugiego numeru: 3z? miesi?cznie.

Jak aktywowa? Orange Ekstra Numer

Je?li kto? jednak chcia?by si? skusi? na t? ofert?, aby aktywowa? us?ug? Orange Extra Numer, wystarczy:

 • wys?a? SMS o tre?ci EN pod bezp?atny numer 8041
 • lub skorzysta? z krtkiego kodu *121*#

Rezygnacja z us?ugi jest mo?liwa poprzez wys?anie SMS o tre?ci REZ na numer 8041 lub krtki kod *114*9.

Wpis opublikowany 24 września 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: gsm, internet, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Orange Ekstra Numer"

 1. Z us?ugi testowej korzysta?em i z tej mimo niedogodno?ci te? chyba b?d?. Brakuje mi (albo nie doszuka?em si?) jednej opcji… chcia?bym mc zdefiniowa? w ksi??ce adresowej wpisy dla ktrych b?d? z automatu dzwoni? z numeru g?wnego b?d? extra numeru – mo?e zadzia?a poprzedzenie numeru w ksi??ce kodem zmiany, ale szczerze w to w?tpi?.

  Opcja przyda?a by si? osobom, ktre maj? w abonamencie np pakiet minut do sieci (lub darmowe numery), a poza sie? rozmowy dro?sze… Wtedy do pozosta?ych mo?na by wykorzysta? extra numer.

  Autor komentarza, piątek, 24 wrz 2010 #

 2. chyba taniej dokupic drugi dziadowski aparat i nosic dwie karty

  Autor komentarza, piątek, 24 wrz 2010 #

 3. W tym momencie nosz? dwa (moto milestone + najlepszy bo firmowy, cho? dziadowski sprz?towo szajsung ;-)

  Trzeciego nie zdzier?? :D

  Autor komentarza, piątek, 24 wrz 2010 #

 4. wielka lipa… je?eli kto? chcia?by obni?y? koszty dzi?ki tej us?udze niestety si? zawiedzie. po za podstawow? taryf? (nie odbiegaj?c? od innych) us?uga nic nie oferuje. mo?liwo?? w??czenia pakietu sms za 1gr zupe?nie zmieni?a by t? ofert?. zak?adam ?e sporadycznie skorzystaj? z niej osoby potrzebuj?ce tymczasowo nowego numeru. o jakim? wi?kszym powodzeniu nie ma co marzy?. firma wyrzuca w b?oto pieni?dze na badania, technologi?, konsultacje i wdr??enie. mogliby chocia? nadajniki poprawi? bo zasi?g maj? beznadziejny a nie wprowadza? ofert? pozbawion? sensu.

  Autor komentarza, środa, 20 paź 2010 #

 5. I tak z tego co widz? najlepsz? ofert? ma PLAY (P4).

  Autor komentarza, piątek, 22 paź 2010 #

 6. Wida? ,?e fachowcy od marketingu niespecjalnie si? przy?ozyli do roboty. Narobili tylko ba?aganu. Wczoraj w?a?nie zacz?? g?upiec mi telefon i w sumie wielkie g.. z tego wiedzia?em.

  Autor komentarza, środa, 1 gru 2010 #

 7. Nie dajcie si? nabra? na ten Extra numer! Z niewyja?nionych przyczyn numer zosta? wy??czony i Orange NIE JEST W STANIE GO REAKTYWOWA?! Min??o 14 dni od zg?oszenia problemu do BOK i nic! Mia? to by? numer s?u?bowy, zosta? wydrukowany na wizytwkach, a tu lipa. Klienci, dzwoni?c, s?ysz? informacj? „nie ma takiego numeru” i my?l?, ?e moja firma nie istnieje. Skorzysta?am z tej opcji, gdy? nie chcia?am nosi? ze sob? drugiego telefonu. Teraz wiem, ?e to by? b??d. Tylko aktywacja niezale?nej karty SIM i podpisana na papierze umowa. Wtedy w razie k?opotw mo?na walczy?, a tak, nie mog? zdzia?a? nic….
  Odradzam wi?c, je?li ten drugi numer nie jest dla Was tylko gad?etem na chwil? :(

  Autor komentarza, wtorek, 16 sie 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów