Admatik.pl – automagiczna sie? reklamowa

 

AdMatik.pl - Automagiczna sie? reklamowa

Wkrtce ma wystartowa? nowa sie? reklamowa dla blogw i innych witryn. Admatik.pl – automagiczna sie? reklamowa, bo o niej mowa, to projekt warszawskiej agencji interaktywnej Autentika. Czym si? wyr?niaj? na tle innych sieci? Jak sami pisz?:

„Jeste?my w pe?ni zautomatyzowani – ca?y proces przebiega przez internet (oczywi?cie w razie potrzeby s?u?ymy pomoc?), obs?ugujemy wi?kszo?? standardowych formatw reklam, dobieramy model i reklamodawc? najkorzystniejszego w danym momencie dla Wydawcy.”

Jaki? czas temu otrzyma?em zaproszenie do zamkni?tych testw systemu, mia?em mo?liwo?? przyjrzenia si? panelowi, doda? w?asn? witryn? i przez kilka dni emitowa? testow? reklam? charytatywn?. Oto co widzia?em:

Dodawanie witryny i reklam

Dodawanie witryny do systemu jest proste i bezbolesne. Nazwa, opis, s?owa kluczowe i przypisanie do kategorii. Nast?pnie przychodzi czas na podanie statystyk – liczby unikalnych u?ytkownikw i wy?wietle? w miesi?cu. Dane te mo?na poda? r?cznie lub autoryzowa? systemowi dost?p do naszego konta Google Analytics.

Nast?pnie przychodzi czas na dodanie jednostek reklamowych:

Admatik - dodawanie jednostki reklam

Na screenie wida? szeroki wachlarz dost?pnych formatw: 750 x 100 Billboard, 750 x 200 Double billboard, 160 x 600 Wide skyscraper, 300 x 250 Medium rectangle i 125 x 125 Square button.

Model rozlicze?

W tym momencie dost?pne s? tylko kampanie w rozliczeniu CPM – czyli sta?a stawka za tysi?c wy?wietle?. Tworz?c jednostk? reklamow? sami ustalamy za jak? najni?sz? stawk? jeste?my sk?onni udost?pni? to pole reklamodawcy. Jak pisz? autorzy systemu, ustalenie ostatecznej stawki wygl?da nast?puj?co:

Stawki wynagrodzenia s? ustalane w drodze wewn?trznej licytacji mi?dzy reklamodawcami o powierzchni? reklamow? wydawcw. Reklama jest emitowana od reklamodawcy, ktry w danym okresie czasu zadeklaruje najwy?sz? akceptowaln? przez niego stawk?. Tak wi?c wydawca ma pewno??, ?e emituje reklamy po atrakcyjnych mo?liwie najwy?szych stawkach.

W to rwnanie nale?y zapewne wple?? jeszcze gdzie? prowizj? Admatik. Ostateczn? warto?? kampanii i zarobki zobaczymy w zestawieniu dla konkretnej jednostki:

Admatik - statystyki jednostek

Mamy te? wgl?d do statystyk dla ca?ej witryny, obejmuj?cej wszystkie dost?pne jednostki reklam:

Admatik - statystyki witryny

Wyp?ata ?rodkw na podstawie FV lub umowy o dzie?o od 200z? netto.

Tyle wiadomo w tej chwili. Oficjalny start systemu „ju? nied?ugo” i wtedy pewnie b?dzie mo?na pobawi? si? powa?niej dzia?aj?cym ju? systemem. Autentika ma kilku du?ych klientw, je?li b?dzie prbowa?a rozkr?ci? system, to jest szansa na ciekawe kampanie na starcie.

W wolnych chwilach strugam pewien nowy serwisik, pewnie na nim nied?ugo b?d? testowa? r?ne sieci.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 30 maja 2010
Tagi: , , ,
Kategorie: internet, it, reklama, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Admatik.pl – automagiczna sie? reklamowa"

 1. A ja szukam agencji, ktra oferuje reklamy audio, np do podkastw. Znacie mo?e tak? agencj??

  Autor komentarza, niedziela, 30 maj 2010 #

 2. Fajnie, ?e s? r?ne formaty reklam.

  Poza tym – to ?aden prze?om.

  Adtaily te? ostatnio wprowadzi?o mo?liwo?? sprawdzenia stosunku cena / liczba wy?wietle?.

  Autor komentarza, niedziela, 30 maj 2010 #

 3. O wydaje si? ciekaw? alternatyw? ni? google, do podpi?cia pod forum.

  Pytanie, w jakiej formie s? reklamy? Jako grafika? Czy system tez przyjmuje flashe?

  Autor komentarza, niedziela, 30 maj 2010 #

  • Grafiki i flash w tej chwili

   Autor komentarza, wtorek, 1 cze 2010 #

  • A da si? flasha domy?lnie wy??czy? (by domy?lnie nie przyjmowa?o tych reklam).

   Autor komentarza, wtorek, 1 cze 2010 #

 4. To kolejna platforma reklamowa za unijne pieni?dze po Ad4mass. Robi si? powoli t?oczno. Żaden serwis nie poradzi sobie bez popularnym wydawcw, ad4mass zdaje si? wszed? w wsp?prac? z goldenline i znanymlekarzem tak?e pierwszy krok zrobili. Wszyscy chyba chc? powtrzy? sukces adtaily.

  Autor komentarza, wtorek, 1 cze 2010 #

 5. Witajcie,
  dzi?kuj? za fajny artyku? i komentarze. Admatik startuje 14.06 lub kilka dni wcze?niej, a oficjalna premiera odb?dzie si? na 2k10. Projekt jest du?y i st?d tak wiele czasu na przygotowanie finalnej wersji. Chcemy dotrze? z ofert? do wydawcw du?ych i ma?ych oferuj?c im ciekaw? alternatyw? w stosunku do Google czy zwyk?ych sieci reklamowych. U nas wszystko mo?na zrobi? samemu, szybko i sprawnie. Tak samo reklamodawca, okre?la bud?et, max za CPM, wybiera kategorie tematyczne witryn. B?dzie CPC i zakup reklamy na konkretnym placemencie witryn. Zapraszam do testowania systemu dla wydawcw: http://www.panel.admatik.pl oraz do kontaktu robert@admatik.pl

  Autor komentarza, środa, 2 cze 2010 #

 6. Ooo to jeszcze tydzie?, i b?dzie mo?na podpi?? sobie ten system dla testw.

  Autor komentarza, sobota, 5 cze 2010 #

 7. S?ysza?em o przynajmniej dwch porwnywalnych ideach i systemach (przetargi) zatem nawet jesli t?oczno jeszcze nie jest, to za chwile bedzie… Tyle ze funkcjonalnosci jak widzia?em, niestety szersze ni? powy?sze…

  Autor komentarza, niedziela, 6 cze 2010 #

 8. C? mog? powiedzie? – gratuluj? i ?ycz? powodzenia ale w tej chwili trudno b?dzie przedrze? si? przez konkurencj?. Bez podawania nazw (ktre i tak wszyscy znaj?) – w tej chwili na rynku konkuruj? ze sob? dwie firmy o podobnym charakterze i obie maj? szereg zalet ktre trudno b?dzie pokona? kolejnemu zawodnikowi…

  Autor komentarza, wtorek, 8 cze 2010 #

 9. heh, wchodz? na stronk?, mo?na si? rejestrowa?, wi?c jad? wype?niam rubryczki, ale, jako, ?e niestandardowo lubi? czyta? regulaminy, to zanim fajeczk? postawi?em, otwieram w nowej karcie regulamin, a tam „Regulamin jest w trakcie opracowywania i pojawi si? w ci?gu 2 tygodni; przed oficjaln? premier? i startem systemu”.Wi?c ja si? pytam, co ci Wydawcy w?a?nie zaakceptowali? ;]

  Autor komentarza, wtorek, 8 cze 2010 #

 10. Witam,

  regulamin pojawi si? dzi?, regulamin dotyczy bardziej kwestii finansowej, tak wi?c uznali?my, ?e podczas bety mo?e go nie by? :-) Jak si? regulamin pojawi to ka?dy b?dzie mg? si? zapozna? i oceni?, czy chce wsp?pracowa? z Admatikiem :-)

  Autor komentarza, czwartek, 17 cze 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów