11th JOTI – Jamboree On The Internet 2007

 

W miniony weekend odby?o si? ju? 11. JOTI – Jamboree On The Internet, czyli wirtualne spotkanie skautw z ca?ego ?wiata. Jest to impreza organizowana za po?rednictwem sieci IRC ScoutLink, rwnolegle z drug? imprez? odbywaj?c? si? za po?rednictwem fal radiowych – JOTA – Jamboree On The Air.

JOTI Logo

W tym roku wsplnie z do wsplnej zabawy przyst?pi? miniPortal Harcerski, ktry udost?pni? harcerzom przyjazn? platform? do czatowania – czat.harcerski.pl.

Gar?? statystyk strony czat.harcerski.pl

Gar?? statystyk strony czat.harcerski.pl dla dni 19-21 pa?dziernika dostarczona przez Google Analytics. Czyli tylko dla tych, ktrzy korzystali z naszego apletu. Dane mog? by? wi?c niedoszacowane, poniewa? sporo osb korzysta?o z innych klientw IRC.

 • Liczba odwiedzin dla wszystkich u?ytkownikw: 560
 • Bezwzgl?dna liczba niepowtarzalnych u?ytkownikw: 324
 • Najwi?kszy ruch na czacie by? w sobot? (248 odwiedziny), najmniej w pi?tek (91 odwiedzin)
 • Najcz??ciej wchodzili na czat Emot (18 razy), tpawlisiak (14) i barszczyk (11)
 • Na czat zalogowa?o si? w ko?cu z naszej strony ponad 180 r?nych nickw. Najbardziej mi si? spodoba? ten: agatka:* ;-)
 • Z zasadami zapozna?y si? zaledwie 33 osoby…
 • Je?li chodzi o miasta to oczywi?cie najwi?cej osb by?o z Warszawy (111). Nast?pnie Pozna? (40), Katowice (32), Gda?sk (31), ?d? (28).

Podzi?kowanie

Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim operatorom, ktrzy sp?dzili w ten weekend kup? czasu przed monitorami, dbaj?c o tym, ?eby kana?u #polish nie opanowa? chaos, ktry prbowali sia? np. bracia skauci z Holandii ;) Z „@” przy nicku siedzieli: Ewcia, Udziuolo, Taiffun, Sasek, Emot, Szaman i Dono.

Mam nadziej?, ?e w przysz?ym roku b?dzie nas du?o, duuu?o wi?cej i to dla nas b?dzie trzeba tworzy? dodatkowe kana?y :)

Wpis opublikowany 22 października 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "11th JOTI – Jamboree On The Internet 2007"

 1. Dzi?ki za info, za rok sprbuj przed faktem ;)

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2007 #

 2. By?y informacje na stronach ZHP i na forum miniPortalu… ;-)

  Autor komentarza, poniedziałek, 22 paź 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów