Żegnaj Nasza-Klaso!

 

NK.pl Miejsce Spotka?

…witaj NK.pl. Najwi?kszy polski serwis spo?eczno?ciowy chce w ko?cu zrzuci? ?atk? serwisu do odnajdywania znajomych ze szko?y i sta? si? „miejscem spotka?” z wszystkimi znajomymi.

Zmiana nazwy serwisu i wprowadzenie nowych elementw (m.in. gry czy grupy) wi??e si? z konieczno?ci? zmiany regulaminu. A wprowadzone w nim zmiany jak zwykle wywo?a?y poruszenie i rozpocz??y kolejn? „masow? ucieczk?” w stron? Facebooka…

„Masowego kasowania kont” nie traktuj? oczywi?cie w 100% powa?nie. Swoist? „mod?” na znikanie z Naszej-Klasy (i zwi?zane z tym kwestie usuwania danych osobowych) mieli?my jaki? czas temu, komercjalizacja portalu i walka z ni? te? jest cz?sto powtarzaj?cym si? tematem.

Akceptacja nowego regulaminu

Teraz mamy nowy do zaakceptowania nowy regulamin:

NK.pl nowy regulamin

Forma mo?e wydawa? si? troch? straszna – sam spis tre?ci swoj? obj?to?ci? zniech?ca do czytania ca?o?ci, a do tego jeszcze ma?a czcionka i powo?ywanie si? na jakie? ustawy… Jako najwi?kszy serwis, NK jest pod ci?g?ym obstrza?em, wi?c bezpieczniej wypisa? takie punkty, ni? zawrze? w regulaminie i by? p?niej pos?dzonym o stosowanie klauzul niedozwolonych. Mia?em okazj? wsp?tworzy? regulaminy serwisw i musz? powiedzie?, ?e to straszna robota.

Przedstawiciele serwisu wskazuj? na fakt, ?e musimy dwukrotnie potwierdzi? zapoznanie si? z regulaminem i wszystkimi zgodami, za drugim razem t?umacz?c te zgody „z prawniczego na polski”. Je?li za pierwszym razem nie wyrazimy zgody na jeden z elementw, serwis zasugeruje ponowne zastanowienie si? i umo?liwi zmian? decyzji.

NK.pl Wyja?nienie

Kontrowersyjne zapisy

Czego dotycz? kontrowersje? Najcz??ciej czyta?em narzekanie na:

 • Wykorzystanie zdj?? i imienia w reklamach – bo nigdy wcze?niej nie by?o sprawy ze spersonalizowan? kart? kredytow? czy imienia na bannerach
 • Monitorowania aktywno?ci w serwisie – kody Analytics czy Gemiusa ju? ?ledz? ka?dy nasz ruch na milionach witryn, te same dane mo?na wyci?gn?? z logw serwerowych. Nigdy nie sprawdzali?cie jakimi ?cie?kami poruszaj? si? u?ytkownicy Waszych stron?
 • Przesy?ania e-maili z informacjami handlowymi – kto ma/mia? konto na Fotka.pl, wie jak to wygl?da. Mj filtr antyspamowy w GMailu te? si? szybko nauczy? odpowiednio szufladkowa? te przesy?ki i mi ju? to nie przeszkadza. WP, Onet czy o2 codziennie zapychaj? darmowe skrzynki pocztowe, ale da si? je prosto wyci?? kilkoma regu?kami w filtrach.
 • Wykorzystywanie zdj?cia profilowego poza serwisem – Pami?tacie takie ustrojstwo jak MyBlogLog? Flakerowy Traker? Facebookowe wklejki? Te? wykorzystuj? Wasze avatary na innych stronach!

Jak trwoga, to do Faceboga…

Cz?sto (wed?ug popularnej metodologii badania – „A u kilku moich znajomych”) widz? informacj?, ?e kasuj? konto na „z?ej” NK i przenosz? si? na „dobrego” FB…

 • Tego FB, ktry zawsze umo?liwia? super precyzyjn? kontrol? prywatno?ci naszych danych
 • Tego FB, ktry w przeciwie?stwie do NK, nie podsuwa nam do podpisania zgody na nieodp?atne wykorzystanie imienia i zdj?cia profilowego poza serwisem – co dobrze wida? na wszystkich widgetach / wklejkach czy dodatkach typu Facebook Connect zainstalowanych na r?nych stronach.
 • Tego FB, ktry do perfekcji opanowa? sztuk? manipulowania imionami i avatarami znajomych i eksponowaniem ich w r?nych cz??ciach serwisu w celu zach?cenia nas do skorzystania z r?nych funkcji
 • Tego FB, ktry nie wykorzystuje naszych imion przy reklamach

Facebook - imi? przy reklamie

I tak dalej, i tak dalej…

Czy usun? konto z NK?

Nie, zaakceptowa?em nowe regulaminy i siedz? tam dalej. Tzn. wpadam tam od ?wi?ta do ?wi?ta, przegl?dam fotki ludzi, ktrzy nie korzystaj? z dobrodziejstw innych serwisw, czasem wrzuc? na ?ledzia jaki? link do nowego wpisu na blogu itd. Nie uwa?am nowego regulaminu za tak straszny w porwnaniu z innymi serwisami ?ebym musia? kasowa? konto.

Chocia? musz? powiedzie?, ?e przy akceptacji nowego regulaminu jest pewna nie?cis?o??, ktra mnie troch? zirytowa?a. W czerwonawym okienku widocznym na jednym ze screenw w tek?cie, wida? podpis:

Niestety nie zaakceptowa?e? wszystkich postanowie?. Mo?e to skutkowa? utrudnionym korzystaniem z serwisu nk.pl

Ja zrozumia?em to w ten sposb: nie wyra?am zgody na moje imi? w reklamach czy umieszczenie avatara w widgetach, wi?c nie b?d? mia? np. mo?liwo?ci korzystania z tych elementw, ale serwis b?dzie dla mnie dost?pny – nie s? to przecie? jakie? kluczowe elementy serwisu.

A tu zdziwienie – ??ty komunikat strasz?cy mnie, ?e jednak

NK.pl - brak akceptacji

I pomarudz? troch? na nowe logo. O ile w przypadku ca?ego napisu „naszaklasa” to jeszcze jako? tam wygl?da?o, tak te dwie literki mnie ?rednio kr?c?…

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 24 czerwca 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, prywata, social media, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Żegnaj Nasza-Klaso!"

 1. Zastanawia mnie ile procent „nkowiczw” zaakceptuje nowy regulamin nie czytaj?c go :)

  Autor komentarza, czwartek, 24 cze 2010 #

  • Mnstwo. Regulaminy, polityki, licencje i temu podobne dokumenty nie s? jak?? specjalnie fascynuj?c? lektur?…

   Autor komentarza, czwartek, 24 cze 2010 #

  • Zdecydowanie zgadzam si? z Tob?, Tomku.

   P? biedy je?eli komu? zwisa to, ?e dostaje jakie? reklamospamy, jego dane s? wykorzystywane w banerach itp. itd., bo te zmiany w?a?ciwie dla takich ludzi nie stanowi? r?nicy.

   Gorzej jest, ?e cz??? osb strasznie si? piekli na to, ?e dostaje pe?no syfu, a mimo to nie czyta tego typu „ciekawostek”.

   Niemniej dobrze, ?e takie wpisy jak ten powstaj?, bo chc?cy lub niechc?cy tworz? szum dooko?a poj?cia „ochrona danych”, ktre wbrew pozorom mo?e stworzy? potem „ba?agan w ?yciorysie” (oczywi?cie w skrajnych przypadkach).

   Nie wiem jak Wy, ale ja wychodz? z za?o?enia, ?e nigdy nie akceptuj? ?adnych regulaminw dopki nie s? wymagane do dzia?ania serwisu/us?ugi itp. Ot taki wentyl bezpiecze?stwa, ?eby nie musie? czyta? tych setek punktw regulaminu.

   Autor komentarza, piątek, 25 cze 2010 #

 2. E, grunt ?e nie mo?na animowanego gifa na nk jako awatar wstawi?. Jak to umo?liwi? to zwiewam ;)

  Autor komentarza, czwartek, 24 cze 2010 #

 3. MyBlogLog? Oj, to nie tak, chyba troch? mylisz zasady dzia?ania i funkcje… To „by?o” specjalizowane narz?dzie ktre daje mo?liwo?? a nie wymusza. User „mg?” chcie? z niego korzysta? je?eli mia? tak? potrzeb? – tu potrzeb? ma nasza klasa (i inne serwisy) a nie user.
  Jeszcze gemiusy i inne analyticsy – ?ledz? nas, przynajmniej formalnie, „anonimowo” – nk chce to robi? personalnie – te? spora r?nica.
  Nie mniej z jednym si? zgodz? w 100% – odej?cie z nk, z powodu regulaminu, ?eby przej?? na fb to co najmniej hipokryzja… Żeby nie nazwa? tego zwyk?? g?upot? czy chocia? naiwno?ci? :)

  Autor komentarza, piątek, 25 cze 2010 #

 4. Mi tez to NK sie nie podoba w sumie nic nie mwi. Moim zdaniem przekombinowali.

  Autor komentarza, piątek, 25 cze 2010 #

 5. Pozby?em si? swojego konta NK ju? dawno temu i przesiad?em na FB. Nie dlatego, ?e regulamin by? taki czy owaki, ale dlatego, ?e dla mnie FB jest po prostu lepszy, a jako bonus, ma?o na nim jeszcze Dzieci NEO ;-)

  Autor komentarza, piątek, 25 cze 2010 #

 6. „sztuk? manipulowania imieniami” – imionami Tomku, imionami :)

  Szpiegowanie Gemiusa i Analytics mam wyci?te dla ka?dego softu komunikuj?cego si? z netem za pomoc? filtrw AdMunchera.
  „Default filter match – Block retrieval of URL: .hit.gemius.*.js [http://adnet.hit.gemius.pl/_…..] itp, itd :)

  A odno?nie tematu – w serwisach spo?eczno?ciowych nie podaj? istotnych danych, je?li to konieczne, to podaj? nieprawdziwe dane :D – a je?li jest mo?liwo?? kontroli, to ?ci?le reglamentuj? dane i s? dost?pne tylko dla zaufanych znajomych :) Zdj?cie najcz?sciej jest graficznym awatarem, ostatecznie jest zdeformowane jakim? filtrem ;) Do zak?adania konta u?ywam adresw tymczasowych typu mailinator i pki co nie zdarzy?o si?, ?ebym mia? z tego powodu jakie? komplikacje – bo istotne informacje z serwisw dostaj? te? na PM i to wystarcza. A jak nie dostan?, to mwi si? trudno ;) Na NK mam konto ca?kowicie fikcyjne, chocia? nie jest fikcyjne w rozumieniu NK :) Kilkoro znajomych dla ktrych NK jest jedynym serwisem spo?eczno?ciowym jaki trawi? ;) zna te konto i jest dla nich metod? komunikacji.. of course te? za pomoc? PM :D Nowy regulamin zaakceptowa?em bez czytania – NK mo?e wykorzystywa? sobie te „moje” dane, mo?e nawet pisa? na maila.. w pr?ni? ;)
  Takie czasy :>

  Autor komentarza, sobota, 26 cze 2010 #

  • Imionami… tak… ju? poprawiam, wstyd. Dzi?ki.

   Autor komentarza, sobota, 26 cze 2010 #

 7. I jeszcze jedna pere?ka jest – nk mo?e bez podania przyczyny za??da? od Ciebie zap?acenia kary chyba 50 z?… :P

  Autor komentarza, piątek, 9 lip 2010 #

 8. cos mi sie wydaje ze to i tak jedno i to samo ;)

  Autor komentarza, środa, 14 lip 2010 #

 9. ja osobi?cie wole FB, wi?cej mo?liwo?ci daje, a nk skasowa?em dawno temu.
  Po za tym tego nikt nie czyta…

  Autor komentarza, piątek, 16 lip 2010 #

  • Poza tym* :P

   Autor komentarza, sobota, 17 lip 2010 #

 10. Mnie ciekawi rzecz nast?pujaca, a mianowicie ile osb nie poklika w regulaminy, a potem zapomni o owych 30 dniach odliczania – i czy NK faktycznie zlikwiduje wtedy iles tam kont, a mniemam, ze bedzie tego tak z 15% minimum – patrzac na czestotliwosc korzystania z NK przez moich znajomych (na Sledziku wciaz dominuja zyczenia noworczne :) )

  Autor komentarza, sobota, 17 lip 2010 #

  • Te? si? nad tym zastanawia?am ;)

   Autor komentarza, sobota, 17 lip 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów