Zaktualizuj dane logowania AdSense w celu u?ywania danych konta Google

 

Przy logowaniu do konta Google AdSense przed chwil?, pojawi? mi si? formularz s?u??cy do aktualizacji danych do logowania do panelu. Jak mo?na ?atwo si? domy?li? – Google walczy dalej z ujednolicaniem systemu – do logowania do wszystkich us?ug ma s?u?y? jedno Google Account, ktre jednocze?nie da nam dost?p do poczty GMail. No i oczywi?cie pojawi?y si? drobne problemy…

Jako loginu do konta AdSense u?ywam adresu tomasz.topa@gmail.com. Ten adres jest rwnie? przypisany do mojego Google Account. Oba konta maj? to samo has?o itp. Czyli teoretycznie spe?niam ju? od dawna to, o co teraz im chodzi.

Problem jest natomiast przy przej?ciu przez formularz – wybieram opcje: „I have an email address and password I already use with Google services like Gmail, Orkut, or the personalized home page.” a nast?pnie „Chc? u?ywa? mojego istniej?cego konta Google w programie AdSense.

I pojawia si? komunikat:

U?ytkownik o podanym adresie e-mail ju? istnieje.

W celu uzyskania dost?pu do tego konta nale?y u?y? innych danych logowania na konto Google.

System faktycznie wykrywa u?ytkownika o takim loginie – mnie. Brakuje opcji „Nic nie rb, spe?niam wymogi ju? od dawna„…

Mo?na co prawda pomin?? formularz po prostu klikaj?c na logo Google – przechodzimy wtedy ju? do raportw – ale nie wiadomo, czy w pewnym momencie konto nie zostanie zablokowane, bo po prostu w bazie danych nie znajdzie si? rekord potwierdzaj?cy, ?e zako?czy?em proces wype?niania formularza…

To be sure, poszed? mail do supportu.

Pozdrawiam z UK :)

Wpis opublikowany 1 maja 2007
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Zaktualizuj dane logowania AdSense w celu u?ywania danych konta Google"

 1. Du?y odsetek osb b?dzie mia?o taki sam problem, wi?c google na pewno co? wymy?li ;)

  Autor komentarza, środa, 2 maj 2007 #

 2. Znalaz?em informacje w sieci o tym, ?e akcja „Migration” jest wci?? w fazie Beta i tylko nieliczni zobaczyli ten ekranik. Tak czy siak, poszed? mail do supportu, powinni si? ucieszy? z feedbacku :)

  Autor komentarza, środa, 2 maj 2007 #

 3. czyli naleze do nielicznych ^^

  Autor komentarza, środa, 2 maj 2007 #

 4. Nie mog? otworzy? poczty

  Autor komentarza, wtorek, 10 lut 2009 #

 5. nie mog? uzyska? dost?pnych danych na google adsens jestem nie dostepny mam z tym problem

  Autor komentarza, wtorek, 24 sty 2012 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów