Udost?pniono API Google Analytics

 

Google Analytics API

Pojawienie si? tego postu na pewno ucieszy?o wielu webdeveloperw. Firma z Mountain View udost?pni?a w ko?cu API Google Analytics. A ?ci?lej rzecz bior?c, Google Analytics Data Export API, czyli narz?dzia do pobierania danych zbieranych przez GA.

Mo?na wi?c zacz?? implementowa? przegl?danie danych z Google Analytics we w?asnych aplikacjach czy panelach administracyjnych webaplikacji.

W najbli?szym czasie pewnie pojawi? si? odpowiednie pluginy / modu?y do popularnych CMS-w, ktre b?d? umo?liwia?y podgl?d statystyk z poziomu panelu administracyjnego. Na pewno u?ytkownicy WordPressa si? szybko doczekaj? odpowiedniej wtyczki, brakowa?o czego? takiego.

Ograniczenia

Obecnie mo?emy jedynie pobiera? dane z Google Analytics. Limit pobra? danych zosta? okre?lony nast?puj?co:

  • Maksymalnie 10 000 zapyta? do jednego konta w ci?gu 24 godzin…
  • …ale nie wi?cej ni? 100 zapyta? w ci?gu 10 sekund.
  • Pojedyncze zapytanie mo?e zwraca? maksymalnie do 1000 wierszy.
  • Po przekroczeniu limitu, w odpowiedzi serwer wy?le nam komunikat HTTP 503 (Service Unavailable)

Dost?p do danych, w ramach tych limitw, jest oczywi?cie bezp?atny.

Obecna quota powinna spokojnie wystarczy? do pobrania danych potrzebnych do wygenerowania typowych raportw z ostatniego dnia.

Gar?? przydatnych linkw:

Wiem ju? co b?d? przegl?da? w najbli?szy weekend ;).

Wpis opublikowany 23 kwietnia 2009
Tagi: , , ,
Kategorie: google, internet, it, webmaster, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Udost?pniono API Google Analytics"

  1. Kolejny krok do przodu.. I znowu Google wyprzedza innych :P Teraz czekamy na krok konkurencji..

    Autor komentarza, niedziela, 4 kw. 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów