T?umacz Plus Onetu

 

Zainwestowa?em 69z? w „T?umacz Plus” na Onecie. Przez najbli?sze 365 dni b?d? mia? pe?en dost?p do 12 specjalistycznych s?ownikw j?zyka angielskiego i innych s?ownikw j?zyka niemieckiego, francuskiego i hebrajskiego.

Oczywi?cie najbardziej zadowolony jestem ze s?ownikw technicznych – „naukowo-techniczny” i „chemiczny” przydadz? si? niew?tpliwie podczas t?umaczenia instrukcji jakich? aparatw do piankowania dla Ojca. Kto chce zobaczy? po co to wszystko, niech zajrzy na stron? Termiki – tam oferta wykorzystania takich cudw.

Onet b?dzie musia? nied?ugo zwi?kszy? wydajno?? serwerw Portalu Wiedzy, bo ju? teraz zdarzaj? si? chwilowe (ok 5-10 sek) przestoje w dost?pie do s?ownika. Ale oczywi?cie zastrzegli sobie w regulaminie, ?e nie mog? zagwarantowa? ci?g?ego dost?pu do us?ugi :)

No nic, wracam do pracy. Etylenoglikomonoetyloeter czeka :)

Wpis opublikowany 16 września 2005
Tagi: , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "T?umacz Plus Onetu"

  1. Ja skomentowalem

    Autor komentarza, czwartek, 12 lis 2009 #

  2. Ja korzystam ze s?ownika naukowo-technicznego oraz s?ownika chemicznego WNT. Polecam te? bezp?atne s?owniki online dla t?umaczy tekstw technicznych , do ktrych liczne linki opatrzone autorskimi komentarzami zamie?ci?em w serwisie mojego biura. Niech oka?? si? pomoc? dla wszystkich, ktrzy poszukuj? wieloj?zycznych s?ownikw z bogat? baz? s?ownikow? w sieci, w tym s?ownikw obrazkowych.

    Autor komentarza, środa, 26 cze 2013 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów