Test wody BRITA (+konkurs: do wygrania dzbanki)

 

Kranwki pij? bardzo du?o. Oprcz kawy, gdzie naturalnie trzeba wod? przegotowa?, to g?wnie „kranowianka”, czyli najzwyklejsza woda, jest najcz??ciej w moim kubku.

Dlatego w sumie zgodzi?em si? na badanie wody przeprowadzane przez firm? BRITA we wsp?pracy z lokalnymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Specjali?ci przyszli pobra? prbki wody do badania, dosta?em dzbanek z filtrem ?eby zobaczy? r?nic?.

Woda w Gda?sku jest generalnie bardzo dobrej jako?ci i by?em przekonany, ?e wyniki b?d? raczej dobre. Moja woda nie ma nieprzyjemnego zapachu ani smaku, nigdy te? nie pojawia?y si? ?adne problemy z innymi p?ywaj?cymi tam ustrojstwami. Potwierdzaj? to wyniki badania wody otrzymane od wojewdzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej (publikuj? na osobnej podstronie). Mog? wi?c
pi? dalej bez obaw ;)Chocia? nie by?y do tego niezb?dne tak dok?adne badania, wyniki potwierdzaj? straszn? twardo?? wody. Masa osadu na grza?ce czajnika czy pozosta?o?ci na dnie kubka to niestety standard. Wiem, ?e nie jest to negatywne dla zdrowia, tylko bardziej mi przeszkadza wp?yw na sprz?ty (pralka, czajnik).

Dosta?em dzbanek BRITA Marella z wk?adami Maxtra, wi?c prbowa?em przez dwa tygodnie korzysta? z tego dzbanka. Szczerze mwi?c, zawsze by?em do takich filtrw nastawiony troch? sceptycznie, chocia? rodzice korzystaj? i chwal?. Nigdy nie chcia?o mi si? najpierw nalewa? wody do dzbanka, a potem dopiero do czajnika czy kubka – dla mnie wygodniejsze by?yby jakie? filtry wpi?te wprost do sieci wodoci?gowej. Pewnie nie widzia?em te? na tyle istotnej r?nicy pomi?dzy kranwk? a tak? filtrowan?. Zmieni?o si? troch?, gdy nala?em do jednej szklanki kranwki, a do drugiej dzbanka z filtrem.

Woda z kranu i filtra

Efekt widoczny go?ym okiem, tylko troch? za to trzeba zap?aci?. 100 z? za 6 filtrw wystarczaj?cych na oko?o 150 litrw wody. Chyba, ?e kto? bardziej przejmuje si? elektronicznym wska?nikiem na dzbanku, ktry ju? po dwch tygodniach zaczyna sugerowa? wymian? filtra. Z tego co wyczyta?em w kilku miejscach, BRITA ma chyba jedne z dro?szych filtrw.

Konkurs: wygraj dzbanki BRITA

Je?li chcesz wygra? jeden z 6 dzbankw filtruj?cych Brita, wystarczy po?wi?ci? chwil? na dodanie komentarza do tego wpisu:

Uniwersalna, kompatybilna, user-friendly? Zareklamuj wod? jako najnowszy gad?et!

Wygra sze?ciu autorw najbardziej kreatywnych opisw podkre?laj?cych zalety wody pitnej. Czas trwania konkursu: od 14.11.2011 do 21.11.2011. Regulamin konkursu dost?pny tutaj

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 14 listopada 2011
Tagi:
Kategorie: ciekawostki, Inne, miniblog, pop, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Test wody BRITA (+konkurs: do wygrania dzbanki)"

 1. Woda jest wa?na dla ?ycia,
  I dla oglnego bycia.
  Cz?owiek to w wi?kszo?ci woda,
  Pewnie wszystkim si? to podoba.
  Woda jest prze?roczysta,
  A zarazem smaczna i czysta.
  Kto kropli wody nie szanuje ten ?ycie innych marnuje
  Kto czyst? wod? pije ten d?ugo ?yje.

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

  • Woda – od dzi? w Twoim domu!
   System inteligentnych po??cze? mi?dzycz?steczkowych IPC™ monotlenku diwodoru sprawia, ?e nasza woda b?yskawicznie dostosowuje si? do kszta?tu ka?dego – dos?ownie ka?dego pojemnika!

   Ugasi Twoje pragnienie pita z bidonu* podczas rowerowej podr?y dzi?ki funkcji FountainSteam®. Pomo?e gdy zaschnie Ci w gardle w ci?gu snu, pozostawiona w szklance* (system wolnego wyparowywania AntiEvap®).

   Kupisz w dobrych sklepach spo?ywczych!

   O mo?liwo?? dostarczenia wody pitnej wprost do Twojego kranu pytaj w administracji swojego budynku.

   Znaki towarowe IPC™, AntiEvap® oraz FountainSteam® nale?? do firmy NATURE Inc.

   * akcesoria dodatkowe

   Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

  • Ja tam pije kranwk? od zawsze i nigdy mi nie zaszkodzi?a.No fakt co? tam zawsze w niej p?ywa co si? rusza ale zawsze powtarzam zimna woda och?ody doda :)

   Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 2. Oszcz?dzanie wody wydaje si? prost? spraw?.
  Dla niektrych mo?e by? rwnie? zabaw?.
  U mnie w domu wiemy jak woda wa?na jest na ?wiecie,
  dlatego oszcz?dzamy j? nie tylko w zimie ale i w lecie!
  Mamy na to sposobw r?nych wiele,
  zaraz Wam o nich opowiem Drodzy przyjaciele.
  Jedn? z metod naszych rodzinnych jest deszczwki ?apanie,
  A p?niej warzyw i owocw w ogrodzie podlewanie,
  Oprcz tego raz w roku sprawdzamy czy krany nie przeciekaj?,
  Czy Woda gdzie? nie kapie, a zawory przez zim? wytrzymaj?,
  Do toalety ?mieci nie wyrzucamy wi?c nie sp?ukujemy,
  Oszcz?dzanie wody w domu ci?gle aktywujemy!
  Gdy dbamy o higien? i z?by myjemy,
  wody do kubeczka zawsze nalejemy,
  a podczas prysznica w?ski strumie? leci,
  Wiem o tym ja, mj m?? i dzieci!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 3. Woda to woda,
  Plus: to zdrowia doda,
  Minus? Raczej nie ma,
  Woda: siema siema,
  Ca?e ?ycie jeste? z wod?,
  Tak jak dziadek jest z brod?,
  Dziadek z babci?, woda z nimi,
  Czemu wcale mnie to nie dziwi?
  Woda – gad?et, witamy w XXI wieku,
  U?ywaj czystej wody, m?dry cz?owieku.
  Na koniec krzykn? bardzo g?o?no,
  Przy wodzie wszystkie dzieci rosn?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 4. Wyobra?asz sobie ?e nie masz dost?pu do telefonu?
  – Nie
  Wyobra?asz sobie ?e nie masz dost?pu do internetu?
  – Zwariowa?e??
  Teraz wyobra? sobie ?e nie masz dost?pu do wody. Wiesz czym jest woda?
  – No czym?
  ŻYCIEM!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 5. Woda jest najlepsza. Woda jest the best. Przecie? ty wodoholiku wszystko o wodzie ju? wiesz!.

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 6. Pij?c wod? z dzbanka BRITA
  czuj?, jak ca?a rozkwitam.

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 7. Przypominam raz jeszcze dok?adnie zadanie konkursowe: zareklamuj wod? jako najnowszy gad?et :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 8. Cz?owiek jest takiej urody
  Że g?wnie sk?ada si? z wody
  Mzg maj?c wi?c ka?dy te? cz?owiek
  Rwnie? ma – wodog?owie!
  Rozpuszczone w niej r?ne paskudztwa
  To przyczyna g?upoty, nieuctwa
  Wi?c by go za m?drego uznano
  Niech ma j? w nim – filtrowan?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 9. Żadna z marek, ktre wsp?cze?nie traktowane s? jako element ?wiadcz?cy o dobrym gu?cie i smaku nie powie o u?ytkowniku tyle co… woda. Po pierwsze, jest ‘environment friendly’ co powinno zadowoli? eko-entuzjastw. Woda przyjmuje zawsze kszta?t naczynia, jest wi?c – po drugie – idealnym atrybutem wszystkich mi?o?nikw mody i trendw estetycznych, ktrzy pojemniki dostosowa? mog? do r?nych styli (glamour, retro itd.). Woda skrywa te? w sobie ogromny potencja? fotograficzny, powinna zatem towarzyszy? wszystkim amatorom fotografii, ktrzy przemierzaj? miasto w poszukiwaniu ciekawych kadrw. Po czwarte i ostatnie woda w zupe?no?ci zast?pi? mo?e wszystkie gad?ety elektroniczne, posiada bowiem unikalne w?a?ciwo?ci dotykowe (lepsze od najdoskonalszego ekranu), dostarcza ca?ej gamy r?norodnych d?wi?kw oraz posiada wszelkie parametry do odczytywania wsp?rz?dnych geograficznych (mo?na i?? z biegiem wody) oraz wyznaczaniem poziomw. Na potrzeby nowego gad?etu stworzy? te? trzeba now? grup? spo?eczn?, zatem: „Watersi” to subkultura, ktr? cechuje ostentacyjne u?ywanie wody-gad?etu.

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 10. Woda, woda…
  zdrowia Ci doda.
  Doda te? urody,
  wi?c nie rezygnuj z tej cennej wody.
  Woda stanie si? twoim gad?etem
  i b?dziesz pi? j? z u?miechem.
  Zabierz butelk? wody ze sob? do pracy
  i zobaczysz jak wiele to dla Ciebie znaczy.
  Jest ona tu… tam…wsz?dzie wko?o,
  pij j? i poczuj si? weso?o.
  Dzi?ki dzbankowi filtruj?cemu Brita,
  woda zawsze do ko?ca b?dzie wypita.
  Nie s?u?y ona tylko do mycia,
  ale ta czysta jest dobra do picia.
  Przefiltrowana woda jest bardzo czu?ciutka,
  i stanie si? gad?etem ka?dego ziemskiego ludka.

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 11. Mia?am dzisiaj sen ?ni?o mi si?,?e moja woda jest czysta,pachn?ca i takkaaa smaczna.Chcia?am j? pi? i ci?gle pi?.Smak tej czystej wody czu?am jeszcze bardzo d?ugo po przebudzeniu.
  Zalety wody pitnej?Ten z kranu?Nie widz? ?adnych?
  Woda zanieczyszczona,bez smaku.Za to woda ze dzbanka Brita to zupe?nie inna bajka,smaczna,po?ywna i orzezwiaj?ca.Chci?abym moc poczu? smak tej wody,i rozkoszowa? si? jej smakiej z moimi znajomymi …

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 12. Woda od zawsze by?a tylko wod?, nikt jej nie docenia?. Cz?sto by?a marnowana, bo przecie? „kranwa” i tak nie nadaje si? do picia. Od kiedy na rynku pojawi?y si? dzbanki filtruj?ce wod?, sta?a si? ona czym? zupe?nie nowym. Od teraz nie trzeba kupowa? wody mineralnej, b?d? nie trzeba przygotowywa? jej w czajniku. Dzi?ki tej wygodzie woda to najlepszy gad?et na ?wiecie. Mo?emy prosto z kranu nala? wod? do dzbanka, a nast?pnie delektowa? si? krystalicznie czyst? ciecz? o idealnie bezbarwnym zabarwieniu. Esencja smaku jak? daje nam na pozr zwyczajna woda, to co? niesamowitego. Woda jest tak wa?nym elementem w naszym ?yciu, ?e powinni?my zrobi? wszystko, by jej smak nas zadowala?. Woda – gad?etem roku!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 13. Nasza najnowsza woda jest najbardziej op?ywowym i mokrym produktem na rynku. Dlatego nie daj si? zasuszy?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 14. Chcesz by? trendy? Pij wod? – gwarancja 100% naturalno?ci, 100% przydatno?ci i 200% smaku :)

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 15. Woda jak wiadomo jeden z ?ywio?w symbol ?ycia, p?odno?ci, oczyszczenia i odrodzenia – gad?etem wszech czasw

  Autor komentarza, poniedziałek, 14 lis 2011 #

 16. Chcesz by? zawsze na topie i czu? si? modnie? Mamy co? takiego dla Ciebie w?a?nie, jest to najnowsze osi?gni?cie „WODA” si? nazywa. Dzia?a jak magiczne zakl?cie, kiedy „WODY” ?yk sprbujecie, to jak w innym ?wiecie si? poczujecie, tak lekko, tak komfortowo ! Dzia?a orze?wiaj?co-relaksuj?co! Zaspokaja nawet najwi?ksze wymagania ! Produkt dost?pny tylko w ograniczonych ilo?ciach, aby ka?dy mg? ten stan pozna? !

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 17. Chcesz zasmakowa? eliksiru m?odo?ci?
  Pij wod?, a b?dziesz wiecznie m?ody i pi?kny.

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 18. Hi-Tech woda przeciera szlaki, kompatybilna ze ?rodowiskiem ZIEMIA&CZ?OWIEK v2.0, zawiera ultra nowoczesny system po??czenia atomowego tlenu z dwoma atomami wodoru pod k?tem 104.45 stopnia! Ten monotlenek diwodoru tylko tu w klarownej postaci! To prawdziwy „must-have” tego sezonu!

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 19. Zgodna z natur?, kompatybilna z cz?owiekiem, woda- „gad?et” ,bez ktrego nie da si? ?y?.

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 20. Pij bo cz?owiek tego potrzebuje
  Pij bo tego cz?owiek nie prze?yje
  Pij i ?yj zdrowo bo 70 % to w Tobie p?yny!

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 21. Mocno energetyczna, praktyczna, ekologiczna
  Smaczna, tania, bez bulgotania,
  Nie marudzi, szybko si? studzi,
  zim? ogrzeje, w lecie och?odzi
  i nawet pr?d dobrze przewodzi.

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 22. Niesamowita, pora?aj?ca nowo?? na rynku! Ten wynalazek zrewolucjonizuje nasz? cywilizacj?, sprawi, ?e jutro nigdy nie b?dzie ju? przypomina?o wczoraj! Tlenek wodoru w stanie ciek?ym (powszechnie zwany wod?) kosmicznie wchodzi w nasze ?ycie codzienne. Wchodzi w nasze cia?a, do naszych kuchni. Jej niesamowita masa cz?steczkowa: 18,01524 Da sprawia, ?e jest pyszna i orze?wiaj?ca i dodaje nam si?y i wigoru! Sprawia, ?e pracujemy efektywniej, ?yjemy d?u?ej, a jako?? ?ycia poprawia si? z ka?dym jej ?ykiem. Kup ju? dzi?! Woda.- Twoje lepsze jutro!

  Autor komentarza, wtorek, 15 lis 2011 #

 23. W lodowcach i alpejskich rzekach znalezione ?lady antybiotykw i hormonw. A woda w butelkach bywa bardziej zanieczyszczona, ni? ta z kranu. Zdaje si?, ?e czystej wody ju? nie znale?? ani w przyrodzie ani w sklepie. Ale j? mo?na samemu zrobi?. Przede wszystkim trzeba wybra? dok?adny dobry filtr. W najbardziej przezroczystej i czystej z pozoru wodzie z wodoci?gw jest chlor, ?elazo, resztki lekarstw i hormonw i jeszcze dziesi?tki r?nych cz?steczek.
  Dobry domowy filtr nie ust?puje po wydajno?ci przemys?owym: on zatrzymuje od 90% do 100% chloru, mikroorganizmw, metali ci??kich, nawozw organicznych i innych elementw..
  Za par? lat czysta woda b?dzie gad?etem Numer 1 w ?wiecie!!!Trzeba nam do tego przygotowa? si? i to dobrze!!!

  Autor komentarza, środa, 16 lis 2011 #

 24. Ju? od jutra w sprzeda?y produkt, ktry odmieni Twoje ?ycie! Sprawi, ?e nie b?dziesz czu? pragnienia w upalny dzie?! ?e b?dziesz mg? wymy? swoje cia?o i sprawi?, ?e Twoja skra b?dzie wygl?da? czysto i ?wie?o! Nasi naukowcy pracuj? rwnie? nad zmian? stanu skupienia tego wynalazku, tak, aby mo?na go by?o dodawa? do drinkw! :)) Ju? tego lata dost?pna b?dzie tak?e wersja przeno?na, ktr? z ?atwo?ci? zmie?cisz w torebce b?d? w plecaku! Co najwa?niejsze! WODA jest bezbarwna, dlatego te? nie bj si?- zawsze b?dzie pasowa? do Twojego stroju, samochodu i otoczenia!!! :)
  WODA tylko w autoryzowanych punktach sprzeda?y.

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 25. Woda to sposb na przetrwanie.To napj na co dzie? i od ?wi?ta,
  Najzdrowszy ze zdrowych. Niech ka?dy o tym pami?ta!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 26. Uwaga! Uwaga! Gad?et XXI wieku – WODA!
  Stara idea, nowa moda!
  Wzywamy do jej u?ywania,
  To jest ju? poprostu mania,
  Maniakalne jej spo?ywanie,
  Uwaga! Uwaga! Prosz? wbic sobie w banie,
  Że woda ??czy pokolenia,
  Gad?et do – picia, mycia, golenia,
  Zabawy, bo przecie? mo?e miec r?ne kolory,
  Woda – ma r?ne walory,
  Przezroczysta, ?wie?a, MOKRA!
  Mo?esz j? brac z kranu, a tak?e zza okna,
  Deszcz – Parasol i jest zabawa,
  Dla wody jako gad?et na wieki wiekw, brawa.

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 27. Woda urody Ci doda

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 28. Woda,nawet jako gad?et jest zawsze zdrowa i urody doda,dlatego proponuj? nie wychodzi? bez niej z domu.Nale?y nabi? wod? w eko-butelk? i nosi? zawsze przy sobie.Woda w takiej butelce jest nietoksyczna i higieniczna,a butelka trwa?a i lekka.Polecam,zestaw jest fantastyczy,bowiem jak nie sprbujesz,to smaku nie poczujesz.

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 29. Woda – to gad?et super trendy
  Szczeglnie z polityka g?by
  Gdy przemwieniem swym zachwyca
  Jest wydajniejszy ni? krynica
  Nie mrugnie nawet gdy z ochot?
  Serwuje spo?ecze?stwu potop
  Ja – elektorat, miewam ch?ci
  By kurek wreszcie ten zakr?ci?
  Wi?c politycy chc? uczuli?
  Znajdzie si? wreszcie hydraulik
  Że wodzie w ?yciu nada sens
  Lecz gdzie niestety taki jest!
  Ja teraz ju? kalosze w?o??
  Premier wyg?osi? ma expose
  A po tym co w nim jest zawarte
  Przyjdzie zbudowa? sobie ark?!
  Wi?c niech nas b?dzie na to sta?
  Aby o jako?? wody dba?!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 30. Innowacja i pionierstwo, czysta woda to nie szale?stwo!
  Brudna woda czy zatruta – to si? nigdy ju? nie uda.
  Nowa moda – to jest woda, ona wszystkim si?y doda-
  Witalno?ci i m?odo?ci, b?dziesz mia? ju? zdrowe ko?ci.
  Pij wi?c wod? bo jest zdrowa, dzi? Twojego ?ycia szkoda!
  Pij dowoli i powoli, tylko brzuch po Coca-Coli boli.
  Nie martw si? wi?c, pij wod? ?mia?o, Coli Ci nie b?dzie brakowa?o!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 31. Bez komrki, komputera, internetu, telewizora, konsoli do gier, lodwki, netbooka, solarium, mikrofalwki, ?elazka, pralki, zmywarki, kuchenki i wielu innych ,,niezb?dnych,, rzeczy MOŻNA ŻY?! Bez wody NIE!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 32. W atro?ciowa
  O d?ywcza
  D obra dla zdrowia
  A ntystresowa

  woda p?ynie w ka?dym z nas, zadbajmy aby by?a najlepsza,
  ka?dy z nas na to zas?uguje

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 33. Dbaj o zdrowie pij?c szklank? DOBREJ wody ka?dego dnia !

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 34. W Twoich ?y?ach, w Twoim ciele,
  Nigdy nie jest jej za wiele!
  Wybitnie ekologiczna,
  Z nowymi trendami styczna!
  Ultrap?ynna, megag?adka
  W niej tkwi ?yciowa zagadka!
  Indywidualnie si? dopasowuje
  Cia?o, umys? czy?ci – nikogo nie truje!
  Systemowo zoptymalizowane rozwi?zanie
  to po prostu woda w kranie.
  Niech Wam pomys? wi?c za?wita
  Aby u?y? filtrw BRITA :-)

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 35. Ju? od dzi? dost?pna jest wspania?a i rewelacyjna w smaku woda! To prawdziwy wyczyn naszych naukowcw! Koniec z odparowywaniem powszechnie dost?pnych na rynku piw i sokw, domowym skraplaniem i mineralizowaniem za pomoc? piaskowych p?ukanek! W tej nowej erze b?dzie mo?na pi? wod? z kranu!!! Wr?ymy Nobla!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 36. Najnowocze?niejszy produkt na bazie naturalnych sk?adnikw, zestawiony ze specjalnie wyselekcjonowanych cz?steczek tlenu i wodoru z najczystszych regionw ?wiata, Dzi?ki zastosowaniu najnowszej technologii ekstremalnie wytrzyma?ych wi?za? molekularnych zapewnia doskona?e dzia?anie i jest zalecany do stosowania w szerokim zakresie i w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
  Dzia?a w szerokim zakresie temperatur. Doskona?y rozpuszczalnik, do uniwersalnych zastosowa?. Wyst?puje w nieograniczonej ilo?ci opakowa? – ka?dy znajdzie odpowiednie opakowanie dla siebie, idealnie dostosowane do swoich wymaga?. Niezast?piona w przemy?le, odpowiednia do u?ytku domowego. Rekomendowana do spo?ycia nawet przez dzieci. Nadaje si? do mycia -czy?ci szybko i skutecznie, nie pozostawia smug, zaciekw i plam. ?wietnie si? sprawdza w gospodarstwie domowym. Usuwa wszelki brud z okien, luster, naczy? i odzie?y. Spe?nia normy Unii Europejskiej. Musisz j? mie?!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 37. pragnienie…BRITA …i tylko woda!

  Autor komentarza, czwartek, 17 lis 2011 #

 38. Woda zmienia wszystko. Wszystko zaczyna si? od wody.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 39. Po grubej imprezie
  Po sutym obiedzie
  Po porannym pobudce
  i parogodzinnej harwce
  Tylko ONA.
  PRAWDZIWA WODA
  najnowszym i jedynym gad?etem dla Twojego ZDROWIA

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 40. A ja z innej beczki – to? w podobnej cenie do filtrw b?dziemy mieli kupowan? w du?ych opakowaniach wod? mineraln? a o ile zdrowsza…. Je?li kupowa? b?dziemy chcieli wod? ?rdlan? wyjdzie jeszcze taniej.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 41. ” OSTATNI EVERGREEN LEJTMOTYW DESTYNOWANY DLA
  SCH?ODZENIA TWOJEJ SOCJOMANII INTERNETOWEJ”

  (t?. dos?owne : ostatni zawsze ?ywy motyw przewodni twojego ?ycia przeznaczony do ch?odzenia twojego zap?du do portali spo?eczno?ciowych)
  ( t?. popularne : wylej wiadro wody na fejsbuka:-))

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 42. Korzystaj?c z filtrw Brita uzyskujemy wod?, ktra jest najnowocze?niejsz? wod? na rynku. Lekki design i wy?rubowane parametry techniczne sprawi?y, ?e produkt ten, przebojem wdar? si? na top list? rzeczy niezb?dnych dla wsp?czesnego cz?owieka. Niebanalna kolorystyka i tytu? eko produktu miesi?ca dope?ni?y reszty dzie?a. Dzi?ki wyrafinowanym technologiom i nowoczesnym rozwi?zaniom produkcyjnym stworzono produkt idealny dla zdrowia, co dostrzeg?o Forum Lekarzy ?wiata przyznaj?c wodzie najwy?szy poziom rekomendacji.
  Panie i Panowie oto najbardziej ostatnio po??dana rzecz na ?wiecie – Woda od Brity.
  Szukaj tylko w najlepszych sklepach.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 43. „Brita – czysta woda, ?rd?o ?ycia i uroda”
  „Pyszna, czysta, smaczna, zdrowa – dzi?ki Bricie taka jest woda”
  „Mama, tata, babcia, wujek – ka?demu woda smakuje, by wod? mie? pyszn? i zdrow? filtrujemy z Brit? – nasz? krlow?”
  „Chcesz mie? wod? pe?n? zdrowia? Brit? do kuchni zapodaj”
  „Pe?nia zdrowia, pi?kna zmys?w – z Brit? masz pe?n? czysto??”
  ” Ona zdrowia doda, ugasi pragnienie w niskiej CENIE – BRITA stawiajcie na faworyta”
  „Nie kupuj zgrzewek, butelek, baniakw z BRIT? pijesz czyst? wod? z kranu!”
  I mog? tak godzinami:))

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 44. „Czysta woda to zdrowa moda”
  „Aby rze?kim m?odym by? dzbanek Brity musisz pi?”
  „Pij wi?c Brit? pki czas bo twe zdrowie pjdzie w las”
  ” krystaliczna ?wie?o?? i smak ?rde? zamkni?ty w dzbanku Brita”
  „ugasi pragnienie, st?umi p?omienie – Brita ”

  Bardzo o zdrowie dbam
  Rodzinie te? Brit? dam
  I chocia?by darmo inn? rozdawali
  To Brita zawsze b?dzie na fali
  A ja z ni?.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 45. Bez wody nie by?oby piwa!

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 46. Woda to natury cud,
  narazie mamy jej wiele,
  moi drodzy przyjaciele.
  Ju? nied?ugo mo?e by? jej mniej,
  wi?c szanuj wod? tak, jakby
  od niej mia? zale?e? nasz ziemski ?wiat.
  Woda to naturalny kosmetyk, ktry nas
  upi?ksza od ?rodka.
  Wi?c pij wod? cz?owieku,
  bo woda jest trendy,
  bo woda jest THE BEST!
  Dlatego kupuj produkty marki Brita,
  tam marka dobrze mi w g?owie ?wita.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 47. Czy w powiecie, czy te? w gminie
  Dobra woda z tego s?ynie
  Że jest smaczna jest i czysta
  I jest nasza, osobista!
  Dobra woda to podstawa zdrowotno?ci
  Nale?y j? spo?ywa? w ka?dej ilo?ci!

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 48. Szanuj wod?, szanuj ?ycie,
  stracisz wod?, stracisz ?ycie.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 49. Woda potrzebna do picia

  Trudnych chwil prze?ycia.

  Życie daj?ca

  I ?ycie odbieraj?ca.

  Autor komentarza, piątek, 18 lis 2011 #

 50. Woda jest zdrowa
  Woda jest the-best!
  Filtruj wode nowym
  dzbankiem Britta
  mo?e zajrzy do Ciebie
  fajna laska o takim imieniu?

  Autor komentarza, sobota, 19 lis 2011 #

 51. Cz?ste wody picie przed?u?a nasze ?ycie, Kwiat usycha bez wody, cz?owiek bez wody umiera wi?c picie wody wybieram!!!!

  Autor komentarza, sobota, 19 lis 2011 #

 52. Uwaga,uwaga! Hit sezonu nadchodzi.Czy kto? wie o co chodzi? Podobno jest czysta i klarowna.Bezwonna i zdrowa.Przemian? materii poprawia,toksyny wywala,skr? wyg?adza.Czy wiesz,?e to woda?Energii Ci doda!! Bez powietrza,wody i jedzenia nie ma dla Nas istnienia.Oddycha? musisz…Jesz,bo to kusi…a wod? pijesz,bo bez niej zginiesz:) Na niej nigdy nie oszcz?dzam i nie jestem wcale j?dza:P

  Autor komentarza, sobota, 19 lis 2011 #

 53. Woda to najnowszy gad?et,
  po ktrym masz ju? pe?n? wpraw?.
  Jak potrzeba nawadniana,
  wp?ywa na proces odchudzania:)

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 54. Żeby zdrowym bracie by?
  Trzeba dobrze z wod? ?y?
  Bo to jednak wielka szkoda
  Że dla wielu nowo?ci? woda
  Bo cho? maj? najnowsze gad?ety
  To o wodzie nie my?l?, niestety
  A to gad?et co ?ycie nam daje
  Tak w?a?nie jest i niech tak pozostaje.

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 55. Woda ! Smaczne Woda !
  Ka?demu urody doda! Czysta Woda!Pyszna Woda!
  Bo bez Wody nie by?o by nic ! Dlatego Pijmy ja o ka?dej porze ka?dego dnia!!!

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 56. Chcesz, by Twoje ?ycie mia?o czysty, niezm?cony niczym aromat i niezwyk?y smak? To najta?szy kosmetyk, ktrego nie zast?pi? nawet najlepsze kremy! Skr? nale?y nawil?y? od wewn?trz a potrafi to tylko CZYSTA WODA! Czym mnie czysta woda ujmuje, ?e w niej bogactwo minera?w niezb?dnych do ?ycia krluje! Gdy jej raz sprbujesz, od razu si? w niej rozsmakujesz! B?d? na czasie, b?d? modna (y), trendy na zawo?anie, pij czyst? wod?, a b?dziesz w doskona?ym stanie!

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 57. bezkacowa, no i zdrowa

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 58. Woda jest wynalazkiem naszych czasw.To co kryje si? za pozornie prostym wzorem chemicznym, jest niczym innym jak paliwem nap?dzaj?cym nasz organizm.Ju? nie b?dziemy musieli korzysta? z towarw zast?pczych by podkr?ci? moc.Koniec z gryzieniem kaktusa i wyciskaniem z niego wody.Nast?puje era wody powszechnie dost?pnej.Najnowszy gad?et jest dla cz?owieka tym czym w swoim czasie by?o wynalezienie ko?a.Woda jest nowym sposobem na ?ycie.Oferuje tak wiele mo?liwo?ci jej spo?ywania,nawet dro?d?e nie b?d? si? nudzi? w jej towarzystwie.Cieszmy si? t? chwil?,na naszych oczach tworzy si? historia.Życie po wynalezieniu wody ju? nie b?dzie takie jak przedtem.

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 59. Tego jeszcze nie by?o!! Mokra, wilgotna i przezroczysta, mo?esz j? zabra? wsz?dzie i wcale nie mam na my?li Twojej kobiety. Wspania?a nowo?? – WODA. Tego jeszcze nie by?o, woda to gad?et na skal? ?wiatow?. Mo?na z ni? zrobi? dos?ownie wszystko. Przela? ni? r?k?, ogl?da? przez ni? zachd s?o?ca, czy te? nala? sobie do kieszeni w upalne dni. Takiego gad?etu pozazdro?ci Ci ka?dy facet, a ka?da kobieta b?dzie na Ciebie spogl?da? z zainteresowaniem. We? wod? na spacer, nalej do pojemnika i przyczep do spodni, takiemu gad?etowi nie oprze si? ?aden osobnik p?ci ?e?skiej.
  Tak wi?c nie czekaj! Kupuj Wod?, a ?wiat b?dzie pada? Ci do stp.

  Autor komentarza, niedziela, 20 lis 2011 #

 60. Pijcie wod?-to nie boli!]
  D?u?ej w zdrowiu ?y? pozwoli!

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 61. Czysta Woda – nadaje rytm Twojemu ?yciu. Mo?esz j? nosi? ze sob? gdzie chcesz i dzieli? si? z przyjaci?mi tak jak chcesz – niczym wpisami na FB.
  Dzi?ki uniwersalnemu interfejsowi liniowemu jest kompatybilna ze wszystkimi ?rodowiskami. Dzia?a doskonale zarwno w niskiej jak i wysokiej temperaturze. Po prostu Czysta Woda – podziel si? ni? z przyjaci?mi.

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 62. WODA – bezwonna esencja smaku.

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 63. B?DŹ NA TOPIE-PIJ „CZYST?”…ALE WOD? CH?OPIE!!!!:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 64. Życie na ?wiecie wzi??o pocz?tek z wody, a wi?c aby ?y? trzeba pi?!

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 65. Kt? nie ma telefonu? Kt? nie ma komputera? A czyst? wod?, kto? ma?
  No w?a?nie. Mamy wszystkie niezb?dne do funkcjonowania we wsp?czesnym ?wiecie gad?ety ale czy oby na pewno? Tyle s?yszy si? teraz o zdrowym trybie ?ycia, zdrowym od?ywaniu ale czy ka?dy z nas posiada w domu wod? woln? od kamienia?
  Woda to najnowszy gad?et XXI wieku! Wod? mamy w kranach, wod? pijemy, wod? si? myjemy, zamro?on? w kostk? lodu ch?odzimy napoje. Tego gad?etu, dost?pnego prawie w ka?dym domowym gospodarstwie, pozazdro?ciliby nam nasi przodkowie. Ka?dy mo?e mie? drogi sprz?t, ale nie ka?dy mo?e mie? w domu czyst? wod?, dlatego czysta woda to najnowszy gad?et we wsp?czesnym ?wiecie, ktry mo?e by? nasz, dzi?ki rewelacyjnym dzbankom BRITA! Dzbanki BRITA i czysta woda jest w?a?nie TWOJA!

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 66. Czysta woda – napj celebrytw i milionerw teraz dost?pny dla Ciebie !
  Gad?et ceniony przez Steve’a Jobsa !
  Bill Gates porzuci? Microsoft na jej rzecz !
  W 2011 woda sta?a si? oficjalnym napojem Facebooka ,
  nawet prezydent Obama og?osi? na Twitterze, ?e jego rodzina pije tylko wod?!
  A co najwa?niejsze wody nie lubi Prezes, a ju? samo to znaczy, ?e warto j? mie? !

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 67. Tylko WODA z dzbanka Brita,
  zamieni laika na gad?etowego geeka.

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 68. Woda H2O – niezb?dny gad?et dla ka?dego gika – imprez mi?o?nika.
  Bardzo szybko docenisz jej zalety. W stanie ciek?ym mo?esz jej u?ywa? jako lusterka. Gdy j? zamrozisz doskonale przyda si? jako przycisk do papieru. A gdy b?dziesz potrzebowa? szybko si? ulotni? poprostu zamieniasz j? w par? wodn?.

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 69. WODA – twj gad?et ?ycia – przepustka do raju!

  Autor komentarza, poniedziałek, 21 lis 2011 #

 70. W Twojej kuchni i ?azience, nagle szybciej bije serce, s?yszysz szum i bulgot jaki? – kto to taki, kto to taki?
  Gdy do pracy biegniesz szybko, we? butelk? w r?k? swoj?, przed pragnieniem, przed suchot?, ona jest obron? Twoj?.
  W domu w pracy czy te? w szkole, na gr szczycie, czy na dole,
  Ona zawsze z nami kr??y, nawet ska?y pi?knie dr??y.
  Woda na co dzie? potrzebna nam wielce, bez niej umar?o by ka?de serce.
  Gad?et na wielki natura nam da?a – wida? cz?owieka bardzo pokocha?a.

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 71. Na moim zegarze wybi?a w?a?nie p?noc, wi?c ko?czymy konkurs.

  Zabieram si? za czytanie Waszych propozycji i do ?rody podam list? laureatw. Jeszcze w tym tygodniu skontaktuj? si? te? mailowo w celu otrzymania danych adresowych do wys?ania nagrd.

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 72. Z tyloma ?wietnymi odpowiedziami nie mam szans.Ale fajnie tutaj na pewno b?d? zagl?da? :)

  Anita.N

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 73. Z tyloma ?wietnymi odpowiedziami pewnie nie mam szans,ale na pewno b?d? zagl?da? :)

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 74. Nie ma co si? za?amywa? ?wietnymi wypowiedziami, bo cz??? nie jest na temat. Fakt – s? o wodzie ale nie jako gad?ecie, wi?c g?owa do gry, bo ka?dy z nas ma tak? sam? szans? :)

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 75. Super czekam wtedy z niecierpliwo?ci? na wyniki :)
  3 mam za siebie i za innych kciuki :) Powodzenia :)

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 76. Przeczyta?em wszystkie komentarze i po d?ugim namy?l?, typuj? 6 laureatw, ktrzy otrzymaj? dzbanki filtruj?ce od firmy BRITA. W kolejno?ci alfabetyczno-przypadkowej, s? to:
  – Bartek Oleszek
  – Eedtv123
  – Kasia Gajowska
  – Maja B
  – Ma?gorzata Borowska
  – Micha? Stadnicki

  Gratuluj? pomys?owo?ci i spe?nienia w 100% zadania konkursowego, czyli zareklamowania wody jako gad?etu :)

  Zaraz napisz? do Was na adresy podane w formularzach.

  A wkrtce kolejne szanse na wygranie fajnych gad?etw – czas miko?ajkowo-?wi?teczny sprzyja organizacji konkursw :)

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 77. Witamy w telezakupach MamGo!
  Ju? dzi? przedstawiamy ci rewelacyjny, niezast?piony w domu, pracy czy na wyje?dzie baniak z wod?. Dzi?ki nasze wodzie przyrz?dzisz obiad, pozmywasz, przygotujesz herbat? czy op?uczesz r?ce. Dzwo? ju? teraz! Superpromocja! 2- litrowy baniak mo?esz mie? ju? dzi? za 9,99 ! Ta woda ma setki zastosowa?! Nie zawiedziesz si?. Dodatkowo je?eli zadzwonisz w?a?nie teraz do supernowoczesnej wody otrzymasz mniejsz? butelk? gratis! Tego nie mo?esz przegapi?. Dzwo? ju? teraz 0600….

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 78. Nie uda?o si? :(
  Gratuluj?

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 79. Juuuuuuuuupiiiiii
  W?a?nie montuj? meble do nowej kuchni. Nowy dzbanek si? przyda jak „niewiemco”
  Dzi?kuj?.
  Ma?gosia

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 80. Pij?c wod? z dzbanka BRITA
  czuj? sie ze odnowa zacze?am ?yc.

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 81. Pij?c wod? z dzbanka BRITA
  czuj? si? ze zacze?am odnowa zyc.

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 82. gratuluje wszystkim

  Autor komentarza, wtorek, 22 lis 2011 #

 83. I ja gratuluj? wszystkim zwyci?zc? :)
  Niestety mj gad?et-woda si? nie sprzeda?, ale z ch?ci? wezm? udzia? w kolejnych konkursach, wi?c czekamy z niecierpliwo?ci? :)
  Pozdrawiam wszystkich cieplutko!

  Autor komentarza, środa, 23 lis 2011 #

 84. Gratuluj?!

  Autor komentarza, środa, 23 lis 2011 #

 85. gratuluj?

  Autor komentarza, czwartek, 24 lis 2011 #

 86. Super! dzi?kuj? pi?knie! i gratuluj? pozosta?ym! :-)

  Autor komentarza, czwartek, 24 lis 2011 #

 87. Mam ju? wszystkie namiary od laureatw, w?a?nie przesy?am je do przedstawicieli firmy BRITA. Mam nadziej?, ?e szybko dostaniecie dzbanki :)

  Autor komentarza, czwartek, 24 lis 2011 #

 88. Dzieki, czekam na wod? bo pi? si? chce.

  Autor komentarza, czwartek, 24 lis 2011 #

 89. Blogvertising?

  Autor komentarza, czwartek, 8 gru 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów