S?ownik Diki.pl (+konkurs)

 

Widzieli?cie ju? Ling.pl po zmianie layoutu strony? Ja si? teraz nie mog? tam po?apa?, strasznie nieczytelna si? zrobi?a ta strona. A ju? zaczyna?em przestawia? si? na nich z T?umacza Onetu…

Tym bardziej spodoba? mi si? prosty i przejrzysty layout s?ownika Diki.pl, do ktrego dosta?em niedawno link.

Niby s?ownik Ang ↔ Pol jakich wiele, ale oprcz najwa?niejszego – obszernej bazy s?ownictwa (obecnie 110 tysi?cy hase?) – posiada kilka ca?kiem ciekawych cech:

 • Automatycznie odtwarza wymow? wyszukiwanych s?w – jedno klikni?cie mniej, od razu si? utrwala wymowa
 • Zdj?cie/grafika przedstawiaj?ce wyszukiwane s?owo – dla wzrokowcw
 • Linki do zwrotw i idiomw zawieraj?cych wyszukiwane s?owo
 • Przyk?adowe zdania z danym s?owem (i cz?sto rwnie? nagran? wymow?)
 • Przejrzysty i czytelny uk?ad strony
 • Brak nachalnych reklam na stronie

S?ownik jest samodzielnym serwisem, ale ca?kiem ciekawie integruje si? z g?wnym projektem tej firmy, czyli systemem e-learningu eTutor.pl. Wyszukane s?wka mo?na sobie dodawa? do listy powtrek. Sam si? tym pobawi?, trzeba troch? podszlifowa? angielski…

Minikonkurs Diki.pl / eTutor.pl

Twrcy Diki.pl chc? dalej rozwija? projekt i licz? na wszelkie uwagi i sugestie. W?rd osb, ktre w komentarzu do tego wpisu zaproponuj? jak ten s?ownik mg?by zosta? ulepszony / zmieniony, przygotowane zosta?y cztery roczne abonamenty o warto?ci 169z? do siostrzanego projektu eTutor.pl. Nagrodzonych wybior? wsplnie z twrcami serwisu w poniedzia?ek, 24. stycznia.

Wpis opublikowany 18 stycznia 2011
Tagi: , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, komercyjne, konkursy, startupday, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "S?ownik Diki.pl (+konkurs)"

 1. O! i Ty dosta?e? list mi?osny…

  C?, bym powalczy? ale taki abonamencik ju? mam wi?c pozostawi? rz?dz? rywalizacji innym. A naprawd? jest warto powalczy?, nauka angielskiego jest tutaj o wiele u?atwiona i warto nawet wyda? te 170z? na takowy kursik.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 2. Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 3. Diki.pl znam od dawna – i w?a?nie dla niego porzuci?em t?umacza onetu ;-)

  Oprcz synonimw mo?na doda? rwnie? antonimy (cho?by dlatego, ?e tak ?atwo poszerzy? swoje s?ownictwo w sposb skojarzeniowy).

  Przyda?oby si? doda? wi?cej zdj?? – rwnie? w celu skojarzeniowego zapami?tywania.

  Poza tym, nie mam uwag – w ko?cu to mj ulubiony s?ownik.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 4. Te? od d?u?szego czasu korzystam z tego s?ownika. Doda?em go sobie nawet jako wyszukiwark? w Chrome. Urzek? mnie minimalistyczny interfejs, odtwarzane nagrania z wymow?, du?a baza hase? i oglny ?ad panuj?cy na stronie. :)

  Co mo?na by zmieni??

  Fajnym pomys?em by?oby dodanie obs?ugi polece? g?osowych. Cz?sto zdarza si?, ?e gdzie? w piosence, albo filmie us?yszymy jakie? s?wka, ktrych zapisu nie sposb odgadn??. Je?eli u?ytkownik posiada?by mikrofon, to mg?by je wymwi?. Wwczas Diki by porwnywa? nagranie ze swoj? baz? wymawianych s?wek i wy?wietla? najbardziej odpowiadaj?ce has?a.

  Diki nie by? by ju? wtedy tylko s?ownikiem mwi?cym, ale te? s?uchaj?cym.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 5. Najlepiej w ogle omija? strony t?umaczy i s?ownikw szerokim ?ukiem, a zamiast tego zintegrowa? sobie Google Translate z menu kontekstowym (wzgl?dnie podpowiedziami w chmurkach) za pomoc? S?owniczka (https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/s%C5%82owniczek/).

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

  • No w tym momencie to idziesz na ?atwizn?. Idea diki.pl jest taka aby si? przy okazji czego? nauczy? a nie wyr?cza? si? translatorami.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 6. Osobi?cie podczas wpisywania kilku s?w po przecinku automatycznie odtwarza?bym ich wymow? (po kolei). Jako? wydaje mi si? to nieco wygodniejsze.

  Brakuje mi w s?wkach okre?lenia poziomu zaawansowania tak jak na eTutorze – od A1 do C2 bodaj?e. Wpisuj?c s?wko chcia?bym wiedzie? w jakiej kategorii si? znajduje. Ucz? si? do matury rozszerzonej z angielskiego i zak?adam, ?e spotkam si? z wieloma zwrotami z poziomw B-C. Wola?bym wiedzie?, do jakiej kategorii zalicza si? np. exaltation czy euphemism.

  Podoba mi si? t?umaczenie zda?. Wpiszcie „lubi? ciastka i ty te?”. T?umaczenie si? pojawia a jeszcze super by?oby dorzucenie wymowy ca?o?ci.

  Tabelka po prawej: „Powi?zane zwroty, idiomy i t?umaczenia – cookie”. Poni?ej zaraz obok wymowy (g?o?niczek) widniej? „informal, technical, AmE”. Mo?na by doda? jak?? chmurk?, bo niestety nie wiem co to znaczy. Musz? sprawdza? w google a tak, po prostu najecha?bym kursorem.

  Nie wiem te? co oznaczaj? gwiazdki, np. przy s?owie „historia”.

  To na razie tyle. Bardzo fajna rzecz, przyda?oby mi si? do matury :)

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

  • informal, technical – przecie? to „rozumie si? samo przez si?”… Odno?nie AmE mg?bym si? ewentualnie zgodzi?, bo American English mo?na na r?ne sposoby zapisywa?.

   W ?adnym s?owniku nie spotka?em si? te? nigdy z klasyfikowaniem s?wek wed?ug poziomu trudno?ci. A troch? r?nych s?ownikw i kursw zaliczy?em. W kursach to mo?na jeszcze jako? segregowa?, ale ja bym po prostu stara? si? ch?on?? jak najwi?cej r?norodnych s?w, a nie celowa? w jakie? konkretne zakresy… Wiadomo, ?e s? pewne podstawy, ale wszystko co potem, to ju? zale?y od specyfiki danego podr?cznika, kursu itd.

   Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 7. Wiesz Tomek, chodzi mi o moje spojrzenie na to :) Mo?e Tobie si? by nie przyda?o, ale mi owszem (ja lubi? celowa? w dane nazwijmy to „segmenty”). BTW. Rozumie si? informal/technical ale zauwa?, ?e ze s?ownika cz?sto korzystaj? osoby s?abe z angielskiego.

  AmE/BrE wi?c ju? rozumiem.

  Mam problem z dodawaniem s?wek do powtrek. Klikni?cie plusa otwiera ramk? z trzema krokami. Klikam zaloguj si?, ale zalogowany ju? jestem. W ?aden sposb nie mog? doda? s?wka do powtrek. Mam co prawda konto testowe – czy to powoduje, ?e s?wek do powtrek dodawa? nie mog??

  To na razie tyle. S?ownik jest przemy?lany i jest w nim chyba wszystko :) Trudno mi si? do czegokolwiek przyczepi?.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 8. Chcia?bym, aby istnia? dodatek do ka?dej przegl?darki, ktry potrafi przet?umaczy? polskie s?wko na j?zyk angielski po dwukrotnym klikni?ciu na nie + wymowa. Tak samo na odwrt. EN-PL. Przyk?ad tego zastosowania jest ju? dost?pny na diki.pl. Taka rzecz najbardziej mnie uszcz??liwi. Pozdrawiam.

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 9. No niestety mi pod FF z dodatkami nie chce wymawia?. Przy czym nie wiem jaki to dodatek blokuje :/

  Autor komentarza, wtorek, 18 sty 2011 #

 10. Jeszcze przyda?aby si? mo?liwo?? dodawania wpisanych s?wek do jakiego? ” internetowego zeszytu” z t?umaczeniem i wymow?.
  ball – pi?ka
  cat – kot
  car – samochd
  itd.

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 11. Ling ma tylko jeden problem – wydajno??.
  Sprawdzi?em dla kilku hase? wyniki diki oraz ling, i niestety diki nie przekonuje.
  Ling ma ?wietny zestaw s?ownikw, nie tylko podstawowych ale rwnie? bran?owych…

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 12. Diki chyba nie rozpoznaje dobrze otwierania strony pod przegl?dark? w telefonie. Czytam Twoje artyku?y cz?sto w telefonie i natychmiast zerkn??em na diki.pl w Operze pod WM. O ile formularz wpisywania s?owa do t?umaczenia si? wy?wietla to samo t?umaczenie ju? nie. Dostaj? klasyczny b??d 404. Przyznam, ?e teraz klasyfikuj? serwisy pod wzgl?dem mo?liwo?ci ogl?dania ich rwnocze?nie na platformach mobilnych jak i desktopowych oraz na te, ktre zapominaj?, ?e coraz cz??ciej zasoby internetu wykorzystuje si? w terenie za pomoc? ma?ych urz?dze?. Zatem je?li twrcy diki.pl jeszcze tego nie maj? w zamierzeniach to podpowiadam, ?e warto mie? wersj? strony dostosowan? do co najmniej smartfonw.

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 13. Zdalem sobie jeszcze sprawe, ze chetnie skorzystam z takiego serwisu na tablecie dla ktorego zamierzam porzucic laptopa, zatem chyba podobne problemy jak na telefonie moga mnie spotkac na tablecie. Ale to to pewnie juz Ty Tomku moglbys potwierdzic jesli jeszcze sie nie pozbyles Archosa.

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 14. Nie wiem jak Opera, ale pod przegl?dark? Androidow? w telefonie (a zatem i na tablecie) dzia?a bezproblemowo.

  Autor komentarza, środa, 19 sty 2011 #

 15. Znaczy si? androidowa przegl?darka lepiej pewnie potrafi zachowa? si? jak desktopowa ni? Opera. To dobrze.

  Diki.pl bardzo udany. Nie zna?em, poklika?em i robi niez?e wra?enie. Rozpropaguj? w?rd znajomych bo warto.

  Autor komentarza, czwartek, 20 sty 2011 #

 16. ?wietny s?ownik, a automatyczne odtwarzanie wymowy fajne, ale gdy na uczelni sprawdz? jakie? s?wko i zapomn? wcze?niej wyciszy? laptopa, jest to k?opotliwe – dla osb takich jak ja przyda?oby si? umo?liwi? w opcjach serwisu wy??czenie autoodtwarzania na rzecz tradycyjnego przycisku.

  Autor komentarza, czwartek, 20 sty 2011 #

 17. losowy podcast, sortowanie wg poziomu trudnosci, losowy podcast o wybranym poziomie trudnosci

  podcasty to fajna sprawa! zawsze chcialem regularnie ich sluchac lecz do tej pory nie udalo mi sie natrafic na zaden sensowny serwis. Pod tym wzgledem imo nie brakuje wiele, by calkiem zmiesc konkurencje :)

  Autor komentarza, piątek, 21 sty 2011 #

 18. A ja zmodyfikowa?a bym s?ownik wizualnie, rysunki ewentualnie filmiku. Wtedy nie tylko przet?umaczymy potrzebne nam s?wko ale rwnie? uda nam si? je ?atwiej zapami?ta?. Rwnie? oprawa wizualna mog?a by by? ciekawsza i bardziej kolorowa to na pewno lepiej wp?ynie na nasze samopoczucie przy m?cz?cym t?umaczeniu d?ugich tekstw:)

  Autor komentarza, poniedziałek, 24 sty 2011 #

 19. 24 by? wczoraj, a wynikw jak nie by?o, tak nie ma. ;>

  Autor komentarza, wtorek, 25 sty 2011 #

 20. Przepraszam za op?nienie, czekam na kontakt z cz?owiekiem z eTutor.pl, ktry odpowiada za konkurs. Prosz? o jeszcze chwil? cierpliwo?ci.

  Autor komentarza, piątek, 28 sty 2011 #

 21. Przepraszam za drobne op?nienie, ju? s? wyniki. Wraz z przedstawicielami fundatorw nagrody, wytypowali?my czterech laureatw.

  Nagrod?, kupony do serwisu eTutor.pl, otrzymuj?:
  – blaax
  – marcia7
  – Prox
  – Tomasz Popielarczyk

  Na adresy e-mail podane podczas komentowania otrzymacie informacje dotycz?ce przekazania nagrody.

  Autor komentarza, wtorek, 1 lut 2011 #

 22. Ca?kiem fajn? inicjatyw? mia? eTutor.pl dla blogerw
  Rwnie? dosta?em roczny abonament do tego serwisu. Fajna sprawa, ale ci??ko z systematyczno?ci? :>.

  Autor komentarza, wtorek, 1 lut 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów