SearchAllegro.pl czyli sposb na ta?sze zakupy

 

Pami?tacie mj grudniowy wpis z pomys?em na specjaln? wyszukiwark? do Allegro, ktra by wynajdywa?a sprzedawcw posiadaj?cych wszystkie poszukiwane przedmioty? Taki sposb na zaoszcz?dzenie na kosztach przesy?ki gdy zamawiamy od jednego sprzedawcy. Szczeg?y sobie doczytacie w podlinkowanym wpisie.

searchAllegro.pl - strona g?wna

Krtko po opublikowaniu wpisu, Jakub300 podes?a? mi link do bardzo wczesnej wersji takiej wyszukiwarki. A dzi? dosta?em informacj?, ?e wyszukiwarka zosta?a oficjalnie udost?pniona w wersji finalnej.


SearchAllegro.pl wyniki wyszukiwania

W SearchAllegro.pl, bo tak nazywa si? strona, mo?emy poda? maksymalnie cztery poszukiwane produkty, z opcj? zaw??enia wyszukiwania do konkretnych kategorii. I nawet radzi sobie ca?kiem sprawnie: szybko i dok?adnie. Wyniki wyszukiwania pokazywane s? w formie listy sprzedawcw posiadaj?cych przedmioty spe?niaj?ce nasze kryteria.

Jakubowi gratuluj? udanej realizacji, chocia? wykorzystanie elementw graficznych oryginalnego serwisu mo?e by? ryzykowne…

A je?li znajduj? si? ch?tni na realizacj? takich serwisw, to mo?e warto cz??ciej si? dzieli? swoimi pomys?ami :)

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 24 marca 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: ciekawostki, internet, startupday, wszystkie, wyszukiwarki

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "SearchAllegro.pl czyli sposb na ta?sze zakupy"

 1. Czad! Czego? takiego brakowa?o mi ju? wiele, wiele razy :) Dzi?ki za cynk!

  Autor komentarza, środa, 24 mar 2010 #

 2. Witam
  Najpierw chcia?abym pochwali? za pomys?. Takie co? by?o potrzebne.
  Ale…niestety to ale… mam tylko jedno: brakuje jednego dzia?u – R?kodzie?o – niedawno go wprowadzili. Wiem, ?e to a? tak potrzebne nie jest, ale warto by?oby to zaktualizowa?.

  Jeszcze raz: pomys? i wykonanie super.

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • Jestem pewien, ?e Jakub tu zagl?da i wkrtce zaktualizuj? list? kategorii.

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 3. ?wietny pomys?, oby jak najwi?cej takich ma?ych, przydatnych serwisw.

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 4. Elementy Allegro radzi?bym zamieni? na co? innego.

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 5. Jest te? wyszukiwarka http://www.alleszukacz.pl Dzia?a ju? od dawna

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 6. Zgodnie z tym co przewidywa?em we wpisie: wykorzystanie elementw Allegro jest jednak ryzykowne. Dosta?em w?a?nie mail od dzia?u prawnego Allegro:

  Szanowny Panie,

  Dnia 25 marca br., w ramach serwisu „searchallegro.pl” na stronie internetowej http://searchallegro.pl/, z przykro?ci? odnotowali?my fakt wykorzystania przerobionego logo serwisu Allegro. Tak zniekszta?cone logo narusza prawa autorskie do projektu logo, a tak?e narusza prawa o charakterze w?asno?ci przemys?owej, tym samym bezsprzecznie naruszaj?c obowi?zuj?ce przepisy prawne i prawa QXL Poland sp. z o.o., operatora serwisu Allegro.

  W zwi?zku z powy?szym, dzia?aj?c w imieniu QXL Poland sp. z o.o., wnosz? o:
  1) niezw?oczne, zaprzestanie emisji przedmiotowego logo;
  2) opublikowanie w serwisie searchallegro.pl przeprosin o tre?ci: „Niniejszym przepraszamy operatora serwisu Allegro oraz jego u?ytkownikw, za nieuprawnione pos?u?enie si? przerobionym logo serwisu Allegro. Redakcja serwisu searchallegro.pl”

  Doceniamy Pa?ski pomys? oraz kreatywno?? w zakresie funkcjonalno?ci rzeczonego serwisu, jednak?e nie mo?e to usprawiedliwia? nieuprawnionego naruszania prawa.
  W przypadku nie zastosowania si? do powy?szego do godz. 16:00 dzi?, tj. dnia 25 marca br. QXL Poland sp. z o.o. w celu ochrony przys?uguj?cych jej praw i unikni?cia podobnych narusze? w przysz?o?ci skieruje spraw? na drog? post?powania s?dowego.

  Przes?a?em ju? informacj? do autora strony.

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • Szczerze to dziwie si? ?e twrca nie odezwa? si? z tym do Allegro…

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • A dlaczego to Ty dosta?e? ten email?

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • Na stronie jest link do tego bloga – „idea by Tomasz Topa”. Prawdopodobnie skojarzono to tak, ?e to moja strona. Jest imi? i nazwisko i mo?liwo?? kontaktu podana na tacy, wi?c ?lemy.

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 7. Ci to maj? problemy… Zamiast napisa? do kuby o wsp?prac? czy co? to mu problemy robi?…

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • Wsp?praca i ciekawy pomys? to jedno, wykorzystanie znaku handlowego to drugie. Nazwa i logo mo?e wprowadza? w b??d, sugeruj?c powi?zanie z QXL.

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

  • Ten to ma problem, zamiast napisa? do Allegro to kradnie logo.
   Ka?dy kij ma dwa ko?ce.

   Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 8. Dosta?em od Jakuba informacj?, ?e sporne logo zosta?o usuni?te, a przeprosiny opublikowane.

  Autor komentarza, czwartek, 25 mar 2010 #

 9. http://www.alleszukacz.pl/ bardziej mi odpowiada. Pozdrawiam

  Autor komentarza, piątek, 26 mar 2010 #

 10. http://multizakup.pl jest lepsze, mniej kombinacji, a ilo?? przedmiotw nie jest ograniczona…

  Autor komentarza, poniedziałek, 7 mar 2011 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów